TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
40,627,449
 
DANH SÁCH TIẾN SĨ KHOA HỌC, TIẾN SĨ
 
SttTên tác giảĐơn vị Năm
 1 TS. Nguyễn Đức Chỉnh Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 0
 2 TS. Nguyễn Chánh Định Không biết - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 0
 3 TS. Đoàn Gia Dũng Đã về hưu - Nghỉ Hưu 0
 4 TS. Lê Tấn Duy Đã về hưu - Nghỉ Hưu 0
 5 TS. Nguyễn Văn Hiệu Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 0
 6 TS. Nguyễn Xuân Hùng Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 0
 7 TS. Cao Văn Nuôi Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 0
 8 TS. Phùng Xuân Thọ Đã về hưu - Nghỉ Hưu 0
 9 TS. Nguyễn Văn Đông Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 2014
 10 TS. Tô Văn Hùng Chuyển công tác - Chuyển công tác 1
 11 TS. Phạm Hoài Hương Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 13
 12 TS. Phạm Thị Hồng Hà Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm 1955
 13 TS. Lê Hồng Sơn Khoa Vật lý - Trường Đại học Sư phạm 1988
 14 TS. Nguyễn Hoàng Việt Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 1988
 15 TS. Lê Minh Thái Khoa Công nghệ thông tin - Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin 1992
 16 TS. Nguyễn Ngọc Châu Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 1993
 17 TS. Thái Ngọc Sơn Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 1993
 18 TS. Nguyễn Văn Thanh Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 1993
 19 TS. Nguyễn Duy Thái Sơn Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 1994
 20 TS. Phạm Thị Hồng Hà Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 1995
 21 TS. Lê Hoàng Trí Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 1997
 22 TS. Nguyễn Đức Hùng Văn phòng Công Đoàn ĐHĐN - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1999
 23 TS. Phạm Duy Vũ Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 20
 24 TS. Đoàn Thanh Phương Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 200
 25 TS. Nguyễn Văn Hiện Khoa Tiếng Nga - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2000
 26 TS. Phan Thế Phước Long Hợp tác quốc tế - Khoa Y Dược 2000
 27 TS. Trần Quang Hải Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2001
 28 TS. Trần Vinh Tịnh Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 2001
 29 TS. Lê Mai Anh Ban Tổ chức Cán bộ - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2002
 30 TS. Hoàng Dũng Ban Giám hiệu - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2002
 Tìm thấy: 360 cá nhân / 12 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn