Nguyễn Hữu Tâm Thu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 27962 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hữu Tâm Thu
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  18/12/1972
Nơi sinh: Quãng Ngãi
Quê quán Quãng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tiếng Pháp; Tại: ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Ngoại ngữ; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2005; Chuyên ngành: Ngôn ngữ Pháp; Tại: ĐH Rouen
Dạy CN: Sư phạm tiếng Pháp, cử nhân tiếng Pháp, cử nhân tiếng Pháp Du lịch
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Pháp, Anh
Địa chỉ liên hệ: 11/14, Đống Đa, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1995 - 1997 : Trợ giảng, Khoa Pháp-Trung, trường Đại học Ngoại ngữ
1997 - 2010 : Giảng viên, Khoa tiếng Pháp, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
2010 - 2014 : Phó Trưởng Khoa, Khoa tiếng Pháp, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
2014 - 2016 : Giảng viên chính, Khoa tiếng Pháp, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
2017 - nay : Phó Trưởng Khoa, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu cảm xúc tích cực của tiếng Pháp trong các tác phẩm văn học Marc Levy. Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Tâm Thu. Thành viên: Dương Thị Thùy NhiNguyễn Thị Thu ThủyNguyễn Thị Thanh Huệ. Mã số: B2016-ĐN05-07. Năm: 2018. (Feb 20 2019 8:31AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Giao thoa ngữ âm và việc phát âm tiếng Pháp của sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Thực trạng và giải pháp. Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Tâm Thu. Thành viên: . Mã số: Đ2012-05-14. Năm: 2012. (Jan 21 2013 3:33PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Đặc điểm từ vựng – ngữ nghĩa và các phương thức chuyển dịch sang tiếng Pháp của từ “lòng”. Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Tâm Thu. Thành viên: . Mã số: T05-13-16. Năm: 2009. (Feb 8 2012 3:29PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Chỉnh âm cho sinh viên tiếng Pháp chuyên ngữ năm thứ nhất tại Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Tâm Thu. Thành viên: . Mã số: T99-16-27. Năm: 2002. (Feb 8 2012 3:27PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phương tiện ngôn ngữ thể hiện cảm xúc tích cực trong các tác phẩm văn học của Marc Levy. Tác giả: Nguyễn Hữu Tâm Thu. Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự. Số: 15 - 9/2018. Trang: 76-82. Năm 2018. (Feb 20 2019 8:36AM)
[2]Bài báo: Động cơ và chiến lược học tập tiếng Pháp ngoại ngữ 2 tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Hữu Tâm Thu. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia. Số: 7-2017. Trang: 279-282. Năm 2017. (Feb 22 2019 4:05PM)
[3]Bài báo: Ứng dụng phần mềm Praat trong việc chỉnh âm tiếng Pháp cho sinh viên Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Hữu Tâm Thu. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 11. Trang: 11-16. Năm 2016. (Feb 26 2017 10:54AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu ngữ nghĩa của từ đa nghĩa "coeur" (tim) trong tiếng Pháp và các chuyển dịch sang tiếng Việt. Tác giả: Nguyễn Hữu Tâm Thu, Võ Hồ Thiên Hương, Nguyễn Thị Thanh Tú. Tạp thí KH&CN ĐHĐN. Số: 8 (57), Quyển 2. Trang: 109-113. Năm 2012. (Mar 31 2016 3:06PM)
[5]Bài báo: Ứng dụng phương pháp verbo-tonal trong việc chỉnh lỗi phát âm các nguyên âm tiếng Pháp. Tác giả: Nguyễn Hữu Tâm Thu
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 12 (61) Quyển 3. Trang: 129-134. Năm 2012.
(Jan 21 2013 3:37PM)
[6]Bài báo: Một số vấn đề cơ bản của việc dạy và học tiếng Pháp hiện nay ở các trường phổ thông tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Võ Thị Huệ, Nguyễn Hữu Tâm Thu. Trường Đại học Ngoại Ngữ -Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 84-89. Năm 2007. (Feb 8 2012 3:40PM)
[7]Bài báo: Sự giao thoa ngữ âm Việt – Pháp và thực trạng phát âm của người học tiếng Pháp tại Đà Nẵng . Tác giả: Nguyễn Hữu Tâm Thu. Ngữ Học Trẻ. Số: 2004. Trang: 229-232. Năm 2005. (Feb 8 2012 3:35PM)
[8]Bài báo: Sự giao thoa ngữ âm học Việt - Pháp. Thực trạng phát âm của sinh viên tiếng Pháp chuyên ngữ. Tác giả: Nguyễn Hữu Tâm Thu
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ nhất, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 101 - 106. Năm 2004. (Jul 28 2012 7:36AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: La correction phonétique pour les étudiants de français langue étrangère à l'Université de Danang: une application du logiciel Praat. Authors: Nguyễn Hữu Tâm Thu. Revue de Didactique Japonaise. No: numéro spécial. Pages: 240 (1-9). Year 2018. (Jun 7 2019 9:07AM)
[2]Presentations: Interferences phonologiques : le cas des étudiants vietnamiens apprenant le francais comme deuxième langue étrangère. Authors: Nguyen Huu Tam Thu. Actes du séminaire régional. Pages: 73-75. Year 2013. (Feb 26 2017 11:08AM)
[3]Presentations: La formation au Département de Français de l'Université de Danang vue du marché de l'emploi. Authors: Nguyễn Hữu Tâm Thu. Actes du séminaire régional de recherche-action Thái Lan
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Pages: 188-193. Year 2011.
(Apr 26 2012 9:34AM)
[4]Article: Activités parascolaires et apprentissage du français. Le cas des étudiants de langue française à l’Université de Danang. Authors: Nguyễn Hữu Tâm Thu, Lê Thị Ngọc Hà
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Séminaire régional des Jeunes chercheurs, Pnom Penh
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: ???. Pages: ???. Year 2008.
(Apr 26 2012 10:29AM)
[5]Presentations: Utilisation de la langue maternelle dans la classe de français LV2 à Danang . Authors: Nguyễn Hữu Tâm Thu
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Colloque pédagogique national « Innover en français ». Pages: 149-151. Year 2008. (Feb 8 2012 3:43PM)
[6]Presentations: L'apprentissage du français langue vivante 2 à Danang. Pourquoi et comment ? Pour une esquisse du profil des lycéens apprenant le français LV2 à Danang. Authors: Lê Viết Dũng, Nguyễn Hữu Tâm Thu, Văn Anh Đào, Nguyễn Thị Thanh Nhã. Actes du Séminaire régional de recherche - action. Pages: 137-143. Year 2006. (Feb 8 2012 3:38PM)
  
 Sách và giáo trình
(Feb 8 2012 3:44PM)
[1]Luyện Âm
Chủ biên: Nguyễn Hữu Tâm Thu. Nơi XB: Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐH ĐN. Năm 2005.
  
 Khen thưởng
[1] Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2008 - 2009. Số: 3236/QĐKT. Năm: 2009.
[2] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2013.
[3] "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà". Số: 191 / KT - CĐNN. Năm: 2015.
[4] Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2014-2015. Số: 190 / QĐKT - CĐNN. Năm: 2015.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2726/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017.
[6] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 3044/QĐ-ĐNĐN. Năm: 2018.
[7] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Năm: 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Dịch viết
Ngành: Ngoại ngữ
 2015 sinh viên cử nhân tiếng Pháp, cử nhân tiếng Pháp Du lịch  Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[2]Giáo học pháp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Sinh viên ngành Sư phạm tiếng Pháp  trường Đại học Ngoại ngữ
[3]Văn học Pháp
Ngành: Ngoại ngữ
 2011 Sinh viên chuyên ngữ Khoa tiếng Pháp  Trường Đại học Ngoại ngữ
[4]Phương pháp nghiên cứu khoa học
Ngành: Ngoại ngữ
 2011 Sinh viên chuyên ngữ Khoa tiếng Pháp
marriage affairs open i want an affair
 Trường Đại học Ngoại ngữ
[5]Kiểm tra đánh giá
Ngành: Ngoại ngữ
 2010 sv Sư phạm tiếng Pháp
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH ĐN
[6]Ngữ dụng học
Ngành: Ngoại ngữ
 2009 sv tiếng Pháp chuyên ngữ  trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH ĐN
[7]Tiếng Pháp tổng hợp
Ngành: Ngoại ngữ
 1995 sv tiếng Pháp chuyên ngữ, sv các trường ĐH Bách Khoa, ĐH Kinh tế
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 các trường thành viên ĐH ĐN
  
 Thông tin khác
  * Quá trình học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ :
2014 : Khoá đào tạo cán bộ giảng dạy Biên - Phiên dịch, từ 12/09/2014 đến 12/12/2014, tại Viện đào tạo Biên Phiên dịch Bruxelles, Vương Quốc Bỉ.
2012 : Khóa đào tạo "Thiết kế và quản lý một chương trình đào tạo trực tuyến", AUF - Đại học Đà Nẵng,  ngày 02/06/2012 - 06/06/2012, tại Đà Nẵng.
2010 : Khóa đào tạo "Thiết kế, phát triển và sử dụng một giáo trình trực tuyến", AUF - Đại học Đà Nẵng, ngày 15/11/2011 - 19/11/2011, tại Đà Nẵng.
2007 : Khóa đào tạo "Công nghệ thông tin và việc giảng dạy tiếng Pháp", từ 02/07/2007 - 29/07/2007, tại Trung tâm CAVILAM, Vichy, Công hòa Pháp.
1998 : Khoá Bồi dưỡng Ngôn ngữ và Văn minh Pháp, tại trường Đại học Sorbonne, Paris, Cộng hoà Pháp.

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn