TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
66,850,808
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
1. Bài báo:  Nghiên cứu các nhân tố thành công cho dự án PPP và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tác giả: Phạm Anh Đức, Trương Thị Thu Hà, Mai Tuấn Vũ. The University of Da Nang, Journal of Science and Technology. (120) 11. Trang: 12-17. Năm 2107. (05/12/2017)
  
2. Bài báo:  Tích chập suy rộng liên kết với biến đổi tích phân dạng Fourier và ứng dụng Tác giả: Phan Đức Tuấn, Bùi Thị Giang. Tạp chí KH&GD Trường ĐHSP ĐHĐN. 7(02). Trang: 1-5. Năm 2103. (13/04/2017)
  
3. Bài báo:  Thiết kế tối ưu gối con lắc một mặt trượt ma sát SFP chống động đất cho nhà cao tầng khi có xét ảnh hưởng thành phần kích động đứng Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Ngô Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Nam.. Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về Động lực học và Điều khiển. Tai Đà Nẵng, 19-20/7/2019.. ISBN 978-604-913-966-6. DOI 10.15625/vap.2019000259. Trang: 76-81. Năm 2020. (06/08/2019)
  
4. Bài báo:  Kiểm soát tham nhũng và sự lựa chọn phương thức thanh toán trong thị trường M&A toàn cầu Tác giả: Đặng Hữu Mẫn. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. 1(500). Trang: .. Năm 2020. (02/07/2019)
  
5. Tham luận:  Chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng đạo đức mới theo di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh Tác giả: Trần Hồng Lưu. Nxb Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh. Trang: 580-586. Năm 2020. (14/01/2020)
  
6. Bài báo:  ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG NUÔI TRÙN QUẾ ĐỂ XỬ LÝ CHẤT THẢI NÔNG NGHIỆP VÀ ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG NUÔI TRÙN QUẾ TỰ ĐỘNG Tác giả: TS. Lê Thị Xuân Thùy*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 7. Năm 2020. (03/03/2020)
  
7. Bài báo:  Mô hình mạng công nghiệp LoRaWAN cho thành phố Đà Nẵng: giải pháp cho ứng dụng IoT tầm xa tiêu thụ năng lượng thấp Tác giả: TS. Ngô Đình Thanh*; PGS.TS. Phạm Văn Tuấn; TS. Lê Quốc Huy. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 11. Năm 2020. (03/03/2020)
  
8. Bài báo:  Mô hình mạng công nghiệp LoRaWAN cho thành phố Đà Nẵng: giải pháp cho ứng dụng IoT tầm xa tiêu thụ năng lượng thấp Tác giả: TS. Ngô Đình Thanh*; PGS.TS. Phạm Văn Tuấn; TS. Lê Quốc Huy. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 11. Năm 2020. (03/03/2020)
  
9. Bài báo:  Mô hình mạng công nghiệp LoRaWAN cho thành phố Đà Nẵng: giải pháp cho ứng dụng IoT tầm xa tiêu thụ năng lượng thấp Tác giả: TS. Ngô Đình Thanh*; PGS.TS. Phạm Văn Tuấn; TS. Lê Quốc Huy. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 11. Năm 2020. (03/03/2020)
  
10. Bài báo:  Nghiên cứu đánh giá khả năng tăng tải trọng xử lý chất hữu cơ của các loại vật liệu đệm cho bể Aeroten trong xử lý nước thải chế biến thủy sản Tác giả: ThS. Phan Thị Kim Thủy*; PGS.TS. Trần Văn Quang. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 27. Năm 2020. (03/03/2020)
  
11. Bài báo:  Nghiên cứu đánh giá khả năng tăng tải trọng xử lý chất hữu cơ của các loại vật liệu đệm cho bể Aeroten trong xử lý nước thải chế biến thủy sản Tác giả: ThS. Phan Thị Kim Thủy*; PGS.TS. Trần Văn Quang. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 27. Năm 2020. (03/03/2020)
  
12. Bài báo:  Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của áp suất cuối kỳ nén đến phát thải khí xả của động cơ diesel máy chính tàu cá Tác giả: ThS. Đức Tuấn Hồ*; PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 31. Năm 2020. (03/03/2020)
  
13. Bài báo:  PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP BẢO VỆ RƠLE TẠI NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRÚC SƠN BẰNG PHẦN MỀM ETAP Tác giả: TS. Vũ Phan Huấn*; GS.TS. Lê Kim Hùng*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 37. Năm 2020. (03/03/2020)
  
14. Bài báo:  TÍNH NĂNG KỸ THUẬT VÀ PHÁT THẢI Ô NHIỄM ĐỘNG CƠ PHUN BIOGAS-HHO TRÊN ĐƯỜNG NẠP Tác giả: GS.TSKH. Bùi Văn Ga*; TS. Lê Minh Tiến; PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 49. Năm 2020. (03/03/2020)
  
15. Bài báo:  TÍNH NĂNG KỸ THUẬT VÀ PHÁT THẢI Ô NHIỄM ĐỘNG CƠ PHUN BIOGAS-HHO TRÊN ĐƯỜNG NẠP Tác giả: GS.TSKH. Bùi Văn Ga*; TS. Lê Minh Tiến; PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 49. Năm 2020. (03/03/2020)
  
16. Bài báo:  TÍNH NĂNG KỸ THUẬT VÀ PHÁT THẢI Ô NHIỄM ĐỘNG CƠ PHUN BIOGAS-HHO TRÊN ĐƯỜNG NẠP Tác giả: GS.TSKH. Bùi Văn Ga*; TS. Lê Minh Tiến; PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 49. Năm 2020. (03/03/2020)
  
17. Bài báo:  TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN DẦU CÁ HỒI BẰNG LIPASE TỪ MỦ ĐU ĐỦ Tác giả: PGS.TS. Đặng Minh Nhật*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 60. Năm 2020. (03/03/2020)
  
18. Bài báo:  Ứng dụng công nghệ sản xuất ống xả động cơ máy kéo KAM50 Tác giả: TS. Minh Duc Le*; TS. Lê Văn Tụy. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 64. Năm 2020. (03/03/2020)
  
19. Bài báo:  Ứng dụng công nghệ sản xuất ống xả động cơ máy kéo KAM50 Tác giả: TS. Minh Duc Le*; TS. Lê Văn Tụy. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 64. Năm 2020. (03/03/2020)
  
20. Bài báo:  Nghiên cứu phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất hóa học trong dịch chiết chloroform từ hoa đu đủ đực (carica papaya l.) Thu hái ở Quảng Nam – Đà Nẵng Tác giả: PGS.TS. Giang Thị Kim Liên*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 68. Năm 2020. (03/03/2020)
  
21. Bài báo:  Phương pháp tiếp tuyến giải và sáng tạo các bài toán tìm giới hạn hàm số Tác giả: TS. Phạm Quý Mười*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 75. Năm 2020. (03/03/2020)
  
22. Bài báo:  Ảnh hưởng của phương pháp bảo dưỡng đến các đặc trưng cường độ của cấp phối đá dăm gia cố xi măng Tác giả: Hồ Văn Quân, Mai Văn Thắng, Nguyễn Thanh Sang. Tạp chí GTVT. 3. Trang: 71–75. Năm 2020. (18/03/2020)
  
23. Bài báo:  Ghi nhận và công bố thông tin về lợi thế thương mại và tài sản vô hình khác trong hợp nhất
kinh doanh - trường hợp của tập đoàn Vingroup.
Tác giả: Nguyễn Công Phương, Lê Thị Thu Hiền. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số 272 tháng 02/2020. Trang: 52-62. Năm 2020.
(20/02/2020)
  
24. Bài báo:  LÀNG GỐM THANH HÀ (HỘI AN – QUẢNG NAM) THẾ KỶ XIX Tác giả: TS. Nguyễn Minh Phương. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử xứ Quảng. 14 (1/2020). Trang: 92-100. Năm 2020. (07/02/2020)
  
25. Bài báo:  Ảnh hưởng của lãnh đạo nữ đến rủi ro công ty: Nghiên cứu tại Việt Nam Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Nam Thanh*; PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 2, 2020. Trang: 7. Năm 2020. (25/03/2020)
  
26. Bài báo:  Các giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển làng nghề thủ công tại Quảng Nam Tác giả: TS. Nguyễn Minh Phương*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 2, 2020. Trang: 15. Năm 2020. (25/03/2020)
  
27. Bài báo:  Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ CÁC BÊN LIÊN QUAN- CÔNG CỤ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tác giả: ThS. Trương Văn Thanh*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 2, 2020. Trang: 30. Năm 2020. (25/03/2020)
  
28. Bài báo:  Một số đặc điểm an ninh quốc tế sau Chiến tranh Lạnh Tác giả: ThS. Trần Thị Thu*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 2, 2020. Trang: 36. Năm 2020. (25/03/2020)
  
29. Bài báo:  Đánh giá khả năng nuôi trùn quế để xử lý chất thải nông nghiệp và đề xuất hệ thống nuôi trùn quế tự động Tác giả: Lê Thị Xuân Thuỳ, Lê Hoài Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 18 (1). Trang: 1-6. Năm 2020. (19/02/2020)
  
30. Bài báo:  Ngôn ngữ Đánh giá và Phán xét trong văn bản Bình luận về xã hội trên báo chí tiếng Việt và tiếng Anh Tác giả: ThS. Võ Nguyễn Thùy Trang*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 2, 2020. Trang: 42. Năm 2020. (25/03/2020)
  
31. Bài báo:  TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN DẦU CÁ HỒI BẰNG
LIPASE TỪ MỦ ĐU ĐỦ

Tác giả: Phan Thị Việt Hà, Huỳnh Thị Phương Thu, Đặng Minh Nhật. Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Vol. 18, No.1. Trang: 1-5. Năm 2020.
(17/03/2020)
  
32. Bài báo:  Một số đặc điểm an ninh quốc tế sau Chiến tranh Lạnh Tác giả: Trần Thị Thu. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Vol. 18, No. 2, 2020. Trang: 30-35. Năm 2020. (27/03/2020)
  
33. Bài báo:  Học thuyết luân lý và đạo đức của Nho giáo: ảnh hưởng của nó đến văn hóa Việt Nam Tác giả: Lâm Bá Hòa. Tạp chí Triết học. 2 (345). 2020. Trang: 59-67. Năm 2020. (21/09/2019)
  
34. Tham luận:  Một số yếu tố quan trọng trong việc xây dựng và hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp "Có sức sống" tại đại phương Tác giả: Lê Minh Hiệp, Huỳnh Ngọc Thành. Hội thảo "Xu hướng mới trong thương mại toàn cầu và thực tiễn tại Việt Nam. Trang: 20-24. Năm 2020. (29/02/2020)
  
35. Bài báo:  Flow and spreading characteristics of swirling jets at low Reynolds numbers Tác giả: Minh Duc Le and Thi Phuong Quyen Nguyen. Journal of Science and Technology-University of Danang. JST-UD2019-217E. Trang: xxx-xxx. Năm 2020. (01/03/2020)
  
36. Bài báo:  Phân tích hệ số động lực trong cầu giàn thép dưới tác dụng của tải trọng xe 3 trục mô hình 2 khối lượng. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Duy Thảo. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về Động lực học và Điều khiển. ISBN:978-604-913-966-6. Trang: 30-36. Năm 2020. (01/03/2020)
  
37. Bài báo:  Experimental and Numerical invesigation of full-field strain measurement and fracture parameter of lead-free solder using DIC technique Tác giả: Tao Quang Bang, L. Benabou, N.V.T. An, and Xuan Hung Nguyen. Vietnam Journal of Mechanics. 1. Trang: 1-8. Năm 2020. (10/03/2020)
  
38. Bài báo:  Mô hình khử nhiễu ảnh dựa trên tổng biến phân thích nghi Tác giả: Phan Trần Đăng Khoa. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. x. Trang: x. Năm 2020. (10/03/2020)
  
39. Bài báo:  Khó khăn của sinh viên chuyên Anh năm thứ 3 trong việc học môn Đọc Hiểu ở Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng, Việt Nam (DIFFICULTIES ENCOUNTERED BY THIRD-YEAR ENGLISH MAJOR STUDENTS IN LEARNING COMPREHENSIVE READING AT ENGLISH DEPARTMENT, UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGE STUDIES, THE UNIVERSITY OF DANANG, VIETNAM) - International Journal of Education and Pedagogy - e-ISSN: 2682-8464 | Vol. 2, No. 1, 60-71, 2020 Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh. International Journal of Education and Pedagogy. e-ISSN: 2682-8464 | Vol. 2, No. 1, 60-71, 2020. Trang: 60-71. Năm 2020. (16/03/2020)
  
40. Bài báo:  Áp dụng quan điểm ngôn ngữ học tri nhận về các động từ tri giác trong dạy học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ
Tác giả: Trần Thị Thùy Oanh. Tạp chí Nhân lực Khoa học Xã hội. 02(81). Trang: 35-37. Năm 2020.
(18/03/2020)
  
41. Bài báo:  Chiến lược kiểm soát thông gió tự nhiên thông minh trong công trình kiến trúc Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn. Tạp chí Kiến trúc. 02-2020. Trang: 27-31. Năm 2020. (28/03/2020)
  
42. Bài báo:  Let's Share The Resource When We're Co-located: Colocation Edge Computing Tác giả: Minh N. H. Nguyen, Chit Wutyee Zaw, Kitae Kim, Nguyen H. Tran, Choong Seon Hong. IEEE Transactions on Vehicular Technology. 2020. Trang: 1-15. Năm 2020. (01/04/2020)
  
43. Bài báo:  Ứng dụng công nghệ sản xuất ống xả động cơ máy kéo KAM50 Tác giả: Đinh Văn Nhật, Nguyễn Đắc Mỹ, Lê Văn Tụy, Lê Minh Đức*. Journal of Science and Technology-UD. Vol. 18 (No. 1). Trang: 60-63. Năm 2020. (13/01/2020)
  
44. Bài báo:  NGHỀ GỐM THANH HÀ (HỘI AN - QUẢNG NAM) VỚI NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA ĐỊA PHƯƠNG Tác giả: TS. Nguyễn Minh Phương, ThS. Đồng Thị Hương. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. 1(293)/2020. Trang: 61-70. Năm 2020. (07/02/2020)
  
45. Bài báo:  Ứng dụng hệ thống ngập chìm tạm thời trong nhân giống sâm Ngọc Linh (Panax Vietnamensis Ha et Grushv.) Tác giả: Nguyễn Phúc Quân, Vũ Đức Thanh, Nguyễn Minh Lý, Đinh Xuân Tú. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 2. Trang: 22-30. Năm 2020. (11/02/2020)
  
46. Bài báo:  Phân tích dao động cầu giàn thép chịu tải trọng xe 3 trục mô hình 2 khối lượng. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Duy Thảo. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về Động lực học và Điều khiển. ISBN:978-604-913-966-6. Trang: 49-56. Năm 2020. (01/03/2020)
  
47. Bài báo:  Nghiên cứu ứng xử dầm bê tông cốt FRP trên phần mềm ATENA và thực nghiệm Tác giả: Nguyễn Lan, Hoàng Phương Hoa, Lê Quang Khiêm. Tuyển tập Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về Động lực học và Điều khiển. Tai Đà Nẵng, 19-20/7/2019.. ISBN 978-604-913-966-6. DOI 10.15625/vap.2019000260. Trang: 82-86. Năm 2020. (26/02/2020)
  
48. Bài báo:  Phạm trù Thang độ trong ngôn ngữ bình luận về xã hội trên báo chí tiếng Việt và tiếng Anh Tác giả: ThS. Võ Nguyễn Thùy Trang*; ThS. Trương Lê Bích Trang. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 2, 2020. Trang: 48. Năm 2020. (25/03/2020)
  
49. Bài báo:  Mạng ngữ nghĩa của giới từ 'in' trong tiếng Anh và 'trong' trong tiếng Việt Tác giả: ThS. Thi Phuong Thao Mai*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 2, 2020. Trang: 61. Năm 2020. (25/03/2020)
  
50. Bài báo:  Xu thế quảng cáo video trên mạng xã hội tại Việt Nam Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Lê Lộc Tiên; Vũ Thị Tuyết Mai.. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Vai trò của trí thức trẻ Việt Nam trong nền kinh tế số”. 1. Trang: 77. Năm 2019. (21/05/2019)
  
 Tìm thấy: 11587 mục / 232 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn