TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
99,199,948
 
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG SÁCH, GIÁO TRÌNH THEO TÁC GIẢ
 
SttTên tác giảĐơn vị Số lượng
 1 TS. Trần Hồng Lưu Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 42
 2 TS. Nguyễn Hoàng Thân Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn - Trường Đại học Sư phạm 34
 3 PGS.TS. Lê Hữu Ái Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 30
 4 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chinh Khoa Tiếng Nga - Trường Đại học Ngoại Ngữ 26
 5 PGS.TS. Nguyễn Tấn Lê Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 20
 6 PGS.TS. Lê Đức Luận Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 17
 7 GS.TS. Lê Thế Giới Khoa Quản trị Kinh doanh - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 16
 8 PGS.TS. Trần Xuân Bách Ban Giám hiệu - Trường Đại học Sư phạm 15
 9 PGS.TS. Lê Quang Sơn Ban Giám Đốc Đại học Đà Nẵng - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 14
 10 PGS.TS. Nguyễn Phong Nam Đã về hưu - Nghỉ Hưu 13
 11 PGS.TS. Nguyễn Thanh Hưng Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 13
 12 ThS. Mai Thị Phương Thảo Tổ Ngoại ngữ chuyên ngành - Trường Đại học Kinh tế 12
 13 Huỳnh Trúc Giang Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành - Trường Đại học Ngoại Ngữ 12
 14 TS. Lê Thị Tuyết Ba Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 12
 15 PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 11
 16 TS. Nguyên Thu Trang Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 11
 17 GS.TS. Trương Bá Thanh Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 10
 18 GS.TS. Lê Kim Hùng Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 10
 19 PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 10
 20 PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Khoa Vật lý - Trường Đại học Sư phạm 10
 21 PGS.TS. Đào Hữu Hoà Trung tâm Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Kinh tế 10
 22 PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng Khoa Giáo dục thể chất - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 10
 23 TS. Trương Anh Thuận Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm 10
 24 TS. Nguyễn Thị Thúy Loan Khoa Tiếng Pháp - Trường Đại học Ngoại Ngữ 9
 25 GS.TSKH. Bùi Văn Ga Tạp chí KHCN - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 9
 26 ThS. Nguyễn Văn Hoàn Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 9
 27 TS. BS. Nguyễn Hữu Quốc Nguyên Lãnh đạo khoa - Khoa Y Dược 8
 28 PGS.TS. Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế 8
 29 PGS.TS. Ngô Văn Hà Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 8
 30 PGS.TS. Đinh Minh Diệm Đã về hưu - Nghỉ Hưu 8
 31 TS. Nguyễn Văn Mỹ Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 8
 32   8
 33 GS.TS. Hoàng Phương Hoa Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 8
 34 GS.TS. Võ Xuân Tiến Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế 8
 35 TS. Nguyễn Xuân Lãn Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 8
 36 TS. Nguyễn Quốc Tuấn Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 8
 37   7
 38 PGS.TS. Hoàng Tùng Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 7
 39 PGS.TS. Nguyễn Văn Yến Đã về hưu - Nghỉ Hưu 7
 40   7
 41 PGS.TS. Lưu Trang Ban Giám hiệu - Trường Đại học Sư phạm 7
 42 ThS. Nguyễn Biên Cương Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 7
 43 PGS.TS. Võ Chí Chính Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 7
 44 PGS.TS. Lê Tự Hải Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm 7
 45 TS. Nguyễn Minh Phương Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm 7
 46 TS. Lâm Bá Hòa Phòng Tổ chức – Hành chính - Trường Đại học Kinh tế 7
 47 TS. Bùi Xuân Đông Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 6
 48 TS. Trần Thị Phú Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 6
 49 TS. Trần Mạnh Hùng Bộ môn - Khoa Y Dược 6
 50 ThS. Ngô Tấn Thống Phòng Cơ sở vật chất - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 6
 51 PGS.TS. Lưu Đức Bình Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 6
 52 PGS.TS. Võ Văn Minh Ban Giám hiệu - Trường Đại học Sư phạm 6
 53 PGS.TS. Nguyễn Phúc Nguyên Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 6
 54   6
 55 PGS.TS. Phạm Thị Lan Hương Khoa Marketing - Trường Đại học Kinh tế 6
 56 ThS. Nguyễn Độ Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 6
 57 PGS.TS. Trần Xuân Tùy Đã về hưu - Nghỉ Hưu 6
 58   6
 59 TS. Nguyễn Thị Bích Thuỷ Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 6
 60 PGS.TS. Nguyễn Công Phương Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 6
 61 ThS. Đoàn Chí Thiện Phòng Tổ chức - Hành chính - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 5
 62 TS. Bùi Trọng Ngoãn Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 5
 63 ThS. Nguyễn Thị Mỹ Phượng Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế - Trường Đại học Ngoại Ngữ 5
 64 ThS. Bùi Văn Vân Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm 5
 65 PGS.TS. Lê Đình Sơn Đã về hưu - Nghỉ Hưu 5
 66 PGS.TS. Nguyễn Hòa Nhân Khoa Tài chính - Trường Đại học Kinh tế 5
 67 GS.TS. Trần Văn Nam Tạp chí KHCN - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 5
 68 GS.TS. Nguyễn Trường Sơn Khoa Quản trị Kinh doanh - Khác 5
 69 TS. Nguyễn Hoàng Việt Đã về hưu - Nghỉ Hưu 5
 70 TS. Nguyễn Lan Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 5
 71 PGS.TS. Tăng Tấn Chiến Đã về hưu - Nghỉ Hưu 5
 72 TS. Nguyễn Hoàng Mai Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 5
 73 PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  5
 74 PGS.TS. Nguyễn Văn Long Ban Giám Hiệu - Trường Đại học Ngoại Ngữ 5
 75 TS. Lê Thị Minh Hằng Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 5
 76 PGS.TS. Châu Trường Linh Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 5
 77 PGS.TS. Huỳnh Công Pháp Ban Giám Hiệu - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  5
 78 ThS. Vũ Thu Hà Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  5
 79 TS. Nguyễn Đức Hiển Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  5
 80 ThS. Hồ Thanh Hải Khoa Giáo dục chính trị - Trường Đại học Sư phạm 5
 81 TS. Bùi Việt Phú Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 5
 82 TS. Lê Thị Minh Đức Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  5
 83 TS. Lê Văn Thao Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 5
 84 ThS. Nguyễn Lê Châu Thành Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 5
 85 TS. Nguyễn Duy Phương Phòng Tổ chức - Hành chính - Trường Đại học Sư phạm 5
 86 PGS.TS. Nguyễn Chánh Tú Khoa Khoa học công nghệ tiên tiến - Trường Đại học Bách Khoa 5
 87 TS. Hà Văn Hoàng Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm 4
 88 PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Bách Khoa 4
 89 ThS. Mã Thanh Thủy Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 4
 90 TS. Bùi Thị Thanh Diệu Khoa Tâm lý Giáo dục - Khác 4
 91 TS. Lê Thị Thu Hiền Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm 4
 92 TS. Lê Thanh Huy Trung tâm Nghiên cứu và Bồi dưỡng nhà giáo - Trường Đại học Sư phạm 4
 93 TS. Nguyễn Hà Huy Cường Trung tâm Phát triển Phần mềm - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 4
 94 TS. Trần Thị Sáu Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế 4
 95 TS. Trần Văn Đại Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  4
 96 ThS. Võ Thành Thiên Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  4
 97 TS. Ngô Hải Quỳnh Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  4
 98 ThS. Ninh Khánh Chi Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  4
 99 TS. Ngô Quang Vinh Khoa Nhật - Hàn Thái - Trường Đại học Ngoại Ngữ 4
 100 TS. Hoàng Nhật Quy Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 4
 101 TS. Huỳnh Hữu Hưng Phòng công tác Sinh viên - Trường Đại học Bách Khoa 4
 102 PGS.TS. Nguyễn Tấn Khôi Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 4
 103 ThS. Nguyễn Văn Nguyên Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 4
 104 TS. Trần Thị Mai An Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm 4
 105 TS. Nguyễn Đức Hùng Văn phòng Công Đoàn ĐHĐN - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 4
 106 TS. Huỳnh Ngọc Mai Kha Ban Giám Hiệu - Trường Đại học Ngoại Ngữ 4
 107 ThS. Nguyễn Linh Giang Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  4
 108 PGS.TS. Đặng Hữu Mẫn Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế - Trường Đại học Kinh tế 4
 109 PGS.TS. Lê Thành Bắc Ban Giám Đốc Đại học Đà Nẵng - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 4
 110 TS. Trần Tấn Vinh Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 4
 111 ThS. Phan Hồng Sáng Ban Cơ sở vật chất - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 4
 112 ThS. Nguyễn Đăng Thạch Đã về hưu - Nghỉ Hưu 4
 113 GS.TS. Nguyễn Thế Hùng Khoa Xây dựng Công trình thủy - Trường Đại học Bách Khoa 4
 114 ThS. Bùi Tuấn Khang Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 4
 115 ThS. Hoàng Ngọc Hùng Đã về hưu - Nghỉ Hưu 4
 116 PGS.TS. Đậu Thị Hòa Đã về hưu - Nghỉ Hưu 4
 117 TS. Vương Thị Bích Thủy Khoa Giáo dục chính trị - Trường Đại học Sư phạm 4
 118 PGS.TS. Trương Hoài Chính Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 4
 119 ThS. Nguyễn Dương Nguyên Trinh Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 4
 120 PGS.TS. Lưu Quý Khương Khoa Sư phạm Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại Ngữ 4
 121 PGS.TS. Đặng Văn Mỹ Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 4
 122 PGS.TS. Trương Hồng Trình Khoa Tài chính - Trường Đại học Kinh tế 4
 123 TS. Lò Văn Pấng Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành - Trường Đại học Ngoại Ngữ 4
 124 TS. Nguyễn Hữu Cường Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 3
 125 PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh Ban Giám hiệu - Khác 3
 126 PGS.TS. Ngô Hà Tấn Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 3
 127 TS. Phạm Hoài Hương Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 3
 128 PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn Ban Giám hiệu - Trường Đại học Kinh tế 3
 129 TS. Hồ Hữu Tiến Khoa Ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế 3
 130 TS. Trần Phước Trữ Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 3
 131 ThS. Hà Quang Thơ Khoa Thương mại - Trường Đại học Kinh tế 3
 132 ThS. Nguyễn Mạnh Hồng Đã về hưu - Nghỉ Hưu 3
 133 TS. Nguyễn Hữu Bình Phòng Đào tạo - Trường Đại học Ngoại Ngữ 3
 134 PGS.TS. Phan Văn Hòa Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 3
 135 PGS.TS. Trần Hữu Phúc Ban Giám Hiệu - Trường Đại học Ngoại Ngữ 3
 136 TS. Nguyễn Đình Huấn Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 3
 137 TS. Huỳnh Minh Sơn Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 3
 138 TS. Nguyễn Hoàng Hải Đã về hưu - Nghỉ Hưu 3
 139 PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 3
 140 PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng Đã về hưu - Nghỉ Hưu 3
 141 TS. Dương Anh Hoàng Khoa Kinh tế Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 3
 142 TS. Trương Phước Minh Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm 3
 143 ThS. Lê Thị Phi Đã về hưu - Nghỉ Hưu 3
 144 PGS.TS. Đinh Thành Việt Ban Đảm bảo chất lượng - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 3
 145 PGS.TS. Phan Huy Khánh Đã về hưu - Nghỉ Hưu 3
 146 TS. Phan Văn Hiền Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 3
 147 PGS.TS. Trần Thị Xô Đã về hưu - Nghỉ Hưu 3
 148 TS. Hoàng Dương Việt Anh Khoa Ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế 3
 149 ThS. Lê Phương Dung Khoa Tài chính - Trường Đại học Kinh tế 3
 150 TS. Trần Tuấn Sơn Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế 3
 151 TS. Trần Ngọc Hải Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 3
 152 ThS. Thân Vĩnh Dự Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 3
 153 PGS.TS. Nguyễn Văn Dũng Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 3
 154 TS. Nguyễn Trung Kiên Khoa Thương mại - Trường Đại học Kinh tế 3
 155 ThS. Lê Văn Lạc Đã về hưu - Nghỉ Hưu 3
 156 PGS.TS. Lâm Chí Dũng Khoa Ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế 3
 157 TS. Nguyễn Duy Thảo Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 3
 158 ThS. Lê Thị Ngọc Hoa Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 3
 159 TS. Trần Văn Sáng Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 3
 160 ThS. Đặng Thị Thanh Minh Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  3
 161 ThS. Trương Hoàng Tú Nhi Phòng Kế hoạch tài chính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  3
 162 TS. Phạm Anh Phương Khoa Tin học - Trường Đại học Sư phạm 3
 163 TS. Trương Văn Cảnh Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm 3
 164 TS. Nguyễn Thị Trúc Loan Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 3
 165 ThS. Lưu Thị Mai Thanh Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 3
 166 TS. Trần Thị Thùy Oanh Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành - Trường Đại học Ngoại Ngữ 3
 167 TS. Kiều Mạnh Hùng Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 3
 168 ThS. Nguyễn Thị Hùng Ban Đảm bảo chất lượng - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 3
 169 TS. Lê Phước Cửu Long Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  3
 170 ThS. Ngô Thị Hiền Trang Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  3
 171 TS. Nguyễn Vũ Anh Quang Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  3
 172 TS. Trần Thế Sơn Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  3
 173 TS. Võ Văn Quân Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 3
 174 ThS. Hoàng Thị Kim Liên Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 3
 175 TS. Hồ Văn Phi Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  3
 176 ThS. Lê Viết Trương Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  3
 177 TS. Trương Thị Thu Hiền Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 3
 178 TS. Nguyễn Thị Hằng Phương Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm 3
 179 TS. Kiều Thị Kính Khoa Giáo dục Mầm non - Trường Đại học Sư phạm 3
 180 TS. Trịnh Sơn Hoan Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 3
 181 TS. Phạm Anh Đức Khoa quản lý dự án - Trường Đại học Bách Khoa 3
 182 TS. Lê Năng Định Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 3
 183 TS. Phan Tiến Vinh Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 3
 184 ThS. Lê Chí Phát Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 3
 185 PGS.TS. Lê Phước Cường Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 3
 186 TS. Đặng Phước Vinh Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 3
 187 ThS. Trần Thị Kim Liên Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 3
 188 TS. Trần Lê Nhật Quang Khoa Giáo dục thể chất - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 3
 189 TS. Võ Như Thành Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 3
 190 TS. Nguyễn Kim Ánh Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 3
 191 PGS.TS. Đặng Công Thuật Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 3
 192 PGS.TS. Bùi Thị Minh Tú Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 3
 193 TS. Lưu Ngọc An Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 3
 194 TS. Võ Duy Hùng Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 2
 195 PGS.TS. Nguyễn Đình Sơn Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 2
 196 TS. Nguyễn Thị Thu Hà Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế 2
 197 TS. Châu Ngọc Tuấn Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 2
 198 TS. Phạm Thị Trang Khoa quản lý dự án - Trường Đại học Bách Khoa 2
 199 TS. Phan Hoàng Nam Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 2
 200 TS. Nguyễn Văn Sang Phòng Khoa học và HTQT - Trường Đại học Sư phạm 2
 201 ThS. Vũ Hà Tuấn Anh Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 2
 202 TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh Khoa Tin học - Trường Đại học Sư phạm 2
 203 TS. Sử Ngọc Diệp Khoa Du lịch - Trường Đại học Kinh tế 2
 204 TS. Đường Thị Liên Hà Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế - Trường Đại học Kinh tế 2
 205 TS. Vương Lê Thắng Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 2
 206 ThS. Nguyễn Thị Kim Loan Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 2
 207 TS. Nguyễn Đức Chỉnh Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2
 208 TS. Nguyễn Thị Kim Trúc Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 2
 209 TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 2
 210 ThS. Huỳnh Thị Minh Trúc Khoa quản lý dự án - Trường Đại học Bách Khoa 2
 211 TS. Lê Thị Phương Mai Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 2
 212 TS. Nguyễn Tùng Lâm Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 2
 213 TS. Nguyễn Đức Sỹ Ban Giám hiệu - Trường Đại học Bách Khoa 2
 214 ThS. Nguyễn Thị Trung Chinh Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 215 TS. Nguyễn Thị Ngọc Yến Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 2
 216 TS. Ngô Thanh Nghị Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 2
 217 Nguyễn Văn Chương Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 218 TS. Huỳnh Thị Diễm Uyên Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 219 TS. Bùi Hệ Thống Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 220 KS. Đoàn Vĩnh Phúc Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 221 TS. Lê Hà Như Thảo Phòng Khảo thí - ĐBCLGD - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 222 TS. Phan Chi Uyên Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 223 PGS.TS. Phạm Thị Kim Thoa Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 2
 224 TS. Đoạn Chí Cường Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 2
 225 TS. Lê Minh Sơn Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Bách Khoa 2
 226 ThS. Nguyễn Anh Tuấn Phòng Đào tạo - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 227 ThS. Trần Thị Yến Minh Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 2
 228 KS. Mai Phước Ánh Tuyết Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 229 TS. Hồ Trần Ngọc Oanh Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 2
 230 PGS.TS. BS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn Bộ môn - Khoa Y Dược 2
 231 TS. Hoàng Nam Hải Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 2
 232   2
 233 TS. Nguyễn Đình Lầu Khoa Tin học - Trường Đại học Sư phạm 2
 234 ThS. PHÙNG MINH TÙNG Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 235 ThS. Văn Phạm Kim Thương Bộ môn - Khoa Y Dược 2
 236 TS. Lê Trần Đức Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 2
 237 TS. Nguyễn Sỹ Toàn Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 238 TS. Hồ Văn Quân Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 239 TS. Đinh Văn Trọng Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 2
 240 BS. Nguyễn Thanh Cẩm Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 241 TS. Lê Thị Thu Nga Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 242 TS. Đặng Quang Hiển Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 243 TS. Nguyễn Quang Vũ Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 244 ThS. Võ Ngọc Đạt Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 245 ThS. Đỗ Công Đức Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 246 TS. Nguyễn Văn Lợi Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 247 TS. Nguyễn Thanh Hoài Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 248 ThS. Nguyễn Thị Như Quỳnh Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 249 ThS. Trần Phạm Huyền Trang Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 250 TS. Nguyễn Thị Thanh Ngân Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 2
 251 TS. Nguyễn Minh Tiến Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 252 TS. Phan Thanh Sơn Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 2
 253 TS. Ngô Thị Khuê Thư Khoa Marketing - Trường Đại học Kinh tế 2
 254 TS. Nguyễn Duy Cường Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 2
 255 TS. Lê Thị Thanh Tịnh Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 2
 256 TS. Phạm Duy Dưởng Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 257 TS. Phạm Huy Thành Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 2
 258 TS. Nguyễn Lan Phương Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 2
 259 ThS. Nguyễn Thị Thu Ngân Phòng Đào tạo - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 260 ThS. Dương Quang Thiện Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 261 Nguyễn Thị Yến Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 2
 262 ThS. Trần Vũ Tiến Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 263 TS. Nguyễn Hùng Vương Khoa Quốc Tế học - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2
 264 PGS.TS. Lê Đình Dương Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 2
 265 TS. Trịnh Đăng Mậu Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 2
 266 TS. Nguyễn Danh Ngọc Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 2
 267 TS. Trương Trần Trâm Anh Khoa Marketing - Trường Đại học Kinh tế 2
 268 ThS. Lê Đình Quang Phúc Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế 2
 269 ThS. Trương Thị Thanh Mai Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 2
 270 PGS.TS. Giang Thị Kim Liên Ban Lãnh đạo viện - Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh 2
 271 ThS. Mã Phước Hoàng Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 2
 272 TS. Trần Thị Lan Anh Khoa Nhật - Hàn Thái - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2
 273 ThS. Nguyễn Xuân Hiền Khoa Giáo dục thể chất - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2
 274 TS. Đặng Tùng Lâm Khoa Tài chính - Trường Đại học Kinh tế 2
 275 TS. Lê Thị Thu Hằng Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế 2
 276 TS. Hồ Trần Anh Ngọc Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 277 PGS.TS. Trần Văn Vang Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 2
 278 PGS.TS. Nguyễn Quang Giao Trung tâm Kiểm định CLGD - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2
 279 TS. Võ Quang Trí Khoa Thương mại điện tử - Trường Đại học Kinh tế 2
 280 TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh Ban Giám hiệu - Trường Đại học Kinh tế 2
 281 PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Hằng Phòng Đào tạo - Trường Đại học Bách Khoa 2
 282 ThS. Trần Thị Hòa Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 2
 283 PGS.TS. Phạm Quý Mười Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 2
 284 ThS. Nguyễn Hữu Lực Khoa Giáo dục thể chất - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2
 285 TS. Nguyễn Quý Tuấn Phòng Khoa học và HTQT - Trường Đại học Sư phạm 2
 286 TS. Nguyễn Thị Hà Phương Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 2
 287 ThS. Phạm Thị Hương Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 2
 288 TS. Nguyễn Phương Khánh Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 2
 289 TS. Thái Bá Chiến Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 2
 290 TS. Vũ Thị Hạnh Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 2
 291 TS. Đỗ Hữu Đạo Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 2
 292 ThS. Trần Thị Phương Anh Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 2
 293 ThS. Nguyễn Thu Hà Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 2
 294 TS. Lê Văn Tụy Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 2
 295 TS. Lê Quốc Huy Khoa Khoa học công nghệ tiên tiến - Trường Đại học Bách Khoa 2
 296 TS. Phạm Quang Tín Khoa Thống kê - Tin học - Khác 2
 297 TS. Nguyễn Thị Thuý Phượng Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 2
 298 Đỗ Thị Hằng Nga Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 2
 299 ThS. Đoàn Ngọc Minh Tú Đã về hưu - Nghỉ Hưu 2
 300 PGS.TS. Hoàng Dương Hùng Chuyển công tác - Chuyển công tác 2
 301 PGS.TS. Võ Trung Hùng Ban Giám hiệu - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 302 TS. Trương Ngọc Châu Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 2
 303 ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Đã về hưu - Nghỉ Hưu 2
 304 PGS.TS. Phạm Văn Tuấn Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục - Trường Đại học Bách Khoa 2
 305 PGS.TS. Trần Ngọc Ánh Khoa Lý luận Chính trị - Khác 2
 306 TS. Võ Như Tiến Đã về hưu - Nghỉ Hưu 2
 307 PGS.TS. Phan Cao Thọ Ban Giám hiệu - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 308 TS. Phan Đình Hào Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 2
 309 ThS. Võ Đình Hợp Khoa Giáo dục thể chất - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2
 310 PGS.TS. Dương Quốc Cường Chuyển công tác - Chuyển công tác 2
 311 TS. Phạm Thị Tố Như Phòng KT & ĐBCLGD - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2
 312 ThS. Phạm Đỗ Quyên Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2
 313 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ Ban Giám Đốc Đại học Đà Nẵng - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2
 314 TS. Nguyễn Hiệp Ban Kế hoạch Tài chính - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2
 315 Lê Văn Nam Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 2
 316 ThS. Ngô Xuân Thuỷ Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 2
 317 TS. Đoàn Thị Ngọc Trai Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 2
 318 TS. Ninh Thị Thu Thủy Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế 2
 319 ThS. Đoàn Thị Lan Phương Đã về hưu - Nghỉ Hưu 2
 320 TS. Lê Dân Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 2
 321 ThS. Ông Nguyên Chương Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế 2
 322 PGS.TS. Lê Văn Huy Ban Giám hiệu - Trường Đại học Kinh tế 2
 323 PGS.TS. Phan Quí Trà Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 2
 324   1
 325 TS. Ngô Văn Dũng Khoa Xây dựng Công trình thủy - Trường Đại học Bách Khoa 1
 326 PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm Phòng Khoa Học - Sau Đại Học & Hợp tác Quốc Tế - Trường Đại học Bách Khoa 1
 327 ThS. Nguyễn Bá Thế Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 1
 328 TS. Nguyễn Thị Bích Thu Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 1
 329 TS. Hoàng Thị Mỹ Lệ Khoa Điện - Điện tử - Khác 1
 330 TS. Lê Bảo Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế 1
 331 PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi Anh Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế 1
 332 PGS.TS. Đường Nguyễn Hưng Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 1
 333 TS. Nguyễn Ngọc Anh Khoa Ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế 1
 334 ThS. Đinh Thị Hoàng Triều Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 335 ThS. Phạm Thị Thu Hương Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 336 PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 337 PGS.TS. Hồ Thị Kiều Oanh Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 338 ThS. Hồ Quảng Hà Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 339 TS. Trần Quang Hải Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1
 340 ThS. Nguyễn Thị Diệu Hương Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 341 TS. Lê Thị Thu Huyền Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 342   1
 343 ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết Ban Thanh tra, Pháp chế - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 344 ThS. Nguyễn Hữu Tâm Thu Khoa Sư phạm Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 345 ThS. Nguyễn Thị Thanh Thanh Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1
 346 TS. Đào Thị Thanh Phượng Ban Giám Hiệu - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 347   1
 348 ThS. Trần Văn Nghiệp Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1
 349 TS. Lê Khánh Toàn Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 1
 350 ThS. NGUYỄN LAN PHƯƠNG Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 351 TS. Bạch Quốc Tiến Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 352 PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 353 ThS. Trần Đình Mai Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1
 354 PGS.TS. Dương Việt Dũng Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 355 TS. Nguyễn Duy Nhật Viễn Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 356 TS. Hoàng Lê Uyên Thục Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 357 TS. Trần Thanh Sơn Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 1
 358 PGS.TS. Lê Minh Đức Khoa Hóa - Khác 1
 359 PGS.TS. Trương Thị Minh Hạnh Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1
 360 PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh Khoa quản lý dự án - Trường Đại học Bách Khoa 1
 361 ThS. Lê Văn Định Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 362   1
 363 PGS.TS. Đoàn Thị Thu Loan Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 364 PGS.TS. Trương Hữu Trì Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 365 PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 1
 366 Trần Thị Thuỳ Trang Khoa Kinh tế Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 1
 367 ThS. Nguyễn Trần Thuần Khoa Ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế 1
 368 TS. Nguyễn Thị Phương Thảo Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế 1
 369 TS. Hoàng Thị Thanh Hà Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 1
 370 ThS. Nguyễn Thành Thủy Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 1
 371 ThS. Trần Văn Quang Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế 1
 372 TS. Nguyễn Thị Mỹ Thanh Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1
 373 TS. Phạm Văn Kiên Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 1
 374 TS. Phan Thế Anh Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 375 TS. Tạ Ngọc Ly Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 376 TS. Phạm Ngọc Tùng Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 377 TS. Ninh Khánh Duy Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 1
 378 TS. Đỗ Việt Hải Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 379 ThS. Trần Thị Thu Thảo Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 380 PGS.TS. Nguyễn Văn Chính Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 1
 381 ThS. Phan Quang Vinh Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 1
 382 TS. Bùi Minh Hiển Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 383 TS. Phan Đình Chung Khoa Điện - Khác 1
 384 TS. Trịnh Trung Hiếu Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 1
 385 TS. Nguyễn Thanh Tưởng Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm 1
 386 ThS. Nguyễn Thị Hương Khoa Giáo dục chính trị - Trường Đại học Sư phạm 1
 387 ThS. Trần Thị Kim Cúc Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 1
 388 ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 389 TS. Nguyễn Linh Nam Ban Giám hiệu - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 390 ThS. Lê Thị Kim Anh Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 391 ThS. Nguyễn Thị Hải Yến Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 1
 392 ThS. Phạm Dương Thu Hằng Khoa Tin học - Trường Đại học Sư phạm 1
 393 TS. Bùi Bích Hạnh Ban Giám hiệu - Trường Đại học Sư phạm 1
 394 TS. Nguyễn Thanh Hội Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 395 TS. Nguyễn Phi Hùng Ban Giám đốc - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum 1
 396 ThS. Phạm Nguyễn Quốc Huy Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 1
 397 TRẦN PHƯỚC THANH Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 1
 398 ThS. Nguyễn Thị Lan Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1
 399 TS. Thái Ngọc Sơn Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 1
 400 TS. Lê Minh Tiến Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 401 ThS. Đàm Hùng Phi Khoa Giáo dục thể chất - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 402 ThS. HOÀNG VĂN HẢI Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 1
 403 ThS. Phan Quang Như Anh Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 1
 404 PGS.TS. Trương Công Quỳnh Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 1
 405 TS. Nguyễn Thanh Hảo Khoa Xây dựng Công trình thủy - Trường Đại học Bách Khoa 1
 406 TS. Nguyễn Văn Triều Phòng Thanh tra - Trường Đại học Bách Khoa 1
 407 ThS. Nguyễn Văn Khánh Phòng Cơ sở vật chất - Trường Đại học Sư phạm 1
 408 TS. Dương Thế Hy Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 409 ThS. Nguyễn Ngọc Bình Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Bách Khoa 1
 410 TS. Trần Anh Thiện Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 1
 411 TS. Huỳnh Ngọc Hùng Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 1
 412 TS. Huỳnh Phương Nam Ban Tổ chức Cán bộ - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 413 TS. Hồ Vũ Khuê Ngọc Khoa Quốc Tế học - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 414 TS. Đinh Thị Lệ Trâm Khoa Marketing - Trường Đại học Kinh tế 1
 415 TS. Nguyễn Đức Quận Ban Đào tạo - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 416 PGS.TS. Lê Văn Sơn Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1
 417 PGS.TS. Lê Cung Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 418 ThS. Trần Duy Chung Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 419 ThS. Nguyễn Văn Long Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 1
 420 TS. Phan Thị Thanh Hồng Khoa Kinh doanh quốc tế - Trường Đại học Kinh tế 1
 421 ThS. Lê Viết Thành Khoa Sư phạm Kỹ thuật - Trường Đại học Bách Khoa 1
 422 PGS.TS. Nguyễn Chí Công Khoa Xây dựng Công trình thủy - Trường Đại học Bách Khoa 1
 423 ThS. Nguyễn Hoàng Vĩnh Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 424 TS. Phan Như Thúc Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 425 TS. Lê Thị Phương Loan Khoa Quốc Tế học - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 426 TS. Nguyễn Hữu Quý Phòng Tổ chức - Hành chính - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 427 PGS.TS. Nguyễn Văn Hướng Khoa Xây dựng Công trình thủy - Trường Đại học Bách Khoa 1
 428 TS. Phan Thị Hoa Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm 1
 429 ThS. Bùi Thị Hương Lan Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 1
 430 TS. Huỳnh Ngọc Thọ Phòng Đào tạo - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 431 PGS.TS. Nguyễn Văn Cường Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 432 TS. Đinh Bá Khương Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 433 TS. Huỳnh Việt Thắng Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 434 PGS.TS. Phạm Quốc Thái Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 435 TS. Trương Lê Bích Trâm Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 436 TS. Nguyễn Văn Tấn Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 1
 437 ThS. Lê Vũ Trung tâm Học liệu và Truyền thông - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 438 TS. Nguyễn Quang Như Quỳnh Khoa Khoa học công nghệ tiên tiến - Trường Đại học Bách Khoa 1
 439 ThS. Mai Văn Hà Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 1
 440 ThS. Hồ Phan Hiếu Văn phòng ĐHĐN - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 441 ThS. Trần Thị Nga Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 1
 442 ThS. Huỳnh Thị Kim Hà Văn phòng Công Đoàn ĐHĐN - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 443 TS. Đào Thị Thanh Hà Khoa Giáo dục thể chất - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 444 Đoàn Thị Liên Hương Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 1
 445 TS. Phan Thị Đỗ Quyên Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 1
 446   1
 447 ThS. Võ Thị Thúy Kiều Bộ môn - Khoa Y Dược 1
 448 ThS. Bùi Phan Nhã Khanh Khoa Tài chính - Trường Đại học Kinh tế 1
 449 TS. Phạm Thị Bé Loan Khoa Kinh doanh quốc tế - Trường Đại học Kinh tế 1
 450 TS. Nguyễn Thị Xuân Linh Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 1
 451 ThS. Lê Thị Kim Yến Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 1
 452 ThS. Đào Thị Nhung Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế 1
 453 ThS. Trần Thiện Trí Khoa Kinh doanh quốc tế - Trường Đại học Kinh tế 1
 454 TS. Nguyễn Quang Trung Tổ chức hành chính - Trường Đại học Bách Khoa 1
 455 ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1
 456 TS. Nguyễn Thị Thiều Quang Khoa Ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế 1
 457 TS. Đoàn Nguyễn Trang Phương Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 1
 458 ThS. Trần Thị Yến Anh Khoa Công nghệ Hóa học - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 459 TS. Phan Trần Đăng Khoa Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 460 TS. Nguyễn Hồng Ngọc Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Bách Khoa 1
 461 TS. Võ Trần Anh Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 1
 462 TS. Trần Thị Hoàng Giang Khoa quản lý dự án - Trường Đại học Bách Khoa 1
 463 TS. Phan Hoàng Long Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục - Trường Đại học Kinh tế 1
 464 TS. Ngô Ngọc Tri Khoa quản lý dự án - Trường Đại học Bách Khoa 1
 465 TS. Phan Lê Minh Tú Bộ môn - Khoa Y Dược 1
 466 TS. Phạm Công Thắng Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 1
 467 Đoàn Lê Anh Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 468 TS. Phan Nguyễn Duy Minh Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 469 TS. Phan Thành Long Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 470 TS. Lê Minh Đức Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 471 TS. Trần Hoàng Vũ Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 472 TS. Nguyễn Quang Minh Nhi Khoa Tài chính - Trường Đại học Kinh tế 1
 473 TS. Võ Tuấn Minh Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 474 TS. Nguyễn Quang Tùng Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 1
 475 TS. Đoàn Thị Vân Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 1
 476 TS. Phạm Thị Mỹ Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 1
 477 TS. Tăng Anh Tuấn Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 478 ThS. Trần Minh Thông Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 1
 479 ThS. Nguyễn Thị Thanh Vi Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 480 ThS. Võ Diệp Ngọc Khôi Chuyển công tác - Chuyển công tác 1
 481 Nguyễn Chí Trung Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 482 TS. Trần Triệu Khải Khoa Marketing - Trường Đại học Kinh tế 1
 483 TS. Dụng Văn Lữ Khoa Vật lý - Trường Đại học Sư phạm 1
 484 ThS. Lê Sao Mai Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 1
 485 TS. Phạm Mỹ Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 1
 486 TS. Ngô Thị Minh Phương Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 487 ThS. Lê Thị Phương Uyên Khoa Ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế 1
 488 TS. Ngô Đức Kiên Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 489 TS. Nguyễn Minh Hải Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 490 TS. Lê Thị Ngọc Phương Khoa Sư phạm Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 491 ThS. Tô Văn Hạnh Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm 1
 492 TS. Bùi Huỳnh Nguyên Khoa Kinh doanh quốc tế - Trường Đại học Kinh tế 1
 493 TS. Huỳnh Lời Bộ môn - Khoa Y Dược 1
 494 ThS. Trần Thị Hà Vân Ban Đảm bảo chất lượng - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 495 ThS. Nguyễn Thị Uyên Nhi Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 1
 496 TS. Hoàng Thị Diệu Hương Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm 1
 497 TS. Trần Thị Phương Huyền Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 498 ThS. Văn Công Vũ Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 1
 499 TS. Võ Thị Thanh Thảo Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 500 ThS. Trần Ngọc Phương Thảo Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 501 ThS. Nguyễn Thị Kiều Trang Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 502 ThS. Trương Thị Viên Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 503 ThS. Nguyễn Hà Phương Tổ cơ bản - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 504 ThS. Lê Tự Thanh Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 505 ThS. Nguyễn Thị Khánh Hà Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 506 TS. Trần Thảo An Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 507 ThS. Vũ Thị Quỳnh Anh Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 508 ThS. Huỳnh Bá Thúy Diệu Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 509 TS. Phạm Nguyễn Minh Nhựt Phòng Tổ chức hành chính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 510 TS. Đinh Đức Hạnh Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 1
 511 ThS. Trần Văn Trường Khoa Giáo dục thể chất - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 512 BS. Nguyễn Ngọc Huyền Trân Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 513 ThS. Lương Khánh Tý Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 514 TS. Vương Công Đạt Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 515 TS. Hoàng Hữu Đức Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 516 TS. Đặng Quang Hải Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 517 TS. Vương Phương Hoa Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 1
 518 TS. Nguyễn Lê Thu Hiền Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 1
 519 ThS. Lê Thị Hoàng Minh Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế 1
 520 TS. Đào Duy Tuấn Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 521 TS. Phạm Anh Đức Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 1
 522 ThS. Nguyễn Sơn Tùng Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 1
 523 ThS. Cao Thị Nhâm Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 1
 524 ThS. Phạm Thị Thu Hà Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 1
 525 ThS. Lê Vũ Khánh Trang Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 1
 526 TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh Khoa Quốc Tế học - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 527 TS. Đào Ngọc Thế Lực Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 1
 528 TS. Huỳnh Nhật Tố Khoa quản lý dự án - Trường Đại học Bách Khoa 1
 529 TS. Nguyễn Công Hành Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 530 TS. Nguyễn Hữu Anh Vương Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 531 TS. Nguyễn Duy Thái Sơn Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 1
 532 TS. Nguyễn Thanh Trường Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 1
 533 TS. Trần Ngọc Hoàng Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 534 TS. Lê Lý Thùy Trâm Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 535 TS. Nguyễn Võ Đạo Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 536 TS. Hoàng Đình Triển Khoa Vật lý - Trường Đại học Sư phạm 1
 537 ThS. Phạm Minh Mận Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 538 ThS. Nguyễn Văn Bảo Nguyên Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 539 ThS. Lê Thị Kim Oanh Khoa Quốc Tế học - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 540 TS. Phạm Văn Ngọc Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 541 ThS. Nguyễn Hoàng Minh Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 542 ThS. Phan Thị Quỳnh Hương Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 543 TS. Nguyễn Thị Khánh Hồng Phòng KT, ĐBCLGD - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 544 ThS. Nguyễn Ký Viễn Khoa Du lịch - Trường Đại học Kinh tế 1
 545 ThS. Phan Nhật Long Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 546 TS. Huỳnh Thị Mỹ Hạnh Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 1
 547 TS. Lê Thị Xuân Thuỳ Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 548 ThS. Võ Thị Vỹ Phương Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 549 ThS. Mai Thị Phương Chi Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 550 ThS. Trần Thị Kim Phương Khoa Du lịch - Trường Đại học Kinh tế 1
 551 TS. Đỗ Thanh Huyền Khoa quản lý dự án - Trường Đại học Bách Khoa 1
 552 TS. Nguyễn Văn Hiệu Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 1
 553 ThS. Đinh Thị Mỹ Hạnh Ban Công tác học sinh, sinh viên - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 554 TS. Phạm Thành Hưng Trung tâm Học liệu và Truyền thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 555 TS. Phan Minh Đức Ban Đảm bảo chất lượng - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 556 ThS. Ngô Thị Mỵ Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 557 ThS. Trần Thị Ngọc Tran Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 558 ThS. Doãn Văn Đông Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 559 TS. Đinh Văn Tạc Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm 1
 560 TS. Giáp Quang Huy Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 1
 561 TS. Đặng Vinh Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 562 TS. Đặng Kim Hoàng Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 563 ThS. Nguyễn Ngọc Tuyền Khoa Nhật - Hàn Thái - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 564 ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 565 TS. Đinh Nam Đức Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 566 TS. Hà Phước Vũ Phòng Kế hoạch - Tài chính - Trường Đại học Kinh tế 1
 567 TS. Lê Hồng Lâm Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 1
 568 TS. Trần Minh Sang Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 1
 569 TS. Nguyễn Phạm Thế Nhân Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 1
 570 TS. Hoàng Văn Thạnh Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 1
 571 ThS. Phan Ngọc Thiết Kế Khoa Giáo dục thể chất - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 572 TS. Phạm Thị Hương Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 573 PGS.TS. Đặng Minh Nhật Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 574 TS. Võ Đức Hoàng Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 1
 575 ThS. Phan Thị Kim Thủy Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 576 TS. Nguyễn Phước Quý An Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 577 ThS. Mai Thị Thùy Dương Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 578 ThS. Nguyễn Thanh Cường Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 579 TS. Phạm Ngọc Phương Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 580 TS. Đoàn Việt Lê Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 581 PGS.TS. Dương Minh Quân Ban Công tác học sinh, sinh viên - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 582 TS. Nguyễn Thị Thu Hướng Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 583 ThS. Nguyễn Nữ Thùy Uyên Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 584 TS. VŨ HUY CÔNG Khoa Xây dựng Công trình thủy - Trường Đại học Bách Khoa 1
 585 PGS.TS. Võ Ngọc Dương Phòng Đào tạo - Trường Đại học Bách Khoa 1
 586 TS. Nguyễn Thanh Hải Khoa Xây dựng Công trình thủy - Trường Đại học Bách Khoa 1
 587 TS. Lê Văn Thảo Khoa Xây dựng Công trình thủy - Trường Đại học Bách Khoa 1
 588 TS. Nguyễn Đình Chương Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm 1
 589 TS. Đỗ Thị Thúy Vân Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm 1
 590 TS. Trần Đức Mạnh Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm 1
 591 TS. Phùng Nam Phương Khoa Kinh doanh quốc tế - Trường Đại học Kinh tế 1
 592 TS. Ngô Thái Bích Vân Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 593 TS. Bùi Quang Hiếu Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 1
 594 ThS. Phạm Ngọc Ái Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 1
 595 ThS. Đỗ Trần Hà Linh Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế 1
 596 ThS. Mai Vân Anh Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế 1
 597 ThS. Lê Thị Châu Duyên Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 1
 598 ThS. Đỗ Thị Quỳnh Hoa Khoa Nhật - Hàn Thái - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 599 ThS. Nguyễn Văn Chức Khoa Thương mại điện tử - Trường Đại học Kinh tế 1
 600 ThS. Đặng Trung Thành Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 1
 601 PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu Ban Giám hiệu - Trường Đại học Bách Khoa 1
 602 TS. Nguyễn Hồ Sĩ Hùng Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 1
 603 TS. Nguyễn Thị Xuân Trang Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 1
 604 TS. Hồ Hồng Quyên Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 605 TS. Phan Đình Vấn Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 1
 606 TS. Trương Thị Bích Thanh Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 1
 607 TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương Ban Lãnh đạo viện - Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh 1
 608 ThS. Phạm Tuấn Anh Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 609 TS. Nguyễn Hồng Việt Phương Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 1
 610 TS. Trần Thị Minh Dung Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 1
 611 PGS.TS. Phòng Khoa Học - Sau Đại Học & Hợp tác Quốc Tế - Trường Đại học Bách Khoa 1
 612 TS. Hoàng Thế Hải Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm 1
 613 TS. Đặng Thị Như Ý Phòng Đào tạo - Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh 1
 614 TS. Bùi Thị Minh Thu Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 1
 615 TS. Nguyễn Phú Thắng Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm 1
 616 Tống Duy Quốc Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 617 ThS. Võ Thị Bảy Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 1
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn