TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
86,103,784
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1805 người
ThS. Phan Văn Minh
Phòng Tổ chức hành chính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Trần Đình Minh
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trần Nguyễn Phương Minh
Khoa Marketing
Trường Đại học Kinh tế
TS. Trương Phước Minh
Khoa Địa lý
Trường Đại học Sư phạm
TS. Võ Tuấn Minh
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Võ Văn Minh
Ban Giám hiệu
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Phạm Thị Mơ
Khoa Tâm lý Giáo dục
Trường Đại học Sư phạm
TS. Phạm Quý Mười
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
Hoàng Lê Trà My
Khoa Quốc Tế học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Thị Khánh My
Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Tôn Nữ Trà My
Văn phòng ĐHĐN
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Cao Thị Xuân Mỹ
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
PGS.TS. Đặng Văn Mỹ
Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Đinh Trần Thanh Mỹ
Khoa Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Lê Văn Mỹ
Khoa Tin học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Lưu Thị Thùy Mỹ
Khoa Tiếng Nga
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Văn Mỹ
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Phạm Mỹ
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Phạm Thị Mỹ
Khoa Sinh - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm
Thiều Hoàng Mỹ
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Ngô Thị Mỵ
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Đinh Thị Thùy Na
Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Huỳnh Thị Ti Na
Tổ cơ bản
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Lê Thị Na
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
TS. Mai Ti Na
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Cao Nguyễn Khoa Nam
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Đinh Hoài Nam
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
Đoàn Thị Hoài Nam
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
ThS.
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Huỳnh Phương Nam
Ban Tổ chức Cán bộ
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn