Hoàng Văn Hải
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 36677 lượt người xem
Họ và tên:  Hoàng Văn Hải
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  27/12/1987
Nơi sinh: Quảng Trị
Quê quán Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  QUẢN TRỊ KINH DOANH; Tại: Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Quản trị Kinh doanh; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh; Tại: Hàn Quốc
Dạy CN: Quản Trị Tài Chính; Quản Trị Sản Xuất
Lĩnh vực NC: Quản trị tài chính; tài chính doanh nghiệp
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: K55/8 Ngũ Hành Sơn
Điện thoại: ; Mobile: 0773258395
Email: hoangvanhaidhkt@gmail.com; hvhai@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Năm 2009: Bắt đầu vào làm việc tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Năm 2010: Theo học chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đài Loan
Năm 2012-2019: Công tác tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Năm 2020- đến nay: Công tác tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết trong sản xuất cà phê và hồ tiêu tại tỉnh Gia Lai. Chủ nhiệm: GS.TS Nguyễn Trường Sơn. Thành viên: TS Hoàng Văn Hải, và cộng sự khác. Mã số: 09/2016. Năm: 2019. (Aug 11 2020 7:06AM)
[2] Đề tài cấp Thành phố: Đánh giá sự tác động của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Nam. Chủ nhiệm: GS.TS Nguyễn Trường Sơn. Thành viên: TS Hoàng Văn Hải, và cộng sự khác. Mã số: 1/2016. Năm: 2018. (Aug 11 2020 7:07AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: An Explanation Of The Idiosyncratic Volatility Puzzle: Evidence From An Emerging Market. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn; Hoàng Văn Hải; Đặng Văn Mỹ. Kỷ yếu COMB 2019. Trang: 50-60. Năm 2020. (Aug 11 2020 7:11AM)
[2]Tham luận: Factors Prompting The Start-Up Business In Da Nang City . Tác giả: Hoang Van Hai; Nguyen Van Long. Kỷ yếu COMB 2019. Trang: 90-97. Năm 2019. (Aug 11 2020 2:49PM)
[3]Tham luận: The Relationship Between Technical Indicators and The Market Index: Evidence Vietnam Stock Exchange Market
.
Tác giả: Hoang Van Hai and Nguyen Truong Son. The 3rd Vietnam International Conference in Finance (VICIF-2016). Trang: 00-00. Năm 2016.
(Aug 11 2020 7:22AM)
[4]Tham luận: Euro Debt Crisis and Commonality in LiquidityEvidence from Taiwan Stock Market
.
Tác giả: Nguyen Truong Son, Hoang Van Hai. Vietnam International Conference in Finance - 2014. Trang: 20 - 46. Năm 2014.
(Aug 11 2020 7:16AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Sources of Idiosyncratic Volatility Puzzle (In revision)
.
Authors: Hoang Van Hai và cộng sự. The Journal of Finance. No: In revision, 2020. Pages: In revision, 2020. Year 2022.
(Aug 11 2020 7:40AM)
[2]Article: The role of reference-dependent preferences in the idiosyncratic volatility puzzle: Evidence from Korea. Authors: Le Thi Minh Hang, Hoang Van Hai, Nguyen Truong Son. Cogent Economics and Finance. No: 1838686. Pages: 1838686. Year 2020. (Nov 27 2020 2:01PM)
[3]Article: Lottery Mindset, Mispricing and Idiosyncratic Volatility Puzzle: Evidence from the Chinese Stock Market
.
Authors: Hoang Van Hai và cộng sự. North American Journal of Economics and Finance. No: forthcoming. Pages: forthcoming. Year 2020.
(Aug 11 2020 7:38AM)
[4]Presentations: The effect of logistics service on firm financial performance in textile industry: Evidence from DaNang City, VietNam. Authors: Nguyen Truong Son; Hoang Van Hai. Proceeding of the 4th International Conference on Innovation and Industrial Logistics (ICIIL 2018). Pages: 30 - 37. Year 2018. (Aug 11 2020 7:13AM)
[5]Article: A hybrid neural network model for sales forecasting based on ARIMA and search popularity of article titles. Authors: Hoàng Văn Hải và cộng sự. Computational intelligence and neuroscience. No: 4. Pages: 1-9. Year 2016. (Aug 11 2020 7:27AM)
[6]Article: A study of liquidity in the Taiwan stock market during finance crisis from 2007 to 2011
.
Authors: Hoang Van Hai, Nguyen Truong Son. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences. No: 63. Pages: 20-34. Year 2014.
(Aug 11 2020 7:35AM)
[7]Presentations: Reexamine the Liquidity effects in Taiwan Stock market from 2007 to 2011
.
Authors: Hoang Van Hai et al.. The 20th SFM conference, Taiwan. Pages: 20-47. Year 2012.
(Aug 11 2020 7:20AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn