TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
55,263,705
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
1. Bài báo:  Nghiên cứu các nhân tố thành công cho dự án PPP và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tác giả: Phạm Anh Đức, Trương Thị Thu Hà, Mai Tuấn Vũ. The University of Da Nang, Journal of Science and Technology. (120) 11. Trang: 12-17. Năm 2107. (05/12/2017)
  
2. Bài báo:  Tích chập suy rộng liên kết với biến đổi tích phân dạng Fourier và ứng dụng Tác giả: Phan Đức Tuấn, Bùi Thị Giang. Tạp chí KH&GD Trường ĐHSP ĐHĐN. 7(02). Trang: 1-5. Năm 2103. (13/04/2017)
  
3. Bài báo:  Xây dựng bộ lọc Kalman mở rộng cho thuật toán định vị quán tính Tác giả: ThS. Phạm Duy Dưởng*; PGS.TS. Đoàn Quang Vinh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 9, 2019. Trang: 51. Năm 2019. (12/11/2019)
  
4. Bài báo:  Phân loại luồng dữ liệu sử dụng mạng nơ-ron Tác giả: Trần Văn Líc, Phan Trần Đăng Khoa. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. ISSN: 1859-1531, VOL. 17, NO. 5, 2019. Trang: 39-44. Năm 2019. (13/07/2019)
  
5. Bài báo:  Tác động của phát triển hệ thống tài chính đến đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam Tác giả: Lâm Chí Dũng, Nguyễn Trần Thuần. Tạp chí Khoa học Kinh tế. 07(01). Trang: 1-8. Năm 2019. (07/03/2019)
  
6. Bài báo:  Đặc điểm của đất tại các khu vực có loài thực vật ngoại lai xâm hại ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa, thành phố Đã Nẵng Tác giả: Phạm Thị Kim Thoa, Nguyễn Ngân Hà, Hoàng Ngọc Ân và cs
.
Tạp chí NN&PTNT. 2/2019. Trang: 115-121. Năm 2019.
(02/06/2019)
  
7. Tham luận:  Xây dựng chương trình đào tạo đại học theo định hướng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền; Phạm Tuấn Anh. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: “Sắp xếp mạng lưới giáo dục đào tạo trong bối cảnh Tự chủ giáo dục và Hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong các thập niên đầu của thế kỷ 21”. Trang: 28. Năm 2019. (05/06/2019)
  
8. Bài báo:  NGHIÊN CỨU BƠM NHIỆT VỚI HỆ THỐNG LẠNH SỬ DỤNG CHU TRÌNH RANKINE HỮU CƠ Tác giả: TS. Hoàng Thành Đạt*; PGS.TS. Hội thảo khoa học quốc gia ATiGB2018*; TS. Hồ Trần Anh Ngọc. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 1.2, 2019. Trang: 18. Năm 2019. (09/05/2019)
  
9. Bài báo:  Nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm Máy lạnh thu hồi nhiệt để cung cấp đồng thời Nhiệt- Lạnh Tác giả: PGS.TS. Hội thảo KHQG ATiGB 2018*; ThS. Nguyễn Công Vinh; TS. Hồ Trần Anh Ngọc. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 1.2, 2019. Trang: 75. Năm 2019. (09/05/2019)
  
10. Bài báo:  Nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Tác giả: TS. Dương Nguyễn Minh Huy*, Nguyễn Lê Đình Quý, Hồ Tuấn Vũ. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 4, 2019. Trang: 12. Năm 2019. (08/07/2019)
  
11. Bài báo:  Xây dựng chủ đề tích hợp xuyên môn theo phương pháp dạy học theo góc ở bậc trung học cơ sở Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 4, 2019. Trang: 17. Năm 2019. (08/07/2019)
  
12. Bài báo:  Một số nghiên cứu bước đầu về thành phần hóa học của Lá diếp cá (Houttuynia cordata) thu hái tại Quảng Nam - Đà Nẵng Tác giả: Huỳnh Thị Thủy; GS.TS. Đào Hùng Cường; KS. Nguyễn Quang Trung*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 4, 2019. Trang: 47. Năm 2019. (08/07/2019)
  
13. Bài báo:  Phương pháp lọc cộng tác sử dụng tối ưu bầy đàn Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Phương*; TS. Nguyễn Văn Hiệu. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 4, 2019. Trang: 57. Năm 2019. (08/07/2019)
  
14. Bài báo:  SỐ LẦN CẮT ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY DO SÉT CÓ XÉT ĐẾN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Tác giả: Phan Đình Chung. KHCN Đại học Đà Nẵng. Vol.17, No.3. Trang: 7-11. Năm 2019.
(06/06/2019)
  
15. Bài báo:  PHÂN TÍCH LỰC VÀ ỨNG SUẤT TẠI CÁC ĐIỂM LIÊN KẾT CỦA THIẾT BỊ NÂNG MINI BẰNG PHẦN MỀM ADAMS/VIEW VÀ INVENTOR Tác giả: Nguyen Thi Hai Van, Nguyen Le Van, Nguyen Thai Duong. Journal of Science and Technology - The University of DaNang, ISSN: 1859-1531. Vol. 17, No. 1.2. Trang: 65-69. Năm 2019. (07/06/2019)
  
16. Bài báo:  “Nghiên cứu chuỗi giá trị tôm – Khảo sát tại các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn và Nguyễn Đặng Toàn Chương. Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương. Số chuyên đề, tháng 1 năm 2019. Trang: 324 - 333. Năm 2019. (19/06/2018)
  
17. Bài báo:  Xây dựng tương quan sức chống cắt của thí nghiệm nén ba trục và cắt cánh hiện trường cho một số loại đất sét yếu Tác giả: Châu Trường Linh, Ao Văn Toàn. Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354-0818. 5/2019. Trang: 54-57. Năm 2019. (12/06/2019)
  
18. Bài báo:  Tiềm năng khai thác thông gió tự nhiên hướng đến phát triển bền vững cho loại hình chung cư cao tầng Tác giả: Phan Tiến Vinh. Tạp chí Xây dựng và Đô thị (ISSN 1859-3119). 64/2019. Trang: 41-45. Năm 2019. (12/06/2019)
  
19. Bài báo:  Thực trạng và giải pháp phát triển năng lực dạy học môn khoa học tự nhiên của giáo viên trung học cơ sở đáp ứng đổi mới giáo dục trong thời gian tới Tác giả: Lê Thanh Huy - Phùng Việt Hải. Tạp chí Giáo dục, ISSN 2354-0753. Số đặc biệt. Trang: 155-160. Năm 2019. (13/06/2019)
  
20. Bài báo:  Tính thời sự về quan điểm giáo dục trên tạp chí Nam Phong (1917 – 1934) Tác giả: Phạm Thị Thu Hà. TC Lý luận nghiệp vụ của Hội Nhà báo Việt Nam. 419+420. Trang: 116-118. Năm 2019. (13/06/2019)
  
21. Tham luận:  Nghiên cứu giải pháp tăng tỷ lệ CNG-diesel tối đa cho động cơ VIKYNO RV125 sử dụng nhiên liệu kép Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Đỗ Văn Dũng, Huỳnh Phước Sơn, Nguyễn Văn Long Giang, Nguyễn Mạnh Cường . Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21. Trang: 907-918. Năm 2019. (19/06/2019)
  
22. Bài báo:  Nét tương đồng giưa câu vô nhân xưng trong tiếng Pháp và câu không đề trong tiếng Việt

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang. Tạp chí khoa học ngoại ngữ. 57. Trang: 21-30. Năm 2019.
(19/06/2019)
  
23. Bài báo:  Phản ứng của thị trường đối với thông tin thoái vốn đầu tư của Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước Tác giả: Đinh Bảo Ngọc, Nguyễn Chí Cường. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. 260. Trang: 59-69. Năm 2019. (15/06/2019)
  
24. Bài báo:  KIỂM SOÁT TỈ LỆ KHÔNG KHÍ/NHIÊN LIỆU CỦA ĐỘNG CƠ ĐÁNH LỬA CƯỠNG BỨC CHẠY BẰNG BIOGAS NGHÈO PHA HHO Tác giả: Bùi Văn Ga*, Võ Anh Vũ, Bùi Thị Minh Tú, Bùi Văn Hùng, Trương Lê Bích Trâm, Phạm Văn Quang. Tạp chí KH&CN-ĐHĐN. Vol. 17, No. 3, 2019. Trang: 1-6. Năm 2019. (15/06/2019)
  
25. Bài báo:  Một số vấn đề lý luận về rèn luyện kỹ năng tiền đọc cho trẻ 5-6 tuổi Tác giả: Th.s Nguyễn Thị Triều Tiên. Đại học Sư phạm Huế. ISBN:978-604-974-119-7. Trang: 220-224. Năm 2019. (15/06/2019)
  
26. Bài báo:  Chiếu sáng nhân tạo phù hợp với nhịp sống sinh học – nghiên cứu và ứng dụng Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn. Tạp chí Kiến trúc. 5-2019. Trang: 49-53. Năm 2019. (16/06/2019)
  
27. Tham luận:  Nghiên cứu việc học tiếng Anh qua bài hát của học sinh trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn, Đà Nẵng Tác giả: Lưu Qúy Khương; Nguyễn Hà Đoan Phương; Lưu Ngọc Bảo Trang; Nguyễn Thị Minh Trang. Kỉ yếu Ngữ học toàn quốc 2019: Ngôn ngữ Việt Nam trong bối cảnh giao lưu, hội nhập và phát triển, ISBN: 978-604-88-7739-2. Trang: 782-795. Năm 2019. (16/06/2019)
  
28. Bài báo:  Hoạch định và thực hiện chính sách dân tộc trên quan điểm tiếp cận nhân học Tác giả: Nguyễn Thu Trang, Hoàng Thị Mai Sa. Tạp chí Nghiên cứu dân tộc. 1 (8). Trang: 26-29. Năm 2019. (17/06/2019)
  
29. Bài báo:  Đặc trưng trang phục ông Tổng trong tang ma của người Việt tại Đà Nẵng Tác giả: Hoàng Thị Mai Sa, Nguyễn Thu Trang. Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội. 3 (70). Trang: 70-79. Năm 2019. (17/06/2019)
  
30. Bài báo:  NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH XỐP MELAMINE FORMALDEHYDE BẰNG GRAPHENE ỨNG DỤNG LÀM VẬT LIỆU HẤP THU DẦU Tác giả: Phan Thế Anh, Đặng Kim Hoàng. Tạp chí Khoa học Công nghệ- Đại học Đà Nẵng. Vol 17, No 5. Trang: 6-9. Năm 2019. (20/06/2019)
  
31. Bài báo:  Thiết lập đồ thị trạng thái phá hủy kết cấu theo chu kỳ lặp lại trận động đất - một trường hợp áp dụng
Tác giả: Đặng Công Thuật, Phạm Mỹ. Tạp chí Xây dựng - Bộ Xây dựng. 615. Trang: 224-227. Năm 2019.
(22/06/2019)
  
32. Tham luận:  Giáo dục đạo đức nghề nghiệp trong đào tạo giáo viên trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tác giả: Nguyễn Trúc Thuyên. Nhà xuất bản Đại học Huế. Trang: 658-668. Năm 2019. (16/06/2019)
  
33. Bài báo:  Determinants of Initial Trust in Mobile Payment Tác giả: Tran Danh Nhan Tran Thi Phuong Ha. Conference on Management and Business (COMB-2018). 10. Trang: 20-30. Năm 2019. (17/06/2019)
  
34. Bài báo:  Môi trường thông tin của công ty và hành vi nâng giá cổ phiếu trong thị trường M&A Việt Nam Tác giả: Đặng Hữu Mẫn, Hoàng Dương Việt Anh, Lê Thùy Dung, Trần Thanh Toàn. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. (In-Press). Trang: .. Năm 2019. (17/06/2019)
  
35. Bài báo:  Thanh khoản cổ phiếu và quyết định khu vực sáp nhập ở Việt Nam Tác giả: Đặng Hữu Mẫn. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. 7 (494). Trang: 54-63. Năm 2019. (17/06/2019)
  
36. Bài báo:  PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN Bacillus thuringiensis TỪ MỘT SỐ MẪU ĐẤT TẠI XÃ TIÊN CẢNH, TỈNH QUẢNG NAM Tác giả: Võ Văn Minh
, Lê Thị Mai*, Lê Vũ Khánh Trang
, Phan Nguyễn Gia Linh.
Tạp chí khoa học & giáo dục. 32(01)2019. Trang: 66 - 70. Năm 2019.
(20/06/2019)
  
37. Bài báo:  Đánh giá lượng vận chuyển bùn cát đến đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định Tác giả: Nguyễn Quang Bình, Vũ Huy Công, Võ Ngọc Dương. Tạp chí Khoa học Thủy lợi và Môi trường. 65, quý II-2019. Trang: 1-8. Năm 2019. (21/06/2019)
  
38. Bài báo:  Assessment of land use change in kon - ha thanh rivers catchment using landsat images Tác giả: Vũ Huy Công, Nguyễn Quang Bình, Võ Ngọc Dương. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Vol. 17, No.6, 2019, ISSN 1859-1531. Trang: 6-10. Năm 2019. (21/06/2019)
  
39. Bài báo:  Ứng dụng công nghệ ảnh viễn thám đánh giá diễn biến đường bờ sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng Tác giả: Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Thế Hùng. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21. ISSN -1859- 4182. Trang: 10-18. Năm 2019. (21/06/2019)
  
40. Bài báo:  Ứng dụng mô hình thủy văn bán phân bố SWAT đánh giá tải lượng bùn cát đến các hồ chứa trên lưu vực Sông Kôn - Hà Thanh Tác giả: Nguyễn Quang Bình, Vũ Huy Công, Võ Ngọc Dương. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21. ISSN -1859- 4182. Trang: 19-27. Năm 2019. (21/06/2019)
  
41. Bài báo:  Nghiên cứu giảm sự thiếu chắc chắn trong công tác dự báo lũ hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn Tác giả: Võ Ngọc Dương, Lê Hùng, Tô Thúy Nga, Nguyễn Quang Bình, Phạm Lý Triều, Đoàn Viết Long, Nguyễn Chí Công. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21. ISSN -1859- 4182. Trang: 150-158. Năm 2019. (21/06/2019)
  
42. Bài báo:  Nghiên cứu phát triễn hệ thống cân động cầu Tác giả: Nguyễn Lan. Tạp chí Giao thông vận tải. 7/2019. Trang: 20-30. Năm 2019. (24/06/2019)
  
43. Bài báo:  Nghiên cứu lan truyền sóng trong nền đất do thi công cọc Tác giả: Nguyễn Lan. Tạp chí Giao thông vận tải. 7/2019. Trang: 50-60. Năm 2019. (24/06/2019)
  
44. Bài báo:  Khảo sát ứng xử cầu đường sắt tại khu vực Miền Trung dưới sự tấn công ăn mòn Tác giả: Phạm Mỹ , Đặng Công Thuật
.
Tạp chí Xây dựng - Bộ Xây dựng. 615. Trang: 245-251. Năm 2019.
(22/06/2019)
  
45. Bài báo:  Phương pháp lộc cộng tác sử dụng tối ưu bầy đàn Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Phương, Nguyễn Văn Hiẹu. Tạp chí KH&CN ĐHĐN. ISSN 1859-1531. Trang: 35-40. Năm 2019. (23/06/2019)
  
46. Bài báo:  Áp dụng luật tục trong quản lý nhà nước đối với cộng đồng dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên dưới góc nhìn pháp lý Tác giả: Lê Đình Quang Phúc và Trương Minh Tuấn. Tạp chí Khoa học Nội vụ. 28. Trang: 87-92. Năm 2019. (23/06/2019)
  
47. Tham luận:  Doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam và một số vấn đề về M&A dưới góc nhìn pháp lý Tác giả: Lê Đình Quang Phúc. Hội thảo Khoa học Quốc gia Quản trị và Kinh doanh lần thứ VII (COMB 2018). Trang: 168-173. Năm 2019. (23/06/2019)
  
48. Bài báo:  Nghiên cứu quá trình phun và cháy nhiên liệu xăng-ethanol trong động cơ Daewoo A16DMS Tác giả: Nguyễn Quang Trung, Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, Huỳnh Tấn Tiến. Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc lần thứ 21. 21. Trang: 826-837. Năm 2019. (20/06/2019)
  
49. Bài báo:  Mô hình dự báo phụ tải ngắn hạn dựa trên phương pháp xử lý dữ liệu nhóm Tác giả: Lê Đình Dương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng (JST-UD). 17/7. Trang: 1-4. Năm 2019. (08/07/2019)
  
50. Bài báo:  Ảnh hưởng của tro bay đến khả năng nứt của bê tông trong điều kiện bị kiềm hãm Tác giả: Nguyễn Văn Hướng
.
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi môi trường. 65(06-2019). Trang: 51-57. Năm 2019.
(12/07/2019)
  
 Tìm thấy: 11368 mục / 228 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn