TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
86,116,506
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
1. Bài báo:  Đa dạng thành phần loài nấm dược liệu ở huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Trần Thị Phú, Triệu Thy Hòa. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ ba về NC và giảng dạy SH ở Việt Nam.. 3. Trang: 142-148. Năm 2918. (31/07/2021)
  
2. Bài báo:  Nghiên cứu các nhân tố thành công cho dự án PPP và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tác giả: Phạm Anh Đức, Trương Thị Thu Hà, Mai Tuấn Vũ. The University of Da Nang, Journal of Science and Technology. (120) 11. Trang: 12-17. Năm 2107. (05/12/2017)
  
3. Bài báo:  Tích chập suy rộng liên kết với biến đổi tích phân dạng Fourier và ứng dụng Tác giả: Phan Đức Tuấn, Bùi Thị Giang. Tạp chí KH&GD Trường ĐHSP ĐHĐN. 7(02). Trang: 1-5. Năm 2103. (13/04/2017)
  
4. Bài báo:  Ảnh hưởng của marketing quan hệ đến sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng trong ngành ngân hàng: Trường hợp các ngân hàng thương mại tại tỉnh Quảng Ngãi.
Tác giả: Nguyễn Thị Như Mai, Phạm Thị Lan Hương , Ngô Thị Khuê Thư
.
HCMCOUJS-Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. 10.46223/HCMCOUJS. Trang: 17(1). Năm 2022.
(05/07/2021)
  
5. Bài báo:  Công nghệ nạp và lưu trữ năng lượng trên xe máy điện Tác giả: ThS. Bùi Văn Hùng*; GS.TSKH. Bùi Văn Ga; PGS.TS. Bùi Thị Minh Tú; TS. Trương Lê Bích Trâm. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 19, No. 1, 2021. Trang: 8. Năm 2021. (15/03/2021)
  
6. Bài báo:  Nghiên cứu biến tính graphene oxide khử bằng Fe3O4 để xác định điện hoá Rhodamine B Tác giả: TS. Võ Thắng Nguyên*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 19, No. 1, 2021. Trang: 59. Năm 2021. (15/03/2021)
  
7. Bài báo:  MÔ PHỎNG TRUYỀN TÍN HIỆU TRONG SỢI QUANG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHIA BƯỚC FOURIER Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng*; PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 19, No. 1, 2021. Trang: 31. Năm 2021. (15/03/2021)
  
8. Bài báo:  Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục: Cơ hội và thách thức đến tương lai của việc dạy và học ở trường đại học Tác giả: TS. Trần Văn Hưng*; ThS. Đinh Thị Mỹ Hạnh*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 19, No. 2, 2021. Trang: 43. Năm 2021. (01/07/2021)
  
9. Bài báo:  FDI và Thất nghiệp - Phân tích thực nghiệm tại các quốc gia đang phát triển Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh, Nguyễn Thành Đạt. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. 3(514). Trang: 109-116. Năm 2021. (01/12/2020)
  
10. Bài báo:  Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - Động lực mới cho ngành Kiến trúc Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, Trần Anh Tuấn. Tạp chí Xây dựng. 633 (tháng 2-2021). Trang: 68-75. Năm 2021. (11/02/2021)
  
11. Bài báo:  NHỮNG TIỀM NĂNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Tác giả: Lương Xuân Thành. Tạp chí kinh tế châu Á - Thái bình dương. 580. Trang: 94-96. Năm 2021. (28/02/2021)
  
12. Bài báo:  Văn hóa miền trung với kiến trúc nhà thờ tộc họ: các giá trị cần được lưu giữ và bảo tồn Tác giả: Lê Minh Sơn, Phan Thanh Trung, Phan Bảo An*. Tạp chí kiến trúc Việt Nam. 1-2021. Trang: 73-79. Năm 2021. (06/03/2021)
  
13. Bài báo:  Văn hóa Miền Trung với kiến trúc nhà thờ tộc họ, các giá trị cần được lưu giữ và bảo tồn Tác giả: Lê Minh Sơn, Phan Thanh Trung, Phan Bảo An. Tạp chí Kiến trúc Việt Nam - ISSN: 0866-8617. 01/2021. Trang: 73-75. Năm 2021. (03/03/2021)
  
14. Bài báo:  Xử lý đá phế phẩm thành cát nghiền và nghiên cứu tính công tác của hỗn hợp bê tông thương phẩm sử dụng cát nghiền Tác giả: Huỳnh Phương Nam, Vũ Hoàng Trí. Tạp chí Vật liệu và Xây dựng. 1/2021. Trang: 35-40. Năm 2021. (06/05/2021)
  
15. Bài báo:  Relationship between organizational culture and firm performance: A case study in Vietnam Tác giả: Nguyen Thị Thuy Hang, Nguyen Hiep, Nguyen Phuc Nguyen, & Hoang Trong Hung. Hue University Journal of Science: Economics and Development. 130(5B). Trang: 5-15. Năm 2021. (15/05/2021)
  
16. Bài báo:  NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐIỆN HÓA CỦA RHODAMINE B TRÊN ĐIỆN CỰC THỦY TINH BIẾN TÍNH BẰNG Fe3O4/rGO Tác giả: Vũ Thị Duyên, Ngô Thị Mỹ Bình, Đoàn Văn Dương, Hoàng Thị Thùy Trang Đinh Văn Tạc, Trịnh Ngọc Đạt, Lê Vũ Trường Sơn, Võ Thắng Nguyên*. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại Học Đà Nẵng. 19. Trang: 52-57. Năm 2021. (09/05/2021)
  
17. Bài báo:  Đóng góp của Nguyễn Ái Quốc cho chủ nghĩa duy vật lịch sử qua lý luận cách mạng Đông Dương Tác giả: TRẦN HỒNG LƯU. Tạp chí Khoa học xã hội. 5. Trang: 1-12. Năm 2021. (15/05/2021)
  
18. Bài báo:  NHỮNG TIỀM NĂNG VÀ THÁCH THỨC CỦA PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG SỬ DỤNG PIN NHIÊN LIỆU HYDRO
JST-UD2020-169 JST-UD2020-169
Tác giả: ThS. Ngô Phi Mạnh, Dương Đình Nghĩa, Bùi Viết Cường
JST-UD2020-169 JST-UD2020-169.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. VOL. 19, NO. 3, 2021. Trang: JST-UD2020-169. Năm 2021.
(18/05/2021)
  
19. Bài báo:  GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG HYDRATE BIOGAS Tác giả: TS. Trương Lê Bích Trâm*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 19, No. 3, 2021. Trang: 6. Năm 2021. (10/05/2021)
  
20. Bài báo:  Nghiên cứu ứng dụng học sâu trong dự báo công suất phát nguồn điện gió Tác giả: PGS.TS. Đinh Thành Việt*; TS. Dương Minh Quân. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 19, No. 3, 2021. Trang: 12. Năm 2021. (10/05/2021)
  
21. Bài báo:  Robot nhổ cỏ tự động dựa trên phân tích ảnh sử dụng mô hình học sâu Tác giả: TS. Phan Trần Đăng Khoa*; ThS. Vũ Vân Thanh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 19, No. 3, 2021. Trang: 29. Năm 2021. (10/05/2021)
  
22. Bài báo:  Tổng hợp xúc tác CeO2 cho phản ứng oxi hóa hoàn toàn toluene và isopropanol Tác giả: TS. Nguyễn Đình Minh Tuấn*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 19, No. 3, 2021. Trang: 33. Năm 2021. (10/05/2021)
  
23. Bài báo:  Các chất ức chế enzyme PTP1B phân lập từ cây dây lóp bóp (Gymnosporia stylosa Pierre) Tác giả: PGS.TS. Giang Thị Kim Liên*; TS. Nguyễn Phi Hùng*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 19, No. 3, 2021. Trang: 37. Năm 2021. (10/05/2021)
  
24. Bài báo:  Đánh giá chất lượng và quá trình nảy mầm của hạt giống sâm ngọc linh Tác giả: Đinh Xuân Tú, Nguyễn Phúc Quân, Vũ Duy Dũng, Nguyễn Minh Lý, Ngô Thị Hoàng Vân
.
Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. 19(2). Trang: 185-194. Năm 2021.
(18/05/2021)
  
25. Bài báo:  Cải Tiến và Ứng Dụng IoT vào Quản Lý Quy Trình Kiểm Tra Chất Luợng Vải Nhuộm tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Phong Phú Tác giả: Phuong Thao Nguyen Nguyen, Hong Nguyen Nguyen*. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. ISSN 1859-1531, Vol. 19, No. 4.2. Trang: 22-27. Năm 2021. (19/05/2021)
  
26. Bài báo:  Tổng quan sử dụng phương pháp phần tử rời rạc mô phỏng thí nghiệm ba trục với mô hình tiếp xúc đàn hồi phi tuyến Tác giả: Lương Nguyễn Hoàng Phương, Nguyễn Văn Linh. Tạp chí Cầu đường Việt Nam ISSN 1859-459X. 5. Trang: 14-18. Năm 2021. (19/05/2021)
  
27. Bài báo:  Nghiên cứu sự sinh trưởng phát triển, năng suất, phẩm chất của cây dưa lưới (Cucumis melo L.) trồng trong nhà màng với công nghệ tưới nhỏ giọt và châm phân tự động tại Đà Nẵng Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Bùi Đức Hạnh. Tạp chí Công Thương. 10 (tháng 5/2021). Trang: 138-144. Năm 2021. (28/05/2021)
  
28. Bài báo:  Phát triển năng lực dạy học cho giảng viên sư phạm Sinh học nhằm đáp ứng nhu cầu thực hiện chương trình phổ thông mới 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Tạp chí Giáo dục. Kỳ 1 tháng 7/2021. Trang: 87-91. Năm 2021. (28/05/2021)
  
29. Bài báo:  Tổng quan về giá trị dinh dưỡng, thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của quả mãng cầu xiêm. Tác giả: Lê Thị Tuyết Anh, Phan Lê Phương Thảo, Nguyễn Tiên Hoàng. Tạp chí Khoa học, ĐH Sư Phạm Hà Nội 2. 71. Trang: 33-41. Năm 2021. (25/05/2021)
  
30. Tham luận:  Kết quả bước đầu về thành phần thức ăn của thằn lằn chân ngắn Lygosoma angeli Lygosoma siamensis ở ven biển tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu. Tác giả: Lê Văn Mạnh, Võ Đình Ba, Phan Thị Hoa, Nguyễn Ngọc Sang. Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 Hề thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. Trang: 271-278. Năm 2021. (09/06/2021)
  
31. Bài báo:  Tác động của thanh khoản cổ phiếu đến tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn: Trường hợp các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Tác giả: Võ Thị Thúy Anh - Phan Trần Minh Hưng. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Chờ đăng. Trang: 1-15. Năm 2021. (31/05/2021)
  
32. Bài báo:  Tác động của quy định đối với hoạt động ngân hàng và loại hình sở hữu lên mức độ chấp nhận rủi ro: Bằng chứng từ các quốc gia Châu Á Tác giả: Võ Thị Thúy Anh và Thái Thị Hồng Ân. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Chờ đăng. Trang: 1-10. Năm 2021. (31/05/2021)
  
33. Bài báo:  Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm EM đến khả năng thu hồi Biogas từ quá trình ủ kỵ khí kết hợp phân lợn và phế thải ngô Tác giả: Kiều Thị Hòa, Phạm Phú Song Toàn. Proceeding of The 6th National Scientific Conference on ATiGB 2020 (XNB TT&TT, ISBN: 978-604-80-5414-4). 6. Trang: 55 - 58. Năm 2021. (28/05/2021)
  
34. Bài báo:  Phân tích hiện tượng hư hỏng gối cầu cao su cốt bản thép đối với cầu bê tông cốt thép ứng suất trước nhịp giản đơn Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Phan Hoàng Nam, Nguyễn Bảo Anh. Tạp chí Giao thông vận tải. ISSN 2354-0818, 6/2021. Trang: 59-62. Năm 2021. (02/06/2021)
  
35. Bài báo:  Ảnh hưởng của năng lực canh tranh động đến kết quả kinh doanh: Trường hợp các công ty du lịch tại Miền Trung
Tác giả: Nguyễn Phúc Nguyên và Hoàng Anh Viện. Tạp chí Kinh tế và phát triển. 288. Trang: 83-92. Năm 2021.
(03/06/2021)
  
36. Bài báo:  Lựa chọn kiến trúc và hàm truyền của mô hình thần kinh nhân tạo để dự báo lưu lượng dòng chảy tại lưu vực Thu Bồn-Vu Gia, Việt Nam Tác giả: Lưu Duy Vũ, Nguyễn Đức Sỹ. Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. 1. Trang: 93-96. Năm 2021. (05/06/2021)
  
37. Bài báo:  NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐIỆN HÓA CỦA RHODAMINE B TRÊN ĐIỆN CỰC THỦY TINH BIẾN TÍNH BẰNG Fe3O4/rGO Tác giả: Vũ Thị Duyên, Ngô Thị Mỹ Bình, Đoàn Văn Dương, Hoàng Thị Thùy Trang Đinh Văn Tạc, Trịnh Ngọc Đạt, Lê Vũ Trường Sơn, Võ Thắng Nguyên*. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG -. 19(1). Trang: 52-57. Năm 2021. (30/05/2021)
  
38. Bài báo:  Critical success factors for e-learning at university level: A case study from Da Nang University of Technology and Education (UTE-DN) Tác giả: Ha T.T. Truong, Van T.H. Nguyen, Linh T. Le, Nguyet T.A. Truong. Journal of Technical Education Science - Ho Chi Minh City University of Technology and Education. 62. Trang: 66-74. Năm 2021. (30/05/2021)
  
39. Bài báo:  Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống truyền động ô tô điện Tác giả: Phạm Quốc Thái, Huỳnh Đức Trí. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. VOL. 19, NO. 4.1. Trang: 47-52. Năm 2021. (01/06/2021)
  
40. Bài báo:  CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN CHO DẢI VEN BIỂN BẮC TRUNG BỘ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP. Tác giả: ThS. Huỳnh Bá Thúy Diệu. Trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân. 1. Trang: 37-50. Năm 2021. (01/06/2021)
  
41. Bài báo:  Lịch Hiệp Kỷ dưới triều Nguyễn (1802-1883) Tác giả: Trương Anh Thuận. Tạp chí Khoa học Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. 01. Trang: 54-64. Năm 2021. (03/06/2021)
  
42. Bài báo:  Prediction of axial strength in circular steel tube confined concrete columns using artificial intelligence Tác giả: Ngoc-Tri Ngo∗, Thi-Phuong-Trang Pham, Le Hoang An, Quang-Trung Nguyen,Thi-Thao-Nguyen Nguyen, Van-Vu Huynh. Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE)-NUCE. 15(2). Trang: 113-126. Năm 2021. (09/06/2021)
  
43. Bài báo:  Học máy trong quản lý năng lượng tòa nhà
Tác giả: Ngoc-Tri Ngo*, Ngoc-Son Truong, Thi Thu Ha Truong, Anh-Duc Pham, Nhat-To Huynh. Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Vol. 19, No.4.2. Trang: 34-38. Năm 2021.
(09/06/2021)
  
44. Bài báo:  Quan điểm của Chủ nghĩa cộng đồng phương Tây đương đại đối với vấn đề nhân quyền Tác giả: Nguyễn Hùng Vương, Lê Xuân Hoa. Tạp chí Nghiên cứu con người, Viện Nghiên cứu con người – Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. 02 (113). Trang: 58. Năm 2021. (03/06/2021)
  
45. Bài báo:  Tăng cường ứng dụng phương tiện truyền thông mới trong quản lý giáo dục đại học hiện nay Tác giả: Nguyễn Hùng Vương, Phùng Thị Thúy Tình. Tạp chí Giáo dục và Xã hội. 122(183). Trang: 168. Năm 2021. (03/06/2021)
  
46. Bài báo:  Chủ nghĩa hoài nghi châu Âu ở Pháp: Thách thức đối với Eu trong thời đại ngày nay Tác giả: Nguyễn Hùng Vương, Ngô Khắc Sơn. Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới. 05 (301). Trang: 34-46. Năm 2021. (03/06/2021)
  
47. Bài báo:  Đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro trong triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Đà Nẵng Tác giả: Phạm Thị Trang. Tạp chí của Bộ xây dựng. số tháng 4, ISSN: 2734 - 9888. Trang: 79-85. Năm 2021. (03/06/2021)
  
48. Bài báo:  Study to complete the risk allocation process in the public private partnership (PPP) project in Technical infrastructure construction investment in Vietnam Tác giả: Phạm Thị Trang. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số tháng 5 (5/2021). Trang: 54-57. Năm 2021. (03/06/2021)
  
49. Bài báo:  Ứng dụng phép biến đổi afin tích hợp vào AutoCAD xác định chính xác chiều dài của cặp trục của các elíp hình chiếu trục đo của các đường tròn thuộc hoặc song song với các mặt phẳng tọa độ Tác giả: Nguyễn Đức Sỹ, Tôn Nữ Huyền Trang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. 2. Trang: 18-21. Năm 2021. (05/06/2021)
  
50. Bài báo:  Nghiên cứu thực nghiệm xác định cường độ và mô đun đàn hồi của bê tông nhựa polyme C12.5 trong tính toán thiết kế áo đường mềm Tác giả: Nguyễn Đức Sỹ, Lê Thị Thùy Linh, Tôn Nữ Huyền Trang, Nguyễn Văn Long. Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. 1. Trang: 59-62. Năm 2021. (05/06/2021)
  
 Tìm thấy: 13371 mục / 268 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn