Võ Thanh Sơn Ca
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 23212 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Thanh Sơn Ca
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: Bình Định
Quê quán Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tiếng Anh; Tại: Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Ngôn ngữ ứng dụng và công nghệ; Tại: Iowa State University, USA
Lĩnh vực NC: Language assessment ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4851-3206 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=DXbfUR0AAAAJ&hl=en
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: vosonca@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 2014- năm 2019: nghiên cứu sinh chuyên ngành Applied Linguistics and Technology tại trường Iowa State University, Ames, Iowa, Hoa Kỳ.

Từ năm 2011-2014: giảng dạy tại khoa Anh chuyên ngữ, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng

Từ 2009-2011: học thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai tại trường Northern Arizona University, Hoa Kỳ

Từ 2006-2009: giảng dạy tại khoa Anh chuyên ngữ, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng khối liệu ngôn ngữ vào giảng dạy ngữ pháp tiếng Anh. Chủ nhiệm: Võ Thanh Sơn Ca. Thành viên: . Mã số: T2013-05-11. Năm: 2013. (Feb 27 2014 10:12PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Action research on potential strategies in reducing the amount of students’ L1 use. Tác giả: Sonca Vo
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Colloquium on Action Research jointly held by the University of Danang, University of Foreign Languages (UD-UFL) and the Consulate General of the United States in Ho Chi Minh City at UD-UFL, Danang, Vietnam. Năm 2013. (Nov 19 2013 4:33PM)
[2]Tham luận: Professional Development: Section 1 – How to get accepted for conferences and publication. Tác giả: Vo Thanh Son Ca. Research Seminar for Young Teachers of English jointly held by the University of Danang, University of Foreign Languages (UD-UFL) and the Consulate General of the United States in Ho Chi Minh City at UD-UFL, Danang, Vietnam
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Năm 2013.
(Nov 19 2013 4:35PM)
[3]Bài báo: · Effects of the perception of stress and intonation on listening comprehension. Tác giả: Vo Thanh Son Ca & Nguyen Thi Quynh Giao
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 2(62). Trang: 114-119. Năm 2013. (Aug 31 2013 12:05AM)
[4]Bài báo: · Effects of amount of language use on comprehensibility and intelligibility of second language speech. Tác giả: Vo Thi Hoang Yen & Vo Thanh Son Ca. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 2(63). Trang: 72-77. Năm 2013. (Aug 31 2013 12:06AM)
[5]Bài báo: A COMPARISON BETWEEN TRADITIONAL ENGLISH LANGUAGE TEACHING GRAMMAR BOOKS AND CORPUS-BASED SOURCES. Tác giả: Võ Thị Hoàng Yến & Võ Thanh Sơn Ca. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: in press. Trang: in press. Năm 2013.
(Apr 25 2013 9:48PM)
[6]Bài báo: Ảnh hưởng của mức độ sử dụng ngôn ngữ đối với tính dễ hiểu và mức độ lĩnh hội ngôn ngữ thứ hai . Tác giả: Võ Thị Hoàng Yến & Võ Thanh Sơn Ca. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 2(62). Năm 2013. (Apr 25 2013 9:45PM)
[7]Bài báo: Effects of awareness of stress and intonation on listening comprehension.. Tác giả: Nguyen, G & Vo, S. Proceedings of the 8th Scientific Research of the University of Danang. Số: 8. Trang: 560-565. Năm 2012. (Sep 24 2012 3:13PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Establishing appropriate cut scores of a standardized test for a local placement context. Authors: Gary Ockey, Sonca Vo, Shireen Baghestani. TESOL Quarterly. No: 55. Pages: 1-24. Year 2020. (Dec 2 2020 4:25PM)
[2]Article: Evaluating interactional competence in interview and paired discussion tasks: A rater recognition study. Authors: Sonca Vo. TESOL Journal. No: 12. Pages: 1-18. Year 2020. (Dec 2 2020 4:27PM)
[3]Article: Paired and oral group assessment. Authors: Sonca Vo. The Concise Encyclopedia of Applied Linguistics. No: 1. Pages: 1-4. Year 2020. (Dec 2 2020 6:21PM)
[4]Article: Use of lexical features in non-native academic writing. Authors: Sonca Vo. Journal of Second Language Writing. No: 1. Pages: 1-12. Year 2019. (Jun 21 2019 9:29AM)
[5]Article: Perceptual Judgments of Accented Speech by Listeners from Different First Language Backgrounds. Authors: Okim Kang, Sonca Vo, Meghan Moran. The Electronic Journal for English as a Second Language. No: 20. Pages: 1-24. Year 2016. (Jun 2 2016 11:51AM)
[6]Article: Book review of Pronunciation fundamentals: Evidence-based perspectives forL2 teaching and research. Authors: Sonca Vo. In J. Levis, H. Le, I. Lucic, E. Simpson, & S. Vo (Eds). Proceedings of the 7th Pronunciation in Second Language Learning and Teaching Conference, ISSN 2380-9566, Dallas, TX, October 2016 (pp. 296-299). Ames, IA: Iowa State University. No: 7. Pages: 296-299. Year 2016. (Jun 2 2016 11:58AM)
[7]Article: Book review of Foreign Accent: The Ontogeny and Phylogeny of Second Language Phonology. Authors: Sonca Vo. International Journal of Applied Linguistics. No: 25(3). Pages: 426-429. Year 2015. (Jun 2 2016 11:55AM)
[8]Article: The amount of English use: Effects on L2 speech. Authors: Sonca Vo, Yen Vo, & Quyen Vo
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. TESL-EJ: Teaching English as a Second or Foreign Language. No: 4. Pages: 1-17. Year 2014. (Aug 30 2013 11:14PM)
[9]Presentations: Relative impact of pronunciation errors in non-native speech in native listeners’ perceptual judgment. Authors: Yen Vo & Sonca Vo. Korea TESOL International Conference “From Practice to Theory: The Road Less Travelled”, Seoul, Korea.
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Year 2013.
(Nov 13 2013 11:22PM)
[10]Presentations: Lessons learnt from running an online TESOL program. Authors: Sonca Vo. 2013 GloCALL International Conference, Danang, Vietnam
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Year 2013.
(Nov 19 2013 4:30PM)
[11]Presentations: Relative impact of pronunciation errors in non-native speech in native listeners’ perceptual judgment. Authors: Sonca Vo. Korea TESOL International Conference “From Practice to Theory: The Road Less Travelled”, Seoul, Korea. Year 2013. (Nov 19 2013 4:31PM)
[12]Presentations: Effects of intonation and stress on listening comprehension. Authors: Vo Thanh Son Ca & Nguyen Thi Quynh Giao
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. 3rd International Conference on TESOL “English Learning: A Focus on English Use”. Pages: 114-120. Year 2012. (Mar 29 2013 11:10PM)
[13]Article: Pronunciation errors and perceptual judgements of accented speech by native speakers of English. Authors: Hoa Phan & Sonca Vo. Journal of Australian Council of TESOL Associations. No: 3. Pages: 1-9. Year 2012. (Aug 30 2013 11:34PM)
[14]Presentations: Effects of intonation and stress on listening comprehension. Authors: Giao Nguyen & Sonca Vo. Third International Conference on TESOL “English Learning: A Focus on English Use”. Year 2012. (Aug 31 2013 12:08AM)
[15]Presentations: Perceptual judgments of accented English by native speakers and non-native speakers of English. Authors: Sonca Vo. Australian Council of TESOL Associations International TESOL Conference, Cairns, Australia.. Year 2012. (Aug 31 2013 12:10AM)
[16]Article: Review of Software Reading Horizons v5 . Authors: Vo, S. & Myers, C. CALICO Journal
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 29(2). Pages: 389-397. Year 2012.
(Feb 18 2012 12:11AM)
[17]Article: Curriculum and materials development topics at TESOL 2011. Authors: Sonca Vo. AZ-TESOL News. No: 32(3). Pages: 11-13. Year 2011. (Feb 18 2012 12:18AM)
[18]Presentations: A tour of ELT around the globe. Authors: Hamid, N., Kim, Y., Muhammad, S., Nesterova, A., Sebolai, K., Uludag, P., Vo Thanh Son Ca, & Stoller, F. L.
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Annual Arizona TESOL conference, Phoenix, AZ.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Year 2011.
(Mar 29 2013 11:31PM)
[19]Presentations: Second language pronunciation research and teaching. Authors: Church, J., Staples, S., Wang, L., Vo, S., & Kang, O.. Annual Peaks Interdisciplinary conference. Northern Arizona University, Flagstaff, AZ.
marriage affairs open i want an affair
. Year 2011.
(Aug 31 2013 12:11AM)
[20]Presentations: Pronunciation errors and listeners’ judgments. Authors: Sonca Vo. Annual TESOL Graduate Student Forum, New Orleans, LA. Year 2011. (Aug 31 2013 12:13AM)
[21]Presentations: Creating a theatrical production to enhance language learning. Authors: Sonca Vo & CeAnn Myers. Annual Arizona TESOL conference, Phoenix, AZ. Year 2011. (Mar 29 2013 11:30PM)
[22]Article: Second language pronunciation research and teaching. Authors: Vo Thanh Son Ca, Church, J., Staples, S., Wang, L., & Kang, O.. Annual Peaks Interdisciplinary conference. Northern Arizona University, Flagstaff, AZ.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. No: 0. Year 2011.
(Mar 29 2013 11:28PM)
[23]Presentations: Pronunciation errors and listeners' judgments in an L2 speech. Authors: Sonca Vo & Okim Kang
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Annual Arizona TESOL conference, Phoenix, AZ.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Year 2010.
(Aug 31 2013 12:16AM)
[24]Article: Review of Listen to Me! Beginning Listening, Speaking & Pronunciation. Authors: Sonca Vo. The Electronic Journal for English as a Second Language
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: 14(2). Pages: 1-3. Year 2010.
(Feb 18 2012 12:23AM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Huynh Uyen Tram
Đề tài: An error analysis of subordinating conjunctions in written examinations of Vietnamese secondary school students

 Thạc sĩ

 University of Foreign Language Studies - The University of Danang

 2021

 2021

[2]Vo Thi Thu Hien
Đề tài: Developing a validity argument for the English Placement Test at International College BTEC FPT Da Nang Campus

 Thạc sĩ

 University of Foreign Language Studies - The University of Danang

 2020

 2020

[3]Nguyen Le Thuy Tien
Đề tài: An Investigation into the Pragmatic Features in the Language Products of High-functioning Autistic Individuals: A Case-Study in the USA

 Thạc sĩ

 University of Foreign Language Studies - The University of Danang

 2020

 2020

[4]Le Pham Uyen Truc
Đề tài: An Investigation into Language of Attitude in Remarks of English and Vietnamese Music Gameshows from the Framework of Appraisal

 Thạc sĩ

 University of Foreign Language Studies - The University of Danang

 2019

 2019

  
 Khen thưởng
[1] Học bổng Fulbright Vietnamese Student Scholarship học thạc sĩ tại trường Northern Arizona University, USA. Năm: 2009 - 2011.
[2] Học bổng trường Iowa State University, Ames, Iowa, USA cho chương trình nghiên cứu sinh kéo dài 5 năm từ 2014-2019. Năm: 2014-2019.
  
 Thông tin khác
  

GRANTS AND AWARDS

2012

  • Grant received from Vietnam’s National Foundation for Science & Technology Development for attending and presenting at International TESOL Conference in Cairns, Australia, 2-5 July 2012

2009 – 2011

2011

  • Grant for E-TESOL Program – E-center for Professional Development from the U.S. Embassy under grant No: S-VM 300-11-GR-312-A001. http://etesol.edu.vn/
  • Albert H. Marckwardt Travel Grant received from TESOL for attending and presenting at the 2011 TESOL Graduate Student Forum in New Orleans, Louisiana, 16 March 2011
  • Cheryl Walsh Professional Growth Award received from AZ-TESOL for attending and presenting at the 2011 TESOL Graduate Student Forum in New Orleans, Louisiana, 16 March 2011
  • Jean Jukowski/Faust Memorial TESOL Award received from Northern Arizona University for presenting at the 2011 TESOL Graduate Student Forum in New Orleans, Louisiana, 16 March 2011
  • Graduate Student Organization Travel Award received from Northern Arizona University

2010

  • AZ-TESOL Distance Assistance Award for attendance and travel to the AZ-TESOL State Conference in Phoenix
  • Graduate Student Organization Travel Award received from Northern Arizona University
  • Vice President of Research Travel Award received from Northern Arizona University

CONFERENCE PRESENTATIONS

·         Vo, S. (October, 2012). Relative impact of learners’ suprasegmental awareness on listening comprehension. KOTESOL International Conference “Perfect Score: Methodologies, Technologies, and Communities of Practice”, Seoul, Korea.

·         Vo, S. (August, 2012). Effects of intonation and stress on listening comprehension. 3rd International Conference on TESOL “English Learning: A Focus on English Use”, Danang, Vietnam.

·         Vo, S. (July, 2012). Perceptual judgments of accented English by native speakers. Australian Council of TESOL Associations International TESOL Conference, Cairns, Australia.

·         Vo, S. (March, 2011). Pronunciation errors and listeners’ judgments. Annual TESOL Graduate Student Forum, New Orleans, LA.

 ·         Church, J., Staples, S., Wang, L., Vo, S., & Kang, O. (February, 2011). Second language pronunciation research and teaching. Annual Peaks Interdisciplinary conference. Northern Arizona University, Flagstaff, AZ.

·         Vo, S., & Myers, C. (October, 2010). Creating a theatrical production to enhance language learning. Annual Arizona TESOL conference, Phoenix, AZ.  

Vo, S., & Kang, O. (October, 2010). Pronunciation errors and listeners' judgments in an L2 speech. Annual Arizona TESOL conference, Phoenix, AZ.

Hamid, N., Kim, Y., Muhammad, S., Nesterova, A., Sebolai, K., Uludag, P., Vo, S., & Stoller, F. L. (October, 2010). A tour of ELT around the globe. Annual Arizona TESOL conference, Phoenix, AZ.

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn