Ngô Thị Minh Phương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 35007 lượt người xem
Họ và tên:  Ngô Thị Minh Phương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  08/07/1982
Nơi sinh: Quế Sơn, Quảng Nam
Quê quán Quế Sơn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Thực phẩm - Sinh học; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Công nghệ Thực phẩm; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Công nghệ Thực phẩm - Sinh học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Công nghệ Hoá học, Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 02363 519689; Mobile: 0983008782
Email: hoiphuong01@yahoo.com.vn; ntmphuong@ute.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 10/2005 đến nay: Cán bộ giảng dạy của Khoa Công nghệ Hoá học - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng bài giảng trực tuyến cho học phần "Công nghệ lên men" phục vụ giảng dạy sinh viên đại học ngành Công nghệ thực phẩm. Chủ nhiệm: Ngô Thị Minh Phương. Mã số: T2019-06-141. Năm: 2020. (Dec 29 2020 8:01AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu chiết tách pectin từ một số nguồn thực vật ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên và ứng dụng tạo màng bao bảo quản xoài, gừng. Chủ nhiệm: Ngô Thị Minh Phương. Mã số: Đ2015-06. Năm: 2016. (Sep 10 2018 5:12PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng và giữ giống bộ sưu tập các chủng vi sinh vật tại phòng thí nghiệm Công nghệ Thực phẩm – Trường Cao đẳng Công nghệ. Chủ nhiệm: Ngô Thị Minh Phương. Thành viên: . Mã số: T2011-06-08. Năm: 2011. (Jan 30 2015 8:26PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng phần mềm tính toán để thiết kế Nhà máy bia theo những phương pháp lên men khác nhau. Chủ nhiệm: Ngô Thị Minh Phương. Thành viên: . Mã số: T2008-06-47. Năm: 2008. (Jan 30 2015 8:23PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Improvement of hydration properties of pectin/alginate films with ZnO nanoparticles. Tác giả: Ngo Thi Minh Phuong. The University of Danang, Journal of Science and Technology. Số: Vol.18, No. 6. Trang: 32-35. Năm 2020. (Jul 8 2020 8:48PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu tạo màng pectin - carboxymethyl cellulose có cố định tinh dầu sả. Tác giả: Ngô Thị Minh Phương, Nguyễn Thanh Hội, Trần Thị Xô. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11 (132). Trang: 122-126. Năm 2018. (Nov 13 2018 9:43AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu một số tính chất của màng pectin lá sương sâm - chitosan. Tác giả: Ngô Thị Minh Phương, Trần Thị Xô. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(120). Trang: 81-85. Năm 2017. (Sep 10 2018 5:14PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu bảo quản chuối bằng màng pectin - chitosan và màng pectin - alginate. Tác giả: Ngô Thị Minh Phương, Pornchai Rachtanapun, Đặng Thị Mộng Quyên, Trần Thị Xô. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(120). Trang: 55-60. Năm 2017. (Sep 10 2018 5:17PM)
[5]Bài báo: Tối ưu hóa quá trình chiết tách pectin từ lá sương sâm và nghiên cứu tạo màng pectin - alginate. Tác giả: Ngô Thị Minh Phương, Trần Thị Xô. Tạp chí Khoa học & Khoa học, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(108). Trang: 170-174. Năm 2016. (Nov 14 2016 10:09PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu thu nhận pectin từ vỏ bưởi và lá sương sâm bằng phương pháp siêu âm và so sánh với phương pháp ngâm chiết. Tác giả: Ngô Thị Minh Phương, Trương Thị Minh Hạnh. Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội. Số: ISBN:978-604-95-0038-1. Trang: 100-108. Năm 2016. (Nov 14 2016 10:24PM)
[7]Bài báo: Tối ưu hóa quá trình chiết tách pectin từ vỏ bưởi và nghiên cứu tạo màng pectin - chitosan. Tác giả: Ngô Thị Minh Phương, Trần Thị Xô, Lê Thị Thu Thủy. Tạp chí Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số: 2A. Trang: 673-680. Năm 2015. (Dec 30 2015 3:59PM)
[8]Bài báo: Tối ưu hóa quá trình chiết tách pectin từ vỏ chuối và ứng dụng tạo màng bao bảo quản mận. Tác giả: Ngô Thị Minh Phương, Trần Thị Xô, Trương Thị Minh Hạnh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11. Trang: Không nhớ. Năm 2015. (Dec 30 2015 4:12PM)
[9]Bài báo: Tối ưu hóa quá trình chiết tách pectin từ vỏ dưa hấu và thăm dò ứng dụng tạo màng bảo quản sapoche. Tác giả: Ngô Thị Minh Phương, Trương Thị Minh Hạnh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số: Tập 53-số 4B. Trang: 22-30. Năm 2015. (Dec 30 2015 4:03PM)
[10]Bài báo: Immobilizing Lactobacillus plantarum bacteria on sodium alginate and its application in tomato juice fermentation making probiotic products. Tác giả: Ngô Thị Minh Phương, Nguyễn Thanh Hội. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 6(79). Trang: 39-43. Năm 2014.
(Jan 30 2015 8:38PM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu khả năng sống sót và đặc tính sinh học của nấm men bánh mì Saccharomyces cerevisiae và Acetobacter xylinum khi bảo quản bằng phương pháp đông khô . Tác giả: Ngô Thị Minh Phương, Trần Thị Xô. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 12. Trang: không rõ. Năm 2014. (Jan 30 2015 8:45PM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu sản xuất cellulose từ vi khuẩn Acetobacter xylinum để cố định vi khuẩn lactic ứng dụng trong lên men sữa chua. Tác giả: Ngô Thị Minh Phương, Lê Thị Bốn, Lê Thị Diệu
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 8(57). Trang: 25-31. Năm 2012. (Jan 30 2015 8:33PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Carboxymethyl Bacterial Cellulose from Nata de Coco: Effects of NaOH. Authors: Pornchai Rachtanapun*, Pensak Jantrawut, Warinporn Klunklin, Kittisak Jantanasakulwong, Yuthana Phimolsiripol, Noppol Leksawasdi, Phisit Seesuriyachan, Thanongsak Chaiyaso, Chayatip Insomphun, Suphat Phongthai, Sarana Rose Sommano, Winita Punyodom, Alissara Reungsang, Thi Minh Phuong Ngo. Polymers, (SCIE - Q1). No: https://doi.org/10.3390/polym13030348. Pages: 1-20. Year 2021. (Jan 16 2021 11:37PM)
[2]Article: Effect of Monochloroacetic Acid on Properties of Carboxymethyl Bacterial Cellulose Powder and Film from Nata de Coco. Authors: Pornchai Rachtanapun, Warinporn Klunklin, Pensak Jantrawut, Noppol Leksawasdi, Kittisak Jantanasakulwong, Yuthana Phimolsiripol, Phisit Seesuriyachan, Thanongsak Chaiyaso, Warintorn Ruksiriwanich, Suphat Phongthai, Sarana Rose Sommano, Winita Punyodom, Alissara Reungsang and Thi Minh Phuong Ngo . Polymers, (SCIE - Q1). No: 13, 488. Pages: 1-15, https://doi.org/10.3390/ polym13040488. Year 2021. (Feb 8 2021 9:55PM)
[3]Article: Physical Properties of Carboxymethyl Cellulose from Palm Bunch and Bagasse AgriculturalWastes: Eff ect of Delignification with Hydrogen Peroxide. Authors: Rungsiri Suriyatem; Nichaya Noikang; Tamolwan Kankam; Kittisak Jantanasakulwong; Noppol Leksawasdi; Yuthana Phimolsiripol; Chayatip Insomphun; Phisit Seesuriyachan; Thanongsak Chaiyaso; Pensak Jantrawut; Sarana Rose Somman; Thi Minh Phuong Ngo; Pornchai Rachtanapun. Polymers, (SCIE - Q1). No: 12, 1505; doi:10.3390/polym12071505. Pages: 1-16. Year 2020. (Jul 8 2020 8:58PM)
[4]Article: Characteristics and Antimicrobial Properties of Active Edible Films Based on Pectin and Nanochitosan. Authors: Thi Minh Phuong Ngo, Thanh Hoi Nguyen, Thi Mong Quyen Dang, Thi Xo Tran, Pornchai Ratchtanapun. International Journal of Molecular Science (SCIE - Q1). No: 21(6), 2224. Pages: 1-16. Year 2020. (Apr 1 2020 3:13PM)
[5]Article: Synthesis, Characterization, and Application of CarboxymethylCellulose from Asparagus Stalk End. Authors: Warinporn Klunklin, Kittisak Jantanasakulwong, Yuthana Phimolsiripol, Noppol Leksawasdi, Phisit Seesuriyachan, Thanongsak Chaiyaso, Chayatip Insomphun, Suphat Phongthai, Pensak Jantrawut, Sarana Rose Sommano, Winita Punyodom, Alissara Reungsang,Thi Minh Phuong Ngo and Pornchai Rachtanapun. Polymers, (SCIE - Q1). No: 13, 81. Pages: 1-15,. https://dx.doi.org/10.3390/polym13010081. Year 2020. (Dec 29 2020 7:54AM)
[6]Presentations: Improvement of mechanical and permeability properties of pectin/alginate films with zinc oxide nanoparticles. Authors: Thi Minh Phuong Ngo, Thi Xo Tran, Pornchai Ratchtanapun. Workshop in University of Fukui, Japan. Pages: 1-7. Year 2018. (Oct 23 2018 2:29PM)
[7]Article: Effects of Zinc Oxide Nanoparticles on the Properties of Pectin/Alginate Edible Films. Authors: Thi Minh Phuong Ngo, Thi Mong Quyen Dang, Thi Xo Tran, and Pornchai Rachtanapun. International Journal of Polymer Science (SCIE - Q2). No: Volume 2018. Pages: 9 pages. Year 2018. (Oct 23 2018 9:38AM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ. Năm: 2008; 2011.
[2] Giấy khen của Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ. Năm: 2010. Năm: 2010.
[3] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 2014. Năm: 2014.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2016.
[5] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật. Năm: 2018.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2019.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 2862/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2020.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn