Trần Văn Vang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 106,956,987

 
Mục này được 44107 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Văn Vang
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  12/10/1961
Nơi sinh: Huyện Quảng Ninh - Tĩnh Quảng Bình
Quê quán Huyện Quảng Ninh - Tỉnh Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ Thuật Nhiệt và máy lạnh; Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2004; Chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt và máy lạnh; Tại: Đại học Đà Nẵng.
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2015
Dạy CN: Ống nhiệt và ứng dụng của ống nhiệt, Kỹ thuật sấy,..
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 02363842366; Mobile: 0913404678
Email: tvvang@dut.udn.vn; bkmt69@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

- Tốt nghiệp Đại học năm 1988.


- Từ 1988 là giảng viên Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.


- Năm 1998 bảo vệ luận án thạc sĩ, 2004 bảo vệ luận án tiến sĩ.


- Từ 1998 - 2005 Bí thư Chi bộ Khoa Công Nghệ Nhiệt Điện Lạnh


- Từ 2005- 2010: Chủ nhiệm Khoa Công Nghệ Nhiệt Điện lạnh.


- Từ 2010 - nay : Bí thư chi Bộ Khoa Công nghệ Nhiệt Điện lạnh

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả kỹ thuật sấy gỗ tại các đơn vị chế biến gỗ miền Trung. Chủ nhiệm: Trần Văn Vang. Mã số: B2007-ĐN02-32-TĐ. Năm: 2010. (May 18 2011 9:40AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ống nhiệt trọng trường có bộ tách dòng kiểu giao nhau. Chủ nhiệm: Trần Văn Vang. Mã số: B99-15-35. Năm: 2001. (May 18 2011 9:35AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Xây dựng phần mền tính thiết kế lò dầu truyền nhiệt kiểu Π đốt hỗn hợp than đá và biogas cho các nhà máy tinh bột sắn. Tác giả: PGS.TS. Trần Văn Vang*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(110).2017. Trang: 109. Năm 2017. (Apr 11 2017 11:10AM)
[2]Bài báo: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÁY LẠNH HẤP THỤ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI. Tác giả: Nguyễn Thành Văn*; Trần Văn Vang. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 126. Năm 2016. (Jun 14 2016 8:44AM)
[3]Bài báo: Tiềm năng ứng dụng lò dầu truyền nhiệt đốt kết hợp than đá và biogas trong các nhà máy chế biến tinh bột sắn. Tác giả: Trần Văn Vang*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 121. Năm 2016. (Jun 14 2016 8:44AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu mô phỏng động lực học trong lò lớp sôi khi nhiệt phân nhanh biomass. Tác giả: Phạm Duy Vũ*; Hoàng Dương Hùng; Trần Văn Vang. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Số 05(90).2015. Trang: 135. Năm 2015.
(Sep 24 2015 10:04AM)
[5]Bài báo: Một số kết quả bước đầu của nghiên cứu chế tạo thử nghiệm thiết bị chưng cất nước ngọt hiệu suất cao. Tác giả: Trần Thái Duy; TS. Hoàng An Quốc*; TS. Trần Văn Vang. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(79).2014, Quyển 1. Trang: 16. Năm 2014. (Sep 19 2014 10:51AM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu tình hình sấy gỗ ở các đơn vị chế biến gỗ miền Trung. Tác giả: Trần Văn Vang
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 36. Trang: 43-49. Năm 2010.
(May 18 2011 9:25AM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm sấy gỗ. Tác giả: Trần Văn Vang. Tạp Chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 37. Trang: 101-110. Năm 2010. (May 18 2011 9:28AM)
[8]Bài báo: Hệ số trao đổi nhiệt thể tích trong thiết bị sấy phun đối với các sản phẩm giàu đường. Tác giả: Đặng Quốc Phú, Nguyễn Đức Quang, Trần Văn Vang
marriage affairs open i want an affair
. Tạp Chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 74. Trang: 72-76. Năm 2009.
(May 18 2011 9:23AM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị sấy nông sản có thiết bị gia nhiệt kiểu ống nhiệt. Tác giả: Trần Văn Vang. Hội Nghị KH lần thứ 20 trường ĐHBK Hà Nội - 10/2006. Số: 10. Năm 2006. (May 26 2011 10:30PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo lò hơi kiểu ống nhiệt. Tác giả: Trần Văn vang, Bùi Hải
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp Chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt. Số: 54. Năm 2003. (May 18 2011 9:20AM)
[11]Bài báo: - Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời có sử dụng ống nhiệt trọng trường.. Tác giả: Trần Văn Vang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 43. Năm 2002.
(Dec 31 2010 2:32PM)
[12]Bài báo: - Sử dụng ống nhiệt trong hệ thống điều hoà không khí để tiết kiệm năng lượng. Tác giả: Trần Văn Vang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt. Số: 44. Năm 2002. (Dec 31 2010 2:32PM)
[13]Bài báo: Hệ thống điều hoà không khí làm mát bằng nước (water chiller) một giải pháp tối ưu cho nhà cao tầng. Tác giả: Võ Chí Chính, Trần Văn Vang
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp Chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt. Số: 4. Trang: 18-20. Năm 2000. (May 18 2011 9:30AM)
[14]Bài báo: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến công suất nhiệt của ống nhiệt trọng trường có mặt nhẵn bên trong. Tác giả: Trần Văn Vang, Hoàng Ngọc Đồng. Tạp Chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Năm 1998. (May 18 2011 9:12AM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Bài tập Kỹ thuật nhiệt Chủ biên: Bùi Hải, Trần Văn Vang. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật - Hà Nội. Năm 2011.(May 18 2011 9:44AM)
[2]

Ống nhiệt và ứng dụng của ống nhiệt

Chủ biên: Bùi Hải, Trần Văn Vang. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Bách khoa - Hà Nội. Năm 2008.(May 18 2011 10:25AM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Đức Quang
Đề tài: Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm về hệ thống sấy phun các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Hà Nội

 2008

 2012

[2]Nguyễn Thành Thuận
Đề tài: Nghiên cứu cải tiến công nghệ đốt khí Biogas trong các lò dầu truyền nhiệt

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[3]Nguyễn Thành Sơn
Đề tài:

Nghiên cứu tính chất nhiệt của ống nhiệt mao dẫn

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[4]Vũ Vĩnh Phúc
Đề tài:

Nghiên cứu phương pháp xác định gỗ sấy

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[5]Nguyễn Công Vinh
Đề tài:

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả tách nước trong không khí ẩm bằng phương pháp làm lạnh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[6]Bùi Huy Phương
Đề tài: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả sấy một số loại gỗ gỗ thông dụng tại Việt Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2006

 2006

  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: Nhiều năm.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Chuyên đề ống nhiệt
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2000 Sinh viên đại học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Đại học Đà Nẵng
[2]Kỹ thuật sấy ứng dụng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2000 Học viên cao học  Đại học Đà Nẵng
[3]Ống nhiệt ứng dụng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2000 Học viên cao học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Đại học Đà Nẵng
[4]Kỹ thuật nhiệt
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1990 Sinh viên đại học, cao đẳng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Đại học Đà Nẵng
[5]Kỹ thuật sấy
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1990 Sinh viên đại học và cao đẳng  Đại học Đà Nẵng
[6]Chuyên đề kỹ thuật sấy
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1990 Sinh viên đại học  Đại học Đà Nẵng
[7]Đồ án kỹ thuật sấy
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1990 Sinh viên đại học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn