TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
99,321,839
 
CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đơn vị: Phòng:
1. Phân hủy nhóm thuốc dược phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân (PPCPs) bằng hệ quang xúc tác nâng cao UV-AOPs: động học, vai trò gốc oxy hóa và đánh giá độc tính suy giảm

Chủ nhiệm: NC Thuỳ Trâm. Thành viên: Nguyễn Tiên Hoàng và cộng sự khác. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2022-DNA-24. Năm: 2025.
(17/09/2022)
 
2. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu điện cực ca-tốt trên cơ sở MoS2, Oxit mangan và Oxit vanadi cho pin Zn-ion ứng dụng trong lưu trữ điện năng
Chủ nhiệm: Nguyễn Bá Kiên. Thành viên: Lê Quốc Huy, Trần Văn Mẫn, Nguyễn Thị Thu Trang, Võ Trần Anh, Hoàng Văn Thạnh, Trịnh Ngọc Đạt, Nguyễn Hữu Lập Trường, Lê Vũ Trường Sơn, Nguyễn Văn Thắng. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2023.DNA.06. Năm: 2025.
(21/03/2023)
 
3. Nghiên cứu xây dựng mô hình chịu lực của móng băng và hệ kết cấu dàn chịu tải trọng phức tạp
Chủ nhiệm: TS. Phạm Ngọc Quang. Thành viên: TS. Phạm Ngọc Vinh, TS. Nguyễn Thị Thanh Thúy, TS. Hoàng Thắng. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2022-DN02-16. Năm: 2024.
(14/09/2022)
 
4. Nghiên cứu xây dựng mô hình chịu lực của móng băng và hệ kết cấu giàn chịu tải trọng phức tạp
Chủ nhiệm: TS. Phạm Ngọc Quang. Thành viên: TS. Phạm Ngọc Vinh, TS. Nguyễn Thị Thanh Thúy. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2022-DN02-16. Năm: 2024.
(07/11/2022)
 
5. Nghiên cứu cố định vi khuẩn Bacillus subtilisBacillus protease trên các chất mang để chế tạo peptide có hoạt tính sinh học (bioactive peptide)
Chủ nhiệm: Bui Xuan Dong. Thành viên: Phạm Thị Mỹ; Phạm Thị Kim Thảo; Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2022-DN02-07. Năm: 2024.
(28/06/2022)
 
6. Nghiên cứu định lượng và đánh giá vai trò các tác nhân oxy hoá tạo ra trong quá trình oxy hóa chất hữu cơ bởi điện phân và hệ AOPs
Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Tiên Hoàng. Thành viên: TS. Võ Thắng Nguyên, TS. Mai Văn Bảy, ThS Đoàn Văn Dương. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2021-DN03-01. Năm: 2024.
(17/12/2021)
 
7. Đánh giá sự tích luỹ kim loại nặng trong một số nhóm Zooplankton, nhằm dự báo ô nhiễm kim loại nặng bởi một số nhóm loài thuộc Zooplankton tại một số lưu vực sông thuộc miền Trung Việt Nam
Chủ nhiệm: Đàm Minh Anh. Thành viên: Trịnh Đăng Mậu, Đoạn Chí Cường, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Tường Vi, Phạm Thị Phương, Từ Thị Thu Hiếu, Phan Thị Thảo Linh. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2023.DNA.16. Năm: 2024.
(24/03/2023)
 
8. Nghiên cứu đánh giá đa dạng bộ Harpacticoida (lớp Hexanauplia) trong một số dạng thủy vực nước ngầm khu vực miền Trung, Việt Nam và phân lập các loài có khả năng ứng dụng trong việc thử nghiệm độc học môi trường
Chủ nhiệm: Phùng Khánh Chuyên. Thành viên: Võ Văn Minh, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Minh Lý, Phạm Thị Mỹ, Nguyễn Sỹ Toàn, Trần Thị Yến Anh, Nguyễn Anh Tuấn. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2023.DNA.25. Năm: 2024.
(24/03/2023)
 
9. Nghiên cứu độ bền và khả năng chắn sóng điện từ của vật liệu nanocomposite tự phục hồi ứng dụng trong các thiết bị cơ-điện tử
Chủ nhiệm: TS. Trần Minh Sang. Thành viên: TS. Hoàng Văn Thạnh, TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân, TS. Vũ Minh Cảnh, TS. Nguyễn Thanh Sơn, TS. Vũ Thị Quyên. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2021-DN02-04. Năm: 2024.
(01/04/2023)
 
10. GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
Chủ nhiệm: Hoàng Hà. Thành viên: Lê Thị Minh Hằng, Châu Ngọc Tuấn, Phùng Thị Phước An. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2021-DN04-03. Năm: 2024.
(04/05/2023)
 
11. Development of Internet - of - things for continuous cultivation and extraction system
Chủ nhiệm: Khoo Kuan shiong. Thành viên: Stepenie Wong Yoke Wei, Pau-Loke Show, Grrace Ng Hui Suan, Gholamreza Abdi, Michelle Teo Yee Mun, Nguyen-Sy Toan, Chong Kin Wah. Đề tài Khác. Mã số: REIG-FAS-2022/003. Năm: 2024.
(18/08/2022)
 
12. Nghiên cứu đánh giá cường độ liên kết của các loại cốt FRP bên trong bê tông bằng phương pháp phân tích hồi quy kết hợp với học máy trên bộ dữ liệu thực nghiệm
Chủ nhiệm: Nguyễn Minh Hải. Thành viên: Đỗ Việt Hải, Phan Hoàng Nam, Huỳnh Phương Nam, Tạ Minh Bảo. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2022-DN02-10. Năm: 2024.
(17/10/2022)
 
13. Phân tích ứng xử nén cột ống thép nhồi bê tông sử dụng vật liệu cường độ cao
Chủ nhiệm: GVC.TS. PHAN ĐÌNH HÀO. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2022-02-55. Năm: 2023.
(29/04/2023)
 
14. Ứng dụng điện toán lượng tử trong công nghệ số
Chủ nhiệm: Dụng Văn Lữ,. Thành viên: Nguyễn Thị Xuân Hoài, Lê Thị Phương Thảo. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2022-TN-19. Năm: 2023.
(30/05/2023)
 
15. Nghiên cứu nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện mặt trời thông qua công nghệ IoT
Chủ nhiệm: Huỳnh Thanh Tùng. Thành viên: Nguyễn Hồng Việt Phương, Nguyễn Văn Tấn, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Thành Trung, Phạm Thị Hải Hậu, Lê Trọng Phước. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2021-02-34. Năm: 2023.
(02/06/2023)
 
16. Nghiên cứu ảnh hưởng của vết xước đến khả năng tải của ổ đỡ ngâm dầu dạng tròn

Chủ nhiệm: Võ Trần Anh. Thành viên: Đặng Phước Vinh, Nguyễn Linh Giang. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2022-02-03. Năm: 2023.
(21/03/2023)
 
17. Nghiên cứu phát triển thiết bị hỗ trợ tập luyện xe đạp

Chủ nhiệm: Huỳnh Việt Thắng. Thành viên: Vũ Vân Thanh;. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2022-02-04MSF. Năm: 2023.
(14/10/2022)
 
18. Phát huy giá trị chùa Am Vãi trong phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang
Chủ nhiệm: TS.Tạ Thị Tâm. Thành viên: TS. Nguyễn Thu Trang. Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 2021-2023. Năm: 2023.
(26/12/2021)
 
19. Xây dựng mô hình xác suất đánh giá trạng thái phá hoại của kết cấu bể chứa nhiên liệu bằng kim loại chịu động đất
Chủ nhiệm: Phan Hoàng Nam. Thành viên: Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Hoàng Vĩnh, Trương Bách Tuệ. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: DHDN-000. Năm: 2023.
(12/06/2021)
 
20. Nghiên cứu hệ thống phát hiện, phân loại và định vị đối tượng dựa trên kỹ thuật học sâu ứng dụng trong nông nghiệp chính xác
Chủ nhiệm: Phan Trần Đăng Khoa. Thành viên: Vũ Vân Thanh, Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Líc, Thái Văn Tiến, Lê Hồng Nam, Nguyễn Thị Trang Đài.. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2020-ĐN02-79. Năm: 2023.
(02/10/2021)
 
21. Nghiên cứu hệ thống phát hiện, phân loại và định vị đối tượng dựa trên kỹ thuật học sâu ứng dụng trong nông nghiệp chính xác
Chủ nhiệm: Phan Trần Đăng Khoa. Thành viên: Vũ Vân Thanh, Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Líc, Thái Văn Tiến, Lê Hồng Nam, Nguyễn Thị Trang Đài. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2020-ĐN02-79. Năm: 2023.
(07/12/2021)
 
22. Thiết kế hệ thống làm nguội khuôn cho các chi tiết đúc có độ chính xác cao
Chủ nhiệm: Trần Minh Thông. Thành viên: Hoàng Văn Thạnh, Lưu Đức Bình, Trần Phước Thanh, Nguyễn Lê Minh, Phạm Nguyễn Quốc Huy. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2023-02-02. Năm: 2023.
(31/01/2023)
 
23. Hoạt động ngoại giao của Mỹ với các cường quốc châu Âu trong thời kỳ lập quốc (1783-1825)
Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Sang. Thành viên: PGS.TS. Lưu Trang, ThS. Nguyễn Thị Kim Tiến, ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến, CN. Phan Nguyễn Huy Chinh, CN. Phan Trương Hoàng My. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2021-DN03-03. Năm: 2023.
(13/01/2022)
 
24. Nghiên cứu chế tạo thành phần cấp phối và các đặc tính cơ bản của bê tông trong suốt
Chủ nhiệm: Huỳnh Phương Nam. Thành viên: Đỗ Việt Hải, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Văn Hướng, Phạm Đức Quang. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2020-DN01-30. Năm: 2023.
(02/06/2021)
 
25. Phát triển hệ thống truyền dữ liệu gigabit có độ tin cậy cao kết hợp thông minh giữa laser và sóng vô tuyến cho vùng có địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt (Đề tài nghiên cứu ứng dụng Nafosted-đang thực hiện)
Chủ nhiệm: Nguyễn Tấn Hưng. Thành viên: . Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: NCUD.02-2019.51. Năm: 2023.
(07/04/2021)
 
26. Nghiên cứu tính chất điện tử và quang học của vật liệu hai chiều và vật liệu có cấu trúc xếp lớp van der Waals
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiếu. Thành viên: Nguyễn Văn Chương, Huỳnh Vĩnh Phúc, Dụng Văn Lữ, Lê Thị Thu Phương. Đề tài cấp Bộ trọng điểm. Mã số: B2022-DNA-14. Năm: 2023.
(25/08/2021)
 
27. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng hợp kênh trong lĩnh vực ngân hàng
Chủ nhiệm: TS. Trần Xuân Quỳnh. Thành viên: TS. Võ Quang Trí; ThS. Trương Thị Hiếu Hạnh
. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2021-DN04-06. Năm: 2023.
(28/07/2022)
 
28. Nghiên cứu xây dựng mô hình dự đoán động lực học giọt nhỏ trong dòng chảy vi kênh chất lưu bằng lý thuyết và phương pháp số
Chủ nhiệm: TS. Hoàng Văn Thạnh. Thành viên: PGS.TS. Lưu Đức Bình, TS. Trần Minh Sang, Trương Lê Duy Bảo, Trương Bách Tuệ. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2020-ĐN02-84. Năm: 2023.
(09/01/2021)
 
29. Nghiên cứu hệ thống phát hiện, phân loại và định vị đối tượng dựa trên kỹ thuật học sâu ứng dụng trong nông nghiệp chính xác
Chủ nhiệm: Phan Trần Đăng Khoa. Thành viên: Vũ Vân Thanh, Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Líc, Thái Văn Tiến, Lê Hồng Nam, Nguyễn Thị Trang Đài. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2020-ĐN02-79. Năm: 2023.
(21/05/2021)
 
30. Nghiên cứu đồng thời hoạt tính và khả năng chống oxy hóa của các hợp chất hữu cơ chứa các liên kết O-H, N-H hoặc S-H bằng phương pháp hóa tính toán
Chủ nhiệm: Phạm Cẩm Nam. Thành viên: Nguyễn Minh Thông. Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: 104.06-2020.17. Năm: 2023.
(07/05/2023)
 
31. ÁP DỤNG MÔ HÌNH XÁC SUẤT DỰ BÁO VÙNG XÓI NGẦM CỦA ĐẬP, ĐÊ CÓ XÉT ĐẾN SỰ THAY ĐỔI NGẪU NHIÊN TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA ĐẤT THEO KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN.
Chủ nhiệm: Lê Văn Thảo. Thành viên: Trần Trung Việt; Vũ Huy Công; Nguyễn Hải Long; Đoàn Trần Vũ. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2020-DNA-05. Năm: 2023.
(18/04/2023)
 
32. Trí tuệ khách hàng trong kỷ nguyên dữ liệu lớn: nghiên cứu đa tình huống trong lĩnh vực văn hóa
Chủ nhiệm: T.S Đàm Nguyễn Anh Khoa. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2023-02-18. Năm: 2023.
(30/01/2023)
 
33. Nghiên cứu hoạt tính sinh học cúa lá Vối (Cleiostocalyx operculatus) và dự đoán cơ chế tác động phân tử bằng phương pháp sàng lọc ảo
Chủ nhiệm: Ngô Thái Bích Vân. Thành viên: Võ Công TuấnĐào Thị Thu Thảo. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2021-02-09MSF. Năm: 2023.
(16/03/2023)
 
34. Tích hợp các giải thuật tìm kiếm và thuật toán phân cụm fuzzy c-means nhằm xác định phân khúc thị trường cho doanh nghiệp
Chủ nhiệm: T.S Nguyễn Thị Phương Quyên. Thành viên: Nguyễn Thị Cúc, Lê Thị Huỳnh Anh, Lê Minh Đức. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2020-DN02-83. Năm: 2023.
(21/10/2022)
 
35. Nghiên cứu xây dựng không gian tải trọng giới hạn (V-H-M) của móng băng trên nền mái dốc chịu tải trọng lệch tâm nghiêng.
Chủ nhiệm: TS. Phạm Ngọc Quang. Thành viên: Đề tài học bổng sau tiến sĩ.. Đề tài Khác. Mã số: VINIF.2022.STS.53. Năm: 2023.
(22/10/2022)
 
36. Một số kết quả trên các lớp con các hàm đa điều hòa dưới trong lý thuyết đa thế vị
Chủ nhiệm: Hoàng Nhật Quy. Thành viên: Chử Văn Tiệp. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2020-TĐ-02-BS. Năm: 2023.
(24/04/2023)
 
37. Ảnh hưởng của sự không đồng nhất nhà đầu tư tổ chức đến hiệu quả thị trường chứng khoán và vai trò của môi trường thể chế quốc gia
Chủ nhiệm: Võ Thị Thúy Anh. Thành viên: . Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: 502.02-2018.304. Năm: 2023.
(21/05/2023)
 
38. Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ nuôi trồng tảo Haematococcus pluvialis hiệu quả cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Trịnh Đăng Mậu. Thành viên: TS. Trần Nguyễn Quỳnh Anh, TS. Nguyễn Minh Lý, ThS. Phan Nhật Trường, ThS. Lê Văn Kiêm. Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 272/QĐ-SKHCN. Năm: 2023.
(08/01/2022)
 
39. Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm vi nhựa trong một số thủy vực nước ngọt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Lê Thị Mai. Thành viên: Trịnh Đăng Mậu, Trần Nguyễn Quỳnh Anh. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2020-DN03-51. Năm: 2023.
(08/01/2022)
 
40. Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thông minh đa dạng sinh học hệ thực vật thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiệu. Thành viên: PTK Thoa, LT Đức,.... Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 36/HĐKHCN/2020. Năm: 2023.
(15/02/2022)
 
41. Phân tích nhân t nh hưởng hành vi lái xe không an toàn ca tài xế giao hàng công ngh s dng mô hình phương trình cu trúc kết hp mng nơron nhân to
Chủ nhiệm: Nguyễn Phước Quý Duy. Thành viên: Sử Ngọc Diệp, Cao Thị Xuân Mỹ. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2021-DN02-01. Năm: 2023.
(19/01/2022)
 
42. Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý thông minh đa dạng sinh học hệ thực vật các khu rừng đặc dụng tỉnh Quảng Nam
Chủ nhiệm: Phạm Thị Kim Thoa. Thành viên: NV Hiệu, LT Đức, VD Hoàng,.... Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 41/HĐKHCN/2021. Năm: 2023.
(15/02/2022)
 
43. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng lên trải nghiệm khách hàng hợp kênh trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam
Chủ nhiệm: Trần Xuân Quỳnh. Thành viên: Trương Thị Hiếu Hạnh, Võ Quang Trí. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2021-DN04-06. Năm: 2023.
(16/02/2022)
 
44. Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý thông minh đa dạng sinh học hệ thực vật các khu rừng đặc dụng tỉnh Quảng Nam
Chủ nhiệm: Phạm Thị Kim Thoa. Thành viên: Nguyễn Văn Hiệu, Hồ Hồng Quyên, Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Trần Đức, Nguyễn Văn Cảnh, Hoàng Thanh Sơn,.... Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 41/HĐKHCN/2021. Năm: 2023.
(15/12/2021)
 
45. Nghiên cứu quần thể loài thực vật bản địa đặc trưng của bán đảo Sơn Trà và khả năng di thực trồng tại công viên, đường phố trên địa bàn quận Sơn Trà.
Chủ nhiệm: Nguyễn Quyết. Thành viên: Phạm Thị Kim Thoa (Thư ký), Lê Văn Vương, Nguyễn Thị Ly Na, Đặng Ngọc Minh, Vương Duy Hưng,.... Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 39/HĐKHCN/2021. Năm: 2023.
(15/12/2021)
 
46. Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thông minh đa dạng sinh học hệ thực vật thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiệu. Thành viên: Phạm Thị Kim Thoa (Thư ký), Lê Văn Vương, Vương Duy Hưng, Nguyễn Văn Cảnh, Lê Trần Đức,.... Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 36/HĐKHCN/2020. Năm: 2023.
(15/12/2021)
 
47. Nghiên cứu đa dạng lớp chân hàm Maxillopoda Dahl và ứng dụng làm sinh vật chỉ thị chất lượng môi trường tại các thuỷ vực nước ngọt các tỉnh miền Trung Việt Nam
Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Tường Vi. Thành viên: Trần Ngọc Sơn, Trịnh Đăng Mậu, Nguyễn Minh Lý, Phạm Thị Mỹ, Phùng Khánh Chuyên, Phạm Thị Phương. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2022-DNA-13. Năm: 2023.
(13/07/2022)
 
48. Nghiên cứu xây dựng mô hình lực cắt – độ trượt của tấm thép neo sử dụng vữacốt sợi dựa trên phân tích hồi quy kết hợp học máy
Chủ nhiệm: Phan Hoàng Nam. Thành viên: Nguyễn Minh Hải, Đỗ Việt Hải. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2022-01-00. Năm: 2023.
(03/06/2022)
 
49. Nghiên cứu hệ thống phát hiện, phân loại và định vị đối tượng dựa trên kỹ thuật học sâu ứng dụng trong nông nghiệp chính xác
Chủ nhiệm: Phan Trần Đăng Khoa. Thành viên: Vũ Vân Thanh, Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Líc, Thái Văn Tiến, Lê Hồng Nam, Nguyễn Thị Trang Đài. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2020-ĐN02-79. Năm: 2023.
(24/11/2020)
 
50. Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen cây hoa Đào chuông (Enkianthus quiaqueflorus) tại khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa, thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Đặng Ngọc Minh. Thành viên: Nguyễn Quyết, Phạm Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Ly Na,.... Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 40/HĐ-SKHCN. Năm: 2023.
(25/03/2022)
 
 
 Tìm thấy: 4136 mục / 83 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn