TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
109,936,401
 
DANH SÁCH PHÓ GIÁO SƯ
 
SttTên tác giảĐơn vị Năm
 1 PGS.TS. Nguyễn Bốn Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 0
 2 PGS.TS. Phạm Anh Đức Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 0
 3 PGS.TS. Nguyễn Văn Dũng Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 0
 4 PGS.TS. Phạm Thị Lan Hương Khoa Thương mại - Trường Đại học Kinh tế 0
 5 PGS.TS. Phạm Phú Lý Đã về hưu - Nghỉ Hưu 0
 6 PGS.TS. Lưu Trang Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 0
 7 PGS.TS. Hồ Thị Kiều Oanh Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 15
 8 PGS.TS. Võ Ngọc Dương Phòng Đào tạo - Trường Đại học Bách Khoa 2
 9 PGS.TS. Nguyễn Bá Trung Bộ môn - Trường Y Dược 20
 10 PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 2002
 11 PGS.TS. Võ Chí Chính Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 2005
 12 PGS.TS. Phan Huy Khánh Đã về hưu - Nghỉ Hưu 2005
 13 PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng Đã về hưu - Nghỉ Hưu 2006
 14 PGS.TS. Lê Tự Hải Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm 2007
 15 PGS.TS. Võ Trung Hùng Ban Giám hiệu - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2007
 16 PGS.TS. Nguyễn Chánh Tú Khoa Khoa học công nghệ tiên tiến - Trường Đại học Bách Khoa 2007
 17 PGS.TS. Lê Hữu Ái Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 2009
 18 PGS.TS.Bùi Quang Bình Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế 2009
 19 PGS.TS. Lâm Chí Dũng Khoa Ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế 2009
 20 PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 2009
 21 PGS.TS. Phan Văn Hòa Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2009
 22 PGS.TS. Lưu Quý Khương Khoa Sư phạm Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2009
 23 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ Ban Giám Đốc Đại học Đà Nẵng - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2009
 24 PGS.TS. Lê Thành Bắc Ban Giám Đốc Đại học Đà Nẵng - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2010
 25 PGS.TS. Phạm Cẩm Nam Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 2010
 26 PGS.TS. Ngô Hà Tấn Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 2010
 27 PGS.TS. Lê Cung Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 2011
 28 PGS.TS. Đậu Thị Hòa Đã về hưu - Nghỉ Hưu 2011
 29 PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm Phòng Khoa Học - Sau Đại Học & Hợp tác Quốc Tế - Trường Đại học Bách Khoa 2011
 30 PGS.TS. Đặng Minh Nhật Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 2011
 Tìm thấy: 118 cá nhân / 4 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn