Tào Quang Bảng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,705,828

 
Mục này được 31407 lượt người xem
Họ và tên:  Tào Quang Bảng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/05/1983
Nơi sinh: Điện Phước - Điện Bàn - Quảng Nam
Quê quán Điện Phước - Điện Bàn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ chế tạo máy; Tại: Trường Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Khoa Học - Sau Đại Học & Hợp tác Quốc Tế; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Trưởng phòng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Cơ khí; Tại: Paris-Saclay
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2022
Dạy CN: Công nghệ chế tạo máy, Kỹ thuật Cơ khí, Cơ khí Hàng không
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 10/2006 đến 02/2010: Giảng viên khoa Cơ khí - Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng
Từ 03/2010 đến 02/2012: Học thạc sĩ - Hàn Quốc.
Từ 11/2013 đến 12/2016: Tiến sĩ tại Đại học Paris-Saclay - CH Pháp
Từ 01/2017 đến 03/2020: Giảng viên khoa Cơ khí
Từ 04/2020 đến nay: Phòng KHCN & HTQT - Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xác định trường biến dạng trên toàn bộ chi tiết của vật liệu hàn sử dụng phương pháp tương quan ảnh số và phương pháp phần tử hữu hạn. Chủ nhiệm: Tào Quang Bảng. Mã số: B2018-ĐN-38. Năm: 2020. (Mar 6 2019 10:20PM)
[2] Đề tài cấp Nhà nước: Giải pháp mới kết hợp tương quan ảnh số và phần tử hữu hạn để dự đoán lan truyền vết nứt trong chi tiết mối hàn [NAFOSTED]. Chủ nhiệm: Tào Quang Bảng. Mã số: 107.01-2018.32. Năm: 2020. (Mar 6 2019 10:26PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, chế tạo máy mài đa năng sử dụng đai nhám vòng. Chủ nhiệm: Tào Quang Bảng. Mã số: T2018-02-34. Năm: 2019. (Mar 6 2019 10:22PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, chế tạo máy kéo nén dạng nhỏ để xác định các thông số cơ tính của vật liệu . Chủ nhiệm: Tào Quang Bảng. Thành viên: Lưu Đức Bình, Đinh Minh Diệm, Đặng Xuân Thủy. Mã số: T2017-02-105 . Năm: 2018. (Jun 12 2018 9:34AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Experimental and Numerical invesigation of full-field strain measurement and fracture parameter of lead-free solder using DIC technique. Tác giả: Tao Quang Bang, L. Benabou, N.V.T. An, and Xuan Hung Nguyen. Vietnam Journal of Mechanics. Số: 1. Trang: 1-8. Năm 2020. (Mar 10 2020 3:29PM)
[2]Bài báo: NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG ĐI CỦA VẾT NỨT CỦA MẪU THỬ VẬT LIỆU HÀN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TƯƠNG QUAN ẢNH SỐ VÀ PHẦN TỬ HỮU HẠN. Tác giả: Tào Quang Bảng, Lê Văn Dương. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 1-5. Năm 2020. (May 4 2020 10:29PM)
[3]Bài báo: Đặc tính cơ học của hỗn hợp PMMA/PC trong xử lý đúc phun ép. Tác giả: Van Thanh Hoang, Duc Binh Luu, Quang Bang Tao. Hội nghị toàn quốc về kỹ thuật Cơ khí và Chế tạo năm 2019. Số: NCMME2019. Trang: 200-204. Năm 2019. (Sep 5 2020 9:39AM)
[4]Bài báo: Thiết kế, chế tạo băng tải lật sản phẩm . Tác giả: Tào Quang Bảng, Trần Ngọc Hải. Hội nghị toàn quốc về kỹ thuật Cơ khí và Chế tạo năm 2019. Số: NCMME2019. Trang: 230-235. Năm 2019. (Sep 5 2020 9:41AM)
[5]Bài báo: XÁC ĐỊNH TRƯỜNG BIẾN DẠNG TRÊN TOÀN BỘ CHI TIẾT MỐI HÀN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TƯƠNG QUAN ẢNH SỐ. Tác giả: Tào Quang Bảng, Bùi Hệ Thống. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 11. Trang: 1-4. Năm 2018. (Jun 28 2019 4:44PM)
[6]Bài báo: Mô phỏng sự tương tác giữa đệm xe lăn và mông - đùi cơ thể người sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn. Tác giả: Quang Bảng Tào Hệ Thống Bùi, Lê Văn Nguyễn, Quang Trường Võ. Proceeding of the 5th National Conference on Mechanical Science & Technology. Số: ISBN: 978-604-67-1103-2. Trang: 176-184. Năm 2018. (Jun 28 2019 4:47PM)
[7]Bài báo: Tối ưu hóa độ bền của khung xe buýt B45 bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tác giả: Quang Bảng Tào, Minh Hải Đặng. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 11. Trang: 1-4. Năm 2018. (Jun 28 2019 4:52PM)
[8]Tham luận: Characterization of mechanical properties of solder material using digital image correlation. Tác giả: Tao Quang Bang, Nguyen Linh Giang. 2017 Joint Academic Forum in Danang, The University of Danang - University of Science and Technology with Japan University & Company Research Group cooperated by IEEE. Năm 2017. (Jun 13 2018 9:28AM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu, chế tạo máy kéo nén dạng nhỏ để xác định cơ tính của vật liệu. Tác giả: Tào Quang Bảng, Lưu Đức Bình. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 9(118)-quyển 1. Năm 2017. (Dec 8 2017 9:22PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy phay CNC 5 trục cỡ nhỏ. Tác giả: Trần Ngọc Hải, Tào Quang Bảng, Quách Viết Hai. Hội nghị - triển lãm quốc tế về điều khiển và tự động hóa (VCCA) - 2017. Số: ISBN 978-604-73-5569-3. Trang: 71. Năm 2017. (Dec 8 2017 9:24PM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy dán màng Simili. Tác giả: Tào Quang Bảng ,Hoàng Văn Thạnh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 1. Năm 2015. (Mar 23 2016 3:49PM)
[12]Bài báo: Thiết kế và chế tạo xe lăn đa chức năng. Tác giả: Trịnh Đức Cường, Nguyễn Trường Thịnh, Tào Quang Bảng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ toàn quốc về cơ khí. Số: 3. Trang: 200-205. Năm 2013. (Jun 19 2013 10:58AM)
[13]Bài báo: DỰ ĐOÁN SỰ PHÂN BỐ CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ BIẾN DẠNG CỦA TẤM THÉP TRONG QUÁ TRÌNH HÀN . Tác giả: Tào Quang Bảng. Tạp chí khoa học và công nghệ ĐHĐN. Số: 12(61) quyển 2. Trang: 5-9. Năm 2012. (Jun 19 2013 10:54AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Evaluation of temperature on different wheelchair cushions using infrared thermography method. Authors: HT Bui, QB Tao, P Lestriez, K Debray, R Taiar, VT Hoang. Journal of Mechanical Science and Technology. No: 1. Pages: 1-8. Year 2023. (May 2 2023 2:33PM)
[2]Article: A data-driven machine learning approach for the 3D printing process optimisation. Authors: PD Nguyen, TQ Nguyen, QB Tao, F Vogel, H Nguyen-Xuan. Virtual and Physical Prototyping. No: 17(4). Pages: 768-786. Year 2022. (May 2 2023 2:33PM)
[3]Article: Computational study on the clamping mechanism in the injection molding machine. Authors: Van-Duong Le, Van-Thanh Hoang, Quang-Bang Tao, Lahouari Benabou, Ngoc-Hai Tran, Duc-Binh Luu & Jang Min Park. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. No: 121. Pages: 7247-7261. Year 2022. (Dec 13 2022 3:27PM)
[4]Article: Experimental study on mechanical behaviors of injection molded PC/PMMA blends. Authors: Van Thanh Hoang, Quang Bang Tao, Bich-Tram Truong-Le, Minh Sang Tran, Duc Binh Luu. Journal of Mechanical Science and Technology. No: 35. Pages: 3959-3966. Year 2021. (Feb 23 2022 3:21PM)
[5]Article: Methodology for DIC-based evaluation of the fracture behaviour of solder materials under monotonic and creep loadings. Authors: Lahouari Benabou, Thien An Nguyen-Van, QB Tao*, VN Le, M Ould Ouali, H Nguyen-Xuan. Engineering Fracture Mechanics. No: 239. Pages: 107285. Year 2020. (Feb 23 2022 3:29PM)
[6]Article: Mechanical and Microstructural Analysis of an Ultra-Flexible Nano-Silver Paste Sintered Joint. Authors: Lahouari Benabou, Quang Bang Tao, Thien An Nguyen-Van, Xu Dong Wang, Luc Chassagne. Key Engineering Materials (Scopus). No: 865. Pages: 25-30. Year 2020. (Feb 23 2022 3:38PM)
[7]Article: Using Digital Image Correlation Method to Evaluate Fracture Parameters of Lead-Free Solder. Authors: Quang-Bang Tao , Lahouari Benabou, Thien-An Nguyen Van, Ngoc-Anh Nguyen Thi. Applied Mechanics and Materials. No: 902. Pages: 86-90. Year 2020. (Sep 10 2020 9:43AM)
[8]Article: Mechanical Properties of PMMA/PC Blend by Injection Molding Process. Authors: Van Thanh Hoang, Duc Binh Luu, Quang Bang Tao, Chao Chang A. Chen. Key Engineering Materials (SCOPUS). No: 863. Pages: 67-71. Year 2020. (Sep 10 2020 8:43AM)
[9]Article: Mechanical and Microstructural Analysis of an Ultra-Flexible Nano-Silver Paste Sintered Joint. Authors: Lahouari Benabou, Quang-Bang Tao, Thien-An Nguyen-Van, Xudong Wang, Luc Chassagne. Key Engineering Materials (SCOPUS). No: 865. Pages: 25-30. Year 2020. (Sep 24 2020 3:07PM)
[10]Article: Temperature-dependent fatigue modeling of a novel Ni, Bi, Sb containing Sn-3.8Ag-0.7Cu lead-free solder alloy. Authors: Q.B. Tao*, L. Benabou, V.N. Le, NAT Nguyen, Hung Nguyen-Xuan. Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures (FFEMS). No: https://doi.org/10.1111/ffe.13313. Pages: 1-9. Year 2020. (Jun 3 2020 2:25PM)
[11]Article: Methodology for DIC-based evaluation of the fracture behaviour of solder materials under monotonic and creep loadings. Authors: L. Benabou, V.N. Le, TA. Nguyen-Van, Q.B. Tao*, Hung Nguyen-Xuan. Engineering Fracture Mechanics. No: 239. Pages: 107285. Year 2020. (Aug 5 2020 2:58PM)
[12]Article: A data-driven approach based on long short-term memory and hidden Markov model for crack propagation prediction. Authors: Duyen L.H. Nguyen, Q.B. Tao, Vu-Hieu Nguyen, M. Abdel-Wahab, H. Nguyen-Xuan. Engineering Fracture Mechanics. No: 235. Pages: 107085. Year 2020. (May 4 2020 10:15PM)
[13]Article: Isothermal aging and shear creep behavior of a novel lead-free solder joint with small additions of Bi, Sb and Ni. Authors: Q.B. Tao, L. Benabou, T.A.Nguyen Van and H. Nguyen-Xuan. Journal of Alloys and Compounds. No: 789. Pages: 183-192. Year 2019. (Mar 20 2019 4:15PM)
[14]Article: Modeling and Experimental of the Mechanical Behavior of Seat Cushion for Wheelchair Users. Authors: HT Bui, LV Nguyen, K Debray, QB Tao, P Lestriez. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. No: 540. Pages: 012015. Year 2019. (Jun 28 2019 4:41PM)
[15]Article: Study of Surface Roughness of Electronic Substrate on Abrasive Belt Grinding. Authors: QB Tao, MT Tran, HT Bui. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. No: 540. Pages: 012015. Year 2019. (Jun 28 2019 4:43PM)
[16]Article: The Evaluation of the Interaction Between Human Buttocks Thighs and Wheelchair Seat Cushion to Prevent Pressure Ulcers Using Finite Element Analysis. Authors: He Thong Bui, Philippe Lestriez, Quang Bang Tao, Karl Debray, Thi Hai Van Nguyen, Redha Taiar. International Conference on Human Systems Engineering and Design: Future Trends and Applications. No: 978-3-030-02053-8. Pages: 904-910. Year 2018. (Jun 28 2019 4:45PM)
[17]Presentations: Full-field Strain Measurements of A Novel Lead-free Solder Based on Digital Image Correlation. Authors: Tao Quang Bang*, Lahouari Benabou, Nguyen Linh Giang and Dang Xuan Thuy. The First International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS). Pages: 350-355. Year 2018. (Jun 12 2018 9:30AM)
[18]Presentations: Modeling of Position Control for Hydraulic Cylinder Using Servo Valve. Authors: Ngoc Hai Tran, Quang Bang Tao, Tan Tien Huynh, Xuan Tuy Tran, and Nhu Thanh Vo. Springer International Publishing AG, part of Springer Nature. Pages: 696-706. Year 2018. (Jun 12 2018 9:36AM)
[19]Article: Microstructural effects of isothermal aging on a doped SAC solder alloy. Authors: Lahouari Benabou, Laurent Vivet, Quang Bang Tao, Ngoc Hai Tran. International Journal of Materials Research. No: 109(1). Pages: 76-82. Year 2018. (Jan 25 2018 8:46AM)
[20]Article: Development and First Assessment of a DIC System for a Micro-Tensile Tester Used for Solder Characterization. Authors: Lahouari Benabou, Quang Bang Tao. Experimental Techniques J. No: 1. Pages: 1-10. Year 2017. (Feb 26 2017 7:19AM)
[21]Presentations: Micromechanical Model for Describing Intergranular Fatigue Cracking in an Innovative Solder Alloy. Authors: Van-Nhat Le, Lahouari Benabou, Quang-Bang Tao. CIGOS 2017: Proceedings of the 4th Congrès International de Géotechnique - Ouvrages -Structures. Pages: 172-180. Year 2017. (Dec 8 2017 9:26PM)
[22]Presentations: Étude de la tenue à la rupture d'un nouvel alliage de brasure sans plomb pour les applications d'électronique de puissance. Authors: Lahouari Benabou, Van Nhat Le, Quang Bang Tao. AFM, Association Française de Mécanique. Pages: 1-8. Year 2017. (Dec 8 2017 9:28PM)
[23]Article: Modeling of intergranular thermal fatigue cracking of a lead-free. Authors: V.N. Le, L. Benabou, V. Etgens and Q.B. Tao. International Journal of Solids and Structures. No: 106-107. Pages: 1-12. Year 2017. (Dec 26 2016 11:14AM)
[24]Presentations: A Digital Image Correlation Setup for the Analysis Of Lead-Free Solder Alloys. Authors: Quang Bang Tao, Lahouari Benabou, Ngoc Hai Tran, Duc Binh Luu. IEEE International Conference on System Science and Engineering 2017. Pages: --. Year 2017. (Jul 27 2017 9:04PM)
[25]Article: Effect of Ni and Sb additions and testing conditions on the mechanical properties and microstructures of lead-free solder joints. Authors: Q.B. Tao, L. Benabou, L. Vivet, V.N. Le and F Ben Ouezdou. Materials Science and Engineering: A. No: 669. Pages: 403-416. Year 2016. (Sep 21 2016 6:20PM)
[26]Article: A design of a new miniature device for solder joints’ mechanical properties evaluation. Authors: Q.B. Tao, L. Benabou, K.L. Tan, J.M. Morelle, V.N. Le and F Ben Ouezdou. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science. No: 1. Pages: 1-10. Year 2016. (Sep 21 2016 6:21PM)
[27]Article: Finite element analysis of the effect of process-induced voids on the fatigue lifetime of a lead-free solder joint under thermal cycling. Authors: V.N. Le, L. Benabou, V. Etgens and Q.B. Tao. Microelectronics Reliability J. No: 65. Pages: 243-254. Year 2016. (Sep 21 2016 6:23PM)
[28]Article: Micromechanical model for describing intergranular fatigue cracking in a lead-free solder alloy. Authors: V.N. Le, L. Benabou, V. Etgens and Q.B. Tao. Procedia Structural Intergrity. No: 2. Pages: 2614-2622. Year 2016. (Sep 21 2016 6:24PM)
[29]Article: Viscoplastic characterization and Post-rupture microanalysis of a novel lead-free solder with small additions of Bi, Sb and Ni. Authors: Q.B. Tao, L. Benabou, V.N. Le, H. Hwang and D.B. Luu. Journal of Alloys and Compound. No: 694. Pages: 892-904. Year 2016. (Sep 21 2016 6:25PM)
[30]Presentations: Evaluation of the creep behavior of lead-free SnAgCuBiNi solder joints using in-situ micro-tensile testing. Authors: Q.B. Tao, L. Benabou, K.L. Tan, J.M. Morelle, L. Chassagne and F Ben Ouezdou. 13th International Conference on Creep and Fracture of Engineering Materials and Structures, Toulouse. Pages: 2015. Year 2015. (Sep 21 2016 6:26PM)
[31]Presentations: Creep behavior of Innolot solder alloy using small lap-shear specimens. Authors: Q. B. Tao, L. Benabou, K.L. Tan, J.M. Morelle, F. Ben-Ouzdou. IEEE 17th Electronics Packaging and Technology (EPTC), 2015. Pages: 1-6. Year 2015. (Apr 18 2016 10:09PM)
[32]Article: Evaluation of the creep behavior of lead-free SnAgCuBiNi solder joints using in-situ micro-tensile testing. Authors: Q.B Tao, L. Benabou, K.L. Tan, J.M. Morelle, F. Ben Ouezdou, L. Chassagne. 13th International Conference on Creep and Fracture of Engineering Materials and Structures. No: 13. Pages: 1-6. Year 2015. (Apr 18 2016 10:12PM)
[33]Article: Approche multi-échelle de la rupture d'un alliage d'étain pour le brasage en électronique de puissance. Authors: Lahouari Benabou, Quang Bang Tao. AFM, Association Française de Mécanique. No: 2015. Pages: 1-6. Year 2015. (Apr 18 2016 10:13PM)
[34]Article: Determination of representative dimension parameter values of Korean knee joints for knee joint implant design. Authors: Dai Soon Kwak, Tao Quang Bang, Mitsugu Todo, Insu Jeon. Journal of Engineering in Medicine. No: 226(5). Pages: 368–376. Year 2012. (Jun 19 2013 10:51AM)
[35]Presentations: Fast reconstruction of X-ray computerize tomography images based on interpolation method. Authors: Tào Quang Bảng, Insu Jeon. International conference on materials and reliability, Busan, Korea. Pages: --. Year 2011. (Jun 22 2013 10:41AM)
[36]Presentations: CT Reconstruction from a Limited Number of X-Ray Projections. Authors: Tào Quang Bảng, Insu Jeon. World Academy of Science, Engineering and Technology 58, International Conference in Bali. Pages: 627-629. Year 2011. (Jun 22 2013 10:40AM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Reliability and Failure Analysis of Novel Lead-free Solders Chủ biên: Q.B. Tao. Nơi XB: LAP LAMBERT Academic Publishing. Năm 2017.(Apr 19 2017 3:59PM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Lê Văn Dương
Đề tài: Nghiên cứu xác định trường biến dạng trên mẫu thử vật liệu hàn sử dụng phương pháp tương quan ảnh số và phần tử hữu hạn

 Thạc sĩ

 Trường ĐHBK - ĐHĐN

 2019

 2019

[2]Đặng Xuân Thủy
Đề tài: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy kéo nén dạng nhỏ để xác định các thông số của vật liệu

 Thạc sĩ

 Trường ĐH Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[3]Đặng Minh Hải
Đề tài: Nghiên cứu tối ưu hóa độ bền khung xe buýt B45

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] The best paper

 Khoa học công nghệ

 2018

 

 MMMS 2018

[2] The Best Paper Prize

 Khoa học công nghệ

 2017

 

 IEEE International Conference on System Science and Engineering 2017

  
 Khen thưởng
[1] Tốt nghiệp thủ khoa ngành Cơ khí CTM. Năm: 2006.
[2] Giải 3 olympic đo lường. Năm: 2006.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2013.
[4] Khen thưởng bài báo ISI. Năm: 2017.
[5] Giải A NCKH tiềm năng. Năm: 2017.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn