Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='tqbang' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Tào Quang Bảng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 35,736,219

 
Mục này được 5710 lượt người xem
Họ và tên:  Tào Quang Bảng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  05/01/1983
Nơi sinh: Điện Phước - Điện Bàn - Quảng Nam
Quê quán Điện Phước - Điện Bàn- Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ khí chế tạo máy; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Cơ khí; Tại: Paris-Saclay
Dạy CN: Cơ khí chế tạo máy
Lĩnh vực NC: Mechanics of Materials, Computation Methods, Advantaged Materials, Fracture & Failure mechanics
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: K99/70 Thái Thị Bôi - Đà Nẵng
Điện thoại: 05113746381; Mobile: 0905557002
Email: tqbang@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 10/2006 đến 02/2010: Giảng viên khoa Cơ khí - Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng
Từ 03/2010 đến 02/2012: Học thạc sĩ.
Từ 11/2013 đến 12/2016: Tiến sĩ tại Paris-Saclay - Pháp
Từ 01/2017 đến nay: Giảng viên khoa Cơ khí - Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu, chế tạo máy kéo nén dạng nhỏ để xác định cơ tính của vật liệu. Tác giả: Tào Quang Bảng, Lưu Đức Bình. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 9(118)-quyển 1. Năm 2017. (Dec 8 2017 9:22PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy phay CNC 5 trục cỡ nhỏ. Tác giả: Trần Ngọc Hải, Tào Quang Bảng, Quách Viết Hai. Hội nghị - triển lãm quốc tế về điều khiển và tự động hóa (VCCA) - 2017. Số: ISBN 978-604-73-5569-3. Trang: 71. Năm 2017. (Dec 8 2017 9:24PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy dán màng Simili. Tác giả: Tào Quang Bảng ,Hoàng Văn Thạnh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 1. Năm 2015. (Mar 23 2016 3:49PM)
[4]Bài báo: Thiết kế và chế tạo xe lăn đa chức năng. Tác giả: Trịnh Đức Cường, Nguyễn Trường Thịnh, Tào Quang Bảng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ toàn quốc về cơ khí. Số: 3. Trang: 200-205. Năm 2013. (Jun 19 2013 10:58AM)
[5]Bài báo: DỰ ĐOÁN SỰ PHÂN BỐ CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ BIẾN DẠNG CỦA TẤM THÉP TRONG QUÁ TRÌNH HÀN . Tác giả: Tào Quang Bảng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí khoa học và công nghệ ĐHĐN. Số: 12(61) quyển 2. Trang: 5-9. Năm 2012. (Jun 19 2013 10:54AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: A Digital Image Correlation Setup for the Analysis Of Lead-Free Solder Alloys. Authors: Quang Bang Tao, Lahouari Benabou, Ngoc Hai Tran, Duc Binh Luu. IEEE International Conference on System Science and Engineering 2017. Pages: --. Year 2017. (Jul 27 2017 9:04PM)
[2]Article: Development and First Assessment of a DIC System for a Micro-Tensile Tester Used for Solder Characterization. Authors: Lahouari Benabou, Quang Bang Tao. Experimental Techniques. No: 1. Pages: 1-10. Year 2017. (Feb 26 2017 7:19AM)
[3]Presentations: Micromechanical Model for Describing Intergranular Fatigue Cracking in an Innovative Solder Alloy. Authors: Van-Nhat Le, Lahouari Benabou, Quang-Bang Tao. CIGOS 2017: Proceedings of the 4th Congrès International de Géotechnique - Ouvrages -Structures. Pages: 172-180. Year 2017. (Dec 8 2017 9:26PM)
[4]Presentations: Étude de la tenue à la rupture d'un nouvel alliage de brasure sans plomb pour les applications d'électronique de puissance. Authors: Lahouari Benabou, Van Nhat Le, Quang Bang Tao. AFM, Association Française de Mécanique. Pages: 1-8. Year 2017. (Dec 8 2017 9:28PM)
[5]Article: Modeling of intergranular thermal fatigue cracking of a lead-free. Authors: V.N. Le, L. Benabou, V. Etgens and Q.B. Tao. International Journal of Solids and Structures. No: 106-107. Pages: 1-12. Year 2017. (Dec 26 2016 11:14AM)
[6]Article: Effect of Ni and Sb additions and testing conditions on the mechanical properties and microstructures of lead-free solder joints. Authors: Q.B. Tao, L. Benabou, L. Vivet, V.N. Le and F Ben Ouezdou. Materials Science and Engineering: A. No: 669. Pages: 403-416. Year 2016. (Sep 21 2016 6:20PM)
[7]Article: A design of a new miniature device for solder joints’ mechanical properties evaluation. Authors: Q.B. Tao, L. Benabou, K.L. Tan, J.M. Morelle, V.N. Le and F Ben Ouezdou. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science. No: 1. Pages: 1-10. Year 2016. (Sep 21 2016 6:21PM)
[8]Article: Finite element analysis of the effect of process-induced voids on the fatigue lifetime of a lead-free solder joint under thermal cycling. Authors: V.N. Le, L. Benabou, V. Etgens and Q.B. Tao. Microelectronics Reliability. No: 65. Pages: 243-254. Year 2016. (Sep 21 2016 6:23PM)
[9]Article: Micromechanical model for describing intergranular fatigue cracking in a lead-free solder alloy. Authors: V.N. Le, L. Benabou, V. Etgens and Q.B. Tao. Procedia Structural Intergrity. No: 2. Pages: 2614-2622. Year 2016. (Sep 21 2016 6:24PM)
[10]Article: Viscoplastic characterization and Post-rupture microanalysis of a novel lead-free solder with small additions of Bi, Sb and Ni. Authors: Q.B. Tao, L. Benabou, V.N. Le, H. Hwang and D.B. Luu. Journal of Alloys and Compound. No: 694. Pages: 892-904. Year 2016. (Sep 21 2016 6:25PM)
[11]Presentations: Evaluation of the creep behavior of lead-free SnAgCuBiNi solder joints using in-situ micro-tensile testing. Authors: Q.B. Tao, L. Benabou, K.L. Tan, J.M. Morelle, L. Chassagne and F Ben Ouezdou. 13th International Conference on Creep and Fracture of Engineering Materials and Structures, Toulouse. Pages: 2015. Year 2015. (Sep 21 2016 6:26PM)
[12]Presentations: Creep behavior of Innolot solder alloy using small lap-shear specimens. Authors: Q. B. Tao, L. Benabou, K.L. Tan, J.M. Morelle, F. Ben-Ouzdou. IEEE 17th Electronics Packaging and Technology (EPTC), 2015. Pages: 1-6. Year 2015. (Apr 18 2016 10:09PM)
[13]Article: Evaluation of the creep behavior of lead-free SnAgCuBiNi solder joints using in-situ micro-tensile testing. Authors: Q.B Tao, L. Benabou, K.L. Tan, J.M. Morelle, F. Ben Ouezdou, L. Chassagne. 13th International Conference on Creep and Fracture of Engineering Materials and Structures. No: 13. Pages: 1-6. Year 2015. (Apr 18 2016 10:12PM)
[14]Article: Approche multi-échelle de la rupture d'un alliage d'étain pour le brasage en électronique de puissance. Authors: Lahouari Benabou, Quang Bang Tao. AFM, Association Française de Mécanique. No: 2015. Pages: 1-6. Year 2015. (Apr 18 2016 10:13PM)
[15]Article: Determination of representative dimension parameter values of Korean knee joints for knee joint implant design. Authors: Dai Soon Kwak, Tao Quang Bang, Mitsugu Todo, Insu Jeon. Journal of Engineering in Medicine. No: 226(5). Pages: 368–376. Year 2012. (Jun 19 2013 10:51AM)
[16]Presentations: Fast reconstruction of X-ray computerize tomography images based on interpolation method. Authors: Tào Quang Bảng, Insu Jeon. International conference on materials and reliability, Busan, Korea. Pages: --. Year 2011. (Jun 22 2013 10:41AM)
[17]Presentations: CT Reconstruction from a Limited Number of X-Ray Projections. Authors: Tào Quang Bảng, Insu Jeon. World Academy of Science, Engineering and Technology 58, International Conference in Bali. Pages: 627-629. Year 2011. (Jun 22 2013 10:40AM)
  
 Sách và giáo trình
(Apr 19 2017 3:59PM)
[1]Reliability and Failure Analysis of Novel Lead-free Solders Chủ biên: Q.B. Tao. Nơi XB: LAP LAMBERT Academic Publishing. Năm 2017.
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] The Best Paper Prize

 Khoa học công nghệ

 2017

 

 IEEE International Conference on System Science and Engineering 2017

  
 Khen thưởng
[1] Tốt nghiệp thủ khoa ngành Cơ khí CTM. Năm: 2006.
[2] Giải 3 olympic đo lường. Năm: 2006.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2013.
[4] Khen thưởng bài báo ISI. Năm: 2017.
[5] Giải A NCKH tiềm năng. Năm: 2017.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn