Huỳnh Thị Kim Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 29,244,618

 
Mục này được 9430 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Thị Kim Hà
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  25/06/1977
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Xã Điện Ngọc - Huyện Điện Bàn - Tỉnh Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Hệ thống thông tin - Kinh tế; Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2007; Chuyên ngành: Kinh tế thương mại; Tại: Đại học Sydney
Dạy CN: Kế toán,Tài chính,Thương mại
Lĩnh vực NC: Kế toán,tài chính,thương mại
Ngoại ngữ: Anh C
Địa chỉ liên hệ: 21 Sương Nguyệt Ánh, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 05/2001 đến 12/2005: Chuyên viên tại Trung tâm Thông Tin Học Liệu - ĐHĐN
01/2006 đến 07/2007: Học thạc sỹ tại Đại học Sydney-Úc
08/2007 đến 12/2007: Chuyên viên tại Trung tâm Thông Tin Học Liệu - ĐHĐN
01//2008 đến nay: Giảng viên tại Trường Cao đẳng CNTT - ĐHĐN
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Quản lý thuế trong môi trường thương mại điện tử tại Việt Nam. Tác giả: CITA 2015*; ThS. Huỳnh Thị Kim Hà. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 2. Trang: 109. Năm 2015. (Mar 23 2016 4:08PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu thực trạng chuyển giá trốn thuế của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Tác giả: CITA 2015*; ThS. Huỳnh Thị Kim Hà. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 2. Trang: 84. Năm 2015. (Mar 23 2016 4:08PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu thực trạng chuyển giá trốn thuế của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Tác giả: Huỳnh Thị Kim Hà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 12(97)/2015. Trang: từ trang 79 đến trang 83. Năm 2015. (Jun 22 2016 10:11PM)
[4]Bài báo: Quản lý thuế trong môi trường thương mại điện tử tại Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngọc, Huỳnh Thị Kim Hà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 12(97)/2015. Trang: từ trang 105 đến trang 108. Năm 2015. (Jun 22 2016 10:14PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. Tác giả: Hội thảo Trường CĐ CNTT*; ThS. Huỳnh Thị Kim Hà*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 12(73).2013 Quyển 2. Trang: 21 đến 27. Năm 2013.
(May 5 2014 3:08PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu tác động của trần lãi suất đến thị trường tiền tệ Việt Nam. Tác giả: Huỳnh Thị Kim Hà
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ , Đại học Đà Nẵng. Số: 9(58),Quyển III. Trang: 27 đến 32. Năm 2012. (Dec 7 2012 4:49PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của việc công bố thông tin đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Huỳnh Thị Kim Hà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ,Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 9(58),Quyển III. Trang: 53 đến 56. Năm 2012.
(Dec 7 2012 4:52PM)
  
 Khen thưởng
[1] Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2007-2010. Số: 001/QĐKT. Năm: 2011.
[2] Đã có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động Công đoàn năm học 2010-2011. Số: 229/QĐKT. Năm: 2011.
[3] Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2012-2013. Số: 128/QĐKT. Năm: 2013.
[4] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Năm: 2013.
[5] Đạt danh hiệu "Giỏi việc trưởng,đảm việc nhà" giai đoạn 2010-2012. Số: 122/CĐN. Năm: 2013.
[6] Đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động Công đoàn cơ sở góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Số: 133/QĐKT. Năm: 2014.
[7] Đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" giai đoạn 2010-2015. Số: 61/QĐKT-CĐĐHĐN. Năm: 2015.
[8] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Năm: 2016.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn