TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
90,066,566
 
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG SÁCH, GIÁO TRÌNH THEO TÁC GIẢ
 
SttTên tác giảĐơn vị Số lượng
 1 TS. Trần Hồng Lưu Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 41
 2 TS. Nguyễn Hoàng Thân Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn - Trường Đại học Sư phạm 34
 3 PGS.TS. Lê Hữu Ái Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 28
 4 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chinh Khoa Tiếng Nga - Trường Đại học Ngoại Ngữ 23
 5 PGS.TS. Nguyễn Tấn Lê Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 20
 6 PGS.TS. Lê Đức Luận Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 17
 7 GS.TS. Lê Thế Giới Khoa Quản trị Kinh doanh - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 16
 8 PGS.TS. Lê Quang Sơn Ban Giám Đốc Đại học Đà Nẵng - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 14
 9 PGS.TS. Nguyễn Phong Nam Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 13
 10 PGS.TS. Trần Xuân Bách Ban Giám hiệu - Trường Đại học Sư phạm 12
 11 TS. Lê Thị Tuyết Ba Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 12
 12 Huỳnh Trúc Giang Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành - Trường Đại học Ngoại Ngữ 12
 13 ThS. Mai Thị Phương Thảo Tổ Ngoại ngữ chuyên ngành - Trường Đại học Kinh tế 12
 14 PGS.TS. Nguyễn Thanh Hưng Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 12
 15 TS. Nguyên Thu Trang Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 11
 16 PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 11
 17 GS.TS. Trương Bá Thanh Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 10
 18 GS.TS. Lê Kim Hùng Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 10
 19 PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 10
 20 PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Khoa Vật lý - Trường Đại học Sư phạm 10
 21 PGS.TS. Đào Hữu Hoà Trung tâm Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Kinh tế 10
 22 TS. Nguyễn Thị Thúy Loan Khoa Tiếng Pháp - Trường Đại học Ngoại Ngữ 9
 23 GS.TSKH. Bùi Văn Ga Tạp chí KHCN - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 9
 24 ThS. Nguyễn Văn Hoàn Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 9
 25 TS. Trương Anh Thuận Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm 8
 26 TS. BS. Nguyễn Hữu Quốc Nguyên Lãnh đạo khoa - Khoa Y Dược 8
 27 PGS.TS. Ngô Văn Hà Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 8
 28 PGS.TS. Bùi Quang Bình Khoa Kinh tế - Khác 8
 29 PGS.TS. Đinh Minh Diệm Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 8
 30 GS.TS. Đào Hùng Cường Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm 8
 31 GS.TS. Võ Xuân Tiến Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế 8
 32 TS. Nguyễn Xuân Lãn Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 8
 33 TS. Võ Văn Quân Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 8
 34 TS. Lâm Bá Hòa Phòng Tổ chức – Hành chính - Trường Đại học Kinh tế 7
 35 TS. Nguyễn Quốc Tuấn Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 7
 36 PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên Ban Giám hiệu - Trường Đại học Kinh tế 7
 37 PGS.TS. Hoàng Tùng Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 7
 38 TS. Đinh Thị Minh Hiền Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 7
 39 PGS.TS. Lưu Trang Ban Giám hiệu - Trường Đại học Sư phạm 7
 40 PGS.TS. Hoàng Phương Hoa Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 7
 41 ThS. Nguyễn Biên Cương Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 7
 42 PGS.TS. Nguyễn Văn Yến Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 7
 43 PGS.TS. Lê Tự Hải Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm 7
 44 PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  6
 45 TS. Bùi Nữ Thanh Hà Khoa quản lý dự án - Trường Đại học Bách Khoa 6
 46 PGS.TS. Phạm Thị Lan Hương Khoa Marketing - Trường Đại học Kinh tế 6
 47 TS. Nguyễn Văn Mỹ Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 6
 48 ThS. Nguyễn Độ Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 6
 49 PGS.TS. Trần Xuân Tùy Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 6
 50   6
 51 TS. Nguyễn Thị Bích Thuỷ Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 6
 52 TS. Nguyễn Minh Phương Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm 6
 53 TS. Bùi Xuân Đông Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 6
 54 TS. Trần Thị Phú Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 6
 55 ThS. Khoa Giáo dục chính trị - Trường Đại học Sư phạm 5
 56 TS. Lê Thị Minh Đức Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  5
 57 TS. Lê Văn Thao Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 5
 58 TS. Trần Mạnh Hùng Bộ môn - Khoa Y Dược 5
 59 TS. Bùi Việt Phú Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 5
 60 TS. Nguyễn Duy Phương Phòng Tổ chức - Hành chính - Trường Đại học Sư phạm 5
 61 PGS.TS. Nguyễn Chánh Tú Khoa Khoa học công nghệ tiên tiến - Trường Đại học Bách Khoa 5
 62 ThS. Nguyễn Lê Châu Thành Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 5
 63 PGS.TS. Nguyễn Công Phương Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 5
 64 ThS. Đoàn Chí Thiện Phòng Tổ chức - Hành chính - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 5
 65 TS. Bùi Trọng Ngoãn Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 5
 66 ThS. Nguyễn Thị Mỹ Phượng Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế - Trường Đại học Ngoại Ngữ 5
 67 PGS.TS. Lê Đình Sơn Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 5
 68 PGS.TS. Nguyễn Hòa Nhân Khoa Tài chính - Trường Đại học Kinh tế 5
 69 GS.TS. Trần Văn Nam Tạp chí KHCN - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 5
 70 GS.TS. Nguyễn Trường Sơn Khoa Quản trị Kinh doanh - Khác 5
 71 TS. Nguyễn Hoàng Việt Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 5
 72 TS. Nguyễn Lan Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 5
 73 ThS. Bùi Văn Vân Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm 5
 74 PGS.TS. Tăng Tấn Chiến Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 5
 75 PGS.TS. Nguyễn Văn Long Ban Giám Hiệu - Trường Đại học Ngoại Ngữ 5
 76 ThS. Vũ Thu Hà Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  5
 77 TS. Nguyễn Đức Hiển Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  5
 78 ThS. Ngô Tấn Thống Phòng Cơ sở vật chất - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 5
 79 PGS.TS. Lưu Đức Bình Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 5
 80 PGS.TS. Huỳnh Công Pháp Ban Giám Hiệu - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  5
 81 PGS.TS. Nguyễn Phúc Nguyên Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 5
 82 PGS.TS. Võ Chí Chính Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 5
 83 PGS.TS. Võ Văn Minh Ban Giám hiệu - Trường Đại học Sư phạm 5
 84 TS. Lê Thị Minh Hằng Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 5
 85 PGS.TS. Châu Trường Linh Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 5
 86 PGS.TS. Nguyễn Tấn Khôi Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 4
 87 ThS. Nguyễn Văn Nguyên Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 4
 88 TS. Nguyễn Đức Hùng Văn phòng Công Đoàn ĐHĐN - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 4
 89 ThS. Nguyễn Linh Giang Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  4
 90 TS. Huỳnh Hữu Hưng Phòng công tác Sinh viên - Trường Đại học Bách Khoa 4
 91 TS. Huỳnh Ngọc Mai Kha Ban Giám Hiệu - Trường Đại học Ngoại Ngữ 4
 92 PGS.TS. Đặng Hữu Mẫn Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế - Trường Đại học Kinh tế 4
 93 ThS. Mã Thanh Thủy Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 4
 94 TS. Bùi Thị Thanh Diệu Khoa Tâm lý Giáo dục - Khác 4
 95 TS. Lê Thanh Huy Trung tâm Nghiên cứu và Bồi dưỡng nhà giáo - Trường Đại học Sư phạm 4
 96 ThS. Bùi Tuấn Khang Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 4
 97 ThS. Hoàng Ngọc Hùng Phòng Khảo thí và ĐBCL - Trường Đại học Sư phạm 4
 98 ThS. Nguyễn Đăng Thạch Khoa Xây dựng Công trình thủy - Trường Đại học Bách Khoa 4
 99 GS.TS. Nguyễn Thế Hùng Khoa Xây dựng Công trình thủy - Trường Đại học Bách Khoa 4
 100 ThS. Phan Hồng Sáng Ban Cơ sở vật chất - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 4
 101 PGS.TS. Lê Thành Bắc Ban Giám Đốc Đại học Đà Nẵng - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 4
 102 TS. Trần Tấn Vinh Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 4
 103 TS. Nguyễn Hoàng Mai Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 4
 104 TS. Vương Thị Bích Thủy Khoa Giáo dục chính trị - Trường Đại học Sư phạm 4
 105 PGS.TS. Trương Hoài Chính Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 4
 106 PGS.TS. Đậu Thị Hòa Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm 4
 107 ThS. Nguyễn Dương Nguyên Trinh Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 4
 108 PGS.TS. Lưu Quý Khương Khoa Sư phạm Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại Ngữ 4
 109 PGS.TS. Đặng Văn Mỹ Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 4
 110 PGS.TS. Trương Hồng Trình Khoa Tài chính - Trường Đại học Kinh tế 4
 111 PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Bách Khoa 4
 112 TS. Nguyễn Hà Huy Cường Trung tâm Phát triển Phần mềm - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 4
 113 TS. Ngô Quang Vinh Khoa Nhật - Hàn Thái - Trường Đại học Ngoại Ngữ 4
 114 TS. Trần Thị Sáu Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế 4
 115 ThS. Võ Thành Thiên Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  4
 116 TS. Ngô Hải Quỳnh Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  4
 117 TS. Trần Văn Đại Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  4
 118 ThS. Ninh Khánh Chi Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  4
 119 Lò Văn Pấng Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành - Trường Đại học Ngoại Ngữ 4
 120 ThS. Ngô Thị Hiền Trang Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  3
 121 ThS. Nguyễn Thị Hùng Ban Đảm bảo chất lượng - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 3
 122 TS. Hồ Văn Phi Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  3
 123 ThS. Hoàng Thị Kim Liên Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 3
 124 ThS. Lê Viết Trương Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  3
 125 TS. Lê Phước Cửu Long Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  3
 126 TS. Nguyễn Vũ Anh Quang Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  3
 127 TS. Trần Thế Sơn Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  3
 128 ThS. Đặng Thị Thanh Minh Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  3
 129 ThS. Trương Hoàng Tú Nhi Phòng Kế hoạch tài chính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  3
 130 TS. Trần Văn Sáng Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 3
 131 TS. Hoàng Nhật Quy Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 3
 132 ThS. Lê Thị Ngọc Hoa Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 3
 133 TS. Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm 3
 134 PGS.TS. Lê Phước Cường Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 3
 135 TS. Đặng Phước Vinh Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 3
 136 TS. Kiều Thị Kính Khoa Giáo dục Mầm non - Trường Đại học Sư phạm 3
 137 TS. Trịnh Sơn Hoan Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 3
 138 TS. Trần Thị Thùy Oanh Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành - Trường Đại học Ngoại Ngữ 3
 139 TS. Trương Văn Cảnh Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm 3
 140 TS. Nguyễn Thị Trúc Loan Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 3
 141 ThS. Lưu Thị Mai Thanh Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 3
 142 TS. Hà Văn Hoàng Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm 3
 143 PGS.TS. Đặng Công Thuật Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 3
 144 PGS.TS. Bùi Thị Minh Tú Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 3
 145 TS. Phạm Anh Đức Khoa quản lý dự án - Trường Đại học Bách Khoa 3
 146 TS. Lê Năng Định Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 3
 147 TS. Lưu Ngọc An Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 3
 148 TS. Nguyễn Kim Ánh Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 3
 149 TS. Phan Tiến Vinh Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 3
 150 ThS. Lê Chí Phát Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 3
 151 ThS. Trần Thị Kim Liên Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 3
 152 TS. Trần Thị Mai An Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm 3
 153 PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh Ban Giám hiệu - Khác 3
 154 PGS.TS. Ngô Hà Tấn Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 3
 155 TS. Phạm Hoài Hương Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 3
 156 PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn Ban Giám hiệu - Trường Đại học Kinh tế 3
 157 TS. Hồ Hữu Tiến Khoa Ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế 3
 158 TS. Trần Phước Trữ Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 3
 159 ThS. Hà Quang Thơ Khoa Thương mại - Trường Đại học Kinh tế 3
 160 ThS. Nguyễn Mạnh Hồng Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm 3
 161 TS. Nguyễn Hữu Bình Phòng Đào tạo - Trường Đại học Ngoại Ngữ 3
 162 PGS.TS. Phan Văn Hòa Chuyển công tác - Chuyển công tác 3
 163 PGS.TS. Trần Hữu Phúc Ban Giám Hiệu - Trường Đại học Ngoại Ngữ 3
 164 TS. Nguyễn Đình Huấn Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 3
 165 TS. Nguyễn Hoàng Hải Ban Thanh tra, Pháp chế - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 3
 166 PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 3
 167 PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 3
 168 TS. Dương Anh Hoàng Khoa Kinh tế Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 3
 169 TS. Huỳnh Minh Sơn Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 3
 170 PGS.TS. Phan Huy Khánh Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 3
 171 PGS.TS. Trần Thị Xô Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 3
 172 ThS. Lê Thị Phi Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm 3
 173 TS. Võ Như Thành Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 3
 174 PGS.TS. Nguyễn Văn Dũng Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 3
 175 TS. Hoàng Dương Việt Anh Khoa Ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế 3
 176 ThS. Lê Phương Dung Khoa Tài chính - Trường Đại học Kinh tế 3
 177 ThS. Thân Vĩnh Dự Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 3
 178 ThS. Trần Tuấn Sơn Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế 3
 179 TS. Trần Ngọc Hải Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 3
 180 TS. Nguyễn Duy Thảo Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 3
 181 TS. Nguyễn Trung Kiên Khoa Thương mại - Trường Đại học Kinh tế 3
 182 ThS. Lê Văn Lạc Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 3
 183 PGS.TS. Lâm Chí Dũng Khoa Ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế 3
 184 TS. Đặng Tùng Lâm Khoa Tài chính - Trường Đại học Kinh tế 2
 185 TS. Lê Thị Thu Hằng Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế 2
 186 TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục - Trường Đại học Kinh tế 2
 187 PGS.TS. Trần Văn Vang Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 2
 188 TS. Hồ Trần Anh Ngọc Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 189 PGS.TS. Nguyễn Quang Giao Trung tâm Kiểm định CLGD - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2
 190 PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Hằng Phòng Đào tạo - Trường Đại học Bách Khoa 2
 191 TS. Võ Quang Trí Khoa Thương mại điện tử - Trường Đại học Kinh tế 2
 192 ThS. Trương Thị Thanh Mai Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 2
 193 PGS.TS. Giang Thị Kim Liên Ban Lãnh đạo viện - Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh 2
 194 TS. Lê Quốc Huy Khoa Khoa học công nghệ tiên tiến - Trường Đại học Bách Khoa 2
 195 TS. Trần Thị Lan Anh Khoa Nhật - Hàn Thái - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2
 196 TS. Thái Bá Chiến Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 2
 197 TS. Vũ Thị Hạnh Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 2
 198 TS. Đỗ Hữu Đạo Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 2
 199 TS. Lê Văn Tụy Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 2
 200 TS. Phạm Quang Tín Khoa Thống kê - Tin học - Khác 2
 201 Đỗ Thị Hằng Nga Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 2
 202 ThS. Phạm Thị Hương Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 2
 203 TS. Nguyễn Phương Khánh Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 2
 204 ThS. Trần Thị Hòa Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 2
 205 TS. Phạm Quý Mười Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 2
 206 ThS. Nguyễn Hữu Lực Khoa Giáo dục thể chất - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2
 207 TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 2
 208 TS. Lê Thị Thu Hiền Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm 2
 209 ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm 2
 210 PGS.TS. Phạm Văn Tuấn Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục - Trường Đại học Bách Khoa 2
 211 PGS.TS. Võ Trung Hùng Ban Giám hiệu - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 212 TS. Trương Ngọc Châu Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 2
 213 PGS.TS. Hoàng Dương Hùng Chuyển công tác - Chuyển công tác 2
 214 ThS. Đoàn Ngọc Minh Tú Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2
 215 PGS.TS. Đinh Thành Việt Ban Đảm bảo chất lượng - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2
 216 PGS.TS. Trần Ngọc Ánh Khoa Lý luận Chính trị - Khác 2
 217 TS. Võ Như Tiến Đã về hưu - Nghỉ Hưu 2
 218 TS. Phan Đình Hào Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 2
 219 PGS.TS. Phan Cao Thọ Ban Giám hiệu - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 220 TS. Trương Phước Minh Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm 2
 221 TS. Phòng KT & ĐBCLGD - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2
 222 ThS. Phạm Đỗ Quyên Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2
 223 PGS.TS. Dương Quốc Cường Chuyển công tác - Chuyển công tác 2
 224 TS. Nguyễn Hiệp Ban Kế hoạch Tài chính - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2
 225 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ Ban Giám Đốc Đại học Đà Nẵng - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2
 226 Lê Văn Nam Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 2
 227 ThS. Ngô Xuân Thuỷ Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 2
 228 TS. Đoàn Thị Ngọc Trai Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 2
 229 TS. Ninh Thị Thu Thủy Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế 2
 230 TS. Lê Dân Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 2
 231 ThS. Đoàn Thị Lan Phương Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế 2
 232 PGS.TS. Phan Quí Trà Phòng QLKH & HTQT - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 233 PGS.TS. Lê Văn Huy Ban Giám hiệu - Trường Đại học Kinh tế 2
 234 TS. Nguyễn Hữu Cường Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 2
 235 ThS. Ông Nguyên Chương Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế 2
 236 TS. Bùi Hệ Thống Khoa Cơ khí - Khác 2
 237 TS. Nguyễn Tùng Lâm Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 2
 238 PGS.TS. Phạm Thị Kim Thoa Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 2
 239 Nguyễn Văn Chương Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 240 TS. Huỳnh Thị Diễm Uyên Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 241 TS. Phạm Thị Trang Khoa quản lý dự án - Trường Đại học Bách Khoa 2
 242 TS. Nguyễn Đình Sơn Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 2
 243 TS. Nguyễn Thị Thu Hà Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế 2
 244 KS. Đoàn Vĩnh Phúc Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 245 ThS. Lê Hà Như Thảo Phòng công tác Sinh viên - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 246 TS. Phan Chi Uyên Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 247 TS. Châu Ngọc Tuấn Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 2
 248 TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh Khoa Tin học - Trường Đại học Sư phạm 2
 249 TS. Sử Ngọc Diệp Khoa Du lịch - Trường Đại học Kinh tế 2
 250 TS. Nguyễn Văn Sang Phòng Khoa học và HTQT - Trường Đại học Sư phạm 2
 251 ThS. Vũ Hà Tuấn Anh Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 2
 252 TS. Đường Thị Liên Hà Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế - Trường Đại học Kinh tế 2
 253 ThS. Nguyễn Thị Kim Loan Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 2
 254 TS. Nguyễn Đức Chỉnh Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2
 255 TS. Ngô Thị Khuê Thư Khoa Marketing - Trường Đại học Kinh tế 2
 256 KS. Mai Phước Ánh Tuyết Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 257 TS. Hồ Trần Ngọc Oanh Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 2
 258 PGS.TS. BS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn Bộ môn - Khoa Y Dược 2
 259 Nguyễn Thị Yến Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 2
 260 ThS. Trần Vũ Tiến Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 261 TS. Nguyễn Hùng Vương Khoa Quốc Tế học - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2
 262 PGS.TS. Lê Đình Dương Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 2
 263 TS. Phan Thanh Sơn Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 2
 264 CN. Nguyễn Thị Thu Ngân Phòng Đào tạo - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 265 TS. Nguyễn Duy Cường Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 2
 266 ThS. Nguyễn Anh Tuấn Phòng Đào tạo - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 267 TS. Lê Minh Sơn Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Bách Khoa 2
 268 TS. Nguyễn Thị Ngọc Yến Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 2
 269 TS. Ngô Thanh Nghị Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 2
 270 TS. Nguyễn Đình Lầu Khoa Tin học - Trường Đại học Sư phạm 2
 271 TS. Hoàng Nam Hải Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 2
 272   2
 273 ThS. Trần Thị Yến Minh Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 2
 274 TS. Trịnh Đăng Mậu Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 2
 275 TS. Nguyễn Danh Ngọc Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 2
 276 TS. Phạm Huy Thành Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 2
 277 ThS. Lê Đình Quang Phúc Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế 2
 278 TS. Trương Trần Trâm Anh Khoa Marketing - Trường Đại học Kinh tế 2
 279 TS. Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 2
 280 TS. Trương Thị Thu Hiền Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 2
 281 ThS. PHÙNG MINH TÙNG Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 282 TS. Lê Trần Đức Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 2
 283 ThS. Trần Phạm Huyền Trang Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 284 TS. Đặng Quang Hiển Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 285 TS. Nguyễn Thanh Hoài Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 286 ThS. Nguyễn Thị Như Quỳnh Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 287 BS. Nguyễn Thanh Cẩm Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 288 TS. Nguyễn Quang Vũ Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 289 TS. Lê Thị Thu Nga Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 290 ThS. Võ Ngọc Đạt Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 291 ThS. Đỗ Công Đức Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 292 TS. Nguyễn Văn Lợi Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 293 TS. Nguyễn Thị Thanh Ngân Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 2
 294 ThS. Lê Thị Phương Uyên Khoa Ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế 1
 295 TS. Nguyễn Minh Hải Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 296 ThS. Tô Văn Hạnh Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm 1
 297 TS. Đặng Thị Như Ý Phòng Đào tạo - Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh 1
 298 ThS. Trần Thị Hà Vân Ban Đảm bảo chất lượng - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 299 ThS. Nguyễn Thị Uyên Nhi Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 1
 300 TS. Hoàng Thị Diệu Hương Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm 1
 301 TS. Trần Thị Phương Huyền Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 302 ThS. Văn Công Vũ Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 1
 303 ThS. Trương Thị Viên Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 304 ThS. Nguyễn Hà Phương Tổ cơ bản - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 305 TS. Bùi Huỳnh Nguyên Khoa Kinh doanh quốc tế - Trường Đại học Kinh tế 1
 306 TS. Phạm Nguyễn Minh Nhựt Phòng Tổ chức hành chính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 307 BS. Nguyễn Ngọc Huyền Trân Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 308 ThS. Lương Khánh Tý Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 309 TS. Vương Công Đạt Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 310 TS. Hoàng Hữu Đức Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 311 TS. Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 1
 312 ThS. Trần Văn Trường Khoa Giáo dục thể chất - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 313 TS. Võ Thị Thanh Thảo Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 314 ThS. Trần Ngọc Phương Thảo Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 315 ThS. Nguyễn Thị Kiều Trang Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 316 ThS. Lê Tự Thanh Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 317 ThS. Nguyễn Thị Khánh Hà Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 318 TS. Trần Thảo An Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 319 ThS. Vũ Thị Quỳnh Anh Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 320 ThS. Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 321 TS. Hồ Văn Quân Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 322 TS. Nguyễn Lê Thu Hiền Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 1
 323 ThS. Lê Thị Hoàng Minh Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế 1
 324 ThS. Lê Vũ Khánh Trang Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 1
 325 TS. Khoa Quốc Tế học - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 326 TS. Đặng Quang Hải Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 327 TS. Vương Phương Hoa Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 1
 328 ThS. Cao Thị Nhâm Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 1
 329 ThS. Phạm Thị Thu Hà Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 1
 330 TS. Nguyễn Sỹ Toàn Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 331 TS. Đào Duy Tuấn Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 332   1
 333 TS. Phan Trần Đăng Khoa Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 334 TS. Nguyễn Hồng Ngọc Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Bách Khoa 1
 335 TS. Trần Thị Hoàng Giang Khoa quản lý dự án - Trường Đại học Bách Khoa 1
 336 TS. Nguyễn Thị Thiều Quang Khoa Ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế 1
 337 ThS. Võ Thị Thúy Kiều Bộ môn - Khoa Y Dược 1
 338 ThS. Bùi Phan Nhã Khanh Khoa Tài chính - Trường Đại học Kinh tế 1
 339 TS. Nguyễn Thị Xuân Linh Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 1
 340 ThS. Lê Thị Kim Yến Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 1
 341 ThS. Đào Thị Nhung Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế 1
 342 ThS. Nguyễn Thị Hồng Phượng Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế 1
 343 ThS. Lê Thị Kim Oanh Khoa Quốc Tế học - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 344 ThS. Phan Thị Quỳnh Hương Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 345 TS. Nguyễn Thị Khánh Hồng Phòng KT, ĐBCLGD - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 346 TS. Nguyễn Duy Thái Sơn Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 1
 347 TS. Nguyễn Thanh Trường Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 1
 348 TS. Trần Ngọc Hoàng Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 349 TS. Đào Ngọc Thế Lực Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 1
 350 TS. Khoa quản lý dự án - Trường Đại học Bách Khoa 1
 351 TS. Nguyễn Hữu Anh Vương Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 352 TS. Khoa Vật lý - Trường Đại học Sư phạm 1
 353 ThS. Phạm Minh Mận Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 354 ThS. Nguyễn Văn Bảo Nguyên Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 355 TS. Nguyễn Đức Sỹ Khoa Sư phạm Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 1
 356 TS. Đinh Văn Tạc Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm 1
 357 TS. Giáp Quang Huy Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 1
 358 TS. Lê Thị Xuân Thuỳ Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 359 ThS. Võ Thị Vỹ Phương Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 360 ThS. Mai Thị Phương Chi Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 361 TS. Huỳnh Thị Mỹ Hạnh Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 1
 362 TS. Đoàn Thị Vân Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 1
 363 TS. Phạm Thị Mỹ Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 1
 364 TS. Tăng Anh Tuấn Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 365 ThS. Trần Minh Thông Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 1
 366 ThS. Nguyễn Thị Thanh Vi Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 367 ThS. Dương Quang Thiện Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 368 TS. Phạm Mỹ Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 1
 369 ThS. Nguyễn Quang Trung Tổ chức hành chính - Trường Đại học Bách Khoa 1
 370 ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy Khoa quản lý dự án - Trường Đại học Bách Khoa 1
 371 TS. Đoàn Nguyễn Trang Phương Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 1
 372 TS. Lê Lý Thùy Trâm Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 373 Nguyễn Chí Trung Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 374 TS. Dụng Văn Lữ Khoa Vật lý - Trường Đại học Sư phạm 1
 375 TS. Trần Hoàng Vũ Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 376 TS. Võ Tuấn Minh Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 377 TS. Nguyễn Quang Tùng Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 1
 378 TS. Phan Hoàng Long Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục - Trường Đại học Kinh tế 1
 379 TS. Ngô Ngọc Tri Khoa quản lý dự án - Trường Đại học Bách Khoa 1
 380 TS. Phạm Công Thắng Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 1
 381 Đoàn Lê Anh Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 382 TS. Phan Nguyễn Duy Minh Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 383 ThS. Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 384 TS. VŨ HUY CÔNG Khoa Xây dựng Công trình thủy - Trường Đại học Bách Khoa 1
 385 PGS.TS. Võ Ngọc Dương Phòng Đào tạo - Trường Đại học Bách Khoa 1
 386 TS. Nguyễn Thanh Hải Khoa Xây dựng Công trình thủy - Trường Đại học Bách Khoa 1
 387 TS. Lê Văn Thảo Khoa Xây dựng Công trình thủy - Trường Đại học Bách Khoa 1
 388 TS. Nguyễn Đình Chương Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm 1
 389 TS. Trần Đức Mạnh Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm 1
 390 ThS. Phạm Ngọc Ái Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 1
 391 ThS. Đỗ Trần Hà Linh Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế 1
 392 ThS. Đỗ Thị Quỳnh Hoa Khoa Nhật - Hàn Thái - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 393 TS. Bùi Quang Hiếu Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 1
 394 TS. Vương Lê Thắng Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 1
 395 ThS. Nguyễn Văn Chức Khoa Thương mại điện tử - Trường Đại học Kinh tế 1
 396 ThS. Đặng Trung Thành Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 1
 397 TS. Phan Hoàng Nam Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 398 PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu Ban Giám hiệu - Trường Đại học Bách Khoa 1
 399 TS. Nguyễn Hồ Sĩ Hùng Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 1
 400 TS. Phan Đình Vấn Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 1
 401 TS. Nguyễn Thị Xuân Trang Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 1
 402 TS. Trương Thị Bích Thanh Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 1
 403 TS. Nguyễn Văn Hiệu Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 1
 404 ThS. Đinh Thị Mỹ Hạnh Ban Công tác học sinh, sinh viên - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 405 TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương Ban Lãnh đạo viện - Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh 1
 406 ThS. Phạm Tuấn Anh Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 407 TS. Nguyễn Hồng Việt Phương Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 1
 408 TS. Trần Thị Minh Dung Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 1
 409 TS. Tào Quang Bảng Phòng Khoa Học - Sau Đại Học & Hợp tác Quốc Tế - Trường Đại học Bách Khoa 1
 410 TS. Hoàng Thế Hải Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm 1
 411 TS. Võ Duy Hùng Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 412 ThS. Ngô Thị Mỵ Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 413 ThS. Trần Thị Ngọc Tran Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 414 ThS. Doãn Văn Đông Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 415 TS. Đặng Vinh Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 416 TS. Đặng Kim Hoàng Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 417 TS. Phan Minh Đức Ban Giám hiệu - Trường Đại học Bách Khoa 1
 418 TS. Lê Thị Phương Mai Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 419 ThS. Nguyễn Ngọc Tuyền Khoa Nhật - Hàn Thái - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 420 ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 421 TS. Đinh Nam Đức Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 422 TS. Hà Phước Vũ Phòng Kế hoạch - Tài chính - Trường Đại học Kinh tế 1
 423 TS. Lê Hồng Lâm Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 1
 424 TS. Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 1
 425 PGS.TS. Lê Văn Sơn Khoa Tin học - Trường Đại học Sư phạm 1
 426 PGS.TS. Lê Cung Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 427   1
 428 TS. Hoàng Thị Mỹ Lệ Khoa Điện - Điện tử - Khác 1
 429 ThS. Nguyễn Bá Thế Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 1
 430 TS. Lê Bảo Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế 1
 431 PGS.TS. Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế 1
 432 PGS.TS. Đường Nguyễn Hưng Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 1
 433 TS. Nguyễn Thị Bích Thu Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 1
 434 TS. Nguyễn Ngọc Anh Khoa Ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế 1
 435 ThS. Trần Văn Nghiệp Khoa Thương mại - Trường Đại học Kinh tế 1
 436   1
 437   1
 438 ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết Ban Thanh tra, Pháp chế - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 439 ThS. Đinh Thị Hoàng Triều Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 440 PGS.TS. Hồ Thị Kiều Oanh Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 441 ThS. Phạm Thị Thu Hương Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 442 PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 443 ThS. Nguyễn Hữu Tâm Thu Khoa Sư phạm Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 444 ThS. Nguyễn Thị Thanh Thanh Khoa Tiếng Pháp - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 445 TS. Đào Thị Thanh Phượng Ban Giám Hiệu - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 446 TS. Bạch Quốc Tiến Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 447 PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 448 ThS. Lê Văn Định Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 449 ThS. Nguyễn Thị Tuyết An Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 450 TS. Lê Khánh Toàn Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 1
 451 ThS. Võ Đình Hợp Khoa Giáo dục thể chất - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 452 ThS. Trần Đình Mai Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1
 453 PGS.TS. Dương Việt Dũng Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 454 PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng Ban Giám Đốc Đại học Đà Nẵng - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 455 TS. Trần Thanh Sơn Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 1
 456 PGS.TS. Lê Minh Đức Khoa Hóa - Khác 1
 457 PGS.TS. Trương Thị Minh Hạnh Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 458 PGS.TS. Đoàn Thị Thu Loan Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 459 PGS.TS. Trương Hữu Trì Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 460 PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh Ban Giám hiệu - Trường Đại học Bách Khoa 1
 461 TS. Nguyễn Duy Nhật Viễn Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 462 TS. Hoàng Lê Uyên Thục Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 463 ThS. Hồ Quảng Hà Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 464 TS. Trần Quang Hải Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 465 ThS. Nguyễn Thị Diệu Hương Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 466 TS. Lê Thị Thu Huyền Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 467 TS. Nguyễn Phạm Thế Nhân Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 1
 468 TS. Hoàng Văn Thạnh Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 1
 469 TS. Trần Lê Nhật Quang Khoa Giáo dục thể chất - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 470 TS. Phạm Thị Hương Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 471 PGS.TS. Đặng Minh Nhật Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 472 TS. Võ Đức Hoàng Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 1
 473 ThS. Phan Thị Kim Thủy Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 474 TS. Nguyễn Phước Quý An Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 475 ThS. Mai Thị Thùy Dương Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 476 ThS. Nguyễn Thanh Cường Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 477 TS. Đoàn Việt Lê Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 478 TS. Dương Minh Quân Ban Công tác học sinh, sinh viên - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 479 TS. Nguyễn Phi Hùng Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 480 ThS. Phạm Nguyễn Quốc Huy Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 1
 481 TRẦN PHƯỚC THANH Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 1
 482 ThS. Nguyễn Thị Lan Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 483 TS. Thái Ngọc Sơn Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 1
 484 TS. Lê Minh Tiến Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 485 ThS. Đàm Hùng Phi Khoa Giáo dục thể chất - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 486 ThS. HOÀNG VĂN HẢI Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 1
 487 ThS. Phan Quang Như Anh Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 1
 488 PGS.TS. Trương Công Quỳnh Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 1
 489 TS. Khoa Xây dựng Công trình thủy - Trường Đại học Bách Khoa 1
 490 ThS. Nguyễn Văn Khánh Phòng Cơ sở vật chất - Trường Đại học Sư phạm 1
 491 TS. Nguyễn Thanh Tưởng Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm 1
 492 ThS. Nguyễn Thị Hương Khoa Giáo dục chính trị - Trường Đại học Sư phạm 1
 493 ThS. Trần Thị Kim Cúc Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 1
 494 TS. Nguyễn Linh Nam Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 495 ThS. Lê Thị Kim Anh Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 496 TS. Nguyễn Thanh Hội Tổ Ngôn ngữ và Dự bị đại học - Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh 1
 497 ThS. Nguyễn Trần Thuần Khoa Ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế 1
 498 ThS. Nguyễn Thị Hà Phương Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 1
 499 ThS. Phạm Dương Thu Hằng Khoa Tin học - Trường Đại học Sư phạm 1
 500 TS. Bùi Bích Hạnh Ban Giám hiệu - Trường Đại học Sư phạm 1
 501 TS. Hoàng Thị Thanh Hà Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 1
 502 ThS. Nguyễn Thành Thủy Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 1
 503 ThS. Trần Văn Quang Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế 1
 504 TS. Nguyễn Thị Mỹ Thanh Khoa Thương mại - Trường Đại học Kinh tế 1
 505 ThS. Trần Thị Phương Anh Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 506 TS. Đỗ Việt Hải Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 507 ThS. Trần Thị Thu Thảo Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 508 TS. Nguyễn Văn Chính Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 1
 509 ThS. Phan Quang Vinh Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 1
 510 TS. Bùi Minh Hiển Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 511 TS. Phan Đình Chung Khoa Điện - Khác 1
 512 TS. Trịnh Trung Hiếu Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 1
 513 TS. Phan Như Thúc Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 514 ThS. Lê Thị Phương Loan Khoa Quốc Tế học - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 515 TS. Huỳnh Ngọc Thọ Phòng Đào tạo - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 516 ThS. Mã Phước Hoàng Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 1
 517 ThS. Bùi Thị Hương Lan Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 1
 518 TS. Phạm Văn Kiên Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 1
 519 TS. Phan Thế Anh Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 520 TS. Tạ Ngọc Ly Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 521 TS. Phạm Ngọc Tùng Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 522 PGS.TS. Nguyễn Văn Cường Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 523 TS. Đinh Bá Khương Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 524 TS. Huỳnh Việt Thắng Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 525 PGS.TS. Phạm Quốc Thái Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 526 TS. Trương Lê Bích Trâm Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 527 PGS.TS. Nguyễn Văn Hướng Khoa Xây dựng Công trình thủy - Trường Đại học Bách Khoa 1
 528 TS. Phan Thị Hoa Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm 1
 529 TS. Nguyễn Quang Như Quỳnh Khoa Khoa học công nghệ tiên tiến - Trường Đại học Bách Khoa 1
 530 ThS. Mai Văn Hà Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 1
 531 TS. Nguyễn Hữu Quý Phòng Tổ chức - Hành chính - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 532 ThS. Nguyễn Xuân Hiền Khoa Giáo dục thể chất - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 533 ThS. Nguyễn Văn Tấn Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 1
 534 ThS. Lê Vũ Trung tâm Học liệu và Truyền thông - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 535 ThS. Huỳnh Thị Kim Hà Văn phòng Công Đoàn ĐHĐN - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 536 TS. Đào Thị Thanh Hà Khoa Giáo dục thể chất - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 537 Đoàn Thị Liên Hương Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 1
 538 TS. Phan Thị Đỗ Quyên Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 1
 539 TS. Huỳnh Phương Nam Ban Tổ chức Cán bộ - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 540 ThS. Trần Thị Nga Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 1
 541 TS. Hồ Vũ Khuê Ngọc Khoa Quốc Tế học - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 542 TS. Đinh Thị Lệ Trâm Khoa Marketing - Trường Đại học Kinh tế 1
 543 TS. Nguyễn Đức Quận Ban Đào tạo - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 544 TS. Dương Thế Hy Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 545 ThS. Nguyễn Ngọc Bình Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Bách Khoa 1
 546 TS. Trần Anh Thiện Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 1
 547 TS. Huỳnh Ngọc Hùng Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 1
 548 ThS. Trần Duy Chung Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 549 PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm Phòng Khoa Học - Sau Đại Học & Hợp tác Quốc Tế - Trường Đại học Bách Khoa 1
 550 ThS. Nguyễn Văn Long Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 1
 551 TS. Phan Thị Thanh Hồng Khoa Kinh doanh quốc tế - Trường Đại học Kinh tế 1
 552 ThS. Lê Viết Thành Khoa Sư phạm Kỹ thuật - Trường Đại học Bách Khoa 1
 553 PGS.TS. Nguyễn Chí Công Khoa Xây dựng Công trình thủy - Trường Đại học Bách Khoa 1
 554 ThS. Nguyễn Hoàng Vĩnh Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn