Lê Thị Mỹ Hạnh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 332 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Mỹ Hạnh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  07/04/1982
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Bình Sa, Thăng Bình, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Computer Studies - Business Administration; Tại: Genetic Computer School Singapore
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Tiến sĩ khoa học; năm: 2017; Chuyên ngành: Ports and Logistics Systems; Tại: Dong-A University
Dạy CN: Kinh tế số và Thương mại điện tử
Lĩnh vực NC: Kinh tế số Chuỗi cung ứng Logistics Quản trị sản xuất và vận hành
Hệ thống thông tin quản lý Thống kê Mô phỏng
Điện thoại: ; Mobile: 0911292955
Email: ltmhanh@vku.udn.vn
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Chuỗi giá trị của năng lực: Mô hình quản lý và giáo dục quốc gia Việt Nam, bối cảnh của Công nghiệp 4.0 và tương lai. Tác giả: Le Thi My Hanh, Luis Alfaro, Tran Thi Phuong Thao. Journal of Information and Communication, Ministry of Information and Communication, ISSN 1859-3550. Số: Vol.751, No.561. Trang: 29-33. Năm 2018. (Jun 27 2020 7:14PM)
[2]Bài báo: The Value Chain of Competency Model for Vietnamese Educational Managers in the Industry 4.0 Revolution Era. Tác giả: Le Thi My Hanh, Luis Alfaro, Tran Phuong Thao . Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ. Số: 22. Trang: 50-54. Năm 2018. (Jun 27 2020 7:30PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Political and Economic Challenges for Land Owners and Families Surrounding the Port of La Union, El Salvador, Central America. Authors: Luis Alfaro, Thi My Hanh Le, Lorenzo Alfaro. Land and Poverty Conference 2018: Land Governance in an Interconnected World, Washington, DC, USA, 2018. Pages: 187-200. Year 2018. (Jun 27 2020 7:12PM)
[2]Article: Port Community System in Central America and its Global Impact Trade. Authors: Hyung Rim Choi, Luis Alfaro, Hong Soon Goo, Min Je Cho, Thi My Hanh Le. International Journal of u- and e- Service, Science and Technology, ISSN: 2005-424. No: Vol.10, No.9. Pages: 61-70. Year 2017. (Jun 27 2020 7:16PM)
[3]Presentations: Women’s participation in space activities and the importance of government’s support: Literature review and critical analysis. Authors: Luis Alfredo Martínez Alfaro, Hyun Mi Jang, Thi My Hanh Le, Luis Enrique Salaverría Moreira. The 68th International Astronautical Congress (IAC), Australia. Pages: IAC-17-F1.2.3. Year 2016. (Jun 27 2020 7:27PM)
[4]Presentations: The Necessity of Public Private Partnership Projects and Cooperation Development Framework to Execute Aerospace Initiatives in Central Americas. The case of ESAI, El Salvador, Central America: Networking Analysis, Current Situation and Perspectives. Authors: Luis A.M.Alfaro, Hyun M.Jang, Rene R.Dominguez, Thi MH. Le, Luis S.,. The 67th International Astronautical Congress (IAC), Guadalajara, Mexico. Pages: IAC-16-F1.2.3. Year 2016. (Jun 27 2020 7:34PM)
[5]Presentations: An Exploratory Study on Policy of Public Private Partnership to Develop Seaport in Vietnam. Authors: Hyung Rim Choi, Thi My Hanh Le, Luis Alfredo Martínez Alfaro. The International Conference on the Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road for Transportation and Global Supply Chain, Melbourne, Australia. Pages: 85-95. Year 2016. (Jun 27 2020 7:56PM)
[6]Article: A Framework for Tracking Reliable Data in the Cloud for Port Logistics. Authors: Hyung Rim Choi, Luis Alfredo Alfaro, Thi My Hanh Le, Min Je Cho, Chae Soo Kim. International Journal of Applied Business and Economic Research, ISSN: 0972-7302. No: Vol. 13, No. 2. Pages: 501-518. Year 2015. (Jun 27 2020 8:01PM)
[7]Article: Challenges and Opportunities for Port Logistics in Using BPaaS Based on TCO Model. Authors: Hyung Rim Choi, Thi My Hanh Le , Luis Alfredo Alfaro, Min Je Cho, Chae Soo Kim. International Journal of Economic Research, ISSN: 0972-9380. No: , Vol. 12, No. 3. Pages: 559-581. Year 2015. (Jun 27 2020 8:03PM)
[8]Article: Deployment Model of Big Data for Port Logistics. Authors: Luis Alfredo Alfaro, Thi My Hanh Le, Hyung Rim Choi, Min Je Cho. Information Journal, ISSN: 1343-4500. No: Vol.18, No.1. Pages: 7-16. Year 2015. (Jun 27 2020 8:07PM)
[9]Presentations: A Study on BPaaS with TCO Model. Authors: Hyung Rim Choi, Thi My Hanh Le , Luis Alfredo Alfaro, Min Je Cho, Chae Soo Kim. IEEE Fourth International Conference on Big Data and Cloud Computing, ISBN: 978-1-4799-6719-3, Sydney, Australia. Pages: 249-256. Year 2014. (Jun 27 2020 8:06PM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Thanh Hải
Đề tài: Quản lý Nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Đông Á

 2019

 2019

[2]Ngô Hoàng
Đề tài: Hoạch định chiến lược Marketing tại công ty Sông Thu

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Đông Á

 2019

 2019

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hành vi tổ chức
Ngành: Kinh tế học
 2019 Đại học  Đại học Greenwich Đại học FPT
[2]Tiếng Anh chuyên ngành Marketing
Ngành: Kinh tế học
 2019 Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt-Hàn
[3]Tiếng Anh chuyên ngành Marketing du lịch
Ngành: Ngoại ngữ
 2019 Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt-Hàn
[4]Chiến lược kinh doanh điện tử
Ngành: Kinh tế học
 2019 Đại học  Đại học Đà Nẵng - SICT
[5]Quản trị dự án
Ngành: Kinh tế học
 2018 Đại học  Đại học Đông Á Đại học Greenwich
[6]Tiếng Hàn cho xuất khẩu lao động
Ngành: Ngoại ngữ
 2018 Người lao động  Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt-Hàn
[7]Xuất nhập khẩu
Ngành: Kinh tế học
 2018 Đại học  Đại học FPT
[8]Kinh doanh quốc tế
Ngành: Kinh tế học
 2017 Đại học  Đại học FPT
[9]Tiếng Anh 1,2
Ngành: Ngoại ngữ
 2017 Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt-Hàn
[10]Tiếng Hàn sơ cấp
Ngành: Ngoại ngữ
 2017 Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt-Hàn
[11]Quản trị sản xuất
Ngành: Kinh tế học
 2017 Đại học Thạc sĩ  Đại học Đông Á
[12]Marketing điện tử
Ngành: Kinh tế học
 2017 Đại học Cao đẳng  Đại học Đông Á Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt-Hàn
[13]Quản trị chuỗi cung ứng
Ngành: Khảo cổ học
 2017 Đại học Thạc sĩ  Đại học Đông Á
[14]Kinh doanh điện tử
Ngành: Kinh tế học
 2012 Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt-Hàn
[15]ERP
Ngành: Kinh tế học
 2012 Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt-Hàn
[16]Thương mại điện tử
Ngành: Kinh tế học
 2011 Cao đẳng Đại học  Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn Đại học Đông Á
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn