Đoàn Thị Vân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,252,922

 
Mục này được 10824 lượt người xem
Họ và tên:  Đoàn Thị Vân
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  19/08/1985
Nơi sinh: Hải Dương
Quê quán Hải Dương
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ sinh học; Tại: LB Nga
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Công nghệ sinh học; Tại: LB Nga
Dạy CN: Vi sinh vật đại cương, Vi sinh vật học ứng dụng trong nông nghiệp, công nghiệp, y-dược, xử lý môi trường
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Nga
Địa chỉ liên hệ: 459 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0963.645.075
Email: doanvandhsp2014@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2004-2005, Sinh viên tại Trường Đại Học kỹ thuật tổng hợp Tver, LB Nga
2005-2010, Sinh viên tại Trường Đại học Công nghệ sinh học ứng dụng Mát-xcơva, LB Nga
2010-2013, Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Công nghệ sinh học ứng dụng Mát-xcơva, LB Nga
Từ 1/06/2014 đến nay, Giảng viên khoa Sinh-Môi trường, Trường Đại Học Sư Phạm, ĐH Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phân chim cút tại khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đoàn Thị Vân. Thành viên: Võ Châu Tuấn, Lê Vũ Khánh Trang. Mã số: T 2017-TĐ-03-06. Năm: 2018. (Sep 17 2019 9:40AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng quy trình bảo quản một số chủng vi sinh vật phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Chủ nhiệm: Đoàn Thị Vân. Thành viên: Nguyễn Thị Bích Hằng. Mã số: T2016-03-24. Năm: 2015. (Dec 20 2016 11:09PM)
[3] Đề tài Khác: Оптимизация методики определения остаточных количеств антибиотиков в пищевых продуктах с использованием тест-культур. Chủ nhiệm: Đoàn Thị Vân. Mã số: BCA 1065776. Năm: 2010. (Sep 11 2014 5:49PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu các hoạt tính sinh học của chế phẩm vi sinh chứa vi khuẩn Bacillus licheniformis TT01. Tác giả: Đoàn Thị Vân, Võ Châu Tuấn, Trần QUang Dần. Tạp chí KHoa học và Công nghệ Đà Nẵng. Số: VOL.19, NO.9, 2021. Trang: 17-20. Năm 2021. (Nov 13 2021 4:11PM)
[2]Bài báo: Ứng dụng vi khuẩn Bacillus licheniformis TT01 xử lý phụ phẩm chăn nuôi chim cút. Tác giả: Đoàn Thị Vân, Võ Châu Tuấn, Nguyễn Công Thuỳ Trâm, Nguyễn Thị Thu Bình. Tạp chí KHoa học và Công nghệ Đà Nẵng. Số: VOL.19, NO.10, 2021. Trang: 82-85. Năm 2021. (Nov 13 2021 4:12PM)
[3]Bài báo: ỨNG DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ TRONG CHUYỂN GEN KHÁNG BỆNH SƯNG RỄ CRRA5 VÀO CÂY BẮP CẢI (BRASSICA OLERACEA VAR. CAPITATA L.) . Tác giả: Nguyễn Minh Lý, Trần Quang Dần, Đoàn Thị Vân, S.G. Monakhos, G.F. Monakhos. Hội thảo Sinh học toàn quốc lần thứ II. Số: 2. Trang: 1111-1117. Năm 2016. (Dec 20 2016 11:01PM)
[4]Bài báo: ỨNG DỤNG VI SINH VẬT XÁC ĐỊNH TETRACYCLINE TỒN DƯ TRONG THỊT GIA CẦM. Tác giả: Đoàn Thị Vân. Hội thảo Khoa học Sinh viên và cán bộ trẻ các trường Sư phạm toàn quốc 2016. Số: 2016. Trang: 933-940. Năm 2016. (Dec 20 2016 11:06PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng phương pháp vi sinh vật để xác định kháng sinh tồn dư trong thực phẩm. Tác giả: TS. Đoàn Thị VânThs. Nguyễn Thị Lan PhươngTS. Nguyễn Đắc Trường. TẠP CHÍ KHOA HỌC & GIÁO DỤC , TRƯỜNG ĐHSP,ĐHĐN. Số: 13(04).2014. Trang: 38-43. Năm 2014. (Oct 12 2015 9:11AM)
[6]Bài báo: Ảnh hưởng chất tách từ thực vật lên các thông số chất lượng của thịt gia cầm đông lạnh. Tác giả: Doan Thi Van, Iu. V. Bukhteeva . Tạp chí: Hệ thống sống và an toàn sinh học cho loài người. MGYPP. Số: MGYPP/2012. Trang: 19-20. Năm 2012. (Oct 15 2019 9:54AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The initial study on the application of sewage sludge for agriculture on the laboratory scale. Authors: Doan Thi Van. Materials Science Forum. No: Vol.1048. Pages: 524-530. Year 2021. (Nov 13 2021 4:07PM)
[2]Article: Biosynthesis of Silver Nanoparticles from Bacillus licheniformis TT01 Isolated from Quail Manure Collected in Vietnam. Authors: Lam Van Tan, Thanh Tran, Van Doan Thi. Processes. No: 9. Pages: 584. Year 2021. (Sep 27 2021 3:10PM)
[3]Article: Energy recovery of sewage sludge treatment by anaerobic co-digestion. Authors: Thanh Tran, Nguyen Kieu Lan Phuong, Van Doan Thi, Lam Van Giang, Lam Van Tan. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. No: 1126. Pages: 012031. Year 2021. (Sep 27 2021 3:12PM)
[4]Article: Application of biosolids (sewage sludge) in agricultural soils: a case study for corn seed LVN10. Authors: Nguyen Kieu Lan Phuong, Lam Van Tan, Lam Van Giang, Van Doan Thi, Le Thi Anh Hong, Thanh Tran. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. No: 1126. Pages: 012030. Year 2021. (Sep 27 2021 3:13PM)
[5]Article: Isolation of Bacillus licheniformis TT01 to apply it in Compost Production from Quail Manure. Authors: Đoàn Thị Vân, Võ Châu Tuấn, Lê Vũ Khánh Trang. Tạp chí Công nghệ sinh học, Liên Bang Nga. No: Tom 34, số 3. Pages: 53-58. Year 2018. (Sep 17 2019 9:42AM)
[6]Article: Effect of plant extracts on the quality and safety of refrigerated minced meatrefrigerated semis. Authors: Doan Thi Van. Биотехнология. No: 7. Pages: 48-50. Year 2013. (Nov 21 2014 4:06PM)
[7]Article: Stabilization of quality semi finished meat with cold storage. Authors: Doan Thi Van. Мясная индустрия. No: 8. Pages: 49-53. Year 2013. (Nov 21 2014 4:09PM)
[8]Article: Plant extracts and quality refrigerated semis poultry meat. Authors: Doan Thi Van, Bukhteeva Ju.M., Bataeva D.C.
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Мясная индустрия. No: 1. Pages: 59-62. Year 2013. (Nov 21 2014 4:03PM)
[9]Article: The antibacterial properties of the extract of Vietnamese green tea on the Yersinia enterocolitica 4a. Authors: Doan Thi Van
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Спудник. No: 4. Pages: 82. Year 2012. (Nov 21 2014 3:55PM)
[10]Article: Effect of botanical extracts on the sustainability of meat properties when frozen. Authors: Doan Thi Van, Iu. V. Bukhteeva . Tạp chí: Kĩ thuật và các sản phẩm, thực phẩm chức năng, Liên Bang Nga. No: MGYPP/2012. Pages: 71-73. Year 2012. (Oct 15 2019 9:42AM)
[11]Article: Vietnamese green tea extract and the quality of minced meat. Authors: Doan Thi Van, Bukhteeva Ju.M.. Мясная индустрия. No: 10. Pages: 43-46. Year 2012. (Nov 21 2014 3:51PM)
[12]Article: Studying of influence of green tea extract Vietnam on microorganisms that cause spoilage of refrigerated meat semifinished. Authors: Doan Thi Van
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Москва
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: 14/2011. Pages: 50-53. Year 2011.
(Nov 21 2014 3:35PM)
[13]Article: Effect of extract of Vietnamese green tea on the properties of chilled minced meat. Authors: Doan Thi Van. Москва. No: 9/2011. Pages: 15-16. Year 2011. (Nov 21 2014 3:38PM)
[14]Article: Antibacterial effects of green tea extract оf Vietnam. Authors: Doan Thi Van
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Современная наука
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 5/2011. Pages: 103-105. Year 2011.
(Nov 21 2014 3:49PM)
  
 Sách và giáo trình
(Nov 21 2014 4:14PM)
[1]Определение стабильности качественных показателей мясных полуфабрикатов при холодильном хранении Chủ biên: Доан Тхи Ван. Đồng tác giả: Бухтеева Ю.М. Nơi XB: ĐH Công nghệ sinh học ứng dụng Matxcova. Năm 2013.
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Phương pháp bảo quản thịt đông lạnh bằng cách sử dụng chất tách polyphenol chè xanh Việt Nam

 Khoa học

 2014

 RU 2503284C1

 LB Nga

  
 Khen thưởng
[1] Khen thưởng của Đại Sứ Việt Nam tại Liên Bang Nga vì thành tích học tập xuất xắc. Năm: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
[2] Giấy khen tham gia hội thảo Nghiên cứu KHoa học toàn Liên Bang Nga. Năm: 2011, 2012.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn