Hồ Trần Ngọc Oanh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 12136 lượt người xem
Họ và tên:  Hồ Trần Ngọc Oanh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  10/00/1985
Nơi sinh: Gia Lai
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Ngữ Văn; Tại: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Ngôn ngữ học; Tại: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Dạy CN: Ngôn ngữ, Phương pháp giảng dạy.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 02363733328; Mobile: 0905289023
Email: hotranngocoanh@gmail.com; hotranngocoanhnn@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ tháng 3/2011: Cán bộ giảng dạy Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.
Từ 4/2011-7/2013: Trợ lý Khoa học & SĐH Khoa Ngữ Văn.
Từ 3/2017 đến 9/2017: Chủ tịch Công đoàn Khoa
Từ 9/2017: Phó Trưởng khoa Ngữ văn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Phát triển năng lực giao tiếp tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai. Chủ nhiệm: Hồ Trần Ngọc Oanh. Thành viên: Nguyễn Quang Ninh, Bùi Công Năm. Mã số: T2017-TĐ-03-03. Năm: 2019. (Aug 22 2020 7:23AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu cách chú thích trong sách giáo khoa Ngữ văn trung học. Chủ nhiệm: Bùi Trọng Ngoãn. Thành viên: Hồ Trần Ngọc Oanh. Mã số: Đ2015-03-72. Năm: 2018. (Aug 22 2020 7:26AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Vận dụng lý thuyết ba bình diện vào việc phân tích câu tiếng Việt (Ứng dụng vào việc giảng dạy học phần Ngữ pháp tiếng Việt cho sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn tại trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng). Chủ nhiệm: Trần Văn Sáng. Thành viên: Hồ Trần Ngọc Oanh. Mã số: B2016-DN03-03. Năm: 2018. (Aug 22 2020 7:28AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Cấu tạo của từ láy trong tiếng Jrai. Chủ nhiệm: Th.S Hồ Trần Ngọc Oanh. Mã số: T2013-03-19. Năm: 2013. (Nov 19 2013 4:20AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thực trạng dạy học Luyện từ và câu cho học sinh tiểu học dân tộc Jrai tại huyện Ia Grai Gia Lai. Tác giả: Hồ Trần Ngọc Oanh. TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học). Số: 32(01).2019. Trang: 83-89. Năm 2019. (Aug 22 2020 7:33AM)
[2]Bài báo: Xây dựng thang đo đánh giá năng lực từ vựng tiếng Việt cho học sinh người dân tộc thiểu số. Tác giả: Hồ Trần Ngọc Oanh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Số: 7.2019. Trang: 83-89. Năm 2019. (Aug 22 2020 7:35AM)
[3]Bài báo: Dạy từ và câu tiếng Việt cho học sinh tiểu học Jrai - những khó khăn và thử thách. Tác giả: ThS. Hồ Trần Ngọc Oanh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 2(123).2018. Trang: 66. Năm 2018. (Apr 18 2018 4:59PM)
[4]Bài báo: Vận dụng lí thuyết thụ đắc ngôn ngữ trong dạy từ vựng tiếng Việt cho học sinh tiểu học Jrai. Tác giả: Th.S Hồ Trần Ngọc Oanh . Tuyển tập Công trình nghiên cứu Ngữ văn học, Nxb Giáo dục Việt Nam. Số: tập 3. Trang: tr.603-609. Năm 2017. (Oct 21 2017 7:55PM)
[5]Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆN TƯỢNG GIAO THOA NGÔN NGỮ ĐẾN KHẢ NĂNG HỌC TỪ VỰNG TIẾNG VIỆT CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC JRAI . Tác giả: Th.S Hồ Trần Ngọc Oanh. Kỉ yếu Ngữ học toàn quốc 2017. Số: 1. Trang: 111-112. Năm 2017. (Oct 21 2017 8:03PM)
[6]Bài báo: Đặc điểm cấu tạo và đặc điểm ngữ nghĩa của từ láy trong tiếng Jrai. Tác giả: Th.S Hồ Trần Ngọc Oanh. Hội thảo Khoa học quốc tế: Văn hóa và ngôn ngữ các dân tộc trong sự giao thoa giữa các quốc gia Đông Nam Á. Số: 1. Trang: 111-117. Năm 2016. (Sep 8 2016 7:59AM)
[7]Bài báo: Dạy kiểu câu phân loại theo mục đích nói cho học sinh tiểu học Jrai theo quan điểm giao tiếp thông qua hệ thống bài tập. Tác giả: Th.S Hồ Trần Ngọc Oanh. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Sau đại học – ngành Ngữ văn, ĐH Sư phạm Hà Nội. Số: 1. Trang: 111-117. Năm 2016. (Sep 8 2016 8:00AM)
[8]Bài báo: SỬ DỤNG GRAPH TRONG DẠY HỌC TỪ LOẠI TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH TIỂU HỌC JRAI. Tác giả: Th.S Hồ Trần Ngọc Oanh. Kỷ yếu Hội thảo: "Khoa học toàn quốc "Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và Giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường", NXB Dân Trí, Hà Nội. Số: 1. Trang: 1433-1437. Năm 2016. (Jul 17 2016 4:36PM)
[9]Bài báo: Rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên Sư phạm Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng bằng dạy học vi mô. Tác giả: ThS Hồ Trần Ngọc Oanh. Kỉ yếu Hội thảo toàn quốc “Đổi mới nghiên cứu và dạy học Ngữ văn trong nhà trường Sư phạm”, NXB Giáo dục Việt Nam. Số: 1. Trang: 555-560. Năm 2016. (Aug 2 2016 9:44AM)
[10]Tham luận: DẠY HỌC TÍCH HỢP – TÌM HIỂU VỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI HIỆN NAY. Tác giả: ThS Hồ Trần Ngọc Oanh. Kỉ yếu Seminar DẠY HỌC NGỮ VĂN THEO HƯỚNG TÍCH HỢP Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG do Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm, ĐH Đà Nẵng tổ chức. Trang: 29-36. Năm 2016. (Aug 2 2016 9:48AM)
[11]Bài báo: Tính từ trong thơ Nôm Hồ Xuân Hương xét trên bình diện ngữ pháp. Tác giả: Th.S Hồ Trần Ngọc Oanh, Trần Thị Hải Lệ. Kỉ yếu Hội thảo Ngữ học Trẻ 2015. Số: 1. Trang: 123-126. Năm 2015. (Aug 2 2016 9:55AM)
[12]Bài báo: Ảnh hưởng của hiện tượng giao thoa ngôn ngữ Việt - Jrai đến kĩ năng đọc tiếng Việt của học sinh tiểu học Jrai. Tác giả: Hồ Trần Ngọc Oanh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 10(95).2015. Trang: 49. Năm 2015. (Jan 15 2016 4:08PM)
[13]Bài báo: Một vài suy nghĩ về cách xưng hô của người Việt từ bài nghiên cứu "Đại từ chỉ quyền lực và thân hữu" của R.Brown & A.Gilman. Tác giả: Th.S Hồ Trần Ngọc Oanh. Tạp chí Khoa học & Giáo dục, ĐH Sư phạm Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 17A (04)/2015. Trang: 83-89. Năm 2015.
(Nov 17 2015 6:30AM)
[14]Bài báo: Nguyên nhân biến đổi, ra đời, mất đi của địa danh huyện Ia Grai và đặc trưng văn hóa thể hiện qua địa danh huyện Ia Grai - Gia Lai. Tác giả: Th.S Hồ Trần Ngọc Oanh. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc. Số: 1. Trang: 270-277. Năm 2014. (May 1 2014 8:15PM)
[15]Bài báo: Thành tố tên riêng trong cấu trúc phức thể địa danh huyện Ia Grai, Gia Lai. Tác giả: Th.S Hồ Trần Ngọc Oanh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Kỷ yếu Ngữ học trẻ 2013
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 1. Trang: 234-235. Năm 2014.
(Apr 27 2013 2:51PM)
[16]Bài báo: Đặc điểm của từ láy âm đầu trong tiếng Jrai. Tác giả: Th.S Hồ Trần Ngọc Oanh. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 7(68). Trang: 82-87. Năm 2013. (Dec 17 2013 4:31PM)
[17]Bài báo: Thành tố chung trong cấu trúc phức thể địa danh Ia Grai, Gia Lai. Tác giả: Th.S Hồ Trần Ngọc Oanh. Đường biên 2 - Phê bình và nghiên cứu
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 1. Trang: 254-261. Năm 2013.
(Feb 25 2013 10:36PM)
[18]Bài báo: Từ xưng hô trong Dế Mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài. Tác giả: Th.S Hồ Trần Ngọc Oanh. Hội thảo Khoa học Văn học – Ngôn ngữ: Lý luận và ứng dụng Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 262-275. Năm 2012. (Feb 25 2013 10:48PM)
[19]Bài báo: Tên bảng hiệu các cơ sở dịch vụ du lịch, cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Th.S Hồ Trần Ngọc Oanh. In trong Văn hóa Đà Nẵng từ những mảnh ghép. Số: 1. Trang: 26-37. Năm 2012. (Jun 27 2015 8:49PM)
[20]Bài báo: Nét độc đáo trong cách đặt tên bảng hiệu các cơ sở du lịch dịch vụ, cở sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Th.S Hồ Trần Ngọc Oanh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 35. Trang: 19-23. Năm 2012.
(Feb 19 2013 10:19AM)
[21]Bài báo: Phương thức tự tạo – một phương thức định danh quan trọng ở địa danh huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Tác giả: Th.S Hồ Trần Ngọc Oanh. Tạp chí Khoa học & Giáo dục Trường Đại học sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Cũng đăng ở Kỷ yếu Ngữ học Trẻ 2011. Số: số 2. Trang: 63 - 70. Năm 2012. (Feb 19 2013 10:06AM)
[22]Bài báo: Hệ thống đại từ nhân xưng tiếng Jrai (đối chiếu với đại từ nhân xưng tiếng Việt). Tác giả: Th.S Hồ Trần Ngọc Oanh. Tạp chí Khoa học & Giáo dục Trường Đại học sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Số: số 4. Trang: 64 - 71. Năm 2012. (Feb 19 2013 10:14AM)
  
 Sách và giáo trình
(Nov 18 2013 2:35PM)(Nov 18 2013 2:36PM)
[1]Đường biên 2 - phê bình và nghiên cứu Chủ biên: Nhiều tác giả, viết chung. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2013.
[2]Văn hóa Đà Nẵng từ những mảnh ghép Chủ biên: Th.S Nguyễn Hoàng Thân. Đồng tác giả: Hồ Trần Ngọc Oanh,.. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2013.
  
 Khen thưởng
[1] Đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm học 2012 - 2013. Số: 280/QĐKT. Năm: 2013.
[2] Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2013 -2014. Số: 313/QĐ-KT. Năm: 2013-2014.
[3] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2016. Năm: 2016.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Ngữ pháp tiếng Việt
Ngành: Ngữ văn
 2013 Sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn, Cử nhân Báo chí, Cử nhân Văn học, Cử nhân Việt Nam học dành cho người nước ngoài  Trường ĐH Sư phạm, Đh Đà Nẵng
[2]Làm văn
Ngành: Ngữ văn
 2013   Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
[3]Tiếng Việt đại cương 1
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013   Trường Đại học Kinh tế
[4]Tiếng Việt thực hành
Ngành: Ngữ văn
 2013   
[5]Tiếng Việt chuyên ngành 2
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 Lưu học sinh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Kinh tế
[6]Tiếng Việt (dành cho sinh viên Đại học Ngoại ngữ)
Ngành: Ngoại ngữ
 2012 
marriage affairs open i want an affair
 Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng
[7]Ngôn ngữ học xã hội
Ngành: Ngữ văn
 2010   Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn