Lê Khánh Toàn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 29773 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Khánh Toàn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  09/07/1967
Nơi sinh: Nghĩa Hưng, Nam Định
Quê quán Phong Điền, Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng dân dụng & CN; Tại: Trường Đại học Bách Khoa
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp; Tại: Université de Nantes
Dạy CN: Công nghệ và tổ chức thi công xây dựng, An toàn lao động trong thi công xây dựng,
Lĩnh vực NC: - Công nghệ và tổ chức thi công - Mô phỏng các quá trình ngẫu nhiên từ dữ liệu quan trắc
Ngoại ngữ: Pháp, Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng, 54 Nguyễn Lương Bằng, Hoà khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Làm công tác giảng dạy tại bộ môn thi công, Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng từ năm 1997 đến nay
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Mô phỏng ứng xử số của kết cấu công trình bằng Meta Model để xác định các thông số đầu vào dưới hình thức các biến ngẫu nhiên từ số liệu đo đạc. Chủ nhiệm: Lê Khánh Toàn. Mã số: Đ2014-02-110. Năm: 2014. (Dec 3 2015 4:37PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Sử dụng năng lượng mặt trời tăng nhanh quá trình đóng rắn của bê tông đổ tại chỗ. Chủ nhiệm: Lê Khánh Toàn. Mã số: T04-15-71. Năm: 2004. (Dec 27 2012 11:02PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu cường độ chịu nén của bê tông sử dụng cát mịn ven biển phối hợp với cát sông trong thành phần cấp phối. Tác giả: Lê Khánh Toàn, Lê Thành Đức. Tạp chí Xây dựng. Số: 6/2020. Trang: 87-91. Năm 2020. (Jul 14 2020 11:13PM)
[2]Tham luận: Ảnh hưởng của biến dạng phi tuyến lên dầm FG dựa trên lý thuyết Quasi-3D. Tác giả: Đỗ Minh Đức, Huỳnh Vinh, Lê Khánh Toàn. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XIV, 7/2018. Trang: 160-168. Năm 2019. (Oct 2 2019 10:28AM)
[3]Bài báo: Ảnh hưởng của định hướng vật liệu đến ứng xử của dầm màng mỏng thổi phồng chịu uốn phẳng. Tác giả: Lê Khánh Toàn, Nguyễn Quang Tùng. Tạp chí Xây dựng, Việt Nam. Số: 6/2018. Trang: 49-53. Năm 2018. (Oct 2 2019 10:04AM)
[4]Tham luận: Sử dụng phương pháp Ritz phân tích tĩnh dầm FG có hình học không hoàn chỉnh chịu tải trọng dọc trục. Tác giả: Đỗ Minh Đức, Lê Khánh Toàn, Huỳnh Vinh. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, 2017. Trang: 509-517. Năm 2018. (Oct 2 2019 10:20AM)
[5]Bài báo: Độ võng của cấu kiện chịu uốn dạng Tensairity. Tác giả: Lê Khánh Toàn, Nguyễn Quang Tùng. Tạp chí Xây dựng. Số: 6/2017. Trang: 139-144. Năm 2017. (Jul 10 2017 10:00AM)
[6]Bài báo: Ảnh hưởng của của sự thay đổi hệ số đàn hồi của vật liệu đến sự uốn dọc của dầm màng mỏng thổi phồng. Tác giả: Nguyễn Quang Tùng, Lê Khánh Toàn. Tạp chí Xây dựng. Số: 2/2017. Trang: 149-153. Năm 2017. (Apr 27 2017 12:01AM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng các thông số hình học của cọc và các thông số cơ lí của nền đất đến ứng xử của cọc thi công theo phương pháp Hyper-Mega tại Việt Nam. Tác giả: Lê Khánh Toàn. Tạp chí Xây dựng. Số: 3/2017. Trang: 81-86. Năm 2017. (Apr 27 2017 12:08AM)
[8]Bài báo: Phân tích dao động riêng phi tuyến của dầm FG trên nền đàn hồi sử dụng lý thuyết biến dạng cắt bậc ba. Tác giả: Đỗ Minh Đức, Lê Khánh Toàn. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc "vật liệu và kết cấu composite: cơ học, công nghệ và ứng dụng" 2016, ISBN 978-604-82-2026-6. Số: 7/2016. Trang: 197-204. Năm 2016. (Apr 26 2017 11:40PM)
[9]Bài báo: Ma trận độ cứng và ma trận khối lượng của dầm FG. Tác giả: Đỗ Minh Đức, Lê Khánh Toàn. Hội thảo khoa học "Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững", Nhà xuất bản Xây dựng, ISBN:978-606-82-1805-8. Số: 4/2016. Trang: 8-15. Năm 2016. (Jun 9 2016 9:14PM)
[10]Bài báo: Phân tích mất ổn định của dầm FG trên nền đàn hồi theo mô hình phần tử hữu hạn sử dụng lí thuyết biến dạng cắt bậc ba. Tác giả: Đỗ Minh Đức, Lê Khánh Toàn. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc "vật liệu và kết cấu composite: cơ học, công nghệ và ứng dụng" 2016, ISBN 978-604-82-2026-6. Số: 7/2016. Trang: 205-212. Năm 2016. (Apr 26 2017 11:46PM)
[11]Bài báo: Xây dựng phần tử hữu hạn cho dầm thổi phồng cấu tạo từ vải địa kỹ thuật. Tác giả: Nguyễn Quang Tùng, Lê Khánh Toàn. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc "vật liệu và kết cấu composite: cơ học, công nghệ và ứng dụng" 2016, ISBN 978-604-82-2026-6. Số: 7/2016. Trang: 773-780. Năm 2016. (Apr 26 2017 11:52PM)
[12]Bài báo: Dao động riêng của dầm FG trên nền đàn hồi sử dụng lý thuyết biến dạng cắt bậc ba. Tác giả: Đỗ Minh Đức, Lê Khánh Toàn. Tạp chí xây dựng. Số: 3/2016. Trang: 26-29. Năm 2016. (Jun 9 2016 9:01PM)
[13]Bài báo: Phân tích ứng xử của dầm FG trên nền đàn hồi chịu tải trọng tĩnh sử dụng lý thuyết biến dạng cắt bậc ba. Tác giả: Đỗ Minh Đức, Lê Khánh Toàn. Tạp chí xây dựng. Số: 3/2016. Trang: 43-46. Năm 2016. (Jun 9 2016 9:06PM)
[14]Bài báo: Một phương pháp xác định mô đun đàn hồi của bê tông tường vây từ số liệu quan trắc. Tác giả: Nguyễn Quốc Toàn, Lê Khánh Toàn. Hội thảo khoa học "Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững", Nhà xuất bản Xây dựng, ISBN:978-606-82-1805-8. Số: 4/2016. Trang: 85-91. Năm 2016. (Jun 9 2016 9:19PM)
[15]Bài báo: Phân tích phi tuyến kết cấu khung có nút nửa cứng với sai lệch hình học sử dụng phần tử liên kết không hoàn chỉnh. Tác giả: Đỗ Minh Đức, Lê Khánh Toàn. Tuyển tập công trình hội nghị Cơ học toàn quốc năm 2015. Số: 8/2015 (Tập 1). Trang: 69-76. Năm 2015. (Jun 9 2016 6:34PM)
[16]Bài báo: Investigation of Dynamic Instability for Web Plate in Composite Steel - girder Bridge. Tác giả: Phạm Mỹ, Lê Khánh Toàn. Tuyển tập công trình hội nghị Cơ học toàn quốc năm 2015. Số: 8/2015 (Tập 1). Trang: 215-223. Năm 2015. (Jun 9 2016 6:37PM)
[17]Bài báo: XÁC ĐỊNH HỆ SỐ ĐÀN HỒI CỦA VẢI KỸ THUẬT TỪ THÍ NGHIỆM THỔI PHỒNG ỐNG MÀNG MỎNG. Tác giả: Nguyễn Quang Tùng, Lê khánh Toàn. Tạp chí Xây dựng. Số: 12/2015. Trang: 91-94. Năm 2015. (Feb 18 2016 11:05PM)
[18]Bài báo: Một giải pháp phân tích khung có nút nửa cứng : Xem nút nửa cứng là một phần tử. Tác giả: Đỗ Minh Đức, Lê Khánh Toàn. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 03(88).2015. Trang: 11-14. Năm 2015. (Dec 3 2015 5:08PM)
[19]Bài báo: Phân tích dao động riêng phi tuyến kết cấu khung không gian có nút nửa cứng. Tác giả: Đỗ Minh Đức, Lê Khánh Toàn. Tuyển tập công trình hội nghị Cơ học toàn quốc năm 2015. Số: 8/2015 (tập 1). Trang: 61-68. Năm 2015. (Jun 9 2016 6:10PM)
[20]Bài báo: Một phương pháp mô phỏng ứng xử của kết cấu sử dụng mô hình Response surface Meta-model. Tác giả: Lê Khánh Toàn
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 01(86).2015. Trang: 78-83. Năm 2015. (Dec 3 2015 5:02PM)
[21]Bài báo: Ứng dụng lý thuyết mờ thiết lập mối quan hệ giữa ngưỡng clorua và các nhân tố khác ảnh hưởng đến ăn mòn cốt thép trong bê tông các công trình ven biển. Tác giả: Nguyễn Thị Kim Loan, Lê khánh Toàn. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 03(76). Trang: 32-36. Năm 2014. (Nov 14 2014 10:20PM)
[22]Bài báo: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tiến độ thi công các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại khu kinh tế Phú yên. Tác giả: Nguyễn Khoa Khang, Lê khánh Toàn. Tạp chí Xây dựng. Số: 7/2014. Trang: 85-88. Năm 2014. (Nov 14 2014 10:12PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Vibration of an inflated orthotropic membrane beam with an arbitrarily oriented orthotropy basis. Authors: Nguyễn Quang Tùng, Lê Khánh Toàn. International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET). No: Volume 9, Issue 9, September 2018. Pages: 719-728. Year 2018. (Oct 2 2019 10:00AM)
[2]Article: Surface response meta-models for the assessment of embankment frictional angle stochastic properties from monitoring data: An application to harbour structures. Authors: F. Schoefs, K.T. Le, F. Lanata. Computers and Geotechnics. No: 53 (2013). Pages: 122–132. Year 2013. (Jun 26 2013 9:53PM)
[3]Article: Meta-models for the assessment of soil stochastic properties from monitoring: application to harbour structures. Authors: Le K.T., Schoefs F., Lanata F.. EACS 2012 – 5th European Conference on Structural Control. No: EACS 2012. Pages: 213-223. Year 2012. (Dec 27 2012 11:27PM)
[4]Article: Assessment of uncertain soil properties for complex infrastructures from monitoring. Authors: Schoefs F., Le K.T., Lanata F.. Durable Structures, from Construction to rehabilitation, Lisbon, Portugal – 31st. No: ICDS 2012. Pages: 21-30. Year 2012. (Dec 27 2012 11:32PM)
[5]Article: Assessment of soil stochastic properties from monitoring. Authors: Lanata F., Le K.T., Schoefs F.. 3nd International Symposium on Geotechnical Safety and Risk (ISGSR2011). No: ISGSR2011. Pages: 12-22. Year 2011. (Dec 27 2012 11:22PM)
[6]Article: Statistical identification via Polynomial Chaos expansion and Markov Chain Monte Carlo. Authors: Lanata F., Schoefs F., Le K.T.. Proceeding of 4th European Conference on computational Mechanics, (ECCM’010), session MS130 ‘Model an parameter identification in structural mechanic’, paper #486, 10pages, 16-21 May 2010, Paris (Palais des congrès), France , 2010. No: ECCM’010), session MS130. Pages: 486-495. Year 2010. (Dec 27 2012 11:16PM)
[7]Article: Modeling of incertainty by Chaos Polynomial and by Monte Carlo-Markov Chain method for reliability of harbour structures. Authors: Lanata F., Schoefs F., Le K.T.. Congrès Lambda-Mu 17 « Maîtrise des Risques et Sûreté de Fonctionnement / Innovation et Maîtrise des Risques, La Rochelle, France. No: communication 189. Pages: 9-17. Year 2010. (Dec 27 2012 11:53PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jul 10 2017 9:52AM)
[1]Giáo trình Kỹ thuật thi công Xây dựng
Chủ biên: Lê Khánh Toàn. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. Năm 2017.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Võ Thị Hoài
Đề tài: Phân tích ứng xử của tường chắn đất và hệ kết cấu đỡ trong giai đoạn thi công hố đào sâu bằng phần mềm Plaxis 2D và 3D Foundation

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[2]Nguyễn Ánh Dương
Đề tài: Nghiên cứu cường độ của bê tông sử dụng cát đụn ven biển Đà Nẵng thay thế một phần cát sông trong thành phần cấp phối

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[3]Trịnh Văn Đức
Đề tài: Nghiên cứu so sánh khả năng ứng dụng cọc bê tông li tâm ứng suất trước và cọc bê tông cốt thép thông thường cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[4]Nguyễn Duy Phương
Đề tài: Nghiên cứu xác định hàm lượng xi măng hợp lý trong thành  phần cấp phối sản xuất gạch không nung từ bột đá và xỉ than lò hơi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[5]Phạm Tuấn Khải
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng cát ven biển Vạn Ninh - Khánh Hòa để sản xuất gạch không nung

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[6]Tô Văn Lễ
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ cốt liệu nhỏ tái chế từ phế thải xây dựng trong thành phần cấp phối đến sự phát triển cường độ của gạch không nung

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[7]Bùi Quốc Dung
Đề tài: Nghiên cứu tận dụng nguồn xỉ sắt làm thành phần cấp phối cho sản xuất gạch không nung

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[8]Lê Trọng Anh
Đề tài: Nâng cao hiệu quả công tác đổ bê tông tại chỗ nhà nhiều tầng sử dụng phương án thi công ván khuôn cột, dầm, sàn đồng thời

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[9]Phù Minh Thương
Đề tài: Nghiên cứu đề xuất biện pháp thi công hợp lý công trình ngầm ven biển thành phố Nha Trang

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[10]Lê Thành Đức
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng cát đồi Vạn Ninh – Khánh Hòa để thay thế một phần cát sông trong chế tạo bê tông

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[11]Lê Phong Nhã
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng vỏ trấu để sản xuất gạch không nung

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[12]Trương Văn Yên
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng mụn dừa ở tỉnh Bến Tre để sản xuất gạch không nung

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[13]Trần Duy Cảnh
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng cốt liệu nhỏ tái chế từ phế thải xây dựng để sản xuất gạch xi măng không nung

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[14]Nguyễn Việt Cường
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng mùn cưa làm thành phần cấp phối để sản xuất gạch xi măng không nung

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[15]Đoàn Công Chánh
Đề tài: Nghiên cứu tận dụng xỉ than và tro bay tại nhà máy nhiệt điện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh để sản xuất gạch không nung

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[16]Nguyễn Hữu Hậu
Đề tài: Nghiên cứu chế tạo vữa liên kết cường độ cao - đóng rắn nhanh ứng dụng trong thi công kết cấu bê tông

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[17]Lưu Hoàng Lân
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng ống thép nhồi bê tông làm cột tạm trong thi công tầng hầm công trình theo công nghệ Top-down

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[18]Nguyễn Quốc Kông
Đề tài: Nghiên cứu tận dụng nguồn xỉ than tại Quảng Nam làm thành phần cấp phối cho sản xuất gạch không nung

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[19]Phùng Hết
Đề tài: Đánh giá hiệu quả kinh tế kỹ thuật phương án tường chắn đất có cốt lưới địa kỹ thuật và tường chắn đất bê tông cốt thép

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[20]Lê Trung Hưng
Đề tài: Lựa chọn thông số hợp lý của cọc Hyper Mega phù hợp với địa chất thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[21]Nguyễn Quốc Toàn
Đề tài: Ứng dụng mô hình xác suất Quadratic Response Surface để xác định mô đun đàn hồi của bê tông tường vây hố đào sâu dưới hình thức biến ngẫu nhiên từ số liệu đo đạc

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[22]Lê Bá Khánh
Đề tài: Ứng dụng phần mềm Plaxis 3D kiểm soát biến dạng tường vây và đất xung quanh hố đào sâu

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Đà Nẵng

 2014

 2015

[23]Nguyễn Thanh Trúc
Đề tài: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp trùng tu di tích chùa Khmer tỉnh Trà Vinh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[24]Bùi Huy Khôi
Đề tài: Đánh giá hiệu quả biện pháp tái chấn động khi thi công đổ bê tông cốt thép toàn khối

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[25]Võ Văn Lam
Đề tài: So sánh hiệu quả giữa sàn bê tông Bubble Deck và sàn đặc không dầm theo các tiêu chuẩn thiết kế

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[26]Nguyễn Văn Hiếu
Đề tài: Đánh giá hiệu quả kinh tế kỹ thuật của sàn U-Boot Beton và sàn phẳng bê tông ứng lực trước vượt nhịp lớn theo tiêu chuẩn Châu Âu

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[27]Nguyễn Thành Thảo
Đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện các biện pháp quản lí và phòng ngừa tai nạn lao động trong thi công các công trình cao tầng trên địa bàn thành phố Đà nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[28]Nguyễn Văn Hưng
Đề tài: Nghiên cứu đề xuất các biện pháp xử lí sự cố tường vây trong quá trình thi công

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[29]Doãn Quang Khiêm
Đề tài: So sánh hiệu quả kinh tế kỹ thuật khi sử dụng cừ thép Larsen và cừ bê tông ứng lực trước trong thi công chắn giữ hố đào sâu

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[30]Hồ Hải Nam
Đề tài: Đánh giá hiệu quả kinh tế kỹ thuật sử dụng phương án cọc Hyper - Mega và cọc bê tông cốt thép đúc sẵn cho móng nhà nhiều tầng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[31]Nguyễn Nhật Thanh
Đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Trà Vinh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[32]Lê Hữu Hùng
Đề tài: Nghiên cứu tính toán neo ứng suất trước trong đất

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Đà Nẵng

 2013

 2014

[33]Phạm Anh Thiện
Đề tài: Nghiên cứu quản lý chất lượng thi công công tác bê tông cốt thép toàn khối bằng công nghệ ván khuôn leo

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Đà Nẵng

 2013

 2014

[34]Nguyễn Khoa Khang
Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp quản lý tiến độ thi công các công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tại khu kinh tế Phú Yên

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Đà Nẵng

 2013

 2014

[35]Hoàng Thành
Đề tài: Nghiên cứu đề xuất mô hình tổ chức thi công nhà cao tầng bê tông cốt thép

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Đà Nẵng

 2013

 2014

[36]Nguyễn Đăng Ngọc Vũ
Đề tài: Tính toán hệ kết cấu chống đỡ tường vây trong thi công tầng hầm theo phương pháp hỗn hợp

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[37]Đoàn Công Chính
Đề tài: Phân tích tác động của vữa bê tông lên ván khuôn theo một số tiêu chuẩn

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Đà Nẵng

 2013

 2013

  
 Khen thưởng
[1] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Số: 4754/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2014.
[2] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Số: 4363/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2015.
[3] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Số: 5079/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2016.
[4] Chiến sỹ thi đua cấp Bộ. Số: 5216/QĐ-BGDĐT. Năm: 2016.
[5] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Số: 2726/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Công nghệ xây dựng hiện đại
Ngành: Xây dựng
 2013 Cao học  Đại học Đà nẵng
[2]Kỹ thuật thi công xây dựng
Ngành: Xây dựng
 1998 Đại học, Cao đẳng  Đại học đà Nẵng
[3]Tổ chức thi công xây dựng
Ngành: Xây dựng
 1998 Đại học, cao đẳng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Đại học Đà Nẵng
[4]Công nghệ thi công hiện đại
Ngành: Xây dựng
 1998 Đại học, cao đẳng  Đại học Đà Nẵng
[5]An toàn lao động trong xây dựng
Ngành: Xây dựng
 1998 Đại học, Cao đẳng  Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn