TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
94,706,550
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
1. Bài báo:  Nghiên cứu các nhân tố thành công cho dự án PPP và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tác giả: Phạm Anh Đức, Trương Thị Thu Hà, Mai Tuấn Vũ. The University of Da Nang, Journal of Science and Technology. (120) 11. Trang: 12-17. Năm 2107. (05/12/2017)
  
2. Bài báo:  Tích chập suy rộng liên kết với biến đổi tích phân dạng Fourier và ứng dụng Tác giả: Phan Đức Tuấn, Bùi Thị Giang. Tạp chí KH&GD Trường ĐHSP ĐHĐN. 7(02). Trang: 1-5. Năm 2103. (13/04/2017)
  
3. Bài báo:  Công bố thông tin tùy ý trong báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty đại chúng chưa niêm yết ở Việt Nam Tác giả: Nguyễn Hữu Cường; Phan Thị Vũ Mỵ. Nghiên cứu kinh tế (Economics Studies, ISSN 0866 - 7489). 1(536). Trang: N/A. Năm 2023. (27/12/2021)
  
4. Bài báo:  Chất lượng công bố thông tin về báo cáo bộ phận của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Tác giả: Nguyễn Hữu Cường, Phan Viết Vấn. Nghiên cứu kinh tế (Economics Studies, ISSN 0866 - 7489). N/A. Trang: N/A. Năm 2023. (17/01/2022)
  
5. Bài báo:  Chất lượng công bố thông tin trong báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty đại chúng chưa niêm yết ở Việt Nam Tác giả: Nguyễn Hữu Cường; Phan Viết Vấn; Phan Thị Vũ Mỵ. Nghiên cứu kinh tế (Economics Studies, ISSN 0866 - 7489). N/A. Trang: N/A. Năm 2023. (22/07/2022)
  
6. Bài báo:  TÁC ĐỘNG CỦA NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO ĐẾN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠO LÕNG TRUNG THÀNH CHO NGỪỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ Tác giả: Bùi Thị Minh ThuLê Vĩnh Hoàng Linh. Tạp chí khoa học trường Đại học Đông Á. Số 01, 01-13, 2022. Trang: 1-13. Năm 2022. (21/07/2022)
  
7. Bài báo:  Họ hữu hạn trên tập con compact của siêu không gian Tác giả: LƯƠNG QUỐC TUYỂN, HỒ QUỐC TRUNG VÀ LÊ VĂN CÓ
.
Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. ??. Trang: ??-??. Năm 2022.
(10/02/2022)
  
8. Bài báo:  Automatic Classification of Software Requirements in Vietnamese Based on Machine Learning Techniques Tác giả: Thi Nham Cao, Dai Tho Dang, Thi My Hanh Le, Nguyen Thanh Binh. Journal on Information Technologies & Communications. ISSN 1859-3526. Trang: 1-7. Năm 2022. (25/07/2022)
  
9. Bài báo:  Phát triển du lịch với sự liên kết trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay Tác giả: Lê Thị Tuyết Ba. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia- Liên kết vùng trong phát triển nhân lực du lịch Việt Nam chất lượng cao sau đại dịch Covid-19. 1463- 2022. Trang: 189-197. Năm 2022. (23/07/2022)
  
10. Bài báo:  Văn hóa đổi mới: Tổng quan tài liệu Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Hiệp, Nguyễn Phúc Nguyên, Trần Mai Lâm Ái và Phạm Thị Ý Nguyện. Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. 20(2). Trang: 55-61. Năm 2022. (11/08/2022)
  
11. Bài báo:  Tác động của trải nghiệm sau mua đến sự hài lòng và dự định hành vi của khách hàng trực tuyến đối với các trang thương mại điện tử tại Việt Nam. Tác giả: Trần Xuân Quỳnh, Phan Trần Bảo Trâm.. Tạp chí Khoa học Thương mại. 21(161). Trang: 78-90. Năm 2022. (16/02/2022)
  
12. Bài báo:  Phân tích dự báo lợi íchrủi ro đối với đô thị nếu chuyển đổi condotel thành căn hộ chung cư Tác giả: Nguyễn Thành Nguyên, Nguyễn Anh Tuấn. Tạp chí Xây dựng. 02-2022. Trang: 54-59. Năm 2022. (21/02/2022)
  
13. Bài báo:  The influence of memorable tourism experience to revisit intention of domestic tourists: A case study for Danang city, Vietnam Tác giả: Pham Thi Lan Huong, Truong Thi Van Anh, Truong Dinh Quoc Bao. HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE-ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION. 12(1). Trang: 125-138. Năm 2022. (27/02/2022)
  
14. Bài báo:  Nghiên cứu đặc tính sinh hóa rễ củ và chiết xuất từ rễ củ Đảng Sâm (Codonopsis Javanica (Blume) Hook. F. & Thomson) khai thác từ núi Ngọc Linh (Kon Tum) Tác giả: Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Nguyễn Thị Phương Uyên, Võ Công Tuấn, Nguyễn Thị Minh Xuân, Bùi Xuân Đông. Tạp chí Công thương (ISSN 0866-7756). 1 (1/2022). Trang: 382-390. Năm 2022. (23/02/2022)
  
15. Bài báo:  Nghiên cứu đặc tính sinh hóa rễ củ và chiết xuất từ rễ củ Đảng Sâm (Codonopsis Javanica (Blume) Hook. F. & Thomson) khai thác từ núi Ngọc Linh (Kon Tum). Tác giả: Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Nguyễn Thị Phương Uyên, Võ Công Tuấn, Nguyễn Thị Minh Xuân, Bùi Xuân Đông. Tạp chí Công thương (ISSN 0866-7756). 1 (1/2022). Trang: 382-390. Năm 2022. (03/03/2022)
  
16. Bài báo:  Mức độ công bố thông tin phi tài chính của các doanh nghiệp sản xuất niêm yết ở việt nam và các nhân tố ảnh hưởng Tác giả: Nguyễn Hữu Cường; Nguyễn Thị Giáng Tiên. Tạp chí Khoa học Thương Mại (ISSN 1859-3666). 21(163). Trang: 72-83. Năm 2022. (07/03/2022)
  
17. Bài báo:  PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH TƯỜNG CHẮN ĐẤT CÓ CỐT TRÊN MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM VÀ MÔ HÌNH SỐ FLAC 2D Tác giả: Nguyễn Thu Hà, Châu Trường Linh, Vũ Đình Phụng, Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Tùng Dương. Tạp chí Giao thông vận tải. 6/2022. Trang: 22-27. Năm 2022. (03/08/2022)
  
18. Bài báo:  Điều chỉnh góc đánh lửa sớm động cơ chạy bằng hỗn hợp biogas-syngas-hydrogen trong hệ thống năng lượng tái tạo hybrid Tác giả: Bùi Văn Ga, Bùi ThịMinh Tú, Lê Minh Tiến, Bùi Văn Hùng, Nguyễn Lê Châu Thành. ạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Vol. 20, No.3, 2022. Trang: 1-6. Năm 2022. (07/08/2022)
  
19. Bài báo:  Tổ chức hoạt động phán đoán để rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề toán học cho học sinh lớp 10 trong dạy học môn Toán theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 Tác giả: Vũ Đình Chinh. Tạp chí Giáo dục - Bộ Giáo dục & Đào tạo. 22 (6). Trang: 13-19. Năm 2022. (21/03/2022)
  
20. Bài báo:  Sinh viên nông thôn năm thứ nhất và những khó khăn trên giảng đường đại học Tác giả: Lò Văn Pấng. Giáo chức Việt Nam. 177. Trang: 28-30. Năm 2022. (28/01/2022)
  
21. Bài báo:  Văn hóa đổi mới: Tổng quan tài liệu Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Hiệp, Nguyễn Phúc Nguyên, Trần Mai Lâm Ái và Phạm Thị Ý Nguyện. Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. 20(2). Trang: 55-61. Năm 2022. (30/01/2022)
  
22. Bài báo:  Giải pháp truyền thông không dây dựa trên IoT trong hệ thống cảnh báo từ xa Tác giả: Vũ Vân Thanh, Lê Hồng Nam, Phan Trần Đăng Khoa, Huỳnh Thanh Tùng. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. x. Trang: x. Năm 2022. (30/12/2021)
  
23. Tham luận:  Trade liberalization and Total factor Productivity: Evidence from Vietnamese Manufacturing sector Tác giả: Phan Dang My Phuong. Nhà xuất bản Hà nội. Trang: 358-372. Năm 2022. (21/07/2022)
  
24. Bài báo:  Các yếu tố ngăn cản chấp nhận hệ thống quản trị điểm đến: Nghiên cứu khám phá ở các doanh nghiệp du lịch nhỏ và vừa tại Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy và Nguyễn Phúc Nguyên. Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. 20(2). Trang: 7-13. Năm 2022.
(23/12/2021)
  
25. Bài báo:  Nghiên cứu sử dụng và cải tiến công cụ hỗ trợ làm việc hợp tác trực tuyến giữa các bên liên quan trong quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm Tác giả: Vũ Thị Hạnh, Nguyễn Công Hành. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 20 (2). Trang: 19-24. Năm 2022. (28/03/2022)
  
26. Bài báo:  Ảnh hưởng của nhận thức môi trường lên dự định hành vi tiêu dùng sản phẩm xanh tại thành phố Đà Nẵng Tác giả: Trần Xuân Quỳnh, Huỳnh Thị Phương Trinh, Cao Thị Thương. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế thương mại và phân phối lần thứ 3. 3. Trang: 214-232. Năm 2022. (09/03/2022)
  
27. Bài báo:  Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội lên hình ảnh tổ chức và niềm tin người tiêu dùng. Bối cảnh dịch covid-19 tại Đà Nẵng Tác giả: Trần Xuân Quỳnh, Nguyễn Thị Thanh Nguyên, Phạm Thị Kim Oanh, Hà Hoàng Minh Nhiên
.
Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế thương mại và phân phối lần thứ 3. 3. Trang: 259-276. Năm 2022.
(09/03/2022)
  
28. Bài báo:  Phân tích PCA sức chịu tải của cọc khoan nhồi từ thí nghiệm nén tĩnh hai chiều (Analysis the bearing capacity of bored pile from Bidirectional load test by PCA) Tác giả: Đỗ Hữu Đạo. Tạp chí Giao thông vận tải. ISSN 2354-0818. Trang: 70-74. Năm 2022. (30/03/2022)
  
29. Bài báo:  NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM HIỆN TƯỢNG CHÁY HỖN HỢP KHÍ RÒ QUA MÀNG ĐIỆN LY TRONG PIN NHIÊN LIỆU Tác giả: Ngô Phi Mạnh, Kohei ITO. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 20. Trang: 104-110. Năm 2022. (12/08/2022)
  
30. Bài báo:  Quản lí xây dựng văn hóa nhà trường ở các trường Trung học phổ thông Tác giả: Nguyễn Thanh Hưng, Vũ Văn Tân. Tạp chí Giáo dục và Xã hội. 137 (8/2022). Trang: 36-42 và 48. Năm 2022. (13/08/2022)
  
31. Bài báo:  Dịch vụ giáo dục chất lượng cao từ góc nhìn của cựu sinh viên Khoa Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN Tác giả: Nguyễn Thị Thủy, Phùng Nam Phương, Lê Mỹ Linh, Dương Thị Thúy Quỳnh. Hội thảo Khoa học quốc gia "Phát triển ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". ISBN: 978-604-79-3252-8. Trang: 671-685. Năm 2022. (16/08/2022)
  
32. Bài báo:  NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ TÍNH CHẤT PHÁT QUANG CỦA ION Er3+ TRONG THỦY TINH B2O3-Bi2O3-Al2O3-ZnO Tác giả: TrịnhNgọcĐạt, LêVănThanhSơn, ĐinhThanhKhẩn, LêVũTrườngSơn, PhanLiễn, NguyễnTấnHưng, HuỳnhThanhTùng, NguyễnTrọngThành, ĐặngNgọcToàn. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. 3. Trang: 7-11. Năm 2022. (31/07/2022)
  
33. Bài báo:  Tác động của việc giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng đến nền kinh tế Việt Nam Tác giả: Nguyễn Thị Hương. Tạp chí Công Thương. 8. Trang: 112-116. Năm 2022. (01/08/2022)
  
34. Tham luận:  Cải tạo động cơ xăng truyền thống thành động cơ phun nhiên liệu khí Tác giả: Bùi Văn Hùng, Bùi Văn Ga, Lê Minh Tiến, Hồ Trần Ngọc Anh. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 24, Hà Nội-Đà Nẵng-Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18-12-2021. Trang: 227-238. Năm 2022. (07/08/2022)
  
35. Tham luận:  So sánh hiệu quả khí hóa các loại chất thải rắn trong sản xuất nông nghiệp Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Văn Đông, Trương Lê Bích Trâm, Huỳnh Ngọc Thành. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 24, Hà Nội-Đà Nẵng-Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18-12-2021. Trang: 135-147. Năm 2022. (07/08/2022)
  
36. Tham luận:  Mô phỏng quá trình khí hóa viên nén nhiên liệu rdf trong lò khí hóa kiểu hút xuống Tác giả: Bùi Văn Ga, Bùi Thị Minh Tú, Trần Thanh Hải Tùng, Phạm Đình Long. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 24, Hà Nội-Đà Nẵng-Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18-12-2021. Trang: 120-134. Năm 2022. (07/08/2022)
  
37. Bài báo:  VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN VIÊN TRONG THỜI KỲ HIỆN NAY Tác giả: Ngô Lê Quân. Journal ofEducation and Society (ISSN: 1859 – 3917). số đặc biệt tháng 4.2022. Trang: 33-38. Năm 2022. (16/08/2022)
  
38. Bài báo:  Tiền đề và kết quả của hành vi gắn kết thương hiệu trên truyền thông mạng xã hội: Trường hợp ngành lưu trú tại Việt Nam Tác giả: Trần Thị Kim Phương; Lê Nhật Hạnh; Trần Trung Vinh; Trương Bá Thanh. Tạp chí Khoa học Thương mại. Forthcoming. Trang: Forthcoming. Năm 2022. (23/08/2022)
  
39. Bài báo:  Khảo sát và đánh giá công tác quản lý chất lượng bê tông thương phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Thế Dương. Tạp chí Người Xây dựng. 363-364. Trang: 58-62. Năm 2022.
(23/08/2022)
  
40. Bài báo:  Tìm hiểu về chủ nghĩa chiết trung trong kiến trúc Tác giả: Lê Minh Sơn. Tạp chí Khoa học và Công Nghệ Đại học Đà Nẵng. Vol. 20, No. 7. Trang: 59-64. Năm 2022. (11/08/2022)
  
41. Bài báo:  RIS-assisted FSO/QAM systems over weak atmospheric turbulence channels Tác giả: Duong Huu Ai, Tran The Son, Vuong Cong Dat. Hội thảo khoa học Quốc gia - CITA 2022. ISBN: 978-604-84-6711-1. Trang: 527-535. Năm 2022. (26/07/2022)
  
42. Tham luận:  Dịch vụ giáo dục chất lượng cao từ góc nhìn của cựu sinh viên Khoa Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng Tác giả: Nguyễn Thị Thủy, Phùng Nam Phương, Lê Mỹ Linh, Dương Thị Thúy Quỳnh. Hội thảo "Phát triển ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Trang: 671-685. Năm 2022. (20/08/2022)
  
43. Bài báo:  Khả năng kháng uốn dầm bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCVN 5574-2018: So sánh giữa phương pháp tính toán theo nội lực giới hạn và phương pháp tính toán có xét đến ứng xử phi tuyến của cốt thép Tác giả: Nguyễn Thế Dương, Nguyễn Tấn Phúc, Lê Tấn Đăng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân. 52. Trang: 26-33. Năm 2022. (24/08/2022)
  
44. Bài báo:  Next-Term Academic Success Prediction Using Deep Learning
Tác giả: Vu-Thu-NguyetPham, Quang-ChungNguyen, Van-To-Thanh Nguyen, Thanh-Phong Ho, Quang-Vu Nguyen
.
The 11th Conference on Information Technology and its Applications - CITA 2022. ISBN: 978-604-84-6711-1. Trang: 51-60. Năm 2022.
(24/08/2022)
  
45. Bài báo:  Xu hướng mua lại cùng ngành của các công ty công nghệ cao: Bằng chứng đa quốc gia Tác giả: Thái Thị Hồng Ân, Hoàng Dương Việt Anh, và Thái Hồ Quỳnh Ngân. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ. vol 20 (tháng 2). Trang: 62-66. Năm 2022. (27/04/2022)
  
46. Bài báo:  Phytochemical analysis and correlation of total polyphenol content and antioxidant properties of Symplocos cochinchinensis leaves Tác giả: Hai Trieu Ly , Vu Khanh Trang Le , Van Minh Le1, Cong Sanh Phan , Chau Tuan Vo , Minh Ly Nguyen, Thi Anh Dao Phan. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering. 64 (1). Trang: 43-48. Năm 2022. (21/03/2022)
  
47. Bài báo:  Động lực văn hóa để phát triển bền vững đất nước trong điều kiện hiện nay Tác giả: TRẦN HỒNG LƯU. Tạp chí Khoa học xã hội Nam Bộ. 3. Trang: 39-48. Năm 2022. (31/03/2022)
  
48. Bài báo:  Thiết kế và chế tạo bộ phát động cuộn dây dịch chuyển cho thiết bị vòi phun tạo giọt chất lỏng Tác giả: Trần Minh Sang*, Hoàng Văn Thạnh, Lưu Đức Bình, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Phạm Thế Nhân, ĐỗLê Hưng Toàn, Tào Quang Bảng, Trần Phước Thanh. The University of Danang - Journal of Science and Technology. Vol.20(2). Trang: 91 - 96. Năm 2022. (02/04/2022)
  
49. Bài báo:  Điều chỉnh góc đánh lửa sớm động cơ chạy bằnghỗn hợp biogas-syngas-hydrogen trong hệthống năng lượng tái tạo hybrid Tác giả: Bùi Văn Ga, Bùi ThịMinh Tú, Lê Minh Tiến, Bùi Văn Hùng, Nguyễn Lê Châu Thành. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 20, No.3. Trang: 1-6. Năm 2022. (27/04/2022)
  
50. Bài báo:  Ứng dụng vectơ trong mặt phẳng để giải một số dạng toán thi học sinh giỏi ở trường trung học phổ thông Tác giả: Phạm Văn Quý, Nguyễn Thanh Hưng. Tạp chí Giáo dục và Xã hội. 131 (02/2022). Trang: 26-32. Năm 2022. (31/03/2022)
  
 Tìm thấy: 14354 mục / 288 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn