TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 1. NHÂN SINH QUAN TRONG KINH TTAN ƯỚC CỦA KYTO GIÁO Chủ biên: chủ biên. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB ĐÀ NẴNG. năm 2021.
F 2. PHẬT GIÁO NAM BỘ: CÁC HỆ PHÁI MỚI XUẤT HIỆN TẠI VÙNG NAM BỘ Chủ biên: Đồng tác giả. Đồng tác giả: Đồng tác giả. Nơi XB: Nxb Hồng Đức. năm 2021.
F 3. Nghiên cứu Marketing Chủ biên: PGS.TS Phạm Thị Lan Hương. Đồng tác giả: TS. Ngô Thị Khuê Thư, NCS.ThS. Trần Nguyễn Phương Minh, TS. Nguyễn Thị Bích Thủy, TS. Đường Thị Liên Hà, NCS.ThS. Trương Trần Trâm Anh, PGS.TS. Lê Văn Huy. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2020.
F 4. Tone Mapping Operators for High Dynamic Range Images Chủ biên: Thái Bá Chiến. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lambert Academic Publishing. năm 2020.
F 5. Monogenic Wavelet Transform: Extension to Multispectral Signal Chủ biên: Thái Bá Chiến. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lambert Academic Publishing. năm 2020.
F 6.

Chapter 12: Impact of the New Southbound Policies in International Students on Taiwan: An Exploratory Study from Vietnamese Oversea Students

A chapter in "Higher Education in Market-Oriented Socialist Vietnam

New Players, Discourses, and Practices"Chủ biên: Phan, Le Ha; Doan, Ba Ngoc. Đồng tác giả: Nguyen, Thi Ngoc-Anh (et al.) chapter 12. Nơi XB: Palgrave Macmillan. năm 2020.

F 7. A Maintenance Strategy for Geographically Dispersed Production System Chủ biên: Ho Si Hung Nguyen. Đồng tác giả: Thanh Bac Le, Van Tan Nguyen. Nơi XB: Lambert Academic Publishing. năm 2020.
F 8. TS Lâm Bá Hòa ( Chủ biên) Tình - Lý trong văn hóa pháp luật Việt Nam ( một cách tiếp cận) Các tình huống pháp lý trong hoạt động pháp luật ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)  Chủ biên: TS Lâm Bá Hòa. Đồng tác giả: Lê Hữu Ái - Đỗ Minh Hợp - Nguyễn Thụ Thu Hà. Nơi XB: Nhà Xuất bản Hông Đức. năm 2020.
F 9. Phân tích đáp ứng ngẫu nhiên của công trình chịu động đất Chủ biên: Đặng Công Thuật. Đồng tác giả: Hoàng Phương Hoa, Trần Thị Xuân Thanh, Đinh Ngọc Hiếu, Nguyễn Văn Chính, Bùi Quang Hiếu. Nơi XB: Nhà Xuất bản Đà Nẵng. năm 2020.
F 10. RƠ LE KỸ THUẬT SỐ BẢO VỆ HỆ THỐNG ĐIỆN Chủ biên: Lê Kim Hùng. Đồng tác giả: Vũ Phan Huấn. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. năm 2020.
F 11. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác giáo dục thanh niên Chủ biên: Nguyễn Duy Quý, Lê Thị Ngọc Hoa, Nguyễn Thị Oanh, Đào Như Nguyệt. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đại học Huế. năm 2020.
F 12. Quan hệ tình - lý trong văn hoá pháp luật Việt Nam (Một các tiếp cận): Các tình huống pháp lý và đạo lý trong hoạt động pháp luật ở Việt Nam  Chủ biên: TS. Lâm Bá Hoà. Đồng tác giả: PGS.TS. Lê Hữu Ái, PGS.TS. Đỗ Minh Hợp, TS. Nguyễn Thị Thu Hà. Nơi XB: Nhà xuất bản Hồng Đức. năm 2020.
F 13. Mạng máy tính Chủ biên: Nguyễn Hà Huy Cường. Đồng tác giả: Mai Văn Hà; Nguyễn Đức Hiển; Trịnh Công Duy. Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. năm 2020.
F 14. Phân tích đáp ứng ngẫu nhiên của công trình chịu động đất Chủ biên: Đặng Công Thuật. Đồng tác giả: Hoàng Phương Hoa, Trần Thị Xuân Thanh, Đinh Ngọc Hiếu, Nguyễn Văn Chính, Bùi Quang Hiếu. Nơi XB: Nhà Xuất bản Đà Nẵng. năm 2020.
F 15. Ứng dụng phần mềm Etap mô phỏng hệ thống điện có tích hợp nguồn năng lượng tái tao. Chủ biên: Dương Minh Quân; Phạm Văn Kiên. Đồng tác giả: Nguyễn Văn Tấn, Nguyễn Hồng Việt Phương, Trần Ngọc Thiên Nam, Đinh Thị Mỹ Hnahj, Lê Đức Tùng.. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật. năm 2020.
F 16. Bài tập Kế toán quản trị Chủ biên: Nguyễn Thị Xuân Trang. Đồng tác giả: Trần Đình Khôi Nguyên, Hà Phước Vũ, Trần Thị Nga. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2020.
F 17. Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ lieu Oracle 12c Chủ biên: Nguyễn Thị Hồng Loan. Đồng tác giả: Cao Thị Nhâm, Đinh Văn Thường. Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. năm 2020.
F 18. Book chapter: Doing qualitative field research in Vietnam Chủ biên: HUYNH Thi My Hanh. Đồng tác giả: BARTEL-RADIC Anne. Nơi XB: United Kingdom. năm 2020.
F 19. Biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai Chủ biên: Trần Thị Ân. Đồng tác giả: Lê Ngọc Hành, Hoàng Thị Diệu Hương, Nguyễn Thị Kim Thoa. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2020.
F 20. Kinh tế du lịch theo hướng phát triển bền vững ở tỉnh Thừa Thiên Huế Chủ biên: Võ Thị Thu Ngọc. Đồng tác giả: Nguyễn Lê Thu Hiền, Phan Thị Thu Hương, Phạm Thái Anh Thư, Võ Ngọc Trường Sơn, Nguyễn Thế Thìn, Lê Anh Quý, Đào Thị Cẩm Nhung, Trần Hồng Hiếu. Nơi XB: Quyết định xuất bản số: 138/QĐ-NXBLĐXH ngày 16/3/2020 của Nhà xuất bản Lao động xã hội. năm 2020.
F 21. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở Thành phố Đà Nẵng hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh (Sách chuyên khảo) Chủ biên: Phạm Văn Hòa. Đồng tác giả: Đinh Thị Phượng, Nguyễn Văn Đông, Trương Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Hoài Thương, Nguyễn Cao Luận, Trịnh Tuấn Anh, Trần Tuấn Sơn. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2020.
F 22. Decision-making models in Industrial Revolution 4.0 and Applications Chủ biên: Nhat-To Huynh, Thi-Hoang-Giang Tran. Đồng tác giả: . Nơi XB: LAMBERT Academic Publishing. năm 2020.
F 23. Ứng dụng phần mềm ETAP mô phỏng hệ thống điện có tích hợp nguồn năng lượng tái tạo Chủ biên: Dương Minh Quân; Phạm Văn Kiên. Đồng tác giả: Nguỹen Hồng Việt Phương, Nguyễn Văn Tấn, Trần Ngọc Thiên Nam, Đinh Thị Mỹ Hạnh, Lê Đức Tùng. Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ thuâth. năm 2020.
F 24. Phân tích, xử lý dữ liệu thể thao với SPSS Chủ biên: Nguyễn Thanh Tùng. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Hùng, Nguyễn Thái Bền, Hoàng Tú Anh. Nơi XB: NXB Thông tin - Truyền thông. năm 2020.
F 25. Giáo trình Địa chất công trình Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Ngọc Yến. Đồng tác giả: ThS. Trần Khắc Vĩ. Nơi XB: Nhà xuất bản KHKT. năm 2020.
F 26. Sách tham khảo: Quản trị rủi ro giá cà phê bằng hợp đồng tiêu chuẩn trên sàn ICE Chủ biên: ThS. Nguyễn Cảnh Thọ. Đồng tác giả: TS. Đặng Hữu Mẫn. Nơi XB: Nhà xuất bản Kinh tế TP.HCM. năm 2020.
F 27. Sổ tay Quản trị nhà trường phổ thông hướng tới phát triển năng lực học sinh Chủ biên: Đặng Xuân Hải. Đồng tác giả: Nguyễn Vinh Hiển; Trần Xuân Bách. Nơi XB: Thông tin và truyền thông. năm 2020.
F 28.

A MEC-Assisted Method for Early Handover Using the Fully Distributed Mobility Management (MEC-F-DMM) Architecture

Chủ biên: Leonard BarolliMakoto TakizawaFatos Xhafa, Tomoya Enokido. Đồng tác giả: Chung-Ming Huang and Meng-Shu Chiang. Nơi XB: Advances in Intelligent Systems and Computing. năm 2020.

F 29. Giáo trình: Khai thác và thí nghiệm cầu Chủ biên: Hoàng Phương Hoa. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2020.
F 30. CORPUS LINGUISTICS AND CORPUS-BASED METHODOLOGY Chủ biên: Tran Huu Phuc. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2020.
F 31. Giáo trình: Lịch sử Triết học phương Tây trước C. Mác Chủ biên: TS. Lâm Bá Hòa - PGS.TS. Đỗ Minh Hợp. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2020.
F 32. Book Chapter: "A Test of the Strategic Market Entry Hypothesis - Evidence from Corporate Governance in Vietnam" in the Book Series - Vietnam and the Global Economy edited by Dong Phong Nguyen and Xuan Vinh Vo Chủ biên: Man Dang. Đồng tác giả: Viet Anh Hoang, Thuy Dung Le, Phuong Uyen Le. Nơi XB: World Scientific Publishing. năm 2020.
F 33. Book Chapter: "Test of the Strategic Market Entry Hypothesis - Evidence from Corporate Governance in Vietnam" in the Book Series - Vietnam and the Global Economy. Chủ biên: Man Dang. Đồng tác giả: Viet Anh Hoang, Thuy Dung Le, Phuong Uyen Le. Nơi XB: World Scientific Publishing. năm 2020.
F 34. Ứng dụng phần mềm ETAP mô phỏng hệ thống điện có tích hợp nguồn năng lượng tái tạo Chủ biên: Dương Minh Quân. Đồng tác giả: Phạm Văn Kiên (đồng chủ biên), Nguyễn Hồng Việt Phương, Nguyễn Văn Tấn, Trần Ngọc Thiên Nam, Đinh Thị Mỹ Hạnh, Lê Đức Tùng. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. năm 2020.
F 35. Dao động dây văng và các biện pháp kiểm soát Chủ biên: TS Võ Duy Hùng, TS Nguyễn Văn Mỹ, TS Nguyễn Duy Thảo. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà Xuất bản KH&KT. năm 2020.
F 36.

Decision making models in Industrial Revolution 4.0 and Applications

Chủ biên: Trần Thị Hoàng Giang. Đồng tác giả: Huỳnh Nhật Tố. Nơi XB: Lambert Academic Publishing. năm 2020.

F 37. Phân tích đáp ứng ngẫu nhiên của công trình chịu động đất Chủ biên: Đặng Công Thuật-Hoàng Phương Hoa. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Xuân Thanh, Đinh Ngọc Hiếu, Nguyễn Văn Chính, Bùi Quang Hiếu. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2020.
F 38. Giáo trình Giáo dục học Chủ biên: Trần Xuân Bách - Hoàng Thế Hải. Đồng tác giả: Bùi Văn Vân; Vũ Minh Chiến; Lê Thị Hiền; Lê Thị Duyên; Lê Thị Phương Dung. Nơi XB: Nhà xuất bản TT và TT. năm 2020.
F 39. Hệ thống điện và điện tử trên ô tô Chủ biên: TS. Phạm Quốc Thái. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2020.
F 40. European Guide to Power System Testing - Chapter 4: Hardware-in-the-Loop Assessment Methods Chủ biên: Thomas I. Strasser, Erik C. W. de Jong, Maria Sosnina. Đồng tác giả: VH Nguyen, QT Tran, E Guillo-Sansano, P Kotsampopoulos, C Gavriluta, G Lauss, TI Strasser, TV Jensen, K Heussen, O Gehrke, Y Besanger, TL Nguyen, MH Syed, R Brandl, G Arnold. Nơi XB: Springer Nature. năm 2020.
F 41. European Guide to Power System Testing - Chapter 8: Education and Training Needs, Methods, and Tools Chủ biên: Thomas I. Strasser, Erik C. W. de Jong, Maria Sosnina. Đồng tác giả: P Kotsampopoulos, TV Jensen, D Babazadeh, TI Strasser, E Rikos, VH Nguyen, QT Tran, R Bhandia, E Guillo-Sansano, K Heussen, A Narayan, TL Nguyen, GM Burt, N Hatziargyriou. Nơi XB: Springer Nature. năm 2020.
F 42. Thực hành Lập trình gia công trên máy CNC Chủ biên: Lưu Đức Bình. Đồng tác giả: Trần Phước Thanh; Trần Minh Thông. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thật. năm 2020.
F 43. Cyber Defense Mechanisms: Security, Privacy, and Challenges Chủ biên: Gautam Kumar, Dinesh Kumar Saini, Nguyen Ha Huy Cuong. Đồng tác giả: Gautam Kumar, Dinesh Kumar Saini, Nguyen Ha Huy Cuong. Nơi XB: CRC Press. năm 2020.
F 44. Mô phỏng mạng MANET với NS2 Chủ biên: Võ Thanh Tú. Đồng tác giả: Lương Thái Ngọc, Lê Vũ, Lê Quang Minh, Nguyễn Thị Thùy Linh, Trần Kim Hương. Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Huế. năm 2020.
F 45. PGS, TS Nguyễn Tấn Hùng - PGS, TS Lê Hữu Ai, Giáo trình Logic học Chủ biên: PGS,TS Nguyễn Tấn Hùng - PGS, TS, NGƯT Lê Hữu Aí. Đồng tác giả: PGS, TS Nguyễn Tấn Hùng - PGS, TS Lê Hữu Ai - ThS Lưu Thụ Mai Thanh. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2020.
F 46. Hồ Chí Minh với tuyên ngôn độc lập năm 1945 giá trị và ý nghĩa thời đại Chủ biên: Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng tác giả: Tham gia bài viết. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học xã hội. năm 2020.
F 47. Hồ Chí Minh với Tuyên ngôn độc lập năm 1945 - Giá trị và ý nghĩa thời đại Chủ biên: Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Đồng tác giả: Tham gia bài viết. Nơi XB: Nxb Khoa học xã hội. năm 2020.
F 48. Phát triển bền vững vùng - Những vấn đề lý luận và thực tiễn Chủ biên: Đồng chủ biên PGS.TS. Hồ Viết Hạnh - TS. Phan Thị Sông Thương. Đồng tác giả: Tham gia bài viết. Nơi XB: Nxb Khoa học xã hội. năm 2020.
F 49. Giáo trình Cơ sở dữ liệu Chủ biên: Phan Tấn Quốc, Nguyễn Thị Uyên Nhi. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Đại học Quốc Gia TPHCM. năm 2020.
F 50. Giáo trình Tài chính quốc tế Chủ biên: PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ. Đồng tác giả:

PGS.TS. Võ Thị Thuý Anh

TS. Đặng Hữu Mẫn

TS. Đinh Bảo Ngọc

Th.S. Trần Nguyễn Trâm Anh
Th.S. Bùi Phan Nhã Khanh.
Nơi XB: NXB Tài Chính. năm 2020.

 
 Tìm thấy: 1377 mục / 28 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn