Trần Thị Ngọc Sương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,112,179

 
Mục này được 26938 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Ngọc Sương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  08/11/1980
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quan hệ quốc tế; Tại: Học viện Quan hệ quốc tế (nay là Học viên Ngoại giao)
Đơn vị công tác: Khoa Quốc Tế học; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Luật quốc tế và Quan hệ quốc tế; Tại: University of New South Wales
Dạy CN: Luật quốc tế, Quan hệ quốc tế
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Tháng 12/2002 - Tháng 8/2005: chuyên viên tại Ban Quản lý Khoa học và Đào tạo Sau đại học, ĐHĐN
Tháng 9/2005 - Tháng 3/2006: chuyên viên tại Trung tâm Thông tin – Học liệu, ĐHĐN
Tháng 4/2006 - nay: giảng viên tại Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Áp dụng mô hình phiên tòa giả định nhằm xây dựng kỹ năng tranh tụng cho sinh viên Khoa Quốc tế học. Chủ nhiệm: ThS Trần Thị Ngọc Sương. Thành viên: ThS Trần Thị Thu. Mã số: T2017-05-07. Năm: 2018. (Jun 1 2018 5:23AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Một số quan điểm pháp lý của Trung Quốc về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển tại các vùng nằm ngoài quyền tài phán quốc gia. Tác giả: Trần Thị Ngọc Sương. Hội thảo quốc gia "Tam chủng chiến pháp của Trung Quốc trên Biển Đông”, Học viện Ngoại giao và Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông, Hà Nội. Trang: 171-195. Năm 2019. (Nov 5 2019 6:39PM)
[2]Bài báo: Một số khiếm khuyết về mặt pháp lý và quản trị quốc tế đối với vấn đề bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển ngoài vùng tài phán quốc gia. Tác giả: Trần Thị Ngọc Sương. Diễn đàn khoa học toàn quốc 2019 « Sinh học biển và phát triển bền vững », Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Số: 2019. Trang: 272-287. Năm 2019. (Nov 5 2019 6:48PM)
[3]Bài báo: Nghĩa vụ bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển tại các vùng nằm ngoài quyền tài phán quốc gia trong luật pháp quốc tế. Tác giả: Trần Thị Ngọc Sương. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Số: 10(378)/2019. Trang: 68-84. Năm 2019. (Jan 17 2020 5:57AM)
[4]Bài báo: The Legal Status of Marine Genetic Resources and Vietnam's Engagement in the UN BBNJ Process. Tác giả: Trần Thị Ngọc Sương. Journal of International Studies. Số: 41. Trang: 227-268. Năm 2019. (May 1 2020 2:24PM)
[5]Bài báo: Định hướng xây dựng kỹ năng tranh tụng cho sinh viên Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Trần Thị Ngọc Sương. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia "Nghiên cứu và giảng dạy bản ngữ, ngoại ngữ và khu vực học trong thời kỳ hội nhập", Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng. Số: Tháng 7/2017. Trang: 231-236. Năm 2017. (Sep 20 2017 10:30AM)
[6]Bài báo: Cơ sở pháp lý, thực tiễn quốc tế về cấm đánh bắt cá và trường hợp của Trung Quốc ở Biển Đông. Tác giả: Trần Thị Ngọc Sương. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Số: 9(353) 2017. Trang: 47-59. Năm 2017. (Sep 20 2017 10:34AM)
[7]Bài báo: Những yêu cầu về việc xây dựng và giải quyết các tình huống pháp luật của học phần Tư pháp quốc tế. Tác giả: ThS. Trần Thị Ngọc Sương*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 8(105).2016. Trang: 67-71. Năm 2016. (Oct 5 2016 4:04PM)
[8]Tham luận: Hoa Kỳ học trong chương trình đào tạo của Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN. Tác giả: Trần Thị Thu, Trần Thị Ngọc Sương, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa. Tọa đàm khoa học “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Hoa Kỳ học", Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế. Trang: 6-18. Năm 2012. (Apr 7 2017 10:34PM)
[9]Tham luận: Nâng cao các kỹ năng học tập cho sinh viên Khoa Quốc tế học – Một vài kinh nghiệm của Trường ĐH New South Wales, Úc. Tác giả: Trần Thị Ngọc Sương. Hội nghị “Tổng kết công tác đào tạo theo học chế tín chỉ của Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHĐN”. Trang: 73-79. Năm 2012. (Apr 7 2017 10:39PM)
[10]Bài báo: Luật quốc tế về cấm sử dụng vũ lực và tác động của nó đến hòa bình và an ninh quốc tế. Tác giả: Trần Thị Ngọc Sương. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 6(55).2012. Trang: 126-134. Năm 2012. (Apr 7 2017 10:42PM)
[11]Bài báo: Một số phương pháp giảng dạy học phần Công pháp quốc tế trong chương trình đào tạo ngành Quốc tế học tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Trần Thị Ngọc Sương. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 5(40).2010. Trang: 190-198. Năm 2010. (Apr 7 2017 10:46PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: The UN BBNJ Process and Its Future Application in the South China Sea. Authors: Trần Thị Ngọc Sương. The 7th Biennial Conference - Asian Society of International Law. Pages: 00. Year 2019. (Nov 5 2019 6:43PM)
[2]Presentations: Fostering Cooperation in the South China Sea: Challenges and Opportunities. Authors: Trần Thị Ngọc Sương + Group of Young Leaders. 7th South China Sea International Conference: Cooperation for Regional Peace and Security. Pages: ---. Year 2015. (Apr 7 2017 10:31PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lý luận Nhà nước và Pháp luật phương Đông
Ngành: Khoa học XHNV
 2016 Sinh viên ngành Đông phương học  Khoa Quốc tế học, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHĐN
[2]Hệ thống pháp luật Việt Nam
Ngành: Quan hệ quốc tế
 2009 Sinh viên ngành Quốc tế học  Khoa Quốc tế học, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHĐN
[3]Tư pháp quốc tế
Ngành: Quan hệ quốc tế
 2008 Sinh viên ngành Quốc tế học  Khoa Quốc tế học, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHĐN
[4]Luật biển quốc tế
Ngành: Quan hệ quốc tế
 2008 Sinh viên ngành Quốc tế học, Đông phương học  Khoa Quốc tế học, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHĐN
[5]Công pháp quốc tế
Ngành: Quan hệ quốc tế
 2007 Sinh viên ngành Quốc tế học  Khoa Quốc tế học, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn