TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
108,954,181
 
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG SÁCH, GIÁO TRÌNH THEO TÁC GIẢ
 
SttTên tác giảĐơn vị Số lượng
 1 TS. Trần Hồng Lưu Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 42
 2 TS. Nguyễn Hoàng Thân Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn - Trường Đại học Sư phạm 34
 3 PGS.TS. Lê Hữu Ái Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 31
 4 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chinh Đã về hưu - Nghỉ Hưu 26
 5 PGS.TS. Nguyễn Tấn Lê Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 20
 6 PGS.TS. Lê Đức Luận Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 19
 7 PGS.TS. Trần Xuân Bách Ban Giám hiệu - Trường Đại học Sư phạm 17
 8 GS.TS. Lê Thế Giới Khoa Quản trị Kinh doanh - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 16
 9 PGS.TS. Lê Quang Sơn Ban Giám Đốc Đại học Đà Nẵng - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 14
 10 PGS.TS. Nguyễn Phong Nam Đã về hưu - Nghỉ Hưu 13
 11 PGS.TS. Nguyễn Thanh Hưng Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 13
 12 TS. Lê Thanh Huy Trung tâm Nghiên cứu và Bồi dưỡng nhà giáo - Trường Đại học Sư phạm 12
 13 TS. Lê Thị Tuyết Ba Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 12
 14 Huỳnh Trúc Giang Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành - Trường Đại học Ngoại Ngữ 12
 15 ThS. Mai Thị Phương Thảo Tổ Ngoại ngữ chuyên ngành - Trường Đại học Kinh tế 12
 16 PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 11
 17 TS. Nguyên Thu Trang Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 11
 18 PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng Khoa Giáo dục thể chất - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 10
 19 TS. Trương Anh Thuận Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm 10
 20 GS.TS. Lê Kim Hùng Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 10
 21 PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 10
 22 PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Khoa Vật lý - Trường Đại học Sư phạm 10
 23 PGS.TS. Đào Hữu Hoà Trung tâm Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Kinh tế 10
 24 GS.TS. Trương Bá Thanh Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 10
 25 PGS.TS. Lê Tự Hải Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm 10
 26 ThS. Nguyễn Văn Hoàn Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 9
 27 TS. Nguyễn Thị Thúy Loan Khoa Tiếng Pháp - Trường Đại học Ngoại Ngữ 9
 28 GS.TSKH. Bùi Văn Ga Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 9
 29 PGS.TS. Đinh Minh Diệm Đã về hưu - Nghỉ Hưu 8
 30 TS. Nguyễn Văn Mỹ Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 8
 31 GS.TS. Hoàng Phương Hoa Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 8
 32   8
 33 GS.TS. Võ Xuân Tiến Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế 8
 34 TS. Nguyễn Xuân Lãn Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 8
 35 PGS.TS. Nguyễn Thanh Liêm Thư viện - Trường Đại học Kinh tế 8
 36 TS. Nguyễn Quốc Tuấn Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 8
 37 TS. BS. Nguyễn Hữu Quốc Nguyên Lãnh đạo khoa - Khoa Y Dược 8
 38 PGS.TS.Bùi Quang Bình Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế 8
 39 PGS.TS. Võ Chí Chính Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 8
 40 PGS.TS. Ngô Văn Hà Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 8
 41 PGS.TS. Nguyễn Văn Yến Đã về hưu - Nghỉ Hưu 7
 42 PGS.TS. Võ Văn Minh Ban Giám hiệu - Trường Đại học Sư phạm 7
 43 PGS.TS. Lưu Đức Bình Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 7
 44   7
 45 PGS.TS. Hoàng Tùng Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 7
 46   7
 47 PGS.TS. Lưu Trang Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 7
 48 ThS. Nguyễn Biên Cương Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 7
 49 ThS. Nguyễn Độ Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 7
 50 GS.TS. Trần Văn Nam Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 7
 51 TS. Bùi Thị Thanh Diệu Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm 7
 52 TS. Lâm Bá Hòa Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 7
 53 TS. Bùi Xuân Đông Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 6
 54 TS. Trần Mạnh Hùng Bộ môn - Khoa Y Dược 6
 55 TS. Hoàng Nam Hải Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 6
 56 PGS.TS. Trần Xuân Tùy Đã về hưu - Nghỉ Hưu 6
 57   6
 58 PGS.TS. Nguyễn Công Phương Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 6
 59 TS. Nguyễn Thị Bích Thuỷ Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 6
 60 ThS. Ngô Tấn Thống Phòng Cơ sở vật chất - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 6
 61 PGS.TS. Nguyễn Phúc Nguyên Trung tâm Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Kinh tế 6
 62   6
 63 PGS.TS. Phạm Thị Lan Hương Khoa Marketing - Trường Đại học Kinh tế 6
 64 TS. Trần Thị Phú Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 6
 65 TS. Lê Thị Minh Đức Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  5
 66 ThS. Vũ Thu Hà Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  5
 67 TS. Nguyễn Đức Hiển Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  5
 68 PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  5
 69 PGS.TS. Nguyễn Văn Long Ban Giám Hiệu - Trường Đại học Ngoại Ngữ 5
 70 PGS.TS. Châu Trường Linh Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 5
 71 TS. Lê Thị Minh Hằng Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 5
 72 PGS.TS. Huỳnh Công Pháp Ban Giám Hiệu - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  5
 73 ThS. Đoàn Chí Thiện Phòng Tổ chức - Hành chính - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 5
 74 TS. Trương Phước Minh Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm 5
 75 TS. Bùi Trọng Ngoãn Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 5
 76 ThS. Nguyễn Thị Mỹ Phượng Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế - Trường Đại học Ngoại Ngữ 5
 77 PGS.TS. Trần Hữu Phúc Ban Giám Hiệu - Trường Đại học Ngoại Ngữ 5
 78 ThS. Bùi Văn Vân Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm 5
 79 TS. Nguyễn Hoàng Việt Đã về hưu - Nghỉ Hưu 5
 80 TS. Nguyễn Lan Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 5
 81 GS.TS. Nguyễn Trường Sơn Khoa Quản trị Kinh doanh - Khác 5
 82 PGS.TS. Lê Đình Sơn Đã về hưu - Nghỉ Hưu 5
 83 PGS.TS. Nguyễn Hòa Nhân Khoa Tài chính - Trường Đại học Kinh tế 5
 84 PGS.TS. Tăng Tấn Chiến Đã về hưu - Nghỉ Hưu 5
 85 TS. Huỳnh Minh Sơn Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 5
 86 TS. Nguyễn Hoàng Mai Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 5
 87 TS. Bùi Việt Phú Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 5
 88 ThS. Hồ Thanh Hải Khoa Giáo dục Chính trị - Trường Đại học Sư phạm 5
 89 TS. Lê Văn Thao Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 5
 90 ThS. Nguyễn Lê Châu Thành Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 5
 91 TS. Nguyễn Duy Phương Phòng Tổ chức - Hành chính - Trường Đại học Sư phạm 5
 92 PGS.TS. Nguyễn Chánh Tú Khoa Khoa học công nghệ tiên tiến - Trường Đại học Bách Khoa 5
 93 TS. Võ Như Thành Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 5
 94 TS. Lê Thị Thu Hiền Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm 4
 95 ThS. Mã Thanh Thủy Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 4
 96 TS. Nguyễn Minh Phương Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm 4
 97 TS. Hà Văn Hoàng Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm 4
 98 PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Bách Khoa 4
 99 PGS.TS. Lê Phước Cường Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 4
 100 TS. Trịnh Sơn Hoan Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 4
 101 TS. Trần Thị Sáu Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế 4
 102 TS. Trần Văn Đại Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  4
 103 ThS. Võ Thành Thiên Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  4
 104 TS. Ngô Quang Vinh Khoa Nhật - Hàn Thái - Trường Đại học Ngoại Ngữ 4
 105 TS. Hoàng Nhật Quy Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 4
 106 TS. Trương Văn Cảnh Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm 4
 107 TS. Nguyễn Hà Huy Cường Trung tâm Phát triển Phần mềm - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 4
 108 PGS.TS. Lê Thành Bắc Ban Giám Đốc Đại học Đà Nẵng - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 4
 109 TS. Trần Tấn Vinh Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 4
 110 ThS. Phan Hồng Sáng Ban Quản lý ODA - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 4
 111 ThS. Nguyễn Đăng Thạch Đã về hưu - Nghỉ Hưu 4
 112 GS.TS. Nguyễn Thế Hùng Khoa Xây dựng Công trình thủy - Trường Đại học Bách Khoa 4
 113 ThS. Bùi Tuấn Khang Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 4
 114 ThS. Hoàng Ngọc Hùng Đã về hưu - Nghỉ Hưu 4
 115 PGS.TS. Đậu Thị Hòa Đã về hưu - Nghỉ Hưu 4
 116 TS. Vương Thị Bích Thủy Khoa Giáo dục Chính trị - Trường Đại học Sư phạm 4
 117 PGS.TS. Trương Hoài Chính Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 4
 118 ThS. Nguyễn Dương Nguyên Trinh Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 4
 119 PGS.TS. Lưu Quý Khương Khoa Sư phạm Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại Ngữ 4
 120 PGS.TS. Đặng Văn Mỹ Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 4
 121 PGS.TS. Trương Hồng Trình Khoa Tài chính - Trường Đại học Kinh tế 4
 122 ThS. Nguyễn Linh Giang Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  4
 123 PGS.TS. Nguyễn Tấn Khôi Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 4
 124 ThS. Nguyễn Văn Nguyên Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 4
 125 TS. Nguyễn Hữu Cường Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 4
 126 TS. Trần Thị Mai An Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm 4
 127 TS. Nguyễn Đức Hùng Khoa Tiếng Nga - Trường Đại học Ngoại Ngữ 4
 128 TS. Huỳnh Ngọc Mai Kha Ban Giám Hiệu - Trường Đại học Ngoại Ngữ 4
 129 PGS.TS. Đặng Hữu Mẫn Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế 4
 130 TS. Huỳnh Hữu Hưng Phòng công tác Sinh viên - Trường Đại học Bách Khoa 4
 131   4
 132 ThS. Ninh Khánh Chi Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  4
 133 TS. Lò Văn Pấng Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành - Trường Đại học Ngoại Ngữ 4
 134 ThS. Ngô Thị Hiền Trang Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  3
 135 TS. Kiều Mạnh Hùng Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 3
 136 TS. Lê Phước Cửu Long Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  3
 137 ThS. Nguyễn Thị Hùng Ban Đảm bảo chất lượng - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 3
 138 TS. Trần Ngọc Hải Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 3
 139 TS. Trần Tuấn Sơn Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế 3
 140 TS. Hoàng Dương Việt Anh Khoa Ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế 3
 141 ThS. Lê Phương Dung Khoa Tài chính - Trường Đại học Kinh tế 3
 142 TS. Nguyễn Phương Khánh Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 3
 143 ThS. Thân Vĩnh Dự Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 3
 144 PGS.TS. Nguyễn Văn Dũng Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 3
 145 TS. Nguyễn Trung Kiên Khoa Thương mại - Trường Đại học Kinh tế 3
 146 ThS. Lê Văn Lạc Đã về hưu - Nghỉ Hưu 3
 147 PGS.TS. Lâm Chí Dũng Khoa Ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế 3
 148 TS. Nguyễn Duy Thảo Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 3
 149 PGS.TS. Lê Văn Huy Ban Giám hiệu - Trường Đại học Kinh tế 3
 150 PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh Ban Giám hiệu - Khác 3
 151 PGS.TS. Ngô Hà Tấn Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 3
 152 TS. Phạm Hoài Hương Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 3
 153 PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn Ban Giám Đốc Đại học Đà Nẵng - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 3
 154 TS. Hồ Hữu Tiến Khoa Ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế 3
 155 TS. Trần Phước Trữ Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 3
 156 ThS. Hà Quang Thơ Khoa Thương mại - Trường Đại học Kinh tế 3
 157 TS. Nguyễn Hữu Bình Phòng Đào tạo - Trường Đại học Ngoại Ngữ 3
 158 PGS.TS. Phan Văn Hòa Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 3
 159 TS. Phan Đình Hào Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 3
 160 TS. Nguyễn Đình Huấn Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 3
 161 PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 3
 162 PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng Đã về hưu - Nghỉ Hưu 3
 163 TS. Dương Anh Hoàng Khoa Kinh tế Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 3
 164 TS. Nguyễn Hoàng Hải Đã về hưu - Nghỉ Hưu 3
 165 ThS. Nguyễn Mạnh Hồng Đã về hưu - Nghỉ Hưu 3
 166 ThS. Lê Thị Phi Đã về hưu - Nghỉ Hưu 3
 167 PGS.TS. Đinh Thành Việt Ban Đảm bảo chất lượng - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 3
 168 PGS.TS. Phan Huy Khánh Đã về hưu - Nghỉ Hưu 3
 169 TS. Phan Văn Hiền Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 3
 170 PGS.TS. Trần Thị Xô Đã về hưu - Nghỉ Hưu 3
 171 TS. Phạm Duy Dưởng Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 3
 172 ThS. Đặng Thị Thanh Minh Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  3
 173 ThS. Trương Hoàng Tú Nhi Phòng Kế hoạch tài chính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  3
 174 TS. Phạm Anh Phương Khoa Tin học - Trường Đại học Sư phạm 3
 175 TS. Nguyễn Thị Hằng Phương Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm 3
 176 TS. Trần Thị Thùy Oanh Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành - Trường Đại học Ngoại Ngữ 3
 177 TS. Nguyễn Thị Trúc Loan Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 3
 178 ThS. Lưu Thị Mai Thanh Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 3
 179 ThS. Lê Thị Ngọc Hoa Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 3
 180 TS. Trần Văn Sáng Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 3
 181 TS. Trương Thị Thu Hiền Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 3
 182 TS. Hồ Văn Quân Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 3
 183 TS. Nguyễn Vũ Anh Quang Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  3
 184 TS. Trần Thế Sơn Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  3
 185 TS. Hồ Văn Phi Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  3
 186 TS. Đinh Văn Trọng Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 3
 187 TS. Võ Văn Quân Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 3
 188 ThS. Hoàng Thị Kim Liên Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 3
 189 ThS. Lê Viết Trương Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  3
 190 TS. Huỳnh Thị Mỹ Hạnh Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 3
 191 PGS.TS. Đặng Phước Vinh Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 3
 192 ThS. Mai Thị Phương Chi Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 3
 193 ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm 3
 194 TS. Kiều Thị Kính Khoa Giáo dục Mầm non - Trường Đại học Sư phạm 3
 195 TS. Lê Năng Định Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 3
 196 TS. Lưu Ngọc An Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 3
 197 PGS.TS. Võ Duy Hùng Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 3
 198 PGS.TS. Phạm Anh Đức Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 3
 199 TS. Phan Tiến Vinh Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 3
 200 ThS. Lê Chí Phát Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 3
 201 ThS. Trần Thị Kim Liên Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 3
 202 TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh Khoa Tin học - Trường Đại học Sư phạm 3
 203 PGS.TS. Đặng Công Thuật Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 3
 204 PGS.TS. Bùi Thị Minh Tú Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 3
 205 TS. Nguyễn Kim Ánh Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 3
 206 TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 3
 207   3
 208 PGS.TS. Dương Minh Quân Ban Công tác học sinh, sinh viên - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 3
 209 TS. Nguyễn Thị Kim Trúc Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 2
 210 TS. Phạm Phú Song Toàn Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 211 TS. Vương Lê Thắng Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 2
 212 TS. Phan Hoàng Nam Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 2
 213 TS. Nguyễn Văn Sang Phòng Khoa học và HTQT - Trường Đại học Sư phạm 2
 214 ThS. Vũ Hà Tuấn Anh Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 2
 215 TS. Châu Ngọc Tuấn Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 2
 216 TS. Phạm Thị Trang Khoa quản lý dự án - Trường Đại học Bách Khoa 2
 217 TS. Sử Ngọc Diệp Khoa Du lịch - Trường Đại học Kinh tế 2
 218 TS. Đường Thị Liên Hà Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế - Trường Đại học Kinh tế 2
 219 ThS. Nguyễn Thị Kim Loan Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 2
 220 TS. Nguyễn Đức Chỉnh Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2
 221 TS. Huỳnh Thị Minh Trúc Khoa quản lý dự án - Trường Đại học Bách Khoa 2
 222 TS. Lê Thị Phương Mai Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 2
 223 TS. Nguyễn Tùng Lâm Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 2
 224 Nguyễn Văn Chương Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 225 TS. Huỳnh Thị Diễm Uyên Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 226 TS. Bùi Hệ Thống Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 227 TS. Nguyễn Thị Thu Hà Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế 2
 228 PGS.TS. Nguyễn Đình Sơn Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 2
 229 ThS. Đoàn Vĩnh Phúc Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 230 TS. Lê Hà Như Thảo Phòng Khảo thí - ĐBCLGD - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 231 TS. Phan Chi Uyên Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 232 ThS. Lê Ngọc Hành Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm 2
 233 TS. Nguyễn Thị Ngọc Yến Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 2
 234 TS. Ngô Thanh Nghị Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 2
 235 TS. Lê Minh Sơn Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Bách Khoa 2
 236 TS. Nguyễn Đức Sỹ Khoa Sư phạm Công nghiệp - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 237 ThS. Nguyễn Thị Trung Chinh Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 238 PGS.TS. Phạm Thị Kim Thoa Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 2
 239 TS. Đoạn Chí Cường Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 2
 240 TS. Trần Thị Yến Minh Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 2
 241 TS. Trần Thị Kim Phương Khoa Du lịch - Trường Đại học Kinh tế 2
 242 ThS. Nguyễn Anh Tuấn Phòng Đào tạo - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 243   2
 244 BS. Nguyễn Thanh Cẩm Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 245 TS. Nguyễn Quang Vũ Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 246 TS. Nguyễn Sỹ Toàn Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 247 ThS. Võ Ngọc Đạt Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 248 ThS. Đỗ Công Đức Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 249 TS. Nguyễn Văn Lợi Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 250 TS. Lê Thị Thu Nga Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 251 TS. Đặng Quang Hiển Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 252 ThS. Văn Phạm Kim Thương Bộ môn - Khoa Y Dược 2
 253 TS. Lê Trần Đức Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 2
 254 ThS. PHÙNG MINH TÙNG Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 255 TS. Trương Trần Trâm Anh Khoa Marketing - Trường Đại học Kinh tế 2
 256 ThS. Lê Đình Quang Phúc Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế 2
 257 PGS.TS. Trịnh Đăng Mậu Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 2
 258 TS. Nguyễn Danh Ngọc Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 2
 259 TS. Nguyễn Minh Tiến Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 260 TS. Trương Quỳnh Châu Khoa quản lý dự án - Trường Đại học Bách Khoa 2
 261 TS. Ngô Thị Khuê Thư Khoa Marketing - Trường Đại học Kinh tế 2
 262 TS. Dụng Văn Lữ Khoa Vật lý - Trường Đại học Sư phạm 2
 263 KS. Mai Phước Ánh Tuyết Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 264 TS. Hồ Trần Ngọc Oanh Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 2
 265 PGS.TS. BS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn Bộ môn - Khoa Y Dược 2
 266 ThS. Trịnh Quỳnh Đông Nghi Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 2
 267 TS. Nguyễn Đình Lầu Khoa Tin học - Trường Đại học Sư phạm 2
 268 TS. Phạm Huy Thành Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 2
 269 TS. Nguyễn Lan Phương Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 2
 270 ThS. Nguyễn Thị Thu Ngân Phòng Đào tạo - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 271 ThS. Dương Quang Thiện Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 272 Nguyễn Thị Yến Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 2
 273 ThS. Trần Vũ Tiến Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 274 TS. Nguyễn Hùng Vương Khoa Quốc Tế học - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2
 275 PGS.TS. Lê Đình Dương Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 2
 276 TS. Nguyễn Thị Mỹ Hằng Khoa Sư phạm Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2
 277 TS. Phan Thanh Sơn Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 2
 278 TS. Nguyễn Duy Cường Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 2
 279 TS. Lê Thị Thanh Tịnh Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 2
 280 ThS. Đoàn Ngọc Minh Tú Đã về hưu - Nghỉ Hưu 2
 281 PGS.TS. Hoàng Dương Hùng Chuyển công tác - Chuyển công tác 2
 282 PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 2
 283 PGS.TS. Võ Trung Hùng Ban Giám hiệu - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 284 TS. Trương Ngọc Châu Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 2
 285 ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Đã về hưu - Nghỉ Hưu 2
 286 PGS.TS. Phạm Văn Tuấn Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục - Trường Đại học Bách Khoa 2
 287 PGS.TS. Trần Ngọc Ánh Khoa Lý luận Chính trị - Khác 2
 288 TS. Võ Như Tiến Đã về hưu - Nghỉ Hưu 2
 289 TS. Võ Đình Hợp Khoa Giáo dục thể chất - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2
 290 PGS.TS. Phan Cao Thọ Ban Giám hiệu - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 291 PGS.TS. Dương Quốc Cường Chuyển công tác - Chuyển công tác 2
 292 TS. Phạm Thị Tố Như Phòng KT & ĐBCLGD - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2
 293 ThS. Phạm Đỗ Quyên Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2
 294 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ Ban Giám Đốc Đại học Đà Nẵng - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2
 295 TS. Đoàn Thị Ngọc Trai Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 2
 296 TS. Ninh Thị Thu Thủy Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế 2
 297 ThS. Đoàn Thị Lan Phương Đã về hưu - Nghỉ Hưu 2
 298 PGS.TS. Phan Quí Trà Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 2
 299 TS. Nguyễn Thị Bích Thu Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 2
 300 TS. Lê Dân Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 2
 301 TS. Nguyễn Hiệp Ban Quản lý ODA - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2
 302 Lê Văn Nam Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 2
 303 ThS. Ngô Xuân Thuỷ Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 2
 304 TS. Phan Thị Đỗ Quyên Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 2
 305 TS. Nguyễn Văn Tấn Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 2
 306 TS. Nguyễn Thị Thống Nhất Khoa Du lịch - Trường Đại học Kinh tế 2
 307 TS. Võ Quang Trí Khoa Thương mại điện tử - Trường Đại học Kinh tế 2
 308 TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh Ban Giám hiệu - Trường Đại học Kinh tế 2
 309 ThS. Trương Thị Thanh Mai Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 2
 310 TS. Trần Thị Lan Anh Khoa Nhật - Hàn Thái - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2
 311 TS. Nguyễn Hữu Quý Phòng Tổ chức - Hành chính - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2
 312 ThS. Nguyễn Xuân Hiền Khoa Giáo dục thể chất - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2
 313 PGS.TS. Giang Thị Kim Liên Ban Lãnh đạo viện - Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh 2
 314 TS. Đặng Tùng Lâm Khoa Tài chính - Trường Đại học Kinh tế 2
 315 TS. Lê Thị Thu Hằng Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế 2
 316 PGS.TS. Nguyễn Quang Giao Trung tâm Kiểm định CLGD - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2
 317 PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Hằng Phòng Đào tạo - Trường Đại học Bách Khoa 2
 318 PGS.TS. Trần Văn Vang Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 2
 319 TS. Hồ Trần Anh Ngọc Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 320 ThS. Ông Nguyên Chương Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế 2
 321 ThS. Trần Thị Hòa Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 2
 322 ThS. Nguyễn Thị Sinh Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 2
 323 PGS.TS. Phạm Quý Mười Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 2
 324 TS. Phạm Quang Tín Khoa Thống kê - Tin học - Khác 2
 325 TS. Nguyễn Thị Thuý Phượng Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 2
 326 Đỗ Thị Hằng Nga Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 2
 327 TS. Nguyễn Thị Hà Phương Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 2
 328 TS. Nguyễn Quý Tuấn Phòng Khoa học và HTQT - Trường Đại học Sư phạm 2
 329 TS. Lê Văn Tụy Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 2
 330 ThS. Phạm Thị Hương Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 2
 331 TS. Thái Bá Chiến Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 2
 332 TS. Vũ Thị Hạnh Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 2
 333 TS. Bùi Minh Hiển Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 2
 334 PGS.TS. Đỗ Hữu Đạo Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 2
 335 ThS. Trần Thị Phương Anh Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 2
 336 ThS. Nguyễn Thu Hà Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 2
 337 TS. Hồ Mạnh Hùng Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 2
 338 TS. Trịnh Trung Hiếu Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 2
 339 TS. Lê Quốc Huy Khoa Khoa học công nghệ tiên tiến - Trường Đại học Bách Khoa 2
 340 ThS. Mã Phước Hoàng Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 2
 341 ThS. Phạm Thị Kiều Duyên Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm 2
 342 TS. Nguyễn Thanh Hoài Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 343 ThS. Nguyễn Thị Như Quỳnh Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 344   2
 345 TS. Nguyễn Thị Thanh Ngân Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 2
 346   1
 347 TS. Lê Thị Ngọc Phương Khoa Sư phạm Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 348 ThS. Tô Văn Hạnh Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm 1
 349   1
 350 ThS. Nguyễn Hà Phương Tổ cơ bản - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 351 TS. Ngô Đức Kiên Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 352 TS. Nguyễn Minh Hải Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 353   1
 354 TS. Huỳnh Lời Bộ môn - Khoa Y Dược 1
 355 TS. Đặng Thị Như Ý Phòng Đào tạo - Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh 1
 356 TS. Bùi Thị Minh Thu Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 1
 357 TS. Nguyễn Phú Thắng Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm 1
 358 ThS. Võ Thị Giang Khoa Quốc Tế học - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 359 Tống Duy Quốc Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 360 TS. Hồ Văn Hùng Văn phòng ĐHĐN - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 361 TS. Võ Thị Bảy Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 1
 362 ThS. Trần Hồ Thương Thương Khoa Du lịch - Trường Đại học Kinh tế 1
 363 Mai Thị Hiếu Nhi Khoa Du lịch - Trường Đại học Kinh tế 1
 364 ThS. Nguyễn Thị Bích Bộ môn - Khoa Y Dược 1
 365 TS. Võ Thị Thanh Thảo Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 366   1
 367   1
 368 ThS. Nguyễn Thị Khánh Hà Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 369 TS. Trần Thị Phương Huyền Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 370   1
 371   1
 372 ThS. Trần Thị Hà Vân Ban Đảm bảo chất lượng - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 373 TS. Nguyễn Thị Uyên Nhi Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 1
 374 TS. Hoàng Thị Diệu Hương Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm 1
 375 ThS. Bùi Thị Hương Lan Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 1
 376 TS. Huỳnh Ngọc Thọ Ban Giám Hiệu - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 377 PGS.TS. Nguyễn Văn Cường Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 378 TS. Đinh Bá Khương Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 379 TS. Huỳnh Việt Thắng Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 380 PGS.TS. Phạm Quốc Thái Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 381 TS. Phạm Văn Kiên Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 1
 382 TS. Phan Thế Anh Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 383 TS. Tạ Ngọc Ly Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 384 TS. Phạm Ngọc Tùng Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 385 TS. Phan Đình Chung Khoa Điện - Khác 1
 386 TS. Đặng Thiên Bình Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 1
 387 TS. Ninh Khánh Duy Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 1
 388   1
 389 PGS.TS. Nguyễn Văn Chính Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 1
 390 ThS. Phan Quang Vinh Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 1
 391 TS. Đỗ Việt Hải Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 392 TS. Nguyễn Thị Phương Thảo Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế 1
 393 TS. Hoàng Thị Thanh Hà Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 1
 394 ThS. Nguyễn Thành Thủy Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 1
 395 ThS. Trần Văn Quang Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế 1
 396 TS. Nguyễn Thị Mỹ Thanh Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1
 397 TS. Bùi Bích Hạnh Ban Giám hiệu - Trường Đại học Sư phạm 1
 398 ThS. Nguyễn Thị Hải Yến Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 1
 399 ThS. Phạm Dương Thu Hằng Khoa Tin học - Trường Đại học Sư phạm 1
 400 ThS. Trần Thị Thuỳ Trang Khoa Kinh tế Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 1
 401 ThS. Nguyễn Trần Thuần Khoa Ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế 1
 402 ThS. Phan Quang Như Anh Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 1
 403 PGS.TS. Trương Công Quỳnh Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 1
 404 TS. Trần Thị Hồng Khoa Vật lý - Trường Đại học Sư phạm 1
 405 ThS. Phan Ngọc Thiết Kế Khoa Giáo dục thể chất - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 406 ThS. Nguyễn Văn Khánh Phòng Cơ sở vật chất - Trường Đại học Sư phạm 1
 407 TS. Nguyễn Thanh Hảo Khoa Xây dựng Công trình thủy - Trường Đại học Bách Khoa 1
 408 TS. Nguyễn Văn Triều Trung tâm Học liệu và Truyền thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 409 TS. Nguyễn Thanh Hội Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 410 TS. Nguyễn Thanh Tưởng Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm 1
 411 ThS. Nguyễn Thị Hương Khoa Giáo dục Chính trị - Trường Đại học Sư phạm 1
 412 ThS. Trần Thị Kim Cúc Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 1
 413 ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 414 TS. Nguyễn Linh Nam Ban Giám hiệu - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 415 ThS. Lê Thị Kim Anh Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 416 TS. Ngô Văn Dũng Khoa Xây dựng Công trình thủy - Trường Đại học Bách Khoa 1
 417 PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm Phòng Khoa Học - Sau Đại Học & Hợp tác Quốc Tế - Trường Đại học Bách Khoa 1
 418 PGS.TS. Lê Văn Sơn Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1
 419 PGS.TS. Lê Cung Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 420 ThS. Trần Duy Chung Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 421 TS. Dương Thế Hy Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 422 ThS. Nguyễn Văn Long Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 1
 423 TS. Phan Thị Thanh Hồng Khoa Kinh doanh quốc tế - Trường Đại học Kinh tế 1
 424 ThS. Phan Ngọc kỳ Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 425 TS. Nguyễn Đức Quận Ban Đào tạo - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 426 ThS. Lê Viết Thành Khoa Sư phạm Kỹ thuật - Trường Đại học Bách Khoa 1
 427 PGS.TS. Nguyễn Chí Công Khoa Xây dựng Công trình thủy - Trường Đại học Bách Khoa 1
 428 ThS. Nguyễn Hoàng Vĩnh Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 429 ThS. Nguyễn Ngọc Bình Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Bách Khoa 1
 430 TS. Trần Anh Thiện Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 1
 431 TS. Phạm Duy Vũ Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Khác 1
 432 TS. Huỳnh Ngọc Hùng Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 1
 433 TS. Trương Lê Bích Trâm Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 434 PGS.TS. Nguyễn Văn Hướng Khoa Xây dựng Công trình thủy - Trường Đại học Bách Khoa 1
 435 TS. Phan Thị Hoa Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm 1
 436 TS. Nguyễn Quang Như Quỳnh Khoa Khoa học công nghệ tiên tiến - Trường Đại học Bách Khoa 1
 437 ThS. Mai Văn Hà Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 1
 438 TS. Hồ Phan Hiếu Lãnh Đạo khoa - Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh 1
 439 ThS. Nguyễn Thanh Giang Khoa Giáo dục thể chất - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 440 TS. Phan Như Thúc Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 441 TS. Huỳnh Tấn Tiến Phòng Cơ sở vật chất - Trường Đại học Bách Khoa 1
 442 TS. Lê Thị Phương Loan Khoa Quốc Tế học - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 443 ThS. Trần Thị Nga Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 1
 444 TS. Huỳnh Phương Nam Ban Giám hiệu - Trường Đại học Bách Khoa 1
 445 TS. Hồ Vũ Khuê Ngọc Khoa Quốc Tế học - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 446 TS. Đinh Thị Lệ Trâm Khoa Marketing - Trường Đại học Kinh tế 1
 447 ThS. Huỳnh Thị Kim Hà Văn phòng Công Đoàn ĐHĐN - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 448 TS. Đào Thị Thanh Hà Khoa Giáo dục thể chất - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 449 Đoàn Thị Liên Hương Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 1
 450 ThS. Lê Vũ Trung tâm Học liệu và Truyền thông - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 451 ThS. Nguyễn Bá Thế Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 1
 452   1
 453 TS. Hoàng Thị Mỹ Lệ Khoa Điện - Điện tử - Khác 1
 454 TS. Lê Bảo Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế 1
 455 PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi Anh Ban Giám hiệu - Trường Đại học Kinh tế 1
 456 PGS.TS. Đường Nguyễn Hưng Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 1
 457 TS. Nguyễn Ngọc Anh Khoa Ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế 1
 458 ThS. Đinh Thị Hoàng Triều Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 459 ThS. Phạm Thị Thu Hương Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 460 PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 461 ThS. Hồ Quảng Hà Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 462 TS. Trần Quang Hải Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1
 463 ThS. Nguyễn Thị Diệu Hương Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 464 TS. Lê Thị Thu Huyền Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 465 PGS.TS. Hồ Thị Kiều Oanh Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 466   1
 467 ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết Ban Thanh tra, Pháp chế - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 468 ThS. Nguyễn Hữu Tâm Thu Khoa Sư phạm Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 469 ThS. Nguyễn Thị Thanh Thanh Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1
 470 TS. Đào Thị Thanh Phượng Ban Giám Hiệu - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 471   1
 472 ThS. Trần Văn Nghiệp Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1
 473 TS. Bạch Quốc Tiến Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 474 ThS. Lê Văn Định Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 475   1
 476 TS. Lê Khánh Toàn Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 1
 477 PGS.TS. Dương Việt Dũng Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 478 ThS. NGUYỄN LAN PHƯƠNG Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 479 ThS. Trần Đình Mai Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1
 480 TS. Nguyễn Duy Nhật Viễn Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 481 TS. Hoàng Lê Uyên Thục Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 482 PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh Khoa quản lý dự án - Trường Đại học Bách Khoa 1
 483 TS. Trần Thanh Sơn Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 1
 484 PGS.TS. Lê Minh Đức Khoa Hóa - Khác 1
 485 PGS.TS. Trương Thị Minh Hạnh Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1
 486 PGS.TS. Đoàn Thị Thu Loan Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 487 PGS.TS. Trương Hữu Trì Phòng Thanh tra - Trường Đại học Bách Khoa 1
 488 PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 1
 489 TS. Đoàn Thị Vân Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 1
 490 TS. Phạm Thị Mỹ Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 1
 491 TS. Tăng Anh Tuấn Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 492 TS. Đinh Thanh Khẩn Khoa Vật lý - Trường Đại học Sư phạm 1
 493 ThS. Trần Minh Thông Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 1
 494 ThS. Nguyễn Thị Thanh Vi Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 495 ThS. Võ Diệp Ngọc Khôi Chuyển công tác - Chuyển công tác 1
 496 ThS. Tăng Chánh Tín Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm 1
 497 TS. Phạm Mỹ Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 1
 498 TS. Phan Hoàng Long Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục - Trường Đại học Kinh tế 1
 499 TS. Ngô Ngọc Tri Khoa quản lý dự án - Trường Đại học Bách Khoa 1
 500 TS. Phan Lê Minh Tú Bộ môn - Khoa Y Dược 1
 501 Đoàn Lê Anh Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 502 TS. Phan Nguyễn Duy Minh Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 503 TS. Nguyễn Quang Trung Tổ chức hành chính - Trường Đại học Bách Khoa 1
 504 ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1
 505 TS. Nguyễn Thị Thiều Quang Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế 1
 506 TS. Đoàn Nguyễn Trang Phương Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 1
 507 ThS. Hoàng Lê Trà My Khoa Quốc Tế học - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 508 ThS. Trần Thị Yến Anh Khoa Công nghệ Hóa học - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 509 PGS.TS. Phan Trần Đăng Khoa Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 510 TS. Nguyễn Hồng Ngọc Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Bách Khoa 1
 511 TS. Võ Trần Anh Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 1
 512 TS. Trần Thị Hoàng Giang Khoa quản lý dự án - Trường Đại học Bách Khoa 1
 513 TS. Đào Ngọc Thế Lực Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 1
 514 TS. Huỳnh Nhật Tố Khoa quản lý dự án - Trường Đại học Bách Khoa 1
 515 TS. Nguyễn Công Hành Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 516 ThS. Trần Thị Kim Hồng Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 517 ThS. Võ Thị Vỹ Phương Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 518 TS. Trần Ngọc Hoàng Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 519 TS. Lê Lý Thùy Trâm Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 520 TS. Nguyễn Võ Đạo Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 521 TS. Hoàng Đình Triển Khoa Vật lý - Trường Đại học Sư phạm 1
 522 ThS. Phạm Minh Mận Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 523 ThS. Trương Thị Thu Hà Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 524 TS. Phan Đình Anh Khoa Ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế 1
 525 ThS. Nguyễn Văn Bảo Nguyên Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 526 TS. Vũ Thường Linh Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 1
 527 TS. Lê Sao Mai Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 1
 528 Nguyễn Chí Trung Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 529 TS. Trần Triệu Khải Khoa Marketing - Trường Đại học Kinh tế 1
 530 TS. Nguyễn Hữu Anh Vương Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 531 TS. Ngô Thị Minh Phương Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 532 TS. Phan Thành Long Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 533 TS. Lê Minh Đức Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 534 TS. Trần Hoàng Vũ Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 535 TS. Nguyễn Quang Minh Nhi Khoa Tài chính - Trường Đại học Kinh tế 1
 536 ThS. Nguyễn Thị Bích Hằng Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 1
 537 TS. Võ Tuấn Minh Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 538 TS. Nguyễn Quang Tùng Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 1
 539 TS. Mai Thị Kiều Liên Khoa Vật lý - Trường Đại học Sư phạm 1
 540 ThS. Võ Thị Thúy Kiều Bộ môn - Khoa Y Dược 1
 541 PGS.TS. Nguyễn Thành Đạt Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 542 TS. Nguyễn Thị Hồng Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm 1
 543 ThS. Bùi Phan Nhã Khanh Khoa Tài chính - Trường Đại học Kinh tế 1
 544 TS. Phạm Thị Bé Loan Khoa Kinh doanh quốc tế - Trường Đại học Kinh tế 1
 545 TS. Nguyễn Thị Xuân Linh Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 1
 546 ThS. Lê Thị Kim Yến Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 1
 547 ThS. Đào Thị Nhung Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế 1
 548 ThS. Trần Thiện Trí Khoa Kinh doanh quốc tế - Trường Đại học Kinh tế 1
 549 ThS. Nguyễn Thị Hồng Phượng Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế 1
 550 TS. Phan Văn Thành Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 551 TS. Phạm Ngọc Vinh Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 1
 552   1
 553 ThS. Lê Vũ Khánh Trang Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 1
 554 TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh Khoa Quốc Tế học - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 555 TS. Đỗ Lê Hưng Toàn Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 1
 556 TS. Nguyễn Sơn Tùng Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 1
 557 TS. Mạc Thị Hà Thanh Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 558 ThS. Lương Ánh Linh Khoa Quốc Tế học - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 559 TS. Nguyễn Lê Thu Hiền Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 1
 560 ThS. Lê Thị Hoàng Minh Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế 1
 561 ThS. Lê Tự Thanh Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 562 TS. Trần Thảo An Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 563 ThS. Vũ Thị Quỳnh Anh Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 564   1
 565   1
 566 BS. Nguyễn Ngọc Huyền Trân Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 567   1
 568 TS. Vương Công Đạt Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 569 TS. Hoàng Hữu Đức Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 570 ThS. Cao Thị Nhâm Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 1
 571 ThS. Phạm Thị Thu Hà Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 1
 572 TS. Đặng Quang Hải Chuyển công tác - Chuyển công tác 1
 573 ThS. Lê Ngọc Phương Trầm Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế - Trường Đại học Kinh tế 1
 574 TS. Vương Phương Hoa Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 1
 575 TS. Đinh Đức Hạnh Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 1
 576 ThS. Trần Văn Trường Khoa Giáo dục thể chất - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 577 TS. Đào Duy Tuấn Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 578 TS. Phạm Anh Đức Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 1
 579 ThS. Đoàn Viết Long Khoa Xây dựng Công trình thủy - Trường Đại học Bách Khoa 1
 580 TS. Nguyễn Duy Thái Sơn Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 1
 581 TS. Nguyễn Thanh Trường Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 1
 582 ThS. Nguyễn Ký Viễn Khoa Du lịch - Trường Đại học Kinh tế 1
 583 TS. Phạm Ngọc Quang Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 584 ThS. Phan Nhật Long Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 585 ThS. Phan Đức Tâm Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 586 ThS. Lê Thị Kim Oanh Khoa Quốc Tế học - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 587 TS. Phạm Văn Ngọc Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 588 ThS. Nguyễn Hoàng Minh Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 589 ThS. Phan Thị Quỳnh Hương Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 590 TS. Trần Quang Dần Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 1
 591 TS. Nguyễn Thị Khánh Hồng Phòng KT, ĐBCLGD - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 592 TS. Trần Niên Tuấn Khoa Du lịch - Trường Đại học Kinh tế 1
 593 TS. Đinh Văn Tạc Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm 1
 594 TS. Giáp Quang Huy Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 1
 595 TS. Vũ Thị Duyên Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm 1
 596 TS. Lê Thị Xuân Thuỳ Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 597 TS. Đỗ Thanh Huyền Khoa quản lý dự án - Trường Đại học Bách Khoa 1
 598 TS. Hoàng Thế Hải Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm 1
 599 TS. Lê Minh Hiếu Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế 1
 600 TS. Nguyễn Văn Hiệu Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 1
 601 TS. Đinh Thị Mỹ Hạnh Ban Công tác học sinh, sinh viên - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 602 TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương Ban Lãnh đạo viện - Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh 1
 603 ThS. Phạm Tuấn Anh Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 604 TS. Nguyễn Hồng Việt Phương Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 1
 605 TS. Trần Thị Minh Dung Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 1
 606 PGS.TS. Phòng Khoa Học - Sau Đại Học & Hợp tác Quốc Tế - Trường Đại học Bách Khoa 1
 607 TS. Phạm Thành Hưng Phòng Cơ sở vật chất - Trường Đại học Bách Khoa 1
 608 TS. Phan Minh Đức Ban Đảm bảo chất lượng - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 609 ThS. Ngô Thị Mỵ Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 610 ThS. Trần Thị Ngọc Tran Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 611 ThS. Doãn Văn Đông Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 612 TS. Đặng Vinh Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 613 TS. Đặng Kim Hoàng Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 614 ThS. Nguyễn Ngọc Tuyền Khoa Nhật - Hàn Thái - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 615 TS. Huỳnh Thanh Tùng Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 616 ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 617 TS. Đinh Nam Đức Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 618 TS. Hà Phước Vũ Phòng Kế hoạch - Tài chính - Trường Đại học Kinh tế 1
 619 TS. Lê Hồng Lâm Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 1
 620   1
 621 ThS. Nguyễn Nữ Thùy Uyên Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 622 TS. VŨ HUY CÔNG Khoa Xây dựng Công trình thủy - Trường Đại học Bách Khoa 1
 623 PGS.TS. Võ Ngọc Dương Phòng Đào tạo - Trường Đại học Bách Khoa 1
 624 TS. Nguyễn Thanh Hải Khoa Xây dựng Công trình thủy - Trường Đại học Bách Khoa 1
 625 TS. Lê Văn Thảo Khoa Xây dựng Công trình thủy - Trường Đại học Bách Khoa 1
 626 TS. Nguyễn Đình Chương Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm 1
 627 TS. Đỗ Thị Thúy Vân Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm 1
 628 TS. Trần Đức Mạnh Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm 1
 629 TS. Phùng Nam Phương Khoa Kinh doanh quốc tế - Trường Đại học Kinh tế 1
 630 ThS. Phạm Ngọc Ái Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 1
 631 ThS. Đỗ Trần Hà Linh Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế 1
 632 ThS. Mai Vân Anh Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế 1
 633 ThS. Lê Thị Châu Duyên Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 1
 634 ThS. Đỗ Thị Quỳnh Hoa Khoa Nhật - Hàn Thái - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 635 TS. Hồ Hồng Quyên Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 636 TS. Phan Đình Vấn Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 1
 637 TS. Trương Thị Bích Thanh Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 1
 638 ThS. Nguyễn Văn Chức Khoa Thương mại điện tử - Trường Đại học Kinh tế 1
 639 TS. Đặng Trung Thành Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục - Trường Đại học Kinh tế 1
 640 PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu Ban Giám hiệu - Trường Đại học Bách Khoa 1
 641 TS. Nguyễn Hồ Sĩ Hùng Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 1
 642 TS. Nguyễn Thị Xuân Trang Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 1
 643 TS. Ngô Thái Bích Vân Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 644 TS. Bùi Quang Hiếu Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 1
 645 TS. Trần Minh Sang Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 1
 646 TS. Nguyễn Phạm Thế Nhân Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 1
 647 TS. Hoàng Văn Thạnh Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 1
 648 TS. Phạm Thị Hương Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 649 PGS.TS. Đặng Minh Nhật Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 650 TS. Võ Đức Hoàng Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 1
 651 ThS. Phan Thị Kim Thủy Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 652 TS. Nguyễn Phước Quý An Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 653 ThS. Mai Thị Thùy Dương Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 654 ThS. Nguyễn Thanh Cường Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 655 TS. Phạm Ngọc Phương Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 656 TS. Đoàn Việt Lê Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 657 TS. Lê Minh Tiến Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 658 ThS. Đàm Hùng Phi Khoa Giáo dục thể chất - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 659 TS. HOÀNG VĂN HẢI Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 1
 660 ThS. Nguyễn Hữu Lực Khoa Giáo dục thể chất - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 661 TS. Nguyễn Phi Hùng Ban Giám đốc - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum 1
 662 ThS. Phạm Nguyễn Quốc Huy Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 1
 663 TRẦN PHƯỚC THANH Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 1
 664 ThS. Nguyễn Thị Lan Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1
 665 TS. Thái Ngọc Sơn Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 1
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn