TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,018,512
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1706 người
KS. Mai Phước Ánh Tuyết
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Nguyễn Thị Tuyết
Tổ cơ bản
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Trần Thị Ánh Tuyết
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
Trần Thị Tuyết
Khoa Ngữ văn
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Trương Thị Ánh Tuyết
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Huỳnh Thị Diễm Uyên
Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Nguyễn Nữ Thùy Uyên
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Phạm Thanh Uyên
Khoa Sư phạm Ngoại ngữ
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Phan Chi Uyên
Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Tăng Kim Uyên
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Trần Hồ Uyên
Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Trương Hoài Uyên
Khoa Sư phạm Ngoại ngữ
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Bùi Văn Vân
Khoa Tâm lý Giáo dục
Trường Đại học Sư phạm
TS. Đoàn Thị Vân
Khoa Sinh - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Lê Nguyễn Hải Vân
Khoa Quốc Tế Học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
BS. Lê Thị Hải Vân
Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Lê Thị Hải Vân
Văn phòng ĐHĐN
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Lê Vân
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Ngô Thái Bích Vân
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Năng Hùng Vân
Tổ chức hành chính
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Thị Hải Vân
Phòng Tổ chức - Hành chính
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Phạm Minh Thy Vân
Khoa Luật
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Phan Cẩm Vân
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Phan Thị Bích Vân
Khoa Thống kê - Tin học
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Tăng Thị Hà Vân
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Thái Thị Bích Vân
Khoa Công nghệ - Kỹ thuật
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Trần Hồng Vân
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Trần Thị Hà Vân
Ban Đảm bảo chất lượng
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Trần Thị Thuỷ Vân
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
Trần Thị Vi Vân
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ]

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn