Trịnh Quỳnh Đông Nghi
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 33553 lượt người xem
Họ và tên:  Trịnh Quỳnh Đông Nghi
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  17/07/1988
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Ngữ Văn; Tại: Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Ngôn ngữ học; Tại: ĐH Đà Nẵng
Dạy CN: Lí luận ngôn ngữ Ngữ dụng học Tiếng Việt thực hành Tiếng Việt cho người nước ngoài
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN, 459 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ tháng 9/2010: Cán bộ giảng dạy Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Tính tạo hình trong ngôn ngữ thơ. Chủ nhiệm: Trịnh Quỳnh Đông Nghi. Mã số: T2012 - 03 - 27. Năm: 2012. (Sep 10 2012 11:48AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tính nhạc trong bài thơ Mắt người Sơn Tây của Quang Dũng. Tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi. TC Khoa học, ĐH Đồng Tháp. Số: 37 (4.2019). Trang: 70. Năm 2019. (Jun 14 2019 8:01AM)
[2]Bài báo: PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NÓI CHO SINH VIÊN DƯỚI GÓC NHÌN CỦA LÍ THUYẾT GIAO TIẾP (TRƯỜNG HỢP KHẢO SÁT SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG). Tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi. TC Khoa học - Trường ĐHSP - ĐHĐN. Số: 31(05).2018. Trang: 70. Năm 2019. (Jun 13 2019 10:26AM)
[3]Bài báo: Từ nghệ thuật tạo hình đến giá trị kiến tạo hình tượng của biện pháp tu từ so sánh trong thơ. Tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi. TC Khoa học - Trường ĐHSP - ĐHĐN. Số: 30(04).2018. Trang: 66. Năm 2019. (Jun 13 2019 10:40AM)
[4]Bài báo: Nghĩa tình thái của câu dưới bậc tiếng Việt. Tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi. KY Hội thảo quốc gia Ngôn ngữ ở Việt Nam hội nhập và phát triển. Số: tập 1. Trang: 150. Năm 2019. (Jun 14 2019 8:10AM)
[5]Bài báo: NÂNG CAO KĨ NĂNG NÓI CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN HIỆN NAY. Tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP -ĐHĐN. Số: 25(04) - 2017. Trang: 61-64. Năm 2018. (Jan 30 2019 10:42AM)
[6]Bài báo: Tiểu từ tình thái trong câu đặc biệt tiếng Việt. Tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi. KY Hội thảo Quốc tế Ngôn ngữ học lần thứ I - Ngôn ngữ học Việt Nam - Những chặng đường phát triển và hội nhập quốc tế. Số: 1. Trang: 262. Năm 2018. (Jan 30 2019 10:45AM)
[7]Bài báo: PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NGHE CHO LƯU HỌC SINH LÀO HỌC TIẾNG VIỆT QUA HÌNH THỨC NGHE NHẠC ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG. Tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi. Tạp chí Lí luận và Khoa học Giáo dục. Số: 420 (Kì 2 - 12/2017). Trang: trang. Năm 2017. (Dec 21 2017 9:29AM)
[8]Bài báo: Nghĩa tình thái của câu đặc biệt danh từ. Tác giả: ThS. Trịnh Quỳnh Đông Nghi. Kỉ yếu Hội thảo Ngữ học toàn quốc 2017. Số: 01. Trang: 776. Năm 2017. (Nov 27 2017 3:06PM)
[9]Bài báo: Giá trị tạo hình của hoán dụ tu từ trong thơ. Tác giả: ThS. Trịnh Quỳnh Đông Nghi. TC Giáo dục. Số: 398. Trang: 41-44. Năm 2017. (Nov 27 2017 3:08PM)
[10]Bài báo: CÂU ĐẶC BIỆT TRONG “37 TRUYỆN NGẮN NGUYỄN THỊ THU HUỆ”. Tác giả: ThS. Trịnh Quỳnh Đông Nghi. TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN. Số: 17A(04). Trang: 67. Năm 2015. (Nov 27 2017 3:09PM)
[11]Bài báo: Nhạc tính và các yếu tố kiến tạo nhạc tính trong thơ. Tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học các bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ IV, năm 2014
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: 1. Trang: 248-255. Năm 2014.
(May 30 2014 4:58PM)
[12]Tham luận: Nhịp trong thơ bảy chữ của Quang Dũng. Tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ III - năm 2013. Trang: 357 - 362. Năm 2013. (May 11 2013 12:29AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Dẫn luận ngôn ngữ
Ngành: Khoa học XHNV
 2014 SV các khối ngành Ngữ Văn, Báo chí, Việt Nam học, ngoại ngữ  Trường Đại học Sư phạm Trường Đại học Ngoại ngữ
[2]Văn bản - Lưu trữ
Ngành: Ngữ văn
 2011 Sinh viên năm thứ 3 ngành Sư phạm Ngữ Văn  Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm
[3]Tiếng Việt thực hành
Ngành: Ngữ văn
 2011 SV năm thứ 1,2 các ngành  Trường Đại học Sư phạm
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn