TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đơn vị: Phòng:
1. Nghiên cứu cơ chế hình thành các khối tự kết lắng của Chlorella vulgaris nuôi trong nước thải
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Đông Phương. Thành viên: Nguyễn Phan Trúc Xuyên, Lê Thị Vân Anh, Phạm Phú Song Toàn, Đinh Thị Mỹ Hương, Bùi Thị Thơ, Trần Thị Ngọc Thư.. Đề tài cấp Bộ. Mã số: 106.04-2019.54. Năm: 2022.
(29/07/2020)
 
2. Đặc điểm công bố thông tin của báo cáo kế toán và sự bất cân xứng thông tin: Bằng chứng từ báo cáo kế toán của các công ty nước ngoài niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thúy Phượng. Thành viên: Lê Thị NaNguyễn Lan Phương. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2019-DN04-30. Năm: 2022.
(08/08/2020)
 
3. Effect of Plantain (Plantago lanceolata) based pasture on milk production and nitrate leaching by dairy cows
Chủ nhiệm: Peter Kemp, David Horn, Soledad Navarrete. Thành viên: Thi T. Nguyen. Đề tài Khác. Mã số: RA1.002. Năm: 2022.
(01/10/2019)
 
4. Nghiên cứu cố định enzyme lên bề mặt lợi khuẩn Lactobacillus plantarum theo phương thức GMO và non-GMO
Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Minh. Thành viên: Lê Lý Thùy Trâm, Nguyễn Thị Đông Phương, Trần Văn Hiếu, Phạm Thị Kim Thảo, Võ Công Tuấn. Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: 106.02-2019.339. Năm: 2022.
(03/06/2020)
 
5. Phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo để đánh giá khả năng chịu lực của cột ống thép nhồi bê tông sử dụng các loại bê tông có cường độ khác khau
Chủ nhiệm: Ngô Ngọc Tri. Thành viên: Lê Hoàng An, Phạm Thị Phương Trang, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Huynh Văn Vũ. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2020-DNA-04. Năm: 2022.
(22/05/2020)
 
6. Xung đột chính trị, tranh chấp lãnh thổ và quyền hàng hải giữa Anh và Hoa Kỳ (1783-1861) (Nafosted)
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Sang. Thành viên: TS. Nguyễn Duy Phương, PGS.TS. Lê Thành Nam, PGS.TS. Bùi Thị Thảo, PGS.TS. Lưu Trang, TS. Dương Quang Hiệp, TS. Trần Xuân Hiệp, ThS. Đặng Thị Thùy Dương
. Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: 601.02-2020.303. Năm: 2022.
(03/11/2020)
 
7. Nghiên cứu khả năng xử lý các hợp chất chứa nitơ, phốtpho trong nước thải bằng sự kết hợp giữa vi tảo Chlorella vugaris và vi khuẩn Azospirillum sp. được phân lập từ rễ lúa
Chủ nhiệm: Phạm Thị Mỹ. Thành viên: Trịnh Đăng Mậu, Bùi Xuân Đông
. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2019-DN03-36. Năm: 2021.
(07/07/2020)
 
8. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình phân bổ rủi ro dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Việt Nam
Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Trang. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2020-02-37. Năm: 2021.
(11/08/2020)
 
9. Nghiên cứu xác định các đặc tính tĩnh và động học của máy có chuyển động quay bằng phương pháp phần tử hữu hạn và thực nghiệm

Chủ nhiệm: Đặng Phước Vinh. Thành viên: Lê Hoài Nam, Võ Như Thành
. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2019-DN02-67. Năm: 2021.
(27/07/2020)
 
10. Nghiên cứu ứng dụng bê tông hạt nhỏ độ bền cao sử dụng cát mịn, tro bay và xỉ lò cao cho các kết cấu ven biển ở khu vực Nam trung bộ
Chủ nhiệm: TS. Hồ Văn Quân. Thành viên: PGS.TS. Phan Cao Thọ, PGS.TS. Nguyễn Thanh Sang, ThS. Nguyễn Tấn Khoa và các cộng sự.. Đề tài cấp Bộ. Mã số: RD –79-19. Năm: 2021.
(26/06/2020)
 
11. Thiết kế mô hình lò đốt rác sử dụng dòng tia xung nhịp, đĩa cản và dòng xoáy lốc kết hợp
Chủ nhiệm: Lê Minh Đức. Thành viên: Huỳnh Tấn Tiến, Lê Hoàng Sơn, Dương Đình Nghĩa, Trần Anh Kiệt. Đề tài cấp Bộ. Mã số: xxx-xxx. Năm: 2021.
(29/07/2019)
 
12. Tính chất phủ, bao tổng quát và tính nội xạ của các môđun
Chủ nhiệm: Trương công Quỳnh. Thành viên: . Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2020-ĐNA-10. Năm: 2021.
(03/02/2020)
 
13. Nghiên cứu biến thể trình tự nucleotides trên vùng siêu biến D-loop ty thể ở các bệnh nhân có bệnh lý mạch vành
Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Song. Thành viên: . Đề tài cấp Bộ. Mã số: KHCN-2019. Năm: 2021.
(04/08/2020)
 
14. Xung đột chính trị và tranh chấp lãnh thổ giữa Anh và Mỹ từ năm 1823 đến 1846
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Sang. Thành viên: Nguyễn Duy Phương. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2019-TĐ-BS-02. Năm: 2021.
(09/08/2020)
 
15. Nghiên cứu nâng cao chất lượng ảnh y tế ứng dụng trong kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh
Chủ nhiệm: TS. Phạm Công Thắng. Thành viên: TS. Phạm Minh Tuấn, TS. Phan Trần Đăng Khoa. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2019-DN02-62. Năm: 2021.
(20/03/2020)
 
16. Mối quan hệ giữa già hóa dân số và tiết kiệm cá nhân ở Việt Nam
Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Thu Hà. Thành viên: TS. Lâm Bá Hòa, TS. Đặng Thị Tố Như. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2019-DN04-19. Năm: 2021.
(14/12/2019)
 
17. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để dự báo xu hướng năng lượng tiêu thụ trong công trình xây dựng
Chủ nhiệm: Trương Ngọc Sơn. Thành viên: Ngô Ngọc Tri, Phạm Anh Đức. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: xxxxxx. Năm: 2021.
(14/08/2019)
 
18. AI để dự báo xu hướng năng lượng trong công trình xây dựng
Chủ nhiệm: Trương Ngọc Sơn. Thành viên: Ngô Ngọc Tri, Phạm Anh Đức. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2019-DN02-59. Năm: 2021.
(22/05/2020)
 
19. Phát triển mô hình tích hợp dựa trên học máy hướng đến phát triển bền vững
Chủ nhiệm: Ngô Ngọc Tri. Thành viên: . Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: 102.05-2019.01. Năm: 2021.
(22/05/2020)
 
20. Nghiên cứu xây dựng kiến trúc phần cứng thực thi Convolutional Neural Network trên FPGA
Chủ nhiệm: Huỳnh Việt Thắng. Thành viên: Hồ Phước Tiến, Phan Trần Đăng Khoa, Vũ Vân Thanh. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2019-DN02-61. Năm: 2021.
(27/10/2019)
 
21. Giải pháp quản lí hoạt động truyền thông tuyển sinh đại học của Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: PGS.TS. Trần Xuân Bách. Thành viên: PGS.TS. Trần Xuân Bách, TS. Hà Văn Hoàng, TS. Nguyễn Thị Trâm Anh, ThS. Nguyễn Vinh San. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2019-DN03-32. Năm: 2021.
(16/02/2020)
 
22. Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp can thiệp cộng đồng phòng chống trầm cảm ở người cao tuổi tại thành phố Quảng Ngãi.
Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Trâm Anh, BSCK II. Đỗ Văn Diệu. Thành viên: TS. Nguyễn Thị Trâm Anh, BSCK II. Đỗ Văn Diệu, ThS. Phạm Thị Kiều Duyên, ThS. Đặng Ngọc Dũng, BS. Nguyễn Thanh Quang Vũ, TS. Lê Mỹ Dung, TS. Nguyễn Thị Hằng Phương, TS. Hà Văn Hoàng, ThS. Bùi Thị Thanh Diệu ,ThS. Trịnh Thị Nguyệt, ThS. Nguyễn Thu Trang. Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 01/2019/HĐ-ĐTKHCN. Năm: 2021.
(16/02/2020)
 
23. (Đề tài Nafosted) Ứng dụng các mô hình kinh tế lượng không gian nghiên cứu sự phân bổ không gian của đầu tư trực tiếp nước ngoài: Trường hợp ASEAN và Việt Nam
Chủ nhiệm: Hoàng Hồng Hiệp. Thành viên: Dương Nguyễn Minh Huy. Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: 502.01.2019.25. Năm: 2021.
(25/02/2020)
 
24. Tích hợp giải thuật di truyền và thuật toán mờ trực cảm có trọng số c-ordered-means ứng dụng trong phân tích cụm dữ liệu y khoa về ung thư vú.Tên tiếng Anh: “Integration of genetic algorithm and intuitionistic fuzzy weighted c-ordered-means to cluster analysis for breast cancer detection.”
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Phương Quyên. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2020-02-16. Năm: 2021.
(08/08/2020)
 
25. Nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng lặp đến một số tính chất của bê tông tính năng cao và ứng dụng trong các kết cấu bê tông cốt thép ở vùng ven biển Việt Nam
Chủ nhiệm: TS. Hồ Văn Quân. Thành viên: TS. Đặng Văn Sỹ, TS. Nguyễn Văn Tươi và các cộng sự.. Đề tài cấp Bộ. Mã số: DT 203016. Năm: 2021.
(30/09/2020)
 
26. Nghiên cứu xây dựng bản đồ gió tự động dựa trên hệ số địa hình thực tế cho thành phố Đà Nẵng thông qua nền tảng IoT phục vụ khai thác tàu du lịch và điều tiết giao thông
Chủ nhiệm: TS. Võ Duy Hùng. Thành viên: KS. Đỗ Anh Vũ, ThS. Nguyễn Huỳnh Nhật Thương. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2020-02-10MSF. Năm: 2021.
(28/10/2020)
 
27. Xúc tác không kim loại trên cơ sở vật liệu carbon có cấu trúc nano (CNTs, CNFs) định hình trên phớt carbon và ứng dụng cho phản ứng oxy hóa chọn lọc H2S thành S đơn chất.
Chủ nhiệm: Trương Hữu Trì. Thành viên: Nguyễn Đình Lâm, Dương Thế Hy, Dương Viết Cương, Phạm Hữu Cường. Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: 104.05-2017.336. Năm: 2021.
(10/09/2018)
 
28. Nghiên cứu chế tạo loại khẩu trang y tế mới để ngăn chặn các tác nhân lây bệnh qua đường hô hấp bao gồm Coronavirus chủng mới SARS-CoV-2
Chủ nhiệm: TS. Đặng Đức Long. Thành viên: . Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: KHCN-2020. Năm: 2021.
(04/08/2020)
 
29. Integration of European electricity market models opening of ancillary services markets to distributed regulating resources
Chủ nhiệm: Cristian Bovo. Thành viên: Le Hong Lam, Ilea Valentin. Đề tài Khác. Mã số: NA0000. Năm: 2021.
(21/04/2019)
 
30. Nghiên cứu xác định các đặc tính tĩnh và động học của máy có chuyển động quay bằng phương pháp phần tử hữu hạn và thực nghiệm
Chủ nhiệm: TS. Đặng Phước Vinh. Thành viên: TS. Lê Hoài Nam; TS. Võ Như Thành. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2019-DN02-67. Năm: 2021.
(23/08/2019)
 
31. Nghiên cứu chuyển đổi ô tô truyền thống thành ô tô điện kết hợp sử dụng năng lượng mặt trời
Chủ nhiệm: TS. Phạm Quốc Thái. Thành viên: . Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2019-DN02-60. Năm: 2021.
(31/08/2019)
 
32. Phát triển năng lực quản lý hành vi học sinh cho giáo viên các trường trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Phương Trang. Thành viên: Lê Mỹ Dung, Nguyễn Thị Trâm Anh, Bùi Thị Thanh Diệu, Lê Thị Duyên. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2019-DN01-22-HT. Năm: 2021.
(23/10/2020)
 
33. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH QUỐC TẾ HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm: Phan Thị Yến. Thành viên: Đặng Vinh. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2020-05-06. Năm: 2021.
(24/10/2020)
 
34. Mối quan hệ giữa già hóa dân số và tiết kiệm cá nhân ở Việt Nam
Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Thu Hà. Thành viên: TS. Lâm Bá Hóa; TS. Đặng Thị Tố Như. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2019-DN04-19. Năm: 2021.
(12/07/2020)
 
35. Oriented-Planning Solid Waste Management System of A Tourism Area in Hoi An City toward Sustainability (on going)
Chủ nhiệm: Song Toan PHAM PHU. Thành viên: Misuzu ASARI, Lê Đình Cường, Phạm Văn Định. Đề tài Khác. Mã số: 2020-2021. Năm: 2021.
(27/05/2020)
 
36. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để dự báo sớm năng lượng tiêu thụ của các tòa nhà hướng đến phát triển bền vững
Chủ nhiệm: Ngô Ngọc Tri. Thành viên: Phạm Anh Đức (Co-PI), Huỳnh Nhật Tố, Trương Thị Thu Hà, Trương Ngọc Sơn. Đề tài Khác. Mã số: VINIF.2019.DA05. Năm: 2021.
(22/05/2020)
 
37. Nghiên cứu sự tích hợp kênh đến lòng trung thành khách hàng – Trường hợp lĩnh vực dịch vụ khách sạn tại Đà Nẵng.
Chủ nhiệm: TS. Ngô Thị Khuê Thư. Thành viên: . Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2019-ĐN04-24. Năm: 2021.
(12/05/2020)
 
38. Nghiên cứu quy trình chiết xuất nước cốt Đảng sâm (Codonopsis javanica (Blume) Hook.f.)
Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Trung Hiếu. Thành viên: Bùi Xuân Đông; Nguyễn Thị Minh Xuân, Võ Công Tuấn. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2020-02-.... Năm: 2021.
(15/05/2020)
 
39. Nghiên cứu hiện tượng lún đường đầu cầu và đề xuất giải pháp làm giảm độ lún đường đầu cầu khu vực miền Trung, Việt Nam
Chủ nhiệm: PGS.TS. Hoàng Phương Hoa. Thành viên: GV.TS. Phạm Đình Trung, ThS.NCS. Thái Hoàng Ân, KS. Nguyễn Hữu Anh Quốc. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2019-DN02-55. Năm: 2021.
(17/10/2019)
 
40. Ảnh hưởng của rủi ro chính sách đối với thanh khoản cổ phiếu và quyết định thâu tóm công ty trong thị trường mua bán & sáp nhập ở Việt Nam
Chủ nhiệm: TS. Đặng Hữu Mẫn. Thành viên: . Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2020-DNA-11. Năm: 2021.
(11/02/2020)
 
41. Nghiên cứu chế tạo, khảo sát tính chất từ và cơ chế truyền dẫn CỦA VẬT LIỆU La0.5Ca0.5Mn0.5Fe0.5O3
Chủ nhiệm: Nguyễn Quý Tuấn. Thành viên: TS. Đinh Thanh Khẩn, ThS. Lê Văn Thanh Sơn, Võ Văn Linh. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: TrSP2019-03. Năm: 2021.
(20/02/2020)
 
42. Xây dụng mô hình nuôi vi tảo Spirulina phù hợp với điều kiện khíhậu Đà Nẵng và tạo sản phẩm từ sinh khối
Chủ nhiệm: Trịnh Đăng Mâu. Thành viên: Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Trần Ngọc Sơn, Phạm Thị Mỹ, Nguyễn Minh Lý, Phan Nhật Trường . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: DN2019-. Năm: 2021.
(26/02/2020)
 
43. [Đề tài NAFOSTED] Ảnh hưởng của rủi ro chính sách đối với thanh khoản thị trường và biến động đồng bộ giá cổ phiếu
Chủ nhiệm: TS. Hoàng Dương Việt Anh; Thành viên: TS. Đặng Hữu Mẫn. Thành viên: . Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: 502.02-2019.315. Năm: 2021.
(13/03/2020)
 
44. Nghiên cứu đa dạng sinh học phân lớp giáp xác chân chèo (Copepoda) phục vụ cho đánh giá chất lượng nước ngầm tại một số khu vực tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Trần Ngọc Sơn. Thành viên: Trịnh Đăng Mậu, Trần Nguyễn Quỳnh Anh. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2019-ĐN... Năm: 2021.
(26/02/2020)
 
45. NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm: Đào thị thanh ha. Thành viên: Hồ thúy hằngMai thị thúy. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2019-DN01-18. Năm: 2021.
(11/03/2020)
 
46. Thiết kế và nghiên cứu hoạt tính kháng oxi hóa của các hợp chất thơm chứa liên kết X-H (X = N, O, S) bằng phương pháp hóa tính toán (Nafosted)
Chủ nhiệm: TS. Võ Văn Quân. Thành viên: TS. Nguyễn Minh Thông, PGS.TS. Phạm Cẩm Nam, ThS. Mai Văn Bảy, ThS. Đinh Quý Hương, ThS. Nguyễn Thị Hoa. Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: 104.06-2018.308. Năm: 2021.
(02/04/2020)
 
47. Nghiên cứu chế tạo điện cực thủy phân nước trên cơ sở sử dụng hệ đồng xúc tác nickel và cobalt oxide trên nền điện cực xốp carbon có cấu trúc 3D
Chủ nhiệm: TS. Phạm Ngọc Tùng. Thành viên: . Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2018 – ĐN02 – 48. Năm: 2020.
(03/01/2020)
 
48. Nghiên cứu chế tạo bộ chuyển đổi năng lượng một chiều DC/DC nhằm nâng cao hiệu suất hệ thống pin quang điện
Chủ nhiệm: TS. Dương Minh Quân. Thành viên: GS.TS. Lê Kim Hùng, PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng, Th.S Trần Dũng, TS. Phạm Văn Kiên, Th.S Trần Anh Tuấn, Th.S Nguyễn Văn Tấn, Th.S Đinh Thị Mỹ Hạnh, KS. Trần Ngọc Thiên Nam, KS. Tạ Minh Bảo. Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 52/HĐ-SKHCN. Năm: 2020.
(04/02/2020)
 
49. Giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục đại học cho học sinh hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại thành phố Đà Nẵng)
Chủ nhiệm: TS. Hà Văn Hoàng. Thành viên: TS. Hà Văn Hoàng, TS. Nguyễn Thị Trâm Anh, ThS. Lê Thị Lâm. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2018-ĐN03-25. Năm: 2020.
(16/02/2020)
 
50. Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tự kinh doanh
Chủ nhiệm: Hoàng Hà. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2020_04_54. Năm: 2020.
(06/01/2020)
 
 
 Tìm thấy: 3461 mục / 70 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn