Nguyễn Thanh Cường
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,936,896

 
Mục này được 26554 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thanh Cường
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/09/1980
Nơi sinh: Tam Dân - Phú Ninh - Quảng Nam
Quê quán Phú Ninh - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng cầu đường; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2007; Chuyên ngành: Xây dựng đường; Tại: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Dạy CN: Xây dựng đường ô tô và đường đô thị.
Lĩnh vực NC: Công trình giao thông
Công trình giao thông
Ngoại ngữ: Cử nhân tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa XDCĐ - Trường Đại học Bách khoa - 54 Nguyễn Lương Bằng - TP Đà Nẵng
Điện thoại: 02363740719; Mobile: 0905169915
Email: cuong3dan@gmail.com; ntcuong@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tại Khoa Xây dựng Cầu Đường, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 2003 đến nay).

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xác định ảnh hưởng của độ ẩm cốt liệu lớn xỉ thép đến một số tính chất của bê tông xi măng làm móng đường. Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Cường. Thành viên: GV. TS. Phạm Ngọc Phương GVC. TS. Huỳnh Phương Nam GV. ThS. Lê Đức Châu GV. ThS. Vũ Hoàng Trí Huỳnh Ngọc Hiệp Phan Ngọc Tỉnh Phạm Kỳ Nam. Mã số: T2022 – 02 - 48. Năm: 2023. (Jun 15 2023 4:54PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Xác định ảnh hưởng của cốt liệu cao su đến khả năng kháng nứt của bê tông xi măng mặt đường sử dụng cốt liệu lớn xỉ thép. Chủ nhiệm: Phạm Ngọc Phương. Thành viên: Nguyễn Thanh Cường. Mã số: T2022-02-49. Năm: 2023. (Jun 15 2023 5:01PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thực nghiệm các tính chất cơ lý của cấp phối đá dăm-cao su gia cố xi măng. Chủ nhiệm: Phạm Ngọc Phương. Thành viên: Nguyễn Thanh Cường. Mã số: T2021-02-13. Năm: 2022. (Jun 15 2023 4:59PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu sử dụng hạt cao su nghiền từ lốp xe phế thải cải thiện khả năng chống biến dạng của bê tông nhựa sử dụng vật liệu địa phương. Chủ nhiệm: Lê Đức Châu. Thành viên: Nguyễn Thanh Cường. Mã số: T2018-02-22. Năm: 2018. (Jun 15 2023 4:57PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu đề xuất các trị số đặc trưng cường độ của hỗn hợp bê tông nhựa chặt sử dụng vật liệu địa phương trong tính toán thiết kế kết cấu mặt đường. Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Cường. Thành viên: Nguyễn Hồng Hải; Phạm Ngọc Phương; Trần Thị Phương Anh;Lê Đức Châu; Vũ Hoàng Trí; Nguyễn Văn Chương. Mã số: T2015-02-120. Năm: 2015. (Jan 13 2016 8:24PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: CƯỜNG ĐỘ, KHẢ NĂNG KHÁNG NỨT DO CO NGÓT DẺO VÀ TÍNH THẤM NƯỚC CỦA BÊ TÔNG XI MĂNG MẶT ĐƯỜNG SỬ DỤNG CỐT LIỆU XỈ THÉP VÀ CAO SU
.
Tác giả: Phạm Ngọc Phương, Nguyễn Thanh Cường, Đỗ Như Huỳnh Đắc, Nguyễn Văn Phong Hào, Lê Đức Châu.. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, NUCE 2018. Số: 17 (2V). Trang: 153-165. Năm 2023.
(Jun 15 2023 4:47PM)
[2]Bài báo: Evaluating potential expansion and strength of compacted steel slag aggregates at different compaction density. Tác giả: Cuong T. Nguyen1, Phuong N. Pham1, Huynh Phuong Nam2,*, Chau D. Le1. The 4th International Conference on Transportation Infrastructure and Sustainable Development (IOP Conference Series: Materials Science and Engineering). Số: 2023. Trang: 1-9. Năm 2023. (Jun 15 2023 4:49PM)
[3]Bài báo: Ảnh hưởng của độ ẩm cốt liệu xỉ thép đến tính chất của bê tông xỉ thép làm móng đường. Tác giả: NGUYỄN THANH CƯỜNG; PHẠM NGỌC PHƯƠNG*; VŨ HOÀNG TRÍ. Tạp chí Giao thông vận tải, ISSN 2354-0818. Số: 6.2023. Trang: 1-7. Năm 2023. (Jun 15 2023 4:51PM)
[4]Bài báo: Ảnh hưởng của cốt liệu cao su đến tính chất cơ lý của cấp phối đá dăm-cao su gia cố xi măng. Tác giả: Phạm Ngọc Phương, Lê Minh Trung, Huỳnh Huy Hoàng, Trần Thị Thu Thảo, Nguyễn Thanh Cường, Lê Đức Châu.. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, NUCE 2018. Số: Tập 15 số 7V. Số p-ISSN 2615-9058; e-ISSN 2734-9489. Trang: Trang: 68-78. Năm 2021. (Oct 20 2022 9:44AM)
[5]Bài báo: Khảo sát nhiệt độ và công đầm nén của bê tông nhựa C19 sử dụng cao su phế thải thay thế một phần cho cốt liệu. Tác giả: Lê Đức Châu, Nguyễn Thanh Cường. TẠP CHÍ XÂY DỰNG VIỆT NAM. Số: 10.2018, ISSN 0866-8762. Trang: 102-106. Năm 2018. (May 26 2019 3:52PM)
[6]Bài báo: BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CỐT LIỆU CAO SU PHẾ THẢI CHO BÊ TÔNG NHỰA. Tác giả: Lê Đức Châu, Nguyễn Thanh Cường, Tống Văn Đồng, Nguyễn Minh Hùng. ISSN 1859-1531 - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: SỐ 11(120).2017 - Quyển 2. Trang: 1-8. Năm 2017. (May 26 2019 3:48PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng thiết bị Roughometer III để thí nghiệm chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI của mặt đường có xét tới tốc độ và áp suất lốp của xe. Tác giả: Nguyễn Thanh Cường, Lê Đức Châu, Bùi Hoàng Linh, Đặng Hữu Ngọc . Hội thảo Quốc gia Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững (TISDC 2016). Nhà xuất bản Xây dựng Hà Nội, 2016. Số: ISBN 978-604-82-1809-6. Trang: 135-143. Năm 2016. (Jun 4 2020 3:07PM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu đề xuất các trị số đặc trưng cường độ của bê tông nhựa chặt (BTNC) 12,5 và BTNC 19 trong tính toán thiết kế kết cấu mặt đường. Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Cường*; Hội nghị khoa học Công trình Xanh*; ThS. Trần Thị Phương Anh; ThS. Phạm Ngọc Phương. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(96).2015, Quyển 2. Trang: 29. Năm 2015. (Mar 4 2016 4:09PM)
[9]Bài báo: Các giải pháp thiết kế cho lớp phủ trên mặt cầu bản thép trực hướng. Tác giả: Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Biên Cương, Nguyễn Thanh Cường. Kỷ yếu Hội thảo Cơ học toàn quốc, 03-05/08/2015. Số: 2015. Trang: 1-8. Năm 2015. (May 26 2019 3:56PM)
[10]Bài báo: Quy hoạch tổ chức và điều khiển giao thông đô thị Việt Nam theo hướng phát triển xanh và bền vững. Tác giả: Phan Cao Thọ1, Trần Thị Phương Anh2, Nguyễn Thanh Cường3, Phạm Ngọc Phương4. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(96).2015. Trang: 183-189. Năm 2015. (Nov 25 2015 8:39PM)
  
 Sách và giáo trình
[1]KỸ THUẬT XÂY DỰNG MẶT ĐƯỜNG Chủ biên: ThS. Trần Thị Thu Thảo. Đồng tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Cường, TS. Trần Trung Việt. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Năm 2020.(Jun 8 2020 9:43AM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Xuân Bách
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình phân tích ảnh hưởng của tải trọng đến vệt hằn bánh xe của bê tông nhựa có xét ảnh hưởng của tần móng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải Nhì cho Đồ án tốt nghiệp xuất sắc ngành Xây dựng - Giải thưởng Loa Thành

 Khoa học công nghệ

 2003

 

 Đoàn TNCSHCM, Bộ xây dựng, Hội Cầu đường Việt nam

  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Hiệu trưởng. Số: 685/QĐ-ĐHBK. Năm: 2017.
[2] Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Số: 197/QĐ-CĐN. Năm: 2019.
[3] Giấy khen của Đảng ủy cho Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục 2017-2021. Số: 651 QĐ/ĐU. Năm: 2021.
[4] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 3312/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2021.
[5] Bằng khen của Thành ủy cho Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục 2017-2021. Số: 3552 QĐ/TU. Năm: 2022.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Nhập môn ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
Ngành: Xây dựng
 2022 Sinh viên năm nhất ngành Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Thiết kế nền mặt đường
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]Tổ chức và quản lý thi công
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2007 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]Khai thác và thí nghiệm đường
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2006 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[5]Xây dựng mặt đường
Ngành: Xây dựng
 2006 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[6]Thiết kế hình học đường
Ngành: Xây dựng
 2005 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[7]Xây dựng nền đường
Ngành: Xây dựng
 2005 Sinh viên đại học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn