TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 1. Ứng dụng Matlab trong Kỹ thuật tài nguyên nước Chủ biên: Vũ Huy Công. Đồng tác giả: Nguyễn Thanh Hải, Phạm Thành Hưng. Nơi XB: Khoa học và kỹ thuật. năm 2020.
F 2.

Book Chapter (Chapter 6): Evaluating the Critical Determinants for Mobile Commerce Adoption in SMEs in Developing Countries: A Case Study of Vietnam (pp. 114-142), in the Book "Handbook of Research on Managing Information Systems in Developing Economies" (ISBN 978-1-79982-610-1).


Chủ biên: Prof. Richard Boateng. Đồng tác giả: Chau Ngoc Tuan, .... Nơi XB: IGI Global, Hershey, Pennsylvania, USA. năm 2020.

F 3. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh- Giá trị lý luận và thực tiễn Chủ biên: Đồng tác giả. Đồng tác giả: Đồng tác giả. Nơi XB: XB đẠI HỌC QUỐC GIA tp hỒ cHÍ mINH. năm 2020.
F 4. Osmoregulation via Cyclic di-AMP Signaling. Chủ biên: Pham Huong Thi. Đồng tác giả: Turner M.S., Vu T.N.M., Marcellin E., Liang ZX.. Nơi XB: Springer. năm 2020.
F 5. KỸ THUẬT XÂY DỰNG MẶT ĐƯỜNG Chủ biên: ThS. Trần Thị Thu Thảo. Đồng tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Cường, TS. Trần Trung Việt. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. năm 2020.
F 6. Réseaux de microconvertisseurs, les premiers pas vers le circuit de puissance programmable Chủ biên: TS. Trịnh Trung Hiếu. Đồng tác giả: . Nơi XB: Editions Universitaires Europeens. năm 2020.
F 7. Kỹ thuật Xây dựng mặt đường Chủ biên: Trần Thị Thu Thảo. Đồng tác giả: Nguyễn Thanh Cường, Trần Trung Việt. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. năm 2020.
F 8. Dao động dây văng và các biện pháp kiểm soát Chủ biên: TS. Võ Duy Hùng; TS. Nguyễn Văn Mỹ; TS. Nguyễn Duy Thảo. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật. năm 2020.
F 9. Tổ chức thi công xây dựng
Chủ biên: Phạm Mỹ, Mai Chánh Trung. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2020.
F 10. Cơ Sở Kỹ Thuật Số Chủ biên: Huỳnh Việt Thắng. Đồng tác giả: Nguyễn Văn Phòng, Huỳnh Thanh Tùng, Phan Trần Đăng Khoa (ISBN: 978-604-67-1645-7). Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ thuật. năm 2020.
F 11. Sur le diagnostic interactif Chủ biên: Quang - Huy Giap. Đồng tác giả: . Nơi XB: Éditions Universitaires Européennes (NXB Các trường đại học châu Âu). năm 2020.
F 12. Ứng dụng Matlab trong kỹ thuật tài nguyên nước Chủ biên: Vũ Huy Công. Đồng tác giả: Nguyễn Thanh Hải, Phạm Thành Hưng. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật. năm 2020.
F 13. Advanced English for International Studies Chủ biên: PGS.TS.Lưu Quý Khương. Đồng tác giả: ThS. Lê Thị Phương Loan, PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2020.
F 14. 공정무역 비즈니스와 운동 Chủ biên: Seungkwon Jang. Đồng tác giả: 김선화 , 조수미 , 황선영 , 응우엔하프엉 , 정지현. Nơi XB: Hàn Quốc. năm 2020.
F 15. Quản trị số và Lý luận thông tin quản lý Chủ biên: Jeongil Choi, Lê Viết Trương, Nguyễn Ngọc Huyền Trân. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. năm 2020.
F 16. Sinh lý học dinh dưỡng ở thực vật Chủ biên: Nguyễn Như Khanh. Đồng tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Cao Phi Bằng, Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phan Văn Tấn, Võ Minh Thứ, Lê Văn Trọng. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2020.
F 17. Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh Chủ biên: Lê Thị Ngọc Hoa, Hồ Thanh Hải, Tống Kim Đông, Hồ Thị Luyên. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đại học Huế. năm 2020.
F 18. Quan hệ tình - lý trong văn hóa pháp luật Việt Nam (Một cách tiếp cận): Các tình huống pháp lý và đạo lý trong hoạt động pháp luật ở Việt Nam (Sách chuyên khảo) Chủ biên: TS. Lâm Bá Hòa. Đồng tác giả: PGS. TS. Lê Hữu Ái, PGS. TS. Đỗ Minh Hợp, TS. Nguyễn Thị Thu Hà. Nơi XB: Nhà xuất bản Hồng Đức. năm 2020.
F 19. Giáo trình nguyên lý kế toán Chủ biên: TS. Nguyễn Hữu Cường. Đồng tác giả: PGS.TS. Ngô Hà Tấn; TS. Phan Thị Đồ Quyên. Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. năm 2020.
F 20.  “Các nguyên tắc nghiên cứu khoa học” Chủ biên: TS. Hà Thúy Mai. Đồng tác giả: Hoàng Đức Mẫn, Nguyễn Thị Thanh Hà, Phạm Văn Hoàng, Đậu Thị Hồng, Trần Thị Thùy Vân, Hoàng Thị Mỹ Thúy, Nguyễn Thị Thúy Nga, Trần Trung Trưởng, Nguyễn Thị Huyền Thương, Trần Lê Nhật Quang.. Nơi XB: Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. năm 2020.
F 21. Giáo trình Giáo dục học Chủ biên: Trần Xuân Bách - Hoàng Thế Hả. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin và truyền thông. năm 2020.
F 22. PGS,TS Lê Hữu Ái - GS,TS Đỗ Huy, Giáo trình Lich sử tư tưởng Mỹ học  (Dùng cho đào tạo Sau đại học) Chủ biên: PGS,TS Lê Hữu Ái - GS,TS Đỗ Huy. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2020.
F 23. Hóa học môi trường Chủ biên: Lê Thị Xuân Thùy, Lê Phước Cường. Đồng tác giả: Đặng Quang Hải, Mai Thùy Dương, Lê Hoàng Sơn. Nơi XB: Nxb Thông tin và Truyền thông. năm 2020.
F 24. Lôgíc biện chứng của một số luận điểm cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh,: "Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn. Chủ biên: PGS, TS CVCC Đopàn Đức Hiếu.... Đồng tác giả: PGS,TS, NGƯT Lê Hữu Ái - TS Nguyễn Thị Thu Hương. Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh. năm 2020.
F 25. Sách tham khảo: Quản trị rủi ro giá cà phê bằng hợp đồng tiêu chuẩn trên sàn ICE Chủ biên: ThS. Nguyễn Cảnh Thọ. Đồng tác giả: TS. Đặng Hữu Mẫn. Nơi XB: Nhà xuất bản Kinh tế TP.HCM. năm 2020.
F 26. Sổ tay Quản trị nhà trường phổ thông hướng tới phát triển năng lực học sinh Chủ biên: Đặng Xuân Hải. Đồng tác giả: Nguyễn Vinh Hiển; Trần Xuân Bách. Nơi XB: Thông tin và truyền thông. năm 2020.
F 27.

A MEC-Assisted Method for Early Handover Using the Fully Distributed Mobility Management (MEC-F-DMM) Architecture

Chủ biên: Leonard BarolliMakoto TakizawaFatos Xhafa, Tomoya Enokido. Đồng tác giả: Chung-Ming Huang and Meng-Shu Chiang. Nơi XB: Advances in Intelligent Systems and Computing. năm 2020.

F 28. Giáo trình: Khai thác và thí nghiệm cầu Chủ biên: Hoàng Phương Hoa. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2020.
F 29. Book Chapter: "A Test of the Strategic Market Entry Hypothesis - Evidence from Corporate Governance in Vietnam" in the Book Series - Vietnam and the Global Economy edited by Dong Phong Nguyen and Xuan Vinh Vo. Chủ biên: Man Dang. Đồng tác giả: Viet Anh Hoang, Thuy Dung Le, Phuong Uyen Le. Nơi XB: World Scientific Publishing. năm 2020.
F 30. CORPUS LINGUISTICS AND CORPUS-BASED METHODOLOGY Chủ biên: Tran Huu Phuc. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2020.
F 31. Giáo trình: Lịch sử Triết học phương Tây trước C. Mác Chủ biên: TS. Lâm Bá Hòa - PGS.TS. Đỗ Minh Hợp. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2020.
F 32. Book Chapter: "A Test of the Strategic Market Entry Hypothesis - Evidence from Corporate Governance in Vietnam" in the Book Series - Vietnam and the Global Economy edited by Dong Phong Nguyen and Xuan Vinh Vo Chủ biên: Man Dang. Đồng tác giả: Viet Anh Hoang, Thuy Dung Le, Phuong Uyen Le. Nơi XB: World Scientific Publishing. năm 2020.
F 33. Ứng dụng phần mềm ETAP mô phỏng hệ thống điện có tích hợp nguồn năng lượng tái tạo Chủ biên: Dương Minh Quân. Đồng tác giả: Phạm Văn Kiên (đồng chủ biên), Nguyễn Hồng Việt Phương, Nguyễn Văn Tấn, Trần Ngọc Thiên Nam, Đinh Thị Mỹ Hạnh, Lê Đức Tùng. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. năm 2020.
F 34. Dao động dây văng và các biện pháp kiểm soát Chủ biên: TS Võ Duy Hùng, TS Nguyễn Văn Mỹ, TS Nguyễn Duy Thảo. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà Xuất bản KH&KT. năm 2020.
F 35.

Decision making models in Industrial Revolution 4.0 and Applications

Chủ biên: Trần Thị Hoàng Giang. Đồng tác giả: Huỳnh Nhật Tố. Nơi XB: Lambert Academic Publishing. năm 2020.

F 36. Phân tích đáp ứng ngẫu nhiên của công trình chịu động đất Chủ biên: Đặng Công Thuật-Hoàng Phương Hoa. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Xuân Thanh, Đinh Ngọc Hiếu, Nguyễn Văn Chính, Bùi Quang Hiếu. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2020.
F 37. Giáo trình Giáo dục học Chủ biên: Trần Xuân Bách - Hoàng Thế Hải. Đồng tác giả: Bùi Văn Vân; Vũ Minh Chiến; Lê Thị Hiền; Lê Thị Duyên; Lê Thị Phương Dung. Nơi XB: Nhà xuất bản TT và TT. năm 2020.
F 38. Hệ thống điện và điện tử trên ô tô Chủ biên: TS. Phạm Quốc Thái. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2020.
F 39. European Guide to Power System Testing - Chapter 4: Hardware-in-the-Loop Assessment Methods Chủ biên: Thomas I. Strasser, Erik C. W. de Jong, Maria Sosnina. Đồng tác giả: VH Nguyen, QT Tran, E Guillo-Sansano, P Kotsampopoulos, C Gavriluta, G Lauss, TI Strasser, TV Jensen, K Heussen, O Gehrke, Y Besanger, TL Nguyen, MH Syed, R Brandl, G Arnold. Nơi XB: Springer Nature. năm 2020.
F 40. European Guide to Power System Testing - Chapter 8: Education and Training Needs, Methods, and Tools Chủ biên: Thomas I. Strasser, Erik C. W. de Jong, Maria Sosnina. Đồng tác giả: P Kotsampopoulos, TV Jensen, D Babazadeh, TI Strasser, E Rikos, VH Nguyen, QT Tran, R Bhandia, E Guillo-Sansano, K Heussen, A Narayan, TL Nguyen, GM Burt, N Hatziargyriou. Nơi XB: Springer Nature. năm 2020.
F 41. Thực hành Lập trình gia công trên máy CNC Chủ biên: Lưu Đức Bình. Đồng tác giả: Trần Phước Thanh; Trần Minh Thông. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thật. năm 2020.
F 42. Cyber Defense Mechanisms: Security, Privacy, and Challenges Chủ biên: Gautam Kumar, Dinesh Kumar Saini, Nguyen Ha Huy Cuong. Đồng tác giả: Gautam Kumar, Dinesh Kumar Saini, Nguyen Ha Huy Cuong. Nơi XB: CRC Press. năm 2020.
F 43. Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ lieu Oracle 12c Chủ biên: Nguyễn Thị Hồng Loan. Đồng tác giả: Cao Thị Nhâm, Đinh Văn Thường. Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. năm 2020.
F 44. Book chapter: Doing qualitative field research in Vietnam Chủ biên: HUYNH Thi My Hanh. Đồng tác giả: BARTEL-RADIC Anne. Nơi XB: United Kingdom. năm 2020.
F 45. Biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai Chủ biên: Trần Thị Ân. Đồng tác giả: Lê Ngọc Hành, Hoàng Thị Diệu Hương, Nguyễn Thị Kim Thoa. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2020.
F 46. Kinh tế du lịch theo hướng phát triển bền vững ở tỉnh Thừa Thiên Huế Chủ biên: Võ Thị Thu Ngọc. Đồng tác giả: Nguyễn Lê Thu Hiền, Phan Thị Thu Hương, Phạm Thái Anh Thư, Võ Ngọc Trường Sơn, Nguyễn Thế Thìn, Lê Anh Quý, Đào Thị Cẩm Nhung, Trần Hồng Hiếu. Nơi XB: Quyết định xuất bản số: 138/QĐ-NXBLĐXH ngày 16/3/2020 của Nhà xuất bản Lao động xã hội. năm 2020.
F 47. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác giáo dục thanh niên Chủ biên: Nguyễn Duy Quý, Lê Thị Ngọc Hoa, Nguyễn Thị Oanh, Đào Như Nguyệt. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đại học Huế. năm 2020.
F 48. Quan hệ tình - lý trong văn hoá pháp luật Việt Nam (Một các tiếp cận): Các tình huống pháp lý và đạo lý trong hoạt động pháp luật ở Việt Nam  Chủ biên: TS. Lâm Bá Hoà. Đồng tác giả: PGS.TS. Lê Hữu Ái, PGS.TS. Đỗ Minh Hợp, TS. Nguyễn Thị Thu Hà. Nơi XB: Nhà xuất bản Hồng Đức. năm 2020.
F 49.

Chapter 12: Impact of the New Southbound Policies in International Students on Taiwan: An Exploratory Study from Vietnamese Oversea Students

A chapter in "Higher Education in Market-Oriented Socialist Vietnam

New Players, Discourses, and Practices"Chủ biên: Phan, Le Ha; Doan, Ba Ngoc. Đồng tác giả: Nguyen, Thi Ngoc-Anh (et al.) chapter 12. Nơi XB: Palgrave Macmillan. năm 2020.

F 50. A Maintenance Strategy for Geographically Dispersed Production System Chủ biên: Ho Si Hung Nguyen. Đồng tác giả: Thanh Bac Le, Van Tan Nguyen. Nơi XB: Lambert Academic Publishing. năm 2020.
 
 Tìm thấy: 1343 mục / 27 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn