Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='hienttt' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Trương Thị Thu Hiền
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,195,712

 
Mục này được 883 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Thị Thu Hiền
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  13/03/1983
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Tam Kỳ- Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế Lao động; Tại: Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Lý luận Chính trị; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Quản lý Hành chính công; Tại: Học viện Hành chính Quốc gia
Dạy CN: Hành chính công
Lĩnh vực NC: Hành chính công, Quản lý công, Lao động- Việc làm- Tiền lương- An sinh xã hội
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Hành chính công, Trường Đại học Kinh tế- ĐHĐN
Điện thoại: ; Mobile: 0935635005
Email: hienttt@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ tháng 10/2005 đến 5/2008:Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam, số 11 Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
- Từ tháng 5/2008 đến tháng 10/2008: Tổng Công ty Tài chính Dầu khí Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng, 234 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng.
- Từ tháng 10/2008 đến tháng 11/2016: Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM, 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.
- Từ tháng 12/2016 đến nay: Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng, 71 Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng Quy chế nâng bậc lương tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ nhiệm: Phạm Công Danh. Thành viên: Phí Thị Sen, Trương Thị Thu Hiền. Mã số: NCKH-UPES. Năm: 2015. (Apr 6 2017 6:04AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Công tác tổ chức nhân sự tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh- nghiên cứu hướng cải tiến trong quy trình làm việc. Chủ nhiệm: Châu Vĩnh Huy. Thành viên: Phí Thị Sen, Trương Thị Thu Hiền. Mã số: NCKH-UPES. Năm: 2013. (Apr 6 2017 6:03AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Hoàn thiện định mức lao động cho sản phẩm lốp ô tô quy chuẩn 900-20 tại Công ty Cao su Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trương Thị Thu Hiền. Mã số: NCKHSV. Năm: 2005. (Apr 6 2017 6:01AM)
[4] Đề tài Khác: Việc làm cho nông dân tỉnh Quảng Nam trong quá trình đô thị hóa. Chủ nhiệm: Trương Thị Thu Hiền, Lê Quang Hảo, Phạm Thị Mỹ Nương. Mã số: NCKHSV. Năm: 2004. (Apr 6 2017 5:59AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Hướng mở rộng đối tượng tham gia chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam. Tác giả: Trương Thị Thu Hiền. Tạp chí Lao động và Xã hội. Số: 558. Trang: 12-13,63. Năm 2017. (Dec 18 2017 3:18PM)
[2]Bài báo: Đảm bảo nguồn lực vật chất và tài chính trong Quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Trương Thị Thu Hiền. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 8 (117). Trang: 53-57. Năm 2017. (Dec 18 2017 3:22PM)
[3]Bài báo: Những hạn chế và kiến nghị hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Tác giả: Trương Thị Thu Hiền. Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Số: 21 (349). Trang: 35-41. Năm 2017. (Dec 18 2017 3:24PM)
[4]Bài báo: Xây dựng, quản lý, lưu trữ và tổ chức thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê trong quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp. Tác giả: Trương Thị Thu Hiền. Tạp chí Lao động và Xã hội. Số: 546. Trang: 22-24,46. Năm 2017. (Mar 31 2017 11:09AM)
[5]Bài báo: Tổ chức bộ máy thực hiện bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam. Tác giả: Trương Thị Thu Hiền. Tạp chí Quản lý nhà nước. Số: 251. Trang: 44-47. Năm 2016. (Mar 31 2017 11:06AM)
[6]Bài báo: Đánh giá kết quả 7 năm thực hiện bảo hiểm thất nghiệp. Tác giả: Trương Thị Thu Hiền. Tạp chí Quản lý nhà nước. Số: 245. Trang: 71-73. Năm 2016. (Mar 31 2017 10:57AM)
[7]Bài báo: Công tác tiếp nhận, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả: Lương Minh Việt- Trương Thị Thu Hiền. Tạp chí Quản lý nhà nước. Số: 219. Trang: 92-94,113. Năm 2014. (Mar 31 2017 10:54AM)
[8]Bài báo: Chính sách Bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam- những vấn đề đặt ra và giải pháp. Tác giả: Lương Minh Việt- Trương Thị Thu Hiền. Tạp chí Quản lý nhà nước. Số: 214. Trang: 36-40. Năm 2013. (Mar 31 2017 10:48AM)
  
 Khen thưởng
[1] Huy chương bạc môn Cờ vua, Đại hội TDTT tỉnh Quảng Nam. Năm: 1999.
[2] Huy chương bạc môn Cờ vua, Đại hội TDTT Đại học Đà Nẵng lần thứ 3. Năm: 2003.
[3] Giấy khen đạt giải Ba sinh viên NCKH. Số: 122/2005/KT ngày 30/6/2005. Năm: 2005.
[4] Giấy khen đạt thành tích cao trong quá trình học tập và rèn luyện. Số: 43/KT ngày 16/9/2005. Năm: 2005.
[5] Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam v/v Đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng nguồn vốn vay giải quyết việc làm. Số: 4045/QĐ-UBND ngày 13/12/2007. Năm: 2007.
[6] Giấy khen của LĐLĐ TP.HCM v/v Đạt giải Nhất Hội thi "Công đoàn Việt Nam- 80 năm một chặng đường lịch sử". Số: 119/QĐKT ngày 28/7/2009. Năm: 2009.
[7] Danh hiệu CSTĐCS NH 2009-2010. Số: 206/ QĐ-ĐHSP TDTT ngày 5/7/2010. Năm: 2010.
[8] Danh hiệu CSTĐCS NH 2010-2011. Số: 159/QĐ-ĐHSP TDTT ngày 14/7/2011. Năm: 2011.
[9] Bằng khen của BCH LĐLĐ TP.HCM v/v đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động công đoàn NH 2010-2011. Số: 118/QĐ-KT-LĐLĐ ngày 06/9/2011. Năm: 2011.
[10] Bằng khen của BCH LĐLĐ TP.HCM v/v đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động công đoàn NH 2012-2013. Số: 229/QĐ-KT-LĐLĐ ngày 17/10/2013. Năm: 2013.
[11] Danh hiệu CSTĐCS NH 2012-2013. Số: 183/ QĐ-ĐHSP TDTT ngày 25/6/2013. Năm: 2013.
[12] Danh hiệu CSTĐCS NH 2013-2014. Số: 154/ QĐ-ĐHSP TDTT ngày 04/7/2014. Năm: 2014.
[13] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT v/v đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ NH 2013-2014. Số: 3819/QĐ-BGDĐT ngày 19/9/2014. Năm: 2014.
[14] Bằng khen của BCH LĐLĐ TP.HCM v/v đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động công đoàn NH 2013-2014. Số: 106/QĐ-KT-LĐLĐ ngày 09/9/2014. Năm: 2014.
[15] Danh hiệu CSTĐCS NH 2014-2015. Số: 140/QĐ-ĐHSP TDTT ngày 16/7/2015. Năm: 2015.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn