Nguyễn Thành Văn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 106,958,336

 
Mục này được 35953 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thành Văn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  20/02/1965
Nơi sinh: Phan Thiết, Bình Thuận
Quê quán Hòa Phước, Hòa Vang, TP Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ thuật nhiệt và máy lạnh; Tại: trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2004; Chuyên ngành: Nhiệt năng công nghiệp; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh, Kỹ thuật năng lượng và môi trường.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh C
Địa chỉ liên hệ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3711556; Mobile: 0903503129
Email: polycodng@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Năm 1988: Tốt nghiệp Đại học
- Từ 1988 - 1990: Kỹ sư Trung tâm nghiên cứu thiết bị áp lực và năng lượng mới, trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
- Từ 1990 đến nay: Giảng dạy tại Khoa CN Nhiệt Điện lạnh, trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy điều hòa không khí ứng dụng năng lượng mặt trời. Chủ nhiệm: Nguyễn Thành Văn. Mã số: B2013-01-09. Năm: 2015. (Nov 2 2015 8:57PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu ứng dụng năng lượng tái tạo để làm lạnh và điều hòa không khí ở Việt Nam. Chủ nhiệm: Nguyễn Thành Văn. Thành viên: . Mã số: Đ2012-02-44. Năm: 2012. (Nov 2 2015 8:54PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tính toán ứng dụng tiết kiệm năng lượng cho các nhà máy sản xuất công nghiệp. Chủ nhiệm: Nguyễn Thành Văn. Thành viên: . Mã số: B2005-15. Năm: 2008. (Nov 2 2015 8:50PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tính toán dự báo sự cố áp lực khi gia nhiệt môi chất trong bình kín. Chủ nhiệm: Nguyễn Bốn. Thành viên: Nguyễn Thành Văn. Mã số: B2002-15-21. Năm: 2005. (Nov 2 2015 8:44PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu sự phân bố nhiệt độ trong quá trình khởi động của máy lạnh hấp thụ. Chủ nhiệm: Nguyễn Thành Văn. Mã số: B2001-15-03. Năm: 2004. (Nov 2 2015 8:42PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tính toán thời gian thực phẩm hình dạng bất kỳ với hai biên đối lưu không đối xứng. Tác giả: ThS. Hoàng Minh Tuấn*; PGS.TS. Võ Chí Chính; TS. Nguyễn Thành Văn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 1(122).2018. Trang: 100. Năm 2018. (Mar 30 2018 5:11PM)
[2]Bài báo: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÁY LẠNH HẤP THỤ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI. Tác giả: Nguyễn Thành Văn*; Trần Văn Vang. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 126. Năm 2016. (Jun 14 2016 8:44AM)
[3]Bài báo: LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN TRỮ NHIỆT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CHO MÁY LẠNH HẤP THỤ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ. Tác giả: Nguyễn Thành Văn*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(100).2016. Trang: 93. Năm 2016. (May 13 2016 2:53PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng máy lạnh ghép tầng trong kỹ thuật bảo quản máu và các chế phẩm từ máu. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng; Nguyễn Thành Văn; Lê Minh Trí
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 01(86).2015. Trang: 12. Năm 2015.
(Apr 22 2015 11:15AM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng lỏng nitơ cho dao mổ lạnh ở Việt Nam. Tác giả: PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng*; TS. Nguyễn Thành Văn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: Số 5(78).2014. Trang: 32. Năm 2014.
(Sep 19 2014 9:38AM)
[6]Bài báo: Các giải pháp sử dụng năng lượng mặt trời để làm lạnh và triển vọng ứng dụng tại Việt Nam. Tác giả: Võ Chí Chính, Nguyễn Thành Văn. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ V. Số: Quyển 1. Trang: 17. Năm 2012. (Nov 3 2015 6:44AM)
[7]Bài báo: Phân tích hiệu quả giữa máy lạnh – điều hòa không khí sử dụng giải nhiệt gió và giải nhiệt nước. Tác giả: Nguyễn Thành Văn, Võ Như Hải
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí khoa học & công nghệ Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 9(58)/2012, quyển 2. Trang: 113. Năm 2012.
(Nov 3 2015 6:48AM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng công nghệ trữ lạnh tại Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thành Văn, Nguyễn Thị Thùy Vi, Nguyễn Quốc Huy
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí khoa học & công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 8(57)/2012, quyển 3. Trang: 193. Năm 2012.
(Nov 3 2015 6:52AM)
[9]Bài báo: Đánh giá tiềm năng năng lượng nước và nghiên cứu sử dụng chúng để làm lạnh. Tác giả: Võ Chí Chính, Nguyễn Thành Văn. Tạp chí khoa học & công nghệ Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 1(36)/2010. Trang: 13. Năm 2010.
(Nov 3 2015 6:56AM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp cấp dịch dàn lạnh đến thời gian cấp đông thực phẩm. Tác giả: Võ Chí Chính, Nguyễn Thành Văn
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí khoa học & công nghệ Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 5(34)/2009. Trang: 29. Năm 2009.
(Nov 3 2015 8:38AM)
[11]Bài báo: Xây dựng mô hình toán học nghiên cứu quá trình tỏa nhiệt khi chất lỏng sôi trên màng mỏng. Tác giả: Đặng Quốc Phú, Trần Thị Thu Hằng, Nguyễn Thành Văn. Tạp chí khoa học & công nghệ các trường Đại học kỹ thuật. Số: 70/2009. Trang: 64. Năm 2009. (Nov 3 2015 8:48AM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm xử lý nhiệt ẩm không khí. Tác giả: Nguyễn Thành Văn. Tạp chí khoa học & công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1(30)/2009. Trang: 58. Năm 2009. (Nov 3 2015 8:42AM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu lý thuyết quá trình truyền nhiệt khi sôi trên màng mỏng. Tác giả: Đặng Quốc Phú, Trần Thu Hằng, Nguyễn Thành Văn
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí khoa học & công nghệ Nhiệt
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 76/2007. Trang: 11. Năm 2007.
(Nov 5 2015 11:04AM)
[14]Bài báo: Xác định nhiệt độ cực tiểu của nguồn gia nhiệt máy lạnh hấp thụ. Tác giả: Nguyễn Thành Văn. Tạp chí khoa học & công nghệ Nhiệt. Số: 56/2004. Trang: 16. Năm 2004. (Nov 5 2015 11:06AM)
[15]Bài báo: Xây dựng phần mềm tính toán máy lạnh hấp thụ H2O/LiBr. Tác giả: Nguyễn Thành Văn. Tạp chí khoa học & công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 3/2003. Năm 2003. (Nov 3 2015 8:51AM)
[16]Bài báo: Máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời không dùng bơm. Tác giả: Nguyễn Thành Văn, Phan Quang Xưng. Tạp chí Khoa học & công nghệ Nhiệt. Số: 45/2002. Trang: 23. Năm 2002. (Nov 5 2015 11:07AM)
[17]Bài báo: Phương án tối ưu điều chỉnh năng suất của máy lạnh hấp thụ. Tác giả: Phan Quang Xưng, Nguyễn Thành Văn. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 6/1999. Trang: 34. Năm 1999. (Nov 5 2015 11:12AM)
[18]Bài báo: Một số vấn đề về máy lạnh hấp thụ H2O/LiBr. Tác giả: Phan Quang Xưng, Nguyễn Thành Văn. Tạp chí Khoa học & công nghệ Nhiệt. Số: 3/1998. Năm 1998. (Nov 5 2015 11:15AM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Hoàng Minh Tuấn
Đề tài: Nghiên cứu tối ưu hóa chế độ làm việc của các hệ thống thiết bị cấp đông thủy sản trong điều kiện Việt Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2021

[2]Trương Thế Phúc
Đề tài: Nghiên cứu công nghệ trữ nhiệt năng lượng mặt trời để cấp nhiệt cho máy lạnh hấp thụ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[3]Lê Minh Trí
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật Cryo trong lĩnh vực y tế ở điều kiện Việt Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2015

[4]Nguyễn Minh Phương
Đề tài: Nghiên cứu thiết kế máy lạnh hấp thụ khuếch tán điều hòa không khí

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[5]Lê Quang Tân
Đề tài: Nghiên cứu thiết kế ăc quy nhiệt mặt trời dùng trong máy lạnh hấp thụ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[6]Nguyễn Văn Tuấn
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng nhiệt khói thải để làm lạnh và điều hòa không khí

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[7]Huỳnh Minh Hoàng
Đề tài: Nghiên cứu chế tạo thiết bị làm lạnh ở chế độ mát sử dụng năng lượng mặt trời

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[8]Võ Như Hải
Đề tài: Phân tích hiệu quả HTL sử dụng giải nhiệt gió và giải nhiệt nước

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[9]Nguyễn Thị Thùy Vi
Đề tài: Tiết kiệm năng lượng dùng bồn trữ lạnh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[10]Hoàng Thành Đạt
Đề tài: Tiết kiệm năng lượng trong hệ thống lạnh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

[11]Nguyễn Hùng Cường
Đề tài: Tiết kiệm năng lượng trong hệ thống gas LPG

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2009

[12]Võ Đại Cường
Đề tài: Xử lý nhiệt ẩm trong điều hòa không khí

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2007

  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen của Bộ. Số: 1306/GD-ĐT. Năm: 1999-2000.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phân tích chất lượng hệ thống lạnh
Ngành: Nhiệt
 2005 Học viên cao học  Đại học Đà Nẵng
[2]Tiết kiệm năng lượng trong hệ thống Nhiệt
Ngành: Nhiệt
 2005 Học viên cao học  Đại học Đà Nẵng
[3]Chuyên đề lạnh
Ngành: Nhiệt
 1992 Sinh viên Đại học và Cao Đẳng  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[4]Kỹ thuật lạnh
Ngành: Nhiệt
 1992 Sinh viên Đại học và Cao Đẳng  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn