TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
73,481,191
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
1. Bài báo:  Nghiên cứu các nhân tố thành công cho dự án PPP và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tác giả: Phạm Anh Đức, Trương Thị Thu Hà, Mai Tuấn Vũ. The University of Da Nang, Journal of Science and Technology. (120) 11. Trang: 12-17. Năm 2107. (05/12/2017)
  
2. Bài báo:  Tích chập suy rộng liên kết với biến đổi tích phân dạng Fourier và ứng dụng Tác giả: Phan Đức Tuấn, Bùi Thị Giang. Tạp chí KH&GD Trường ĐHSP ĐHĐN. 7(02). Trang: 1-5. Năm 2103. (13/04/2017)
  
3. Bài báo:  Ứng dụng phương pháp tối ưu hóa hình học để tái thiết kế cánh tay trên của robot Delta Tác giả: TS. Lê Hoài Nam*; TS. Nguyễn Đình Sơn; TS. Võ Như Thành. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 63. Năm 2020. (21/04/2020)
  
4. Bài báo:  Nghiên cứu hội chứng "zoombie học đường" ở sinh viên Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng Tác giả: ThS. Nguyễn Võ Huyền Dung*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 61. Năm 2020. (18/05/2020)
  
5. Bài báo:  Nghiên cứu xây dựng mô hình phóng điện cục bộ trong vật liệu cách điện ở các tần số làm việc khác nhau Tác giả: TS. Nguyễn Hồng Việt Phương*; TS. ATiGB 2019*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.2, 2020. Trang: 25. Năm 2020. (10/06/2020)
  
6. Bài báo:  Vai trò của hệ thống lưu trữ đến ổn định tần số lưới điện siêu nhỏ độc lập Tác giả: TS. ATiGB 2019*; PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu*; ThS. Nguyễn Văn Tấn. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.2, 2020. Trang: 45. Năm 2020. (10/06/2020)
  
7. Bài báo:  ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XÓI HẠT MỊN CỦA ĐẬP ĐẤT HỒ CHỨA NƯỚC DIÊN TRƯỜNG QUẢNG NGÃI DỰA VÀO CHỈ SỐ KHÁNG XÓI Tác giả: TS. Lê Văn Thảo*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 29. Năm 2020. (24/06/2020)
  
8. Bài báo:  Thử nghiệm quá trình phân hủy bùn thải từ trạm xử lý nước thải đô thị trong điều kiện hiếu khí có phối trộn giá thể Tác giả: ThS. Võ Diệp Ngọc Khôi*; PGS.TS. Trần Văn Quang. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 84. Năm 2020. (24/06/2020)
  
9. Bài báo:  Động lực học và các đặc tính dao động của hệ con lắc furuta Tác giả: TS. Anh-Đức Phạm*; ThS. Trần Quang Khải; TS. Do Le Hung Toan. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 33. Năm 2020. (24/06/2020)
  
10. Bài báo:  LÀNG GỐM THANH HÀ (HỘI AN – QUẢNG NAM) THẾ KỶ XIX Tác giả: TS. Nguyễn Minh Phương. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử xứ Quảng. 14 (1/2020). Trang: 92-100. Năm 2020. (07/02/2020)
  
11. Bài báo:  nghiên cứu mô hình mô phỏng quy luật vận hành cho các nhà máy nhiệt điện trong thị trường Tác giả: TS. Lê Hồng Lâm*; PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng; ThS. Xuân Bách Đinh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 16. Năm 2020. (21/04/2020)
  
12. Bài báo:  Ứng dụng phương pháp tối ưu hóa hình học để tái thiết kế cánh tay trên của robot Delta Tác giả: TS. Lê Hoài Nam*; TS. Nguyễn Đình Sơn; TS. Võ Như Thành. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 63. Năm 2020. (21/04/2020)
  
13. Bài báo:  Động lực học và các đặc tính dao động của hệ con lắc furuta Tác giả: TS. Anh-Đức Phạm*; ThS. Trần Quang Khải; TS. Do Le Hung Toan. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 33. Năm 2020. (24/06/2020)
  
14. Bài báo:  CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHỌN PHƯƠNG THỨC ĐI LẠI CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Tác giả: ThS. Trần Thị Phương Anh*; PGS.TS. Phan Cao Thọ; ThS. Nguyễn Phước Quý Duy. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 14. Năm 2020. (18/05/2020)
  
15. Bài báo:  XÂY DỰNG QUY TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ CHO TRẺ EM BỊ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chinh*; ThS. Lê Thị Hằng*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 83. Năm 2020. (18/05/2020)
  
16. Bài báo:  Phân tích đặc điểm của môi chất lạnh thường dùng R32, R410A khi quá lạnh đối với hệ thống lạnh Tác giả: TS. ATiGB 2019*; TS. Hoàng Thành Đạt*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.2, 2020. Trang: 29. Năm 2020. (10/06/2020)
  
17. Bài báo:  XỬ LÝ LỖI VI PHẠM VƯỢT ĐÈN VÀ DỪNG ĐỖ DỰA TRÊN HỌC SÂU Tác giả: TS. Huỳnh Hữu Hưng*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 106. Năm 2020. (24/06/2020)
  
18. Tham luận:  Một số yếu tố quan trọng trong việc xây dựng và hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp "Có sức sống" tại đại phương Tác giả: Lê Minh Hiệp, Huỳnh Ngọc Thành. Hội thảo "Xu hướng mới trong thương mại toàn cầu và thực tiễn tại Việt Nam. Trang: 20-24. Năm 2020. (29/02/2020)
  
19. Bài báo:  Phân tích hệ số động lực trong cầu giàn thép dưới tác dụng của tải trọng xe 3 trục mô hình 2 khối lượng. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Duy Thảo. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về Động lực học và Điều khiển. ISBN:978-604-913-966-6. Trang: 30-36. Năm 2020. (01/03/2020)
  
20. Bài báo:  Experimental and Numerical invesigation of full-field strain measurement and fracture parameter of lead-free solder using DIC technique Tác giả: Tao Quang Bang, L. Benabou, N.V.T. An, and Xuan Hung Nguyen. Vietnam Journal of Mechanics. 1. Trang: 1-8. Năm 2020. (10/03/2020)
  
21. Bài báo:  Mô hình khử nhiễu ảnh dựa trên tổng biến phân thích nghi Tác giả: Phan Trần Đăng Khoa. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 8(5.1). Trang: 38-41. Năm 2020. (10/03/2020)
  
22. Bài báo:  Khó khăn của sinh viên chuyên Anh năm thứ 3 trong việc học môn Đọc Hiểu ở Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng, Việt Nam (DIFFICULTIES ENCOUNTERED BY THIRD-YEAR ENGLISH MAJOR STUDENTS IN LEARNING COMPREHENSIVE READING AT ENGLISH DEPARTMENT, UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGE STUDIES, THE UNIVERSITY OF DANANG, VIETNAM) - International Journal of Education and Pedagogy - e-ISSN: 2682-8464 | Vol. 2, No. 1, 60-71, 2020 Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh. International Journal of Education and Pedagogy. e-ISSN: 2682-8464 | Vol. 2, No. 1, 60-71, 2020. Trang: 60-71. Năm 2020. (16/03/2020)
  
23. Bài báo:  Áp dụng quan điểm ngôn ngữ học tri nhận về các động từ tri giác trong dạy học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ
Tác giả: Trần Thị Thùy Oanh. Tạp chí Nhân lực Khoa học Xã hội. 02(81). Trang: 35-37. Năm 2020.
(18/03/2020)
  
24. Bài báo:  Chiến lược kiểm soát thông gió tự nhiên thông minh trong công trình kiến trúc Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn. Tạp chí Kiến trúc. 02-2020. Trang: 27-31. Năm 2020. (28/03/2020)
  
25. Bài báo:  Đặc tính dòng chảy và phát tán của dòng tia kép kết hợp xoáy lốc Tác giả: Minh Duc Le, Ching Min Hsu, Thi Phuong Quyen Nguyen. Journal of Science and Technology-University of Danang. xxx-xxx. Trang: xxx-xxx. Năm 2020. (16/04/2020)
  
26. Bài báo:  HIỆN TRẠNG NƯỚC NGẦM TẠI KHU VỰC RANH GIỚI GIỮA TRỤC ĐƯỜNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HỒ NGHINH, QUẬN SƠN TRÀ, TP. ĐÀ NẴNG Tác giả: TS. Lê Phước Cường*; TS. Phan Bảo An; Lương Văn Thọ. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 5. Năm 2020. (21/04/2020)
  
27. Bài báo:  HIỆN TRẠNG NƯỚC NGẦM TẠI KHU VỰC RANH GIỚI GIỮA TRỤC ĐƯỜNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HỒ NGHINH, QUẬN SƠN TRÀ, TP. ĐÀ NẴNG Tác giả: TS. Lê Phước Cường*; TS. Phan Bảo An; Lương Văn Thọ. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 5. Năm 2020. (21/04/2020)
  
28. Bài báo:  nghiên cứu mô hình mô phỏng quy luật vận hành cho các nhà máy nhiệt điện trong thị trường Tác giả: TS. Lê Hồng Lâm*; PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng; ThS. Xuân Bách Đinh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 16. Năm 2020. (21/04/2020)
  
29. Bài báo:  Ứng dụng phương pháp tối ưu hoá hình học để tái thiết kế cánh tay trên của robot Delta
Tác giả: Trần Thanh Hải Tuấn, Võ Như Thành, Lê Hoài Nam, Nguyễn Đình Sơn
.
Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 18 (3). Trang: 59-62. Năm 2020.
(14/04/2020)
  
30. Bài báo:  XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ CLB TDTT TRONG SINH VIÊN Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Tác giả: ThS. Đàm Hùng Phi. Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Đà Nẵng. Tạp chí khao học và Đào tạo Thể thao - Trường Đại học TDTT Đà Nẵng. ISSN: 2588 - 1345. Trang: ISSN: 2588 - 1345. Năm 2020. (16/04/2020)
  
31. Bài báo:  Potential of Hybrid Data-Intelligence Algorithms for Multi-Station Modelling of Rainfall Tác giả: Pham, Q. B., Abba, S. I., Usman, A. G., Linh, N. T. T., Gupta, V., Malik, A., ... & Tri, D. Q.. Water Resources Management. 33(15). Trang: 5067-5087. Năm 2020. (22/04/2020)
  
32. Bài báo:  Climate change impact on Urban flooding in Quynhon city, Vietnam Tác giả: Vo, N. D. P., Bhuiyan, M. A., & Vo, N. D.. CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure (pp. 1075-1080). Springer, Singapore.. N/a. Trang: N/a. Năm 2020. (22/04/2020)
  
33. Bài báo:  Truyền thông đại chúng và thanh khoản cổ phiếu Tác giả: Đặng Tùng Lâm. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. 5(504). Trang: 68-77. Năm 2020. (29/06/2020)
  
34. Tham luận:  Bản sắc tôn giáo và vấn đề chủ nghĩa dân tộc tại Ấn Độ hiện nay Tác giả: Lê Nguyễn Hải Vân. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020 "Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ, quốc tế học tại Việt Nam. Trang: 660-674. Năm 2020. (30/06/2020)
  
35. Tham luận:  NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI QUẢN TRỊ CHIẾNLƯỢC Tác giả: Trần Thị Thu Trâm, Đỗ Hoàng Hải. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA NĂM 2020 KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VÀ TÀI CHÍNH VIỆT NAM XU HƯỚNG VÀ TRIỂN VỌNG. Trang: 420-430. Năm 2020. (30/06/2020)
  
36. Bài báo:  PGS.TS Lê Hữu Ái - TS Lê Văn Thao, Các trường đại hoc cần phải có một triết lý giáo dục riêng, Tạp chí Sinh hoatl lý luận, Học viện chính trị khu vực III Tác giả: Lê Hữu Ái, Lê Văn Thao. Học viên Chính tri khu vực III. 4(169)2020. Trang: 90-93,99. Năm 2020. (30/06/2020)
  
37. Bài báo:  Sử dụng Bond-Graph để mô phỏng phạm vi ứng dụng của cảm biến và chùm áp điện trong mạch phục hồi năng lượng Tác giả: Van Nguyen Thi Hai, Thien Duong Quang. SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT JOURNAL - ENGINEERING AND TECHNOLOGY. 03. Trang: Online first. Năm 2020. (01/07/2020)
  
38. Tham luận:  Nghiên cứu mô phỏng số dòng chảy qua hệ thống các khối lang trụ tiết diện vuông Tác giả: Nguyễn Văn Triều, Dương Ðình Nghĩa, Huỳnh Tấn Tiến, Nguyễn Quang Trung, Lê Minh Ðức, Dương Việt Dũng. Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc lần thứ 22. Trang: 784-789. Năm 2020. (01/07/2020)
  
39. Bài báo:  Vấn đề sông Saint Croix trong quan hệ ngoại giao Anh - Mỹ (1783 - 1798) Tác giả: Nguyễn Văn Sang. Tạp chí Lịch sử Quân sự. 343. Trang: 80-88. Năm 2020. (01/07/2020)
  
40. Bài báo:  Gia cường kết cấu sàn BTCT bằng cáp ƯLT căng ngoài kết hợp tấm sợi carbon Tác giả: Nguyễn Lan- Trương Hoài Chính- Trần Minh. Tạp chí Xây Dựng. 6-2020. Trang: 145-152. Năm 2020. (01/07/2020)
  
41. Tham luận:  Đánh giá ảnh hưởng của tỷ lệ butanol trong hỗn hợp nhiên liệu xăng-butanol đến quá trình cháy và tính năng động cơ đánh lửa cưỡng bức ở chế độ vận hành thường xuyên Tác giả: Huỳnh Tấn Tiến, Trần Van Nam, Nguyễn Quang Trung, Dương Việt Dũng, Lê Minh Ðức, Dương Ðình Nghĩa. Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc lần thứ 22. Trang: 761-771. Năm 2020. (01/07/2020)
  
42. Bài báo:  Thanh toán di động – thách thức và tiềm năng phát triển tại thị trường Việt Nam Tác giả: Trần Thảo An, Trần Thế Sơn, Trần Thị Yến Vinh. Tạp chí Thông tin và Truyền thông.. 1. Trang: 1-20. Năm 2020. (02/07/2020)
  
43. Bài báo:  Bộ phát hiện quang hiệu suất cao dùng màng 3 lớp MoS2
Tác giả: Nguyen Linh Nam
.
Journal of Science and Technology, Issue on Information and Communication Technology. 18. Trang: 21. Năm 2020.
(02/07/2020)
  
44. Bài báo:  Is Usnic Acid a Promising Radical Scavenger ?
Tác giả: Nguyen Thi Hoa, May Van Bay, Adam Mechler, and Quan V. Vo*
.
ACS Omega (ACS Publications - American Chemical Society) doi.org/10.1021/acsomega.0c02306. xxx. Trang: xxx-xxx. Năm 2020.
(03/07/2020)
  
45. Bài báo:  Ứng dụng công nghệ sản xuất ống xả động cơ máy kéo KAM50 Tác giả: Đinh Văn Nhật, Nguyễn Đắc Mỹ, Lê Văn Tụy, Lê Minh Đức*. Journal of Science and Technology-UD. Vol. 18 (No. 1). Trang: 60-63. Năm 2020. (13/01/2020)
  
46. Bài báo:  NGHỀ GỐM THANH HÀ (HỘI AN - QUẢNG NAM) VỚI NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA ĐỊA PHƯƠNG Tác giả: TS. Nguyễn Minh Phương, ThS. Đồng Thị Hương. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. 1(293)/2020. Trang: 61-70. Năm 2020. (07/02/2020)
  
47. Bài báo:  Ứng dụng hệ thống ngập chìm tạm thời trong nhân giống sâm Ngọc Linh (Panax Vietnamensis Ha et Grushv.) Tác giả: Nguyễn Phúc Quân, Vũ Đức Thanh, Nguyễn Minh Lý, Đinh Xuân Tú. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 2. Trang: 22-30. Năm 2020. (11/02/2020)
  
48. Bài báo:  Phân tích dao động cầu giàn thép chịu tải trọng xe 3 trục mô hình 2 khối lượng. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Duy Thảo. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về Động lực học và Điều khiển. ISBN:978-604-913-966-6. Trang: 49-56. Năm 2020. (01/03/2020)
  
49. Bài báo:  Phạm trù Thang độ trong ngôn ngữ bình luận về xã hội trên báo chí tiếng Việt và tiếng Anh Tác giả: ThS. Võ Nguyễn Thùy Trang*; ThS. Trương Lê Bích Trang. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 2, 2020. Trang: 48. Năm 2020. (25/03/2020)
  
50. Bài báo:  Mạng ngữ nghĩa của giới từ 'in' trong tiếng Anh và 'trong' trong tiếng Việt Tác giả: ThS. Thi Phuong Thao Mai*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 2, 2020. Trang: 61. Năm 2020. (25/03/2020)
  
 Tìm thấy: 11918 mục / 239 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn