TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1732 người
Phạm Thị Phương Trang
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Phạm Thị Thu Trang
Khoa Nhật - Hàn Thái
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Phạm Thị Thùy Trang
Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
TS.
Khoa quản lý dự án
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Tăng Thị Thuỳ Trang
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Thái Thị Thu Trang
Khoa Lý luận Chính trị
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Tôn Nữ Huyền Trang
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
Trần Thị Thu Trang
Đã về hưu
Nghỉ Hưu
ThS. Trần Uyên Trang
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Trương Thị Phương Trang
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Võ Nguyễn Thùy Trang
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Võ Thị Thuỳ Trang
Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế
Trường Đại học Ngoại Ngữ
CN. Vũ Phan Minh Trang
Khoa Kiến trúc
Trường Đại học Bách Khoa
Vũ Trần Thùy Trang
Khoa Sư phạm Công nghiệp
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Nguyễn Thế Tranh
TS. Ngô Ngọc Tri
Khoa quản lý dự án
Trường Đại học Bách Khoa
Huỳnh Đức Trí
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Lê Hoàng Trí
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
TS. Ngô Minh Trí
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Gia Trí
Khoa Tin học
Trường Đại học Sư phạm
TS. Phùng Quốc Trí
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
Trần Thiện Trí
Khoa Thương mại
Trường Đại học Kinh tế
TS. Võ Quang Trí
Khoa Thương mại điện tử
Trường Đại học Kinh tế
Võ Thị Minh Trí
Tổ bộ môn
Khoa Y Dược
Vũ Hoàng Trí
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Trương Hữu Trì
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
TS.
Khoa Vật lý
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Đinh Thị Hoàng Triều
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Văn Triều
Phòng Thanh tra
Trường Đại học Bách Khoa
KS. Phạm Lý Triều
Khoa Xây dựng Công trình thủy
Trường Đại học Bách Khoa
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn