Nguyễn Văn Hiệu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,935,330

 
Mục này được 36654 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Hiệu
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/05/1982
Nơi sinh: Quảng Trị
Quê quán Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Đảm bảo toán học & lập trình; Tại: ĐH Tổng Hợp Quốc Gia Xanh Petecbua
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: CNTT; Tại: Đại học Công nghệ Quốc gia Xanh Petecbua
Dạy CN: Công nghệ phần mềm và hệ thống thông tin
Lĩnh vực NC: DSS, RS, AI, MATH
Ngoại ngữ: Nga, Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa CNTT, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng, 54 - Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 3/2011 - công tác tại Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHĐN.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thông minh đa dạng sinh học hệ thực vật thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiệu. Thành viên: PTK Thoa, LT Đức,.. Mã số: 36/HĐKHCN/2020. Năm: 2023. (Feb 15 2022 7:54PM)
[2] Đề tài cấp Thành phố: Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý thông minh đa dạng sinh học hệ thực vật các khu rừng đặc dụng tỉnh Quảng Nam. Chủ nhiệm: Phạm Thị Kim Thoa. Thành viên: NV Hiệu, LT Đức, VD Hoàng,.. Mã số: 41/HĐKHCN/2021. Năm: 2023. (Feb 15 2022 7:59PM)
[3] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu xác định tập đoàn cây trồng chịu lửa và quy trình kỹ thuật tạo băng xanh cản lửa phòng chống cháy rừng tại Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Phạm Thị Kim Thoa. Thành viên: Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Văn Hiệu, Hoàng Thanh Sơn, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Thị Xuân Thùy. Mã số: TPĐN 2017. Năm: 2020. (Aug 16 2020 11:43PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ chẩn đoán tiền tự kỷ ở trẻ. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiệu. Thành viên: Nguyễn Thị Trâm Anh, Phạm Thị Kim Thoa, Nguyễn Phúc Vinh. Mã số: B2016-DNA-37-TT. Năm: 2019. (Jul 6 2017 10:07AM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Phương pháp ra quyết định đa mục tiêu với đa mức tiêu chí. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiệu. Thành viên: Triệu Thị Ni Ni;. Mã số: Đ2014-02-97. Năm: 2014. (Dec 12 2014 5:58AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng mô hìnt cộng đồng tham gia bảo vệ các hệ sinh thái tại Cù Lao Cham Quảng Nam trong điều kiện biến đổi khí hậu. Chủ nhiệm: Định Thị Phương Anh. Thành viên: Nguyễn Ngọc Chinh, Phạm Thị Kim Thoa, Lê Phước Cường, Nguyễn Văn Hiệu, Lê Thị Xuân Thuỳ,.. Mã số: B2013-MT-01. Năm: 2014. (Jul 6 2017 10:11AM)
[7] Đề tài cấp ĐHĐN: Phương pháp ra quyết định đa mục tiêu với thông tin về các tiêu chí, các phương án không chính xác. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiệu. Thành viên: Đặng Duy Thắng. Mã số: Đ2012-02-32. Năm: 2012. (Dec 26 2012 12:32PM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Cải tiến phương pháp phân tích thứ bậc trong trường hợp không đầy đủ thông tin về các tiêu chí và các phương án. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiệu. Mã số: T2011-02-CBT57. Năm: 2011. (Jan 3 2018 9:54PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phương pháp lộc cộng tác sử dụng tối ưu bầy đàn. Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Phương, Nguyễn Văn Hiệu. Tạp chí KH&CN ĐHĐN. Số: ISSN 1859-1531. Trang: 35-40. Năm 2019. (Jun 23 2019 6:09AM)
[2]Bài báo: Ứng dụng mô hình hệ hỗ trợ ra quyết định trên nhóm vào quản lý tài nguyên đất. Tác giả: Phạm Minh Đương, Nguyễn Văn Hiệu, Phan Thị Xuân Trang. tạp chí KHCN ĐHĐN. Số: 1(110). Trang: 29-34. Năm 2017. (Apr 26 2017 9:32AM)
[3]Bài báo: Cải tiến thuật toán cây quyết C4.5 cho vấn đề phân nhóm trẻ tự kỷ. Tác giả: Nguyễn Văn Hiệu. Tạp chí KH-CN ĐHĐN. Số: 5(114). Trang: 108-114. Năm 2017. (Dec 17 2017 2:09PM)
[4]Bài báo: Hướng tiếp cận giải bài toán đa mục tiêu trong điều kiện thay đổi. Tác giả: Nguyễn Văn Hiệu. Tap chi KHCN DHĐN. Số: 3. Trang: 94-99. Năm 2017. (Jul 19 2017 8:46AM)
[5]Bài báo: Cải tiến phương pháp phân tích thứ bậc sử dụng lý thuyết Dempster-Shafer. Tác giả: Phạm Minh Đương, Nguyễn Văn Hiệu và Trương Quốc Định. Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ. Số: 32. Trang: 38-43. Năm 2017. (Jan 11 2018 3:03PM)
[6]Bài báo: Ứng dụng SMAA III xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định phòng chóng cháy rừng. Tác giả: Phan Thi Xuân Trang, Nguyễn Văn Hiệu. Hội thảo quốc gia @ XX. Số: 0. Trang: 380-384. Năm 2017. (Jan 11 2018 3:40PM)
[7]Bài báo: Hệ thống chẩn đoán bệnh tự kỷ sử dụng cây quyết định. Tác giả: Nguyễn Văn Hiệu*; Đỗ Thị Thu Hà. Tạp chí KHCN-ĐHĐN. Số: 11(96). Trang: 96-101. Năm 2015. (Jun 9 2016 11:10AM)
[8]Bài báo: Phương pháp tiếp cận mới giải bài toán ra quyết định đa mục tiêu với trường hợp không đầy đủ thông tin về các tiêu chí. Tác giả: Nguyễn Văn Hiệu. Tap chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 1(74). Trang: 99-102. Năm 2014.
(May 28 2014 4:02PM)
[9]Bài báo: Xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định quản lý tài nguyên rừng sử dụng phương pháp Electre III và thử nghiệm phân tích các giải pháp chiến lược đáp ứng biển đổi khí hậu. Tác giả: Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Thị Thanh Huyền. Tạp chí KHCN Đai Học Đà Nẵng. Số: 5(78). Trang: 30-31. Năm 2014. (Jun 19 2014 5:27PM)
[10]Bài báo: Ứng dụng phương pháp phân tích thứ bậc vào bài toán quản lý tài nguyên rừng. Tác giả: Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Thanh Huyền. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 1(62). Trang: 67-72. Năm 2013.
(Apr 14 2013 7:02PM)
[11]Bài báo: Ứng dụng phương pháp AHP mờ vào quản lý tài nguyên rừng Cu Lao Chàm đáp ứng biển đổi khí hậu. Tác giả: Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Thanh Huyền.. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 5(66). Trang: 131-137. Năm 2013. (Oct 25 2013 11:06PM)
[12]Bài báo: Ứng dụng phần mềm MATHEMATICA cho lời giải của bài toán truyền nhiệt trong không gian hai chiều. Tác giả: Lê Hải Trung, Huỳnh Thị Thúy Phượng, Nguyễn Văn Hiệu
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 47. Trang: 133-140. Năm 2011.
(Sep 28 2012 10:07AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: A Deep Learning Model for Context Understanding in Recommendation Systems. Authors: Nguyen Van Hieu and associates. Informatica - an international journal of Computing and Informatics, Slovenia (Scopus). No: 1, Vol 48. Pages: 1-13. Year 2024. (Feb 21 2024 11:25AM)
[2]Article: Masked Autoencoder-Based Self-Supervised Learning for Forest Plant Classification. Authors: Nguyen Van Hiẹu et al.. The International Physics and Control Society (IPACS). No: 1. Pages: 32-41. Year 2024. (Jul 17 2024 5:53PM)
[3]Article: A Deep Learning Model for Multi-Domain MRI Synthesis Using Generative Adversarial Networks. Authors: Nguyen Van Hieu et al.. Vilnius University Institute of Data Science and Digital Technologies, Lithuanian Academy of Sciences, Lithuania (SCIE). No: 2. Pages: 283-309. Year 2024. (Jul 17 2024 5:57PM)
[4]Article: Deep learning model with hierarchical attention mechanism for sentiment classification of Vietnamese comments. Authors: Luu Van Huy, Ngo Le Huy Hien, Nguyen Thi Hoang Phuong, Nguyen Van Hieu. CYBERNETICS AND PHYSICS. No: Vol. 12, Is.2. Pages: 111-120. Year 2023. (Oct 1 2023 7:52PM)
[5]Article: PlantKViT: A Combination Model of Vision Transformer and KNN for Forest Plants Classification. Authors: Nguyen Van Hieu and associates. The Journal of Universal Computer Science (J.UCS)(SCIE). No: 29(9). Pages: 1069-1089. Year 2023. (Jun 25 2023 10:42PM)
[6]Article: Keyphrase Extraction Model: A New Design and Application on Tourism Information. Authors: Nguyen Van Hieu et al.. Informatica - an international journal of Computing and Informatics, Slovenia (Scopus). No: 4, Vol 45. Pages: 563-569. Year 2021. (Feb 1 2022 9:17AM)
[7]Article: Artwork style transfer model using deep learning approach. Authors: Nguyen Van Hieu et al. CYBERNETICS AND PHYSICS(Scopus). No: Vol. 10, Is.3. Pages: 127-137. Year 2021. (Dec 1 2021 5:49PM)
[8]Article: Web Crawler: Design And Implementation For Extracting Article-Like Contents. Authors: Ngo Le Huy Hien, Thai Quang Tien, Nguyen Van Hieu. CYBERNETICS AND PHYSICS (Scopus indexed). No: 3. Pages: 144-151. Year 2020. (Dec 3 2020 9:23AM)
[9]Article: Automatic Plant Image Identification of Vietnamese species using Deep Learning Models. Authors: Nguyen Van Hieu, Ngo Le Huy Hien. SSRG International Journal of Engineering Trends and Technology (Scopus Indexed). No: 68.4. Pages: 25-31. Year 2020. (May 5 2020 8:53PM)
[10]Article: Recognition of Plant Species using Deep Convolutional Feature Extraction. Authors: Nguyen Van Hieu, Ngo Le Huy Hien. International Journal on Emerging Technologies(Scopus). No: 11(3). Pages: 904-910. Year 2020. (Jun 19 2020 10:13PM)
[11]Article: Artificial Neural Network and Fuzzy Logic Approach to diagnose Autism Spectrum Disorder. Authors: Nguyen Van Hieu, Ngo Le Huy Hien. Internation Research Journal of Engineering and Technology. No: ISSN: 2395-0056, Volume 5, Issue 6. Pages: 1-7. Year 2018. (Aug 5 2018 2:46AM)
[12]Article: A Pessimistic approach for solving a Multi-Criteria Decision Problem According to Partial Information on Criteria and by Decision Alternative Comparison Judgments. Authors: Nguyen Van Hieu, Trieu Thi Ni Ni. Universal Journal of Applied computer Science and Technology, ISSN 2250-0987. No: Volume 4 Issue 3. Pages: 450-456. Year 2014. (Aug 14 2014 11:43PM)
[13]Article: Automatic stitching images based on charactristic points. Authors: Pham Cong Thang, Dang Ngoc Hoang Thanh, Nguyen Van Hieu. Proceeding of the XXXVI International Scientific-Practical Conference, "SiBAC", ISSN 2308-5991. No: 7 (32). Pages: 23-30. Year 2014. (Aug 2 2014 11:22PM)
[14]Article: A pessimistic approach for solving a multi-criteria decision making. Authors: Nguyen Van Hieu, Lev V. Utkin, Dang Duy Thang. Proceeding of the Fourth International Conference on Knowledge and Systems Engineering (Scopus Indexed). No: 4. Pages: 121-127. Year 2012. (Sep 28 2012 9:46AM)
[15]Article: A pessimistic approach to solving a multiple criteria decision problem under different types of partial information about criteria and under several levels of criteria . Authors: Nguyễn Văn Hiệu, Уткин Л.В.. Труды межвузовской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов «Современные проблемы экономики и менеджмента предприятий лесного комплекса», СПб: СПбГЛТА. Pages: 73-77. Year 2010. (May 17 2011 9:10AM)
[16]Article: A maximin technique in multi-criteria decision problems under partial information about importance of criteria. Authors: Nguyễn Văn Hiệu, L.V. Utkin
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Spb::SPbSFTA
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. No: 191. Pages: 221-230. Year 2010.
(May 17 2011 8:52AM)
[17]Article: An extension of the AHP method by two levels of criteria in the framework of random set theory . Authors: Nguyễn Văn Hiệu, Уткин Л.В.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Труды межвузовской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов «Современные проблемы экономики и менеджмента предприятий лесного комплекса», СПб: СПбГЛТА. Pages: 31-37. Year 2009. (May 17 2011 9:01AM)
[18]Article: Minimax strategy in multiple criteria decision making problems under linear estimates of the importance of the criteria. Authors: Nguyễn Văn Hiệu, Уткин Л.В.. Сборник научных трудов XIII международной научно-практической конференции «Системный анализ в проектировании и управлении». СПБ.: Изд-во Политехнического университета
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Pages: 15-17. Year 2009.
(May 17 2011 9:08AM)
[19]Article: A pessimistic model of the multi-criteria decision making in the framework of random set theory . Authors: Nguyễn Văn Hiệu, Уткин Л.В.. Сборник научных трудов «Информационные системы и технологии: Теория и практика». СПБ.: СПбГЛТА. Pages: 75-84. Year 2008. (May 17 2011 8:58AM)
[20]Article: Maximin strategy of multi-criteria group decision-making within the analytic hierarchy process using the theory of Dempster-Shafer. Authors: Nguyễn Văn Hiệu, Уткин Л.В.. Сборник научных трудов ХII международной научно-практической конференции «Системный анализ в проектировании и управлении». СПБ.: Изд-во Политехнического университета. Pages: 29-30. Year 2008. (May 17 2011 8:55AM)
[21]Article: Research of efficiency of parallel methods of parallel programming methods for solving linear algebraic. Authors: Nguyễn Văn Hiệu. Санкт Петербург: Человек и Вселенная
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: №2(62). Pages: 172-181. Year 2007.
(May 17 2011 9:15AM)
[22]Article: Using the technology of parallel programming in MPI-2. Authors: Nguyễn Văn Hiệu. Санкт Петербург: Человек и Вселенная. No: №1(61). Pages: 108-113. Year 2007. (May 17 2011 9:13AM)
  
 Sách và giáo trình
[1]

Multicriteria Decision Making  with incomplete information
Chủ biên: NGUYEN Van Hieu. Nơi XB: LAP LAMBERT Academic Publishing. Năm 2015.(Aug 10 2015 11:44PM)

  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phạm Minh Đương
Đề tài: Nghiên cứu phương php và mô hìnt ra quyết định đa mục tiêu với thông tin không đầy đủ và không chính xcc
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 ĐHĐN

 2014

 2018

[2]Vương Thị Hạnh
Đề tài: ncud phương pháp hỗ trợ ra quyết định đa mục tiêu vào bài toán lựa chọn tập đoàn cây có khả năng chống chịu lửa

 Thạc sĩ

 ĐHBK

 2017

 2018

[3]Nguyễn Thị Hoàng Phương
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng thuật toán tối ưu bầy đàn vào hệ thống gợi ý

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2017

 2018

[4]Phạm Hoàng Trương
Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng kỷ thuật SVD vào hệ thống gợi ý

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2017

 2018

[5]Phạm Vũ Bình
Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật phân nhóm để xây dựng ứng dụng hỗ trợ chấn đoán ung thư vú

 Thạc sĩ

 ĐHBK

 2017

 2017

[6]Nguyễn Phúc Vinh
Đề tài: ứng dụng mạng Nơron xây dựng hệ thống hỗ trợ chẩn đoán phổ tự kỷ

 Thạc sĩ

 ĐHBK

 2016

 2017

[7]Trần Hữu Phước
Đề tài: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống gợi ý địa điểm du lịch

 Thạc sĩ

 ĐHBK, ĐHĐN

 2017

 2017

[8]Nguyễn Văn Hồng Quang
Đề tài: nghiên cứu và ứng dụng gis đề xây dựng mô hình 3d cho khuôn viên trường đại học ngoại ngữ

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2015

 2017

[9]Nguyễn Thị Thương
Đề tài: nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật phân nhóm xây dựng hệ thống dự đoán bệnh tự kỷ ở trẻ em

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2016

 2017

[10]Nguyễn Thị Mai Thúy
Đề tài: ứng dụng webgis xây dựng hệ thống quản lý cây thuốc tại khu bảo tồn thiên nhiên bà nà- núi chúa

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2015

 2016

[11]Nguyễn Việt Vương
Đề tài: Nghiên cứu phương pháp hỗ trợ ra quyết định đa mục tiêu và ứng dụng xây dựng hệ thống quản lý phòng cháy rừng

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2015

 2016

[12]Từ Tuấn Vũ
Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp hỗ trợ ra quyết định đa mục tiêu trong hệ thống lựa chọn đào tạo cán bộ tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2015

 2016

[13]Võ Xuân Lợi
Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp tối ưu Pareto vào bài toán ra quyết định đa mục tiêu trong trường hợp thông tin không đầy đủ.

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2015

 2016

[14]Châu Quốc Phong
Đề tài: Ứng dụng phương pháp hỗ trở ra quyết định đa mục tiêu trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2015

 2016

[15]Đặng Thanh Phong
Đề tài: Bài Toán Knapsack và ứng dụng

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2015

 2016

[16]Phan Thị Xuân Trang
Đề tài: nghiên cứu và xây dựng mô hình ra quyết định trên nhóm phục vụ quản lý sử dụng đất nông nghiệp

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2015

 2016

[17]Nguyễn Trần Tiến
Đề tài:

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2014

 2015

[18]Đỗ Thị Thu Hà
Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật cây quyết định xây dựng hệ thống dự đoán bệnh tự kỷ ở trẻ em

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2014

 2015

[19]Lê Trung Kiên
Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng Logic mờ xây dựng hệ thống hỗ trợ chẩn đoán bệnh tự kỷ ở trẻ em

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[20]Ngô Văn May
Đề tài: Ứng dụng ERP xây dựng hệ thống quản lý nhân sự tại VNPT Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[21]Hoàng Minh Hải
Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp hỗ trợ ra quyết định trong trường hợp thông tin không đầy đủ

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2014

 2014

[22]Trương Văn Lâm
Đề tài: Ứng dụng phương pháp ra quyết định đa mục tiêu trong hệ thống sản xuất

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2012

 2013

[23]Hồ Thị Vĩnh Thanh
Đề tài: Ứng dụng logic mờ xây dựng hệ thống hỗ trợ chẩn đoán lâm ràng bệnh đau co thắt ngực

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2012

 2013

[24]Nguyễn Thị Thanh Huyền
Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp hổ trợ ra quyết định đa tiêu chí trong quản lý tài nguyền rừng tại khu bảo tồn Cù Lao Chàm

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2012

 2013

[25]Đỗ Trường Linh
Đề tài: Ứng dụng Geoserver xây dựng bản đồ hệ sinh thái nhạy cảm khu bảo tồn Cù Lao Chàm

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[26]Phạm Hồng Quân
Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng chiến lược maximin vào bài toán hỗ trợ ra quyết định đa mục tiêu trong hệ thống sản xuất

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2012

 2012

  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 4682/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2012-2013.
[2] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 4754/QĐ-ĐHDN. Năm: 2013-2014.
[3] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 4363/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2014-2015.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp bộ. Số: 5540/QĐ-BGDĐT. Năm: 2015.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 5079/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2015-2016.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Ngành: Công nghệ thông tin
 2020 Đại học  
[2]Trí tuệ nhân tạo
Ngành: Công nghệ thông tin
 2018 Đại học  ĐHBK
[3]Toán học trong khoa học máy tính
Ngành: Công nghệ thông tin
 2016 Đại học  ĐHBK & VNUK
[4]Cơ sở HTTT
Ngành: Công nghệ thông tin
 2016 Đại học  ĐHBK
[5]Hệ hỗ trợ quyết định
Ngành: Công nghệ thông tin
 2014 Cao học  ĐHBK
[6]Lập trình.Net
Ngành: Công nghệ thông tin
 2014 Đại học  ĐHBK
[7]ERP và Ứng dụng
Ngành: Công nghệ thông tin
 2014 Đại học và Cao học  ĐHBK
[8]Toán rời rạc
Ngành: Công nghệ thông tin
 2012 Đại học  ĐHBK
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn