Hoàng Phương Tùng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 17478 lượt người xem
Họ và tên:  Hoàng Phương Tùng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  16/09/1982
Nơi sinh: Đà Nẵng.
Quê quán Đà Nẵng.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây Dựng Cầu Đường; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Địa kỹ thuật xây dựng; Tại: Iowa State University
Dạy CN: Xây dựng nền đường ô tô, Xây dựng mặt đường ô tô.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn
Địa chỉ liên hệ: Lương Nhữ Hộc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 8/2019 - nay: NC sau tiến sĩ tại ĐH Nanyang, Singapore
3/2019 - nay: giảng viên tại Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng
8/2014 - 3/2019: NCS tại trường Iowa State University, Hoa kỳ
2/2009 - 8/2014: Giảng dạy tại Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng
3/2007 - 1/2009: Học Thạc sĩ tại trường Đại học Myongji, Hàn Quốc; trợ giảng, nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Địa cơ kỹ thuật, Khoa Xây dựng và Môi trường
9/2005 - 2/2007 Giảng dạy tại Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đánh giá sự ổn định mái dốc nền đường đào thuộc dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Tác giả: Th.S Hoàng Phương Tùng (Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng), Ks. Trần Chung (Cty TNHH Tư vấn KHKT cầu đường Quảng Trị)
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Đại Học Đà Nẵng lần thứ V. Số: 5. Trang: 326–331_Quyển 1. Năm 2012. (Jan 13 2013 11:33PM)
[2]Bài báo: Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp bấc thấm giãn nở ngang. Tác giả: Hoàng Phương Tùng (Đại học Bách Khoa), Ji-ho Park, Yong-Uk Kim (Đại học Myongji, Hàn Quốc). Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng. Số: 062009. Trang: 65-74. Năm 2009. (Jan 13 2013 11:15PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Engineering Properties of Biocementation Coarse- and Fine-Grained Sand Catalyzed by Bacterial Cells and Bacterial Enzyme. Authors: Tung Hoang, James Alleman, Bora Cetin, Sun-Gyu Choi. Journal of Materials in Civil Engineering. No: 32(4). Pages: 04020030-1-15. Year 2020. (Aug 10 2020 2:23PM)
[2]Article: Bacterial enzyme induced calcite precipitation improving silty sand soil strength. Authors: Hoang Tung, James Alleman, Bora Cetin, Do Huyen. Proceedings of the 3rd International Conference on Transportation Infrastructure and Sustainable Development. No: 1. Pages: 272-277. Year 2019. (Aug 10 2020 2:25PM)
[3]Article: Sand and silty-sand soil stabilization using bacterial enzyme–induced calcite precipitation (BEICP). Authors: Tung Hoang, James Alleman, Bora Cetin, Kaoru Ikuma, and Sun-Gyu Choi
. Canadian Geotechnical Journal. No: 56: 808–822 (2019). Pages: 808-822. Year 2019.
(Apr 18 2019 1:03PM)
[4]Article: Splitting Tensile Strength of Fiber-Reinforced and Biocemented Sand. Authors: Sun-Gyu Choi; Tung Hoang; E. James Alleman; and Jian Chu
. ASCE-Journal of Materials in Civil Engineering. No: 31(9): 06019007. Pages: 1-5. Year 2019.
(Jul 16 2019 4:09PM)
[5]Article: Undrained Behavior of Microbially Induced Calcite Precipitated Sand with Polyvinyl Alcohol Fiber. Authors: Sun-Gyu Choi, Tung Hoang and Sung-Sik Park
. Applied Sciences - MDPI. No: 1214. Pages: 1-11. Year 2019.
(Apr 18 2019 12:58PM)
[6]Article: Splitting Tensile Strength of Fiber-Reinforced and Biocemented Sand. Authors: Sun-Gyu Choi, Tung Hoang, E. James Alleman, Jian Chu. Journal of Materials in Civil Engineering. No: 31(9). Pages: 06019007-1-5. Year 2019. (Aug 10 2020 2:21PM)
[7]Article: A Study on Solution for “Green Material” Technology Focusing on Developing The Rating System of Recycled Material Content in Construction. Authors: Do Thanh Huyen; Hoang Phuong Tung (Danang University of Technology, Vietnam) and Kim Sang-Bum (Dongguk University, Korea)
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. 2012 International Conference on Green Technology and Sustainable Development, HoChiMinh, VietNam
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. No: ISBN: 978-604-918-021-7. Pages: 81-86_Volume 1. Year 2012.
(Jan 13 2013 11:24PM)
[8]Article: Soft Ground Improvement with Expanding Vertical Drain. Authors: Hoang Phuong Tung and Phan Cao Tho (Faculty of Road and Bridge Engineering, Danang University of Technology, Danang City, Vietnam); Kim Young Uk (Department of Civil and Environmental Engineering, Myongji University, Yongin, Gyeonggi, Korea)
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. International Symposium on Geotechnical Engineering, Ground Improvement and Geosynthetics for Sustainable Mitigation and Adaptation to Climate Change including Global Warming, Bangkok, Thailand. No: 04122009. Pages: 379-387. Year 2009. (Jan 13 2013 11:18PM)
[9]Article: Behavior of Soft Ground Installed with Expanding Vertical Drain. Authors: Hoang Phuong Tung, Ji-Ho Park, Young-Uk Kim (Dept. of Civil Engineering, Univ. of Myongji, Korea), Seong-Hyeon Shim, Jai-Beom Shim (Samsung Coprporation, Engineering and Construction). Kỷ yếu Hội nghị Khoa học chuyên ngành Địa kỹ thuật trong Xây dựng công trình Cảng biển 2008, Hàn Quốc
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. No: 592008. Pages: 43-49. Year 2008.
(Jan 13 2013 11:10PM)
[10]Article: Application of Expanding Vertical Drain to Soft Ground (Korean Version). Authors: Park, jiho. Hoang, Phuong Tung. Kim, Young Uk. (Dept. of Civil Engineering, Univ. of Myongji, Korea) Shim, Jai Beom, Shim, Seong Hyeon (Samsung Coprporation, Engineering and Construction). Civil Expo 34_ 2008 KSCE Annual Conference, Daejeon, Korea
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. No: 34. Pages: 2107-2110. Year 2008.
(Jan 13 2013 11:12PM)
  
 Khen thưởng
[1] Giải nhất giải thưởng Loa Thành - Giành cho Đồ án Tốt nghiệp Đại học Xuất Sắc của Sinh viên Kiến trúc – Xây dựng. Số: 2005-3/GTLT. Năm: 20/11/2005.
[2] Giải nhất Hội nghị Sinh viên Nghiên Cứu Khoa Học, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng 2004-2005. Năm: 2005.
[3] Huy hiệu Tuổi trẻ Sáng Tạo. Số: 694NQ/TWĐTN. Năm: 2005.
[4] Prize for Excellent Paper. Số: 2008-150. Năm: 31/10/2008.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Xây dựng nền đường ôtô
Ngành: Giao thông vận tải
 2009 Sinh viên khoa Xây dựng Cầu Đường, trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Xây dựng mặt đường ôtô
Ngành: Giao thông vận tải
 2009 Sinh viên khoa Xây dựng Cầu Đường, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng  Khoa Xây dựng Cầu Đường, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[3]Đồ án Xây dựng nền đường
Ngành: Giao thông vận tải
 2009 Sinh viên khoa Xây dựng Cầu Đường, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng  Khoa Xây dựng Cầu Đường, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[4]Đồ án Xây dựng mặt đường
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Sinh viên khoa Xây dựng Cầu Đường, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng  Khoa Xây dựng Cầu Đường, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[5]Tin học ứng dụng trong thiết kế đường
Ngành: Giao thông vận tải
 2009 Sinh viên khoa Xây dựng Cầu Đường, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng  Khoa Xây dựng Cầu Đường, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[6]Thực hành tin học ứng dụng trong thiết kế đường
Ngành: Giao thông vận tải
 2009 Sinh viên khoa Xây dựng Cầu Đường, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng  Khoa Xây dựng Cầu Đường, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn