TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
60,402,061
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
1. Bài báo:  Nghiên cứu các nhân tố thành công cho dự án PPP và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tác giả: Phạm Anh Đức, Trương Thị Thu Hà, Mai Tuấn Vũ. The University of Da Nang, Journal of Science and Technology. (120) 11. Trang: 12-17. Năm 2107. (05/12/2017)
  
2. Bài báo:  Tích chập suy rộng liên kết với biến đổi tích phân dạng Fourier và ứng dụng Tác giả: Phan Đức Tuấn, Bùi Thị Giang. Tạp chí KH&GD Trường ĐHSP ĐHĐN. 7(02). Trang: 1-5. Năm 2103. (13/04/2017)
  
3. Bài báo:  Ứng dụng công nghệ sản xuất ống xả động cơ máy kéo KAM50 Tác giả: Đinh Văn Nhật, Nguyễn Đắc Mỹ, Lê Văn Tụy, Lê Minh Đức*. Journal of Science and Technology-University of Danang. JST-UD2019-224. Trang: xxx-xxx. Năm 2020. (13/01/2020)
  
4. Tham luận:  Chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng đạo đức mới theo di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh Tác giả: Trần Hồng Lưu. Nxb Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh. Trang: 580-586. Năm 2020. (14/01/2020)
  
5. Bài báo:  Nghiên cứu cải tiến mô hình ngưỡng trượt theo vật liệu địa phương Tác giả: MAI Chánh Trung, NGUYỄN Hoàng Vĩnh. Tạp chí Xây dựng BXD. Số 05. ISSN 0866-8762. Trang: 101-105. Năm 2019. (14/01/2020)
  
6. Bài báo:  TỔNG HỢP CARBON NANO SỢI TRÊN BỀ MẶT CARBON XỐP TỪ LPG Tác giả: Trương Hữu Trì, Nguyễn Đình Lâm, Trần Nguyên Ngọc, Bùi Thị Hương Lan, Lê Đức Ngưu, Dương Thế Hy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Vol. 17, No. 5. Trang: 63-67. Năm 2019. (02/01/2020)
  
7. Bài báo:  Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình chức hóa bề mặt carbon xốp lê hiệu suất và đặc tính của sản phẩm trong quá trình tổng hợp nano compozit C-CNF Tác giả: Dương Thế Hy, Lê Đức Ngưu, Phạm Hữu Linh, Nguyễn Đình Lâm, Trương Hữu Trì. Tạp chí Hóa học. Tập 57, số 61E1,2. Trang: 151-157. Năm 2019. (02/01/2020)
  
8. Bài báo:  KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH ĐÓNG RẮN VÀTÍNH CHẤT CỦA MÀNG POLY(VINYL ALCOHOL) Tác giả: Dương Thế Hy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Vol. 17, No. 10.1. Trang: 5 - 8. Năm 2019. (02/01/2020)
  
9. Bài báo:  Tối ưu hóa lực nâng của vật thể bay khung mềm dẻo có kích thước theo tiêu chuẩn nano dựa trên phân tích cộng hưởng uốn và xoắn
Tác giả: Đoàn Lê Anh, Ngô Thanh Nghị, Đặng Phước Vinh. Hội nghị toàn quốc về kỹ thuật cơ khí và chế tạo (NCMME 2019). x. Trang: 100-105. Năm 2019.
(07/01/2020)
  
10. Bài báo:  Tối ưu hóa tập luật mờ hướng dữ liệu bằng giải pháp rút gọn tập thuộc tính dữ liệu đầu vào Tác giả: Nguyễn Đức Hiển. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia CITA 2019. ISBN: 978-604-84-4453-2. Trang: 230-238. Năm 2019. (08/01/2020)
  
11. Bài báo:  Nghĩa vụ bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển tại các vùng nằm ngoài quyền tài phán quốc gia trong luật pháp quốc tế Tác giả: Trần Thị Ngọc Sương. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. 10(378)/2019. Trang: 68-84. Năm 2019. (17/01/2020)
  
12. Bài báo:  Personal values of students at the University of Economics, the University of Danang. Tác giả: Nguyen Quoc Tuan. Danang Publishing House. 8 (COMB2019, ISBN 978-604-84-4583-6). Trang: 180-187. Năm 2019. (22/01/2020)
  
13. Bài báo:  Discretionary disclosure in interim financial reports of listed companies in Vietnam Tác giả: Nguyen Huu CuongDuong Ngoc Nhu Quynh. Vietnam's Socio-Economics Development (ABDC: C). 24(99). Trang: 3-16. Năm 2019. (22/01/2020)
  
14. Bài báo:  THIẾT KẾ XE ĐIỆN TỰ HÀNH VẬN CHUYỂN LINH KIỆN TRONG NHÀ MÁY LẮP RÁP Ô TÔ Tác giả: TS. Phạm Quốc Thái*; KS. Văn Công Tài. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 11, 2019. Trang: 33. Năm 2019. (24/12/2019)
  
15. Bài báo:  ỨNG DỤNG PHẦN MỀM LMS TEST.LAB ĐÁNH GIÁ RUNG ĐỘNG, TIẾNG ỒN XE BUÝT THACO CITY B60 Tác giả: PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 11, 2019. Trang: 39. Năm 2019. (24/12/2019)
  
16. Tham luận:  Kết nối sinh viên với các doanh nghiệp Logistics nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Logistics Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa, Văn Công Vũ. Đại học Kinh tế quốc dân. Trang: 198 - 203. Năm 2019. (26/12/2019)
  
17. Tham luận:  Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận và sự vận dụng vào công tác vận động nông dân tỉnh Quảng Bình trong những năm đầu thế kỷ XXI Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa. Trường Chính trị Gia Lai. Trang: 124 -142. Năm 2019. (26/12/2019)
  
18. Tham luận:  Đường lối lãnh đạo xây dựng, phát triển nền văn hóa thời ký trước đổi mới (1930 - 1945) của Đảng Cộng sản Việt Nam Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa, Văn Công Vũ. Đại học Sư Phạm Hà Nội 2. Trang: 521 - 533. Năm 2019. (26/12/2019)
  
19. Tham luận:  Vận dụng phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh vào giảng dạy lý luận chính trị trong các trường đại học ở nước ta hiện nay Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa, Văn Công Vũ. Đại học Kinh tế quốc dân. Trang: 225 - 236. Năm 2019. (26/12/2019)
  
20. Bài báo:  A Survey of Communication Protocols and Cloud Services for IoT Systems
Tác giả: Vu Van Thanh, Nguyen Ngoc Huong and Phan Tran Dang Khoa
.
JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY: ISSUE ON INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY. VOL. 17, NO. 12.2. Trang: 7-12. Năm 2019.
(24/12/2019)
  
21. Bài báo:  Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình chức hóa bề mặt carbon xốp lên hiệu suất và đặc tính của sản phẩm trong quá trình tổng hợp nano composite C-CNF Tác giả: Dương Thế Hy, Lê Đức Ngưu, Phạm Hữu Linh, Nguyễn Đình Lâm và Trương Hữu Trì*. Tạp chí Hóa Học. Tập 57, Số 6E1,2. Trang: 151-157. Năm 2019. (25/12/2019)
  
22. Bài báo:  Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường nhìn từ tính thống nhất, tính khả thi và tính hiệu quả của pháp luật Việt Nam hiện hành Tác giả: Lê Thi Thu Hằng. Tạp chí Pháp luật và phát triển. 9-10.2019. Trang: 63-70. Năm 2019. (25/12/2019)
  
23. Bài báo:  Finite-Difference Scheme for Initial Boundary Value Problems in Financial Mathematicss Tác giả: Le Minh Hieu, Truong Thi Hieu Hanh, Dang Ngoc Hoang Thanh. VNU Journal of Science: Mathematics – Physics. Vol 35, No 4 (2019). Trang: 79-86. Năm 2019. (04/01/2020)
  
24. Tham luận:  An Empirical research on factors influencing of labor disputes at Korean FDI in Vietnam

Tác giả: Kim Tae Kyu, Nguyen Truong Son and Nguyen Phuc Nguyen

.
International Conference on Management and Business (COMB 2019). Trang: 98-137. Năm 2019.
(26/12/2019)
  
25. Tham luận:  Attracting and Retaining employees in Garment companies in Quang Ngai Province: Situation and solution. Tác giả: Nguyen Phuc Nguyen, Nguyen Hiep, Nguyen Thi Thuy Hang
.
International Conference on Management and Business (COMB 2019). Trang: 149-157. Năm 2019.
(26/12/2019)
  
26. Bài báo:  Môi trường thông tin của công ty và hành vi nâng giá cổ phiếu trong thị trường M&A Việt Nam Tác giả: Đặng Hữu Mẫn, Hoàng Dương Việt Anh, Lê Thùy Dung, Trần Thanh Toàn. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. 9 (496). Trang: 28-39. Năm 2019. (26/12/2019)
  
27. Bài báo:  Giám đốc điều hành và tỷ suất sinh lời của doanh nghiệp: bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh, Lê Thùy Dung. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. 12 (499). Trang: 57-63. Năm 2019. (26/12/2019)
  
28. Bài báo:  Cải thiện quá trình cháy động cơ chạy bằng biogas nghèo nhờ cung cấp bổ sung hydroxyl (HHO) Tác giả: Bùi Văn Ga, Bùi Thị Minh Tú, Trương Lê Bích Trâm, Võ Như Tùng, Đỗ Xuân Huy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: Từ->đến trang: 35-41. Năm 2019. (06/01/2020)
  
29. Bài báo:  Phát triển kĩ năng thiết yếu của thế kỉ 21 bằng việc dạy mục tiêu phát triển bền vững thông qua việc sử dụng Skype trong học đường Tác giả: Nguyễn Diệu Ngọc - Mai Thị Phương Thảo. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. 11(291)2019. Trang: 138-147. Năm 2019. (29/12/2019)
  
30. Tham luận:  Giáo dục đạo đức Phật giáo cho trẻ em để phát triển bền vững xã hội Tác giả: Trần Hồng Lưu. Nxb Hồng Đức, Hà Nội. Trang: 391-407. Năm 2019. (30/12/2019)
  
31. Bài báo:  Một số yếu tố tác động đến việc nhà nước thu hồi đất nông nghiệp đển phát triển kinh tế - xã hội

Tác giả: Nguyễn Văn Đông. TC Giáo dục và Xã hội. 97. Trang: 71-74. Năm 2019.
(30/12/2019)
  
32. Bài báo:  Kinh nghiệm bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp ở một số nước trên thế giới

Tác giả: Nguyễn Văn Đông. TC Giáo dục và Xã hội. 95. Trang: 81-85. Năm 2019.
(30/12/2019)
  
33. Bài báo:  Kinh nghiệm thu hồi đất nông nghiệp ở một số nước trên thế giới

Tác giả: Nguyễn Văn Đông. TC Giáo dục và Xã hội. 94. Trang: 88-93. Năm 2019.
(30/12/2019)
  
34. Bài báo:  Bàn về những tồn tại bất cập của pháp luật về trình tự thủ tục thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế-xã hội

Tác giả: Nguyễn Văn Đông. TC Giáo dục và Xã hội. 88. Trang: 110-115. Năm 2019.
(30/12/2019)
  
35. Bài báo:  Về tên gọi dòng sông Mẹ xứ Quảng Tác giả: Hy Giang Lê Thị Mai. Báo Đà Nẵng cuối tuần. 17-2. Trang: 6,15. Năm 2019. (10/04/2019)
  
36. Bài báo:  Khái niệm "Ấn Độ" từ góc nhìn khu vực học văn hóa - nhân văn Tác giả: Lê Nguyễn Hải Vân. Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn. 61. Trang: 85-93. Năm 2019. (20/05/2019)
  
37. Bài báo:  Tác động của phát triển hệ thống tài chính đến đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam Tác giả: Lâm Chí Dũng, Nguyễn Trần Thuần. Tạp chí Khoa học Kinh tế. 07(01). Trang: 1-8. Năm 2019. (07/03/2019)
  
38. Bài báo:  Xây dựng bộ lọc Kalman mở rộng cho thuật toán định vị quán tính Tác giả: ThS. Phạm Duy Dưởng*; PGS.TS. Đoàn Quang Vinh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 9, 2019. Trang: 51. Năm 2019. (12/11/2019)
  
39. Bài báo:  Xây dựng mô hình dự báo dòng chảy kiệt trên lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn Tác giả: TS. Tô Thúy Nga*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 11, 2019. Trang: 44. Năm 2019. (24/12/2019)
  
40. Bài báo:  ĐA DẠNG LOÀI LUÂN TRÙNG (ROTIFERA: MONOGONONTA) Ở ĐẢO LÝ SƠN VỚI MỘT GHI NHẬN MỚI CHO VIỆT NAM Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Minh*; TS. Trịnh Đăng Mậu*; ThS. Trần Ngọc Sơn; TS. Trần Nguyễn Quỳnh Anh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 12.1, 2019. Trang: 43. Năm 2019. (06/01/2020)
  
41. Bài báo:  Phân loại luồng dữ liệu sử dụng mạng nơ-ron Tác giả: Trần Văn Líc, Phan Trần Đăng Khoa. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. ISSN: 1859-1531, VOL. 17, NO. 5, 2019. Trang: 39-44. Năm 2019. (13/07/2019)
  
42. Bài báo:  The Influence of Foundation Mass on Dynamic Response of Track-Vehicle Interaction Tác giả: Phuoc T. Nguyen, Trung D. Pham, Hoa P. Hoang. Vietnam Journal of Mechanics, Vietnam Academy of Science and Technology. ISSN 0866-7136. Trang: 17-30. Năm 2019. (30/06/2018)
  
43. Tham luận:  Những rào cản trong thúc đẩy liên kết Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thu Hương và TS. Lê Văn Thao. Kỷ yếu Hội thảo "Hoàn thiện thể chế nhằm thúc đẩy liên kết Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trang: tr.129-135. Năm 2019. (11/01/2019)
  
44. Bài báo:  Development of a receptionist robot: Mechanical and control system design Tác giả: Danh Ngoc Nguyen, Hoang Trung Ngo, Ha Linh Le, Hoai Nam Le. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 6 (17). Trang: 31-34. Năm 2019. (27/12/2018)
  
45. Bài báo:  Phát triển bền vững du lịch tỉnh Quảng Nam Tác giả: GS.TS Nguyễn Trường Sơn; ThS Nguyễn Sơn Tùng. Tạp chí Khoa học Kinh tế. 1 năm 2019. Trang: 19 đến 26. Năm 2019. (01/02/2019)
  
46. Tham luận:  Tác động của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Nam Tác giả: GS.TS Nguyễn Trường Sơn; ThS Trà Lục Diệp. Kỷ yếu COMB 2018. Trang: 19 đến 26. Năm 2019. (01/02/2019)
  
47. Bài báo:  Tác động của dịch vụ logistics đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu - Nghiên cứu tại Đà Nẵng Tác giả: Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương. Số chuyên đề, tháng 1 năm 2019. Trang: 92 - 05. Năm 2019. (18/01/2019)
  
48. Bài báo:  Văn hóa gia tộc Việt Nam Tác giả: Lâm Bá Hòa. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam. 01. Trang: 89-96. Năm 2019. (04/01/2019)
  
49. Tham luận:  Ảnh hưởng của hình ảnh quốc gia xuất xứ đến chất lượng cảm nhận và trung thành thương hiệu: Trường hợp thị trường trang phục thể thao Việt Nam Tác giả: Trương Bá Thanh, Nguyễn Hoàng Ngân, Trần Thị Kim Phương, Trần Trung Vinh. Kỷ yếu hội thảo quốc tế phương pháp thống kê và kinh tế lượng - ứng dụng trong kinh tế và tài chính. Trang: 719-736. Năm 2019. (19/02/2019)
  
50. Bài báo:  Nhà đầu tư tổ chức và thanh khoản cổ phiếu Tác giả: Đặng Tùng Lâm, Hoàng Dương Việt Anh. Nghiên cứu Kinh tế. 2(489). Trang: 21-31. Năm 2019. (06/05/2019)
  
 Tìm thấy: 11462 mục / 230 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn