TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
99,322,265
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1889 người
TS. Nguyễn Quốc Tuấn
Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế
TS. Nguyễn Quý Tuấn
Phòng Khoa học và HTQT
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Thanh Tuấn
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
CN. Nguyễn Trọng Tuấn
Đã về hưu
Nghỉ Hưu
PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Việt Tuấn
Phòng Đào tạo
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Phạm Anh Tuấn
Tổ chức hành chính
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Phạm Minh Tuấn
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Phạm Minh Tuấn
Phòng Kế hoạch tài chính
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Phạm Văn Tuấn
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Phan Đức Tuấn
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Phan Kim Tuấn
Khoa Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Kinh tế
TS. Tăng Anh Tuấn
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
TS.
Khoa Du lịch
Trường Đại học Kinh tế
TS. Trương Hồng Tuấn
Khoa Thương mại điện tử
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Võ Anh Tuấn
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Võ Châu Tuấn
Khoa Sinh - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Võ Công Tuấn
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trương Bách Tuệ
Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Dương Đình Tùng
Khoa Giáo dục chính trị
Trường Đại học Sư phạm
TS. Hoàng Phương Tùng
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Hoàng Tùng
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
TS. Huỳnh Thanh Tùng
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Hoàng Tùng
Khoa Vật lý
Trường Đại học Sư phạm
TS. Nguyễn Quang Tùng
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Sơn Tùng
Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế
PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Nguyễn Thị Tùng
Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Phan Chí Tùng
Đã về hưu
Nghỉ Hưu
ThS. Phan Quang Tùng
Phòng Tổ chức - Hành chính
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ]

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn