TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
97,643,968
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
1. Bài báo:  Nghiên cứu các nhân tố thành công cho dự án PPP và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tác giả: Phạm Anh Đức, Trương Thị Thu Hà, Mai Tuấn Vũ. The University of Da Nang, Journal of Science and Technology. (120) 11. Trang: 12-17. Năm 2107. (05/12/2017)
  
2. Bài báo:  Tích chập suy rộng liên kết với biến đổi tích phân dạng Fourier và ứng dụng Tác giả: Phan Đức Tuấn, Bùi Thị Giang. Tạp chí KH&GD Trường ĐHSP ĐHĐN. 7(02). Trang: 1-5. Năm 2103. (13/04/2017)
  
3. Bài báo:  Công bố thông tin tùy ý trong báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty đại chúng chưa niêm yết ở Việt Nam Tác giả: Nguyễn Hữu Cường; Phan Thị Vũ Mỵ. Nghiên cứu kinh tế (Economics Studies, ISSN 0866 - 7489). 2(537). Trang: 63-74. Năm 2023. (27/12/2021)
  
4. Bài báo:  Chất lượng công bố thông tin về báo cáo bộ phận của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Tác giả: Nguyễn Hữu Cường, Phan Viết Vấn. Nghiên cứu kinh tế (Economics Studies, ISSN 0866 - 7489). N/A. Trang: N/A. Năm 2023. (17/01/2022)
  
5. Bài báo:  Chất lượng công bố thông tin trong báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty đại chúng chưa niêm yết ở Việt Nam Tác giả: Nguyễn Hữu Cường; Phan Viết Vấn; Phan Thị Vũ Mỵ. Nghiên cứu kinh tế (Economics Studies, ISSN 0866 - 7489). N/A. Trang: N/A. Năm 2023. (22/07/2022)
  
6. Bài báo:  Các yếu tố ảnh hưởng ý định đặt phòng trên Booking.com: Tiếp cận từ lý thuyết giá trị tiêu dùng Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Trần Bảo Trân và Huỳnh Phương Trang. Tạp chí Khoa học công nghệ -Đại học Đà Nẵng. 21(2). Trang: 1-7. Năm 2023. (31/01/2023)
  
7. Bài báo:  Một số vấn đề về tổ chức hoạt động thực hành và trải nghiệm trong dạy học môn Toán lớp 10 Tác giả: Vũ Ngọc Hòa, Nguyễn Thanh Hưng, Lê Anh Vinh. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam. Tập 19 (Số 1 năm 2023). Trang: 38-43. Năm 2023. (02/02/2023)
  
8. Bài báo:  Dạy học vật lí lớp 11 theo định hướng giáo dục STEM để phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh Tác giả: Trương Công Cường, Nguyễn Thanh Hưng. Tạp chí Giáo dục và Xã hội. 143 (9/2022). Trang: 48-52. Năm 2023. (02/02/2023)
  
9. Bài báo:  Thiết kế máy đùn trục vít đơn sản xuất ống bọc xoắn nhựa PE bảo vệ dây điện Tác giả: Đặng Phước Vinh, Phan Lê Kỷ Nguyên, Hoàng Tuấn Hiệp. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 21 (1). Trang: 26-32. Năm 2023. (07/02/2023)
  
10. Bài báo:  Nhận diện sự giao thoa văn hóa, kiến trúc Pháp - Việt, trường hợp các công trình kiến trúc thuộc địa tại Huế Tác giả: Nguyễn Thị Hiền, Lê Minh Sơn *. Journal of Construction. 1-2023. Trang: 136-141. Năm 2023. (15/02/2023)
  
11. Bài báo:  Thiết kế và chế tạo máy cắt ống Plasma CNC 4 trục Tác giả: Ngô Thanh Nghị, Đặng Phước Vinh, Trần Văn Tiến, Lưu Công Chung, Lê Viết Cường, Lê Xuân Hoàng, Phan Quốc Kha. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 21 (2). Trang: 84-90. Năm 2023. (16/02/2023)
  
12. Bài báo:  THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HỌC TẬP TRỰC TUYẾN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CỦA HỌC VIÊN VĂN BẰNG 2 - HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Lực, ThS. Bùi Thị Thu Trúc. Tạp chí Khoa học trường Đại học Quảng Nam. ISSN 0866-7586. Trang: 110-120. Năm 2023. (19/02/2023)
  
13. Bài báo:  Nghiên cứu các nhân tố tác động đến đổi mới của doanh nghiệp du lịch tại Thành phố Đà Nẵng Tác giả: Nguyễn Ngân Hà, Nguyễn Thị Bích Thủy và Nguyễn Phúc Nguyên. Tạp chí Khoa học công nghệ -Đại học Đà Nẵng. 21(2). Trang: 26-31. Năm 2023. (22/02/2023)
  
14. Bài báo:  Một phương pháp khử nhiễu hình ảnh dựa trên biến phân tổng quát không lồi Tác giả: Phạm Công Thắng, et al.. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Vol. 21. Trang: 1-6. Năm 2023. (16/03/2023)
  
15. Bài báo:  Các nhân tố ảnh hưởng đến dự định hành vi mua sắm trong liên minh thương hiệu. Trường hợp Phúc Long và Winmart. Tác giả: Trần Xuân Quỳnh, Huỳnh Tâm Như. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế thương mại và phân phối lần thứ 4. 4. Trang: 290-310. Năm 2023. (20/03/2023)
  
16. Bài báo:  Quản trị công ty và giá trị cộng hưởng tạo ra trong các thương vụ sáp nhập và mua bán (M&A) tại Việt Nam Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh, Lê Thùy Dung, Huỳnh Ngọc Lê Minh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 21(2). Trang: 38-43. Năm 2023. (09/03/2023)
  
17. Bài báo:  Đề xuất phương pháp khử nhiễu tín hiệu rung phục vụ cho việc chẩn đoán lỗi của động cơ Tác giả: Nguyễn Hồ Sĩ Hùng, Trần Đình Khoa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Công nghiệp (Accepted). xxx. Trang: xxx. Năm 2023. (15/03/2023)
  
18. Bài báo:  Cuộc chiến chống cướp biển Barbary của Mỹ ở khu vực Địa Truqng Hải (1815 -1816) Tác giả: Nguyễn Văn Sang, Trần Tấn Nghĩa. Tạp chí Lịch sử Quân sự. 02. Trang: 115-123. Năm 2023. (19/03/2023)
  
19. Tham luận:  Phân tích các đặc điểm của đình làng Đà Nẵng, bàn luận một số giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị đình làng trong bối cảnh đô thị hóa Tác giả: TS. KTS. Phan Bảo An, Ths. KTS. Đỗ Như Bảo. Kỷ yếu hội thảo về công tác quản lý, bảo tồn, phát huy các giá trị di tích trên địa bàn Huyện Hòa Vang. Trang: 10-26. Năm 2023. (10/03/2023)
  
20. Bài báo:  Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng mô hình “Lớp học đảo ngược” trong dạy học của giáo viên: nghiên cứu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ Tác giả: Trần Thị Hương Xuân, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Nguyễn Thị Nhị. Tạp chí Giáo dục. Vol. 23, Issue 04. Trang: 37-44. Năm 2023. (27/03/2023)
  
21. Bài báo:  Ảnh hưởng của vết xước đến sự phân bố áp suất và nhiệt độ trong ổ trượt đỡ thủy động (trong quá trình phản biện) Tác giả: Võ Trần Anh*, Đặng Phước Vinh, Lưu Đức Bình, Hoàng Văn Thạnh, Nguyễn Bá Kiên, Nguyễn Phạm Thế Nhân, Tào Quang Bảng. Tạp chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. .... Trang: .... Năm 2023. (21/03/2023)
  
22. Bài báo:  TRUNG DUNG- MỘT CÁCH THỨC HOÀN THIỆN ĐẠO ĐỨC THEO TƯ TƯỞNG KHỔNG TỬ Tác giả: TQQNF HỒNG LƯU- NGUYỄN HỮU ANH. Tạp chí Khoa học xã hội Nam Bộ. 3. Trang: 1-10. Năm 2023. (22/03/2023)
  
23. Tham luận:  TỨ VÔ LƯỢNG TÂM- CỐT LÕI CỦA CHỦ NGHĨA NHÂN ĐẠO PHẬT GIÁO Tác giả: TRẦN HỒNG LƯU. HT KHOA HỌC QUỐC GIA, PHẬT GIÁO Ở HÀ TĨNH. Trang: 39-48. Năm 2023. (22/03/2023)
  
24. Bài báo:  Khai triển mặt và giao tuyến được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp cơ khí Tác giả: Nguyễn Độ, Nguyễn Công Hành. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. VOL. 21, NO. 2. Trang: 72-77. Năm 2023. (31/03/2023)
  
25. Bài báo:  Thiết kế cầu quay qua dạy học “hình trụ, hình nón, hình cầu” ở lớp 9 theo định hướng giáo dục STEM Tác giả: Đặng Diễm Quỳnh, Dương Nữ Trà Giang (SV Khoa Toán, Trường ĐHSP, Đại học Đà Đẵng), Nguyễn Thanh Hưng. Tạp chí Giáo dục và Xã hội. Đặc biệt (2/2023). Trang: 75-79. Năm 2023. (22/03/2023)
  
26. Bài báo:  Thiết kế mô hình lego trong dạy học phân số theo tiếp cận giáo dục STEM ở trường tiểu học
Tác giả: Nguyễn Thị Hoa, Ngô Thị Phương Tình, Trần Nguyễn Thị Vân Anh(SV Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường ĐHSP - Đại học Đà Nẵng), Nguyễn Thanh Hưng. Tạp chí Giáo dục và Xã hội. Đặc biệt (2/2023). Trang: 84-88. Năm 2023.
(22/03/2023)
  
27. Tham luận:  Tiếp cận bền vững, thích ứng trong công tác bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị các di tích kiến trúc nghệ thuật Tác giả: Ths. Kts. Nguyễn Xuân Trung. Hội thảo về công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di tích trren địa bản huyện Hòa Vang. Trang: 33-41. Năm 2023. (17/03/2023)
  
28. Bài báo:  Bước đầu xác định các test đánh giá sức bền tốc độ cho nam sinh viên chuyên ngành bóng đá Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng Tác giả: Th. S:Trần Văn Trường. Tạp chí thiết bị giáo dục. ISSN 1859 - 0810. Trang: 123-124. Năm 2023. (31/03/2023)
  
29. Bài báo:  Thực trạng phong trào tập luyện Cầu lông trong học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng Tác giả: Th.S: Trần Văn Trường.Th.S: Mai Xuân Hùng. Tạp chí thiết bị giáo dục. ISSN 1859 - 0810. Trang: 152-154. Năm 2023. (31/03/2023)
  
30. Bài báo:  Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện cho nam sinh viên học môn bóng đá trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Th.S: Trần Văn Trường. Tạp chí khoa học và đào tạo thể thao. ISSN:2588 - 1345. Trang: 36-39. Năm 2023. (31/03/2023)
  
31. Bài báo:  Tính khả thi của mô hình văn phòng zero năng lượng ở Việt Nam Tác giả: Phan Hạnh Liên, Nguyễn Anh Tuấn. Tap chí Kiến trúc. 12-2022. Trang: 40-44. Năm 2023. (14/01/2023)
  
32. Bài báo:  Evaluation of the Possibility of Application of Porous Asphalt Concrete Containing Steel Slag to Road Construction Tác giả: Van Long Nguyen, Duc Sy Nguyen, Thi Hanh Nguyen, and Thuy-Linh Le. Environmental Science and Engineering, Switzerland. 1863-5520. Trang: 661-669. Năm 2023. (11/01/2023)
  
33. Bài báo:  Minh bạch thể chế và giá trị thương vụ trong thị trường sáp nhập và mua lại xuyên biên giới
Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh; Đặng Hữu Mẫn; Nguyễn Ngọc Thắng; Trần Quốc Anh. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. 12. Trang: 71-83. Năm 2022.
(10/09/2019)
  
34. Bài báo:  Applying social media in the hotel sector: satisfaction with the facebook pages of hotels and intention of future visit Tác giả: Nguyễn Thị Kim Huệ, Nguyễn Thị Lộc, Nguyễn Thị Hồng. The Thematic Scope of Intellectual Economics. 1. Trang: 167 - 183. Năm 2022. (29/06/2022)
  
35. Bài báo:  Ứng dụng phương pháp phân tích phần tử hữu hạn phân tích độ bền nhíp lá xe tải nhẹ Tác giả: Lê Công Tín, Lê Minh Đức*. JST-UD. 20(7). Trang: 64-70. Năm 2022. (06/12/2022)
  
36. Bài báo:  Tự động điều chỉnh hệ số tương đương và góc đánh lửa sớm của động cơ tĩnh tại đánh lửa cưỡng bức phun nhiên liệu khí tái tạo. Tác giả: Bùi Thị Minh Tú1*, Bùi Văn Ga2, Cao Xuân Tuấn2, Trương Lê Bích Trâm2, Võ Anh Vũ1, Bùi Văn Hùng3. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. 5. Trang: 79-86. Năm 2022. (30/06/2022)
  
37. Bài báo:  Môi trường thông tin công ty và thanh khoản cổ phiếu Tác giả: Đặng Hữu Mẫn; Huỳnh Thùy Yên Khuê. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. 524. Trang: 24-36. Năm 2022. (07/10/2020)
  
38. Bài báo:  Ảnh hưởng của marketing quan hệ đến sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng trong ngành ngân hàng: Trường hợp các ngân hàng thương mại tại tỉnh Quảng Ngãi.
Tác giả: Nguyễn Thị Như Mai, Phạm Thị Lan Hương , Ngô Thị Khuê Thư
.
HCMCOUJS-Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. 10.46223/HCMCOUJS. Trang: 17(1). Năm 2022.
(05/07/2021)
  
39. Bài báo:  Phân lập, tuyển chọn và định danh một số chủng vi sinh vật có lợi và bước đầu ứng dụng trong xử lý chất thải rắn hữu cơ làm phân bón hữu cơ sinh học Tác giả: Đặng Quang Hải, Trần Thị Thanh Thủy. Tạp chí Khoa Học Và Công Nghệ - Đại Học Đà Nẵng. 5. Trang: 56-61. Năm 2022. (15/06/2022)
  
40. Bài báo:  Thiết kế và chế tạo bộ phát động cuộn dây dịch chuyển cho thiết bị vòi phun tạo giọt chất lỏng
Tác giả: Trần Minh Sang*, Hoàng Văn Thạnh, Lưu Đức Bình, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Phạm Thế Nhân, ĐỗLê Hưng Toàn, Tào Quang Bảng, Trần Phước Thanh. The University of Danang - Journal of Science and Technology. 20(2). Trang: 91-96. Năm 2022.
(16/06/2022)
  
41. Bài báo:  Ảnh hưởng của các hệ số chuyển đổi đến biến dạng vi chất lỏng trong hệ kênh micro Tác giả: Hoàng Văn Thạnh*, Lê Văn Dương, Lưu Đức Bình, Trần Minh Sang, Đỗ Lê Hưng Toàn, Trương Lê Duy Bảo, Tào Quang Bảng*. The University of Danang - Journal of Science and Technology. 20(5). Trang: 1-4. Năm 2022. (16/06/2022)
  
42. Bài báo:  Khảo sát phương thức sử dụng ngữ điệu trong tiếng Nga của SV khoa tiếng Nga, Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐH Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn Phạm Thu Uyên, Lê Nữ Khánh Ly, Nguyễn Ngọc Chinh. Hội thảo Quốc gia "Nghiên cứu và giảng dạy Ngoại ngữ, Bản ngữ và Quốc tế học trong thời kỳ hội nhập", 37-47, Nhà xuất bản Đà Nẵng. Chỉ số ISSN: 978-604-6672-5. Trang: 37-47. Năm 2022.
(16/06/2022)
  
43. Bài báo:  Xác định các đặc trưng của hình chiếu giao tuyến lên mặt phẳng chứa hai trục song song của hai mặt bậc hai tròn xoay Tác giả: Nguyễn Công Hành; Nguyễn Độ; Vũ Thị Hạnh. Journal of Science and Technology (JCT), The University of Danang. T2021-02-05. Trang: 79-84. Năm 2022. (17/06/2022)
  
44. Bài báo:  Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn phân tích hệ số động lực của cầu dầm bê tông cốt thép dưới tác dụng của tải trọng xe thay đổi. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Thị Kim Loan. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. 20(4). Trang: 87-91. Năm 2022. (17/06/2022)
  
45. Bài báo:  Đánh giá tiềm năng sử dụng phương pháp viễn thám trong nghiên cứu thành lập bản đồ rạn san hô Tác giả: Hoàng Minh Thiện, Nguyễn Văn Khánh, Kiều Thị Kính, Nguyễn Đức Minh, Dương Công Vinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. 3. Trang: 56-62. Năm 2022. (18/06/2022)
  
46. Bài báo:  Thực trạng và giải pháp thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam Tác giả: Hoàng Thị Kim Liên. Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Quảng Nam. 22. Trang: 58-65. Năm 2022. (11/06/2022)
  
47. Bài báo:  Hoạt động nghiên cứu khoa học ở các trường đại học thành viên Đại học Đà Nẵng đáp ứng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học Tác giả: Huỳnh Ngọc Thành, Huỳnh Thị Ý Thức. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. 20, NO. 4, 2022. Trang: 8-14. Năm 2022. (13/06/2022)
  
48. Bài báo:  Measuring Social Dimension of City Prosperity by Using A Comprehensive Method: A Case Study of Da Nang City Tác giả: Truong Van Canh, Le Ngoc Hanh and Tran Thi An. HNUE Journal of Science - Social Sciences. 67(4). Trang: 92-102. Năm 2022. (18/01/2023)
  
49. Bài báo:  Assessment of Livelihood Vulnerability to Climate Change: A Case Study at Co Tu Ethnic Communities in Hoa Vang District, Da Nang City
Tác giả: Truong Van Canh, Tran Thi Ngoc Anh, Nguyen Thi Tu Anh, Nguyen Thi Xuan, Truon Phuoc Minh and Tran Thi An. HNUE Journal of Science - Social Sciences. 67(4). Trang: 57-59. Năm 2022.
(18/01/2023)
  
50. Bài báo:  Nghiên cứu ứng xử cục bộ của kết cấu trụ cột công trình cầu dưới tác dụng của tải trọng thẳng đứng Tác giả: TS. Võ Duy Hùng; TS. Đỗ Việt Hải. Tạp chí giao thông vận tải - ISSN 2354-08. 05/2022. Trang: 50-54. Năm 2022. (23/01/2023)
  
 Tìm thấy: 14601 mục / 293 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn