Phan Thị Nhung
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,322,309

 
Mục này được 28498 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Thị Nhung
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  10/12/1987
Nơi sinh: Nghệ An
Quê quán Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị Kinh doanh Thương mại; Tại: Đại học kinh tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Thương mại điện tử; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Quản trị và điều hành du lịch và khách sạn; Tại: Đại học Nice Sophia Antipolis, Pháp
Dạy CN: Quản trị kinh doanh thương mại
Lĩnh vực NC: Bán lẻ, phân phối, marketing
Ngoại ngữ: Pháp, Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Thương mại điện tử, Trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ tháng 7 năm 2009 đến 5/2018, làm việc và giảng dạy tại Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon
từ Tum.
Từ tháng 6/2018 đến nay làm việc tại khoa thương mại điện tử trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Phát triển mô hình kinh doanh sản phẩm thủ công mỹ nghệ của đồng bào dân tộc các tỉnh Bắc Tây Nguyên. Chủ nhiệm: ThS.Phan Thị Nhung. Mã số: B2015-06-24. Năm: 2016. (Mar 12 2018 9:43PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Định hướng phát triển văn hóa tổ chức trong nhà trường. Nghiên cứu tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Chủ nhiệm: Phan Thị Nhung. Thành viên: . Mã số: P2014-KH-03. Năm: 2014. (Feb 27 2015 10:26AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Giải pháp phát triển phân phối sản phẩm cà phê Đăk Hà trên thị trường Việt Nam. Chủ nhiệm: Phan Thị Nhung. Mã số: Đ2013-09-08-BS. Năm: 2014. (Feb 27 2015 10:24AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị chất lượng toàn diện. Chủ nhiệm: Phan Thị Nhung. Thành viên: Huỳnh Thị Yến Thảo. Mã số: PH2011 =KH11. Năm: 2011. (Sep 11 2014 9:59AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Kinh tế vi mô. Chủ nhiệm: Phan Thị Nhung. Mã số: P2010-KH01. Năm: 2010. (Sep 9 2014 9:49AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: ẢNH HƯỞNG CỦA NHẬN THỨC RỦI RO VÀ NHẬN THỨC LỢI ÍCH ĐẾN Ý ĐỊNH MUA HÀNG THỜI TRANG TRỰC TUYẾN TẠI THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG. Tác giả: Phan Thị Nhung, Nguyễn Văn Thành Nhân. KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ DÀNH CHO CÁC NHÀ KHOA HỌC TRẺ KHỐI TRƯỜNG KINH TẾ VÀ KINH DOANH NĂM 2021. Trang: 639-660. Năm 2021. (Jul 2 2022 10:20AM)
[2]Tham luận: Thực trạng ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh ngành hàng thời trang. Trường hợp nghiên cứu tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phan Thị Nhung. CODI 2020 - Hội thảo quốc tế Thương mại và phân phối lần 2 - 2020. Trang: 345-355. Năm 2020. (Jul 2 2022 10:16AM)
[3]Tham luận: HỰC TRẠNG ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG KINH DOANH NGÀNH HÀNG THỜI TRANG. TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Tác giả: Phan Thị Nhung. The 2nd International Conference on Commerce and Distribution. Trang: 345-355. Năm 2020. (Aug 30 2020 10:03PM)
[4]Tham luận: Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kon Tum. Thực trạng và giải pháp. Tác giả: Đặng Văn Mỹ, Phan Thị Nhung,. Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên” lần 2 năm 2018. Trang: 782-791. Năm 2018. (Jul 27 2019 10:08AM)
[5]Tham luận: Thực trạng phát triển hợp tác xã ở Việt Nam và định hướng cho Tây Nguyên. Tác giả: Đặng Văn Mỹ, Phan Thị Nhung. Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên” lần 2 năm 2018. Trang: 744-758. Năm 2018. (Jul 27 2019 10:13AM)
[6]Tham luận: Liên kết kinh tế giữa các hộ và các chủ thể khác trong sản xuất và tiêu thụ bơ: Nghiên cứu trên địa bàn Tây Nguyên. Tác giả: Đặng Thị Thu Trang, Phan thị Nhung. Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên” lần 2 năm 2018. Trang: 621-626. Năm 2018. (Jul 27 2019 10:20AM)
[7]Tham luận: Thương mại điện tử ở việt nam – thực trạng và định hướng. Tác giả: Đặng Văn Mỹ, Phan Thị Nhung. The 1st International Conference on Commerce and Distribution. Trang: 15-26. Năm 2018. (Jul 27 2019 10:22AM)
[8]Tham luận: Thị trường và phân phối cà phê tại việt nam – nghiên cứu sơ bộ. Tác giả: Đặng Văn Mỹ, Phan Thị Nhung. The 1st International Conference on Commerce and Distribution. Trang: 686-695. Năm 2018. (Jul 27 2019 10:24AM)
[9]Bài báo: PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC TỈNH KON TUM - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP. Tác giả: Phan Thị Nhung. Tạp chí khoa học công nghệ đại học Đà Nẵng. Số: 2. Trang: 56-62. Năm 2017. (Jun 20 2017 10:08AM)
[10]Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA TÍNH MÙA VỤ DU LỊCH ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA LE BELHAMY RESORT & SPA, HỘI AN, VIỆT NAM. Tác giả: Phan Thị Nhung, Nguyễn Việt Tuấn. Tạp chí khoa học công nghệ đại học Đà Nẵng. Số: 2. Trang: 74-81. Năm 2017. (Jun 20 2017 10:10AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: A STUDY OF THE VALUE CHAIN OF BAMBOO AND RATTAN PRODUCTS OF THE MINORITY GROUPS IN THE NORTH CENTRAL HIGHLANDS. Authors: Phan Thị Nhung Phan Thị Thanh Trúc. International conference: Vietnam's economic development in the process of international integration. Pages: 906-917. Year 2017. (Jun 20 2017 10:19AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn