Nguyễn Thanh Cường
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 24118 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thanh Cường
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/09/1980
Nơi sinh: Tam Dân - Phú Ninh - Quảng Nam
Quê quán Phú Ninh - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng cầu đường; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2007; Chuyên ngành: Xây dựng đường; Tại: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Dạy CN: Xây dựng đường ô tô và đường đô thị.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Cử nhân tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa XDCĐ - Trường Đại học Bách khoa - 54 Nguyễn Lương Bằng - TP Đà Nẵng
Điện thoại: 02363841297; Mobile: 0905169915
Email: cuong3dan@gmail.com; ntcuong@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tại Khoa Xây dựng Cầu Đường, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 2003 đến nay).

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu đề xuất các trị số đặc trưng cường độ của hỗn hợp bê tông nhựa chặt sử dụng vật liệu địa phương trong tính toán thiết kế kết cấu mặt đường. Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Cường. Thành viên: Nguyễn Hồng Hải; Phạm Ngọc Phương; Trần Thị Phương Anh;Lê Đức Châu; Vũ Hoàng Trí; Nguyễn Văn Chương. Mã số: T2015-02-120. Năm: 2015. (Jan 13 2016 8:24PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Khảo sát nhiệt độ và công đầm nén của bê tông nhựa C19 sử dụng cao su phế thải thay thế một phần cho cốt liệu. Tác giả: Lê Đức Châu, Nguyễn Thanh Cường. TẠP CHÍ XÂY DỰNG VIỆT NAM. Số: 10.2018, ISSN 0866-8762. Trang: 102-106. Năm 2018. (May 26 2019 3:52PM)
[2]Bài báo: BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CỐT LIỆU CAO SU PHẾ THẢI CHO BÊ TÔNG NHỰA. Tác giả: Lê Đức Châu, Nguyễn Thanh Cường, Tống Văn Đồng, Nguyễn Minh Hùng. ISSN 1859-1531 - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: SỐ 11(120).2017 - Quyển 2. Trang: 1-8. Năm 2017. (May 26 2019 3:48PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng thiết bị Roughometer III để thí nghiệm chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI của mặt đường có xét tới tốc độ và áp suất lốp của xe. Tác giả: Nguyễn Thanh Cường, Lê Đức Châu, Bùi Hoàng Linh, Đặng Hữu Ngọc . Hội thảo Quốc gia Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững (TISDC 2016). Nhà xuất bản Xây dựng Hà Nội, 2016. Số: ISBN 978-604-82-1809-6. Trang: 135-143. Năm 2016. (Jun 4 2020 3:07PM)
[4]Bài báo: Quy hoạch tổ chức và điều khiển giao thông đô thị Việt Nam theo hướng phát triển xanh và bền vững. Tác giả: Phan Cao Thọ1, Trần Thị Phương Anh2, Nguyễn Thanh Cường3, Phạm Ngọc Phương4. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(96).2015. Trang: 183-189. Năm 2015. (Nov 25 2015 8:39PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu đề xuất các trị số đặc trưng cường độ của bê tông nhựa chặt (BTNC) 12,5 và BTNC 19 trong tính toán thiết kế kết cấu mặt đường. Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Cường*; Hội nghị khoa học Công trình Xanh*; ThS. Trần Thị Phương Anh; ThS. Phạm Ngọc Phương. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(96).2015, Quyển 2. Trang: 29. Năm 2015. (Mar 4 2016 4:09PM)
[6]Bài báo: Các giải pháp thiết kế cho lớp phủ trên mặt cầu bản thép trực hướng. Tác giả: Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Biên Cương, Nguyễn Thanh Cường. Kỷ yếu Hội thảo Cơ học toàn quốc, 03-05/08/2015. Số: 2015. Trang: 1-8. Năm 2015. (May 26 2019 3:56PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jun 8 2020 9:43AM)
[1]KỸ THUẬT XÂY DỰNG MẶT ĐƯỜNG Chủ biên: ThS. Trần Thị Thu Thảo. Đồng tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Cường, TS. Trần Trung Việt. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Năm 2020.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Xuân Bách
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình phân tích ảnh hưởng của tải trọng đến vệt hằn bánh xe của bê tông nhựa có xét ảnh hưởng của tần móng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải Nhì cho Đồ án tốt nghiệp xuất sắc ngành Xây dựng - Giải thưởng Loa Thành

 Khoa học công nghệ

 2003

 

 Đoàn TNCSHCM, Bộ xây dựng, Hội Cầu đường Việt nam

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thiết kế nền mặt đường
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Tổ chức và quản lý thi công
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2007 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]Khai thác và thí nghiệm đường
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2006 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]Xây dựng mặt đường
Ngành: Xây dựng
 2006 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[5]Thiết kế hình học đường
Ngành: Xây dựng
 2005 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[6]Xây dựng nền đường
Ngành: Xây dựng
 2005 Sinh viên đại học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn