Nguyễn Văn Tuyên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,261,698

 
Mục này được 18054 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Tuyên
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  30/06/1978
Nơi sinh: Thái Thuỵ - Thái Bình
Quê quán Thái Thuỵ - Thái Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư Phạm Tiếng Anh; Tại: ĐH Tây Nguyên
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: TESOL; Tại: ĐH Mở T.P Hồ Chí Minh
Dạy CN: 

- Giảng dạy các kỹ năng tiếng Anh IELTS, CEFR: B2-C1, hệ Đại học chính quy.

- Kỹ năng viết Tiếng Anh, và thuyết trình nâng cao. 

- Giao tiếp liên văn hoá SV chuyên ngành Du Lịch, Thương Mại.

- PP NCKH hệ chính quy.

Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: English, French
Địa chỉ liên hệ: 
Điện thoại: (+84).263.699.322; Mobile: 0905.363.457
Email: Công vụ: nvtuyen@ufl.udn.vn ; Email cá nhân: admin@blendedlearning.edu.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng mô hình trực tuyến đánh giá tiếng Anh đầu vào và chuẩn đầu ra cho sinh viên không chuyên ngữ tại Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Long. Thành viên: Nguyễn Văn Tuyên, Phạm Thị Thu Hương. Mã số: B2016-DNA-03-TT. Năm: 2018. (Oct 19 2018 6:13PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: The application of CALL in testing English competence of non-majored English students at Tay Nguyen University. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hương. Thành viên: Nguyễn Văn Tuyên. Mã số: 2012. Năm: 2012. (Jun 18 2015 4:42PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Listening Comprehension Assessment on Learners' Listening Skills: A Shortcut to English Communicative Orientation Development. Tác giả: Nguyễn Văn TuyênPhạm Thị Thu Hương. Kỹ yếu hội thảo về khảo thí - Trường ĐH NN Đà Nẵng 2015. Trang: 000. Năm 2015. (May 21 2016 3:17PM)
[2]Tham luận: Thiết kế các bài kiểm tra đánh giá kỹ năng nghe hiểu tại các trường phổ thông: Định hướng nhanh để phát triển năng lực giao tiếp. Tác giả: Nguyễn Văn Long - Nguyễn Văn Tuyên. International conference on English Language Testing and Assessment for School-age Learners. Trang: 63-74. Năm 2014. (Dec 18 2015 1:09PM)
[3]Bài báo: Ứng dụng CNTT trong việc giảng dạy và kiểm tra đánh giá môn tiếng Anh. Tác giả: Nguyễn Văn Tuyên
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí sở KH&CN Đăk Lăk. Số: 4/2010. Trang: 28-30. Năm 2010. (Jun 18 2015 4:47PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Factors That Affect Students’ Reticence in Class

.
Authors: Nguyen Van Tuyen. Advances in Social Science, Education and Humanities Research. No: 115. Pages: 179-184. Year 2018.
(May 31 2018 11:40AM)
[2]Presentations: An investigation into students’ perspective on the role and nature of English at university of the Central Highlands in Vietnam. Authors: Nguyễn Văn Tuyên. ICELT Symposum in Malaysia 2011. Pages: 00. Year 2011. (Dec 18 2015 1:00PM)
  
 Khen thưởng
[1] Học bổng HASEBE ASIAN SCHOLARSHIP FOUNDATION Nhật Bản. Năm: 2000.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2007. Năm: 2007.
[3] Giải nhất cuộc thi GVNN ứng dụng CNTT sáng tạo toàn quốc với sản phẩm "Ứng dụng mã nguồn mở và điện toán đám mây trong phương pháp dạy học tích hợp môn Ngoại ngữ.". Năm: 2014.
[4] Giấy Khen của Giám đốc ĐH Đà Nẵng về thành tích xuất sắc Năm học 2017-2018. Năm: 2018.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn