Lê Thị Hải Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 20137 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Hải Anh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  10/00/1968
Nơi sinh: Tx Bắc Giang
Quê quán Đại Thắng, Đại Lộc, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế công nghiệp; Tại: Trường ĐH Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Tổ chức - Hành chính; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 48, Cao Thắng, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 3863940; Mobile: 0914162263
Email: lthanh@dct.udn.vn;anhlehai@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Quá trình công tác:
  1. Từ năm 1997- 2000: Công tác tại Phòng Đào tạo - CTCT Trường Cao đẳng Công nghệ.
  2. Từ 10/2000-6/2006: Chuyên viên Phòng HC-TH Trường Cao đẳng Công nghệ, thư ký của các dự án về chiến lược đầu tư và phát triển Nhà trường; Cộng tác viên của Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ Môi trường - ĐHĐN
  3. Từ 6/2006 đến 28/2/2011: Công tác tại Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế Trường Cao đẳng Công nghệ (Chức vụ: Phó Trưởng Phòng); Phó Chủ tịch Công đoàn Trường.
  4. Từ ngày  01/3/2011 đến nay: Công tác tại Phòng Hành chính Tổng Hợp Trường Cao đẳng Công nghệ (Chức vụ: Phó Trưởng Phòng); Phó Chủ tịch Công đoàn Trường.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng chương trình quản lý nhân sự của Trường Cao đẳng Công nghệ. Chủ nhiệm: Lê Thị Hải Anh. Thành viên: Nguyễn Văn Lành. Mã số: T2009-06-79. Năm: 2009. (Jan 4 2011 4:08PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Thị Hải Anh. Thành viên: . Mã số: T2007-06-38. Năm: 2007. (Jan 4 2011 3:58PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, đề xuất vị trí và một số mẫu bãi đậu xe công cộng ở Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Thị Hải Anh. Mã số: T2006-06-04. Năm: 2006. (Jan 4 2011 3:49PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu biện pháp quản lý chất thải rắn với sự tham gia của cộng đồng tại Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Thị Hải Anh. Mã số: T04-17-59. Năm: 2004. (Dec 31 2010 8:29AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu tình hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và một số đề xuất triển khai mô hình này cho Tp. Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Thị Hải Anh. Thành viên: . Mã số: T03-17-40. Năm: 2003. (Dec 31 2010 8:29AM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu quy hoạch bãi chôn lấp rác cho Tp. Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Thị Hải Anh. Thành viên: Cao Xuân Tuấn. Mã số: T02-17-25. Năm: 2002. (Dec 31 2010 8:29AM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Tính toán kinh tế trong công tác thu gom chất thải rắn tại Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Thị Hải Anh. Mã số: T01-17-20. Năm: 2001. (Dec 31 2010 8:29AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng - Quá trình xây dựng và phát triển. Tác giả: Lê Thị Hải Anh
marriage affairs open i want an affair
. Kỷ yếu Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 20-22. Năm 2007.
(Feb 16 2011 9:59AM)
[2]Tham luận: Xử lý chất thải rắn và quy hoạch bãi chôn lấp rác cho Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Bùi Văn Ga, Lê Thị Hải Anh, Cao Xuân Tuấn. Hội thảo Nghiên cứu Khoa học chuyển giao công nghệ môi trường phục vụ đào tạo và bảo vệ môi trường công nghiệp trong các trường đại học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Năm 2003.
(Feb 16 2011 9:52AM)
[3]Bài báo: Quy hoạch bãi chôn lấp rác. Tác giả: Bùi Văn Ga, Lê Thị Hải Anh, Cao Xuân Tuấn. Hội thảo sau đào tạo về Kinh tế Chất thải. Năm 2003. (Feb 16 2011 9:54AM)
  
 Khen thưởng
[1]  Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và PTTN năm học 1998-1999. Số: 07/QĐKT. Năm: 1999.
[2] Giấy khen đã đạt danh hiệu lao động giỏi năm học 1998-1999. Số: 324/QĐKT. Năm: 1999.
[3] Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2000-2001. Năm: 2001.
[4] Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động công đoàn ĐHĐN năm học 2000-2001. Số: 217/QĐKT. Năm: 2001.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp Đại học Đà Nẵng năm học 2001-2002 . Số: 111102. Năm: 2002.
[6] Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và PTTN nhiệm kỳ 1998-2002. Số: 326/QĐKT. Năm: 2002.
[7] Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2001-2002. Số: 1500/QĐKT. Năm: 2002.
[8] Giấy khen đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ năm học 2002-2003. Số: 09/QĐKT. Năm: 2003.
[9] Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2002-2003. Số: 1652/QĐKT. Năm: 2003.
[10] Chiến sĩ thi đua cấp Đại học Đà Nẵng năm học 2002-2003. Số: 181103. Năm: 2003.
[11] Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2003. Số: 02-QĐ/ĐU. Năm: 2004.
[12] Giấy khen đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Công đoàn năm học 2005-2006. Số: 751/QĐ. Năm: 2006.
[13] Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Công đoàn nhiệm kỳ V (2005-2007). Số: 109/QĐKT. Năm: 2007.
[14] Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động công tác Nữ công năm học 2006-2007. Số: 128/QĐ-LĐ LĐ. Năm: 2007.
[15] Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2007 . Số: 05-QĐ/ĐU. Năm: 2007.
[16] Giấy khen đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2007-2008. Số: 3557/QĐKT. Năm: 2008.
[17] Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2009. Số: 01-QĐ/ĐU. Năm: 2009.
[18] Giấy khen đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác nữ công giai đoạn 2005-2009. Năm: 2009.
[19] Giấy khen đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Công đoàn trường năm học 2008-2009. Năm: 2009.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn