TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG SÁCH, GIÁO TRÌNH THEO TÁC GIẢ
 
SttTên tác giảĐơn vị Số lượng
 1 TS. Trần Hồng Lưu Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 29
 2 TS. Nguyễn Hoàng Thân Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn - Trường Đại học Sư phạm 29
 3 PGS.TS. Lê Hữu Ái Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 24
 4 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chinh Khoa Tiếng Nga - Trường Đại học Ngoại Ngữ 22
 5 PGS.TS. Nguyễn Tấn Lê Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 20
 6 PGS.TS. Lê Đức Luận Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 17
 7 GS.TS. Lê Thế Giới Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 16
 8 PGS.TS. Lê Quang Sơn Ban Giám Đốc Đại học Đà Nẵng - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 14
 9 PGS.TS. Nguyễn Phong Nam Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 13
 10 TS. Lê Thị Tuyết Ba Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 12
 11 Huỳnh Trúc Giang Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành - Trường Đại học Ngoại Ngữ 12
 12 ThS. Tổ Ngoại ngữ chuyên ngành - Trường Đại học Kinh tế 12
 13 PGS.TS. Trần Xuân Bách Ban Giám hiệu - Trường Đại học Sư phạm 11
 14 PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 11
 15 PGS.TS. Ngô Văn Hà Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 10
 16 GS.TS. Trương Bá Thanh Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 10
 17 PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 10
 18 PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Khoa Vật lý - Trường Đại học Sư phạm 10
 19 PGS.TS. Trung tâm Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Kinh tế 10
 20 TS. Nguyễn Thị Thúy Loan Khoa Tiếng Pháp - Trường Đại học Ngoại Ngữ 9
 21 GS.TS. Lê Kim Hùng Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 9
 22 GS.TSKH. Bùi Văn Ga Tạp chí KHCN - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 9
 23 PGS.TS. Đinh Minh Diệm Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 8
 24 GS.TS. Đào Hùng Cường Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm 8
 25 GS.TS. Võ Xuân Tiến Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế 8
 26 TS. Nguyễn Xuân Lãn Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 8
 27 PGS.TS. Bùi Quang Bình Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế 8
 28 TS. BS. Nguyễn Hữu Quốc Nguyên Lãnh đạo khoa - Khoa Y Dược 8
 29 TS. Trương Anh Thuận Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm 8
 30 TS. Võ Văn Quân Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 8
 31 TS. Lâm Bá Hòa Phòng Tổ chức – Hành chính - Trường Đại học Kinh tế 7
 32 ThS. Nguyễn Văn Hoàn Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 7
 33 PGS.TS. Lê Tự Hải Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm 7
 34 PGS.TS. Nguyễn Văn Yến Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 7
 35 PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên Ban Giám hiệu - Trường Đại học Kinh tế 7
 36 PGS.TS. Hoàng Tùng Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 7
 37 TS. Đinh Thị Minh Hiền Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 7
 38 PGS.TS. Lưu Trang Ban Giám hiệu - Trường Đại học Sư phạm 7
 39 PGS.TS. Hoàng Phương Hoa Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 7
 40 ThS. Nguyễn Biên Cương Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 7
 41 TS. Nguyễn Văn Mỹ Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 6
 42 ThS. Nguyễn Độ Khoa Sư phạm Kỹ thuật - Trường Đại học Bách Khoa 6
 43 PGS.TS. Trần Xuân Tùy Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 6
 44   6
 45 TS. Nguyễn Quốc Tuấn Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 6
 46 PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  6
 47 TS. Bùi Nữ Thanh Hà Khoa quản lý dự án - Trường Đại học Bách Khoa 6
 48 TS. Nguyễn Minh Phương Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm 6
 49 TS. Bùi Xuân Đông Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 6
 50 TS. Nguyễn Duy Phương Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm 5
 51 PGS.TS. Nguyễn Chánh Tú Khoa Khoa học công nghệ tiên tiến - Trường Đại học Bách Khoa 5
 52 TS. Lê Văn Thao Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 5
 53 TS. Bùi Việt Phú Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 5
 54 TS. Lê Thị Minh Đức Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  5
 55 PGS.TS. Phạm Thị Lan Hương Khoa Marketing - Trường Đại học Kinh tế 5
 56 ThS. Vũ Thu Hà Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  5
 57 TS. Nguyễn Đức Hiển Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  5
 58 ThS. Ngô Tấn Thống Phòng Cơ sở vật chất - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 5
 59 PGS.TS. Lưu Đức Bình Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 5
 60 PGS.TS. Võ Chí Chính Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 5
 61 PGS.TS. Châu Trường Linh Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 5
 62 TS. Lê Thị Minh Hằng Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 5
 63 PGS.TS. Nguyễn Phúc Nguyên Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 5
 64 PGS.TS. Võ Văn Minh Ban Giám hiệu - Trường Đại học Sư phạm 5
 65 TS. Nguyễn Thị Bích Thuỷ Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 5
 66 PGS.TS. Nguyễn Công Phương Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 5
 67 ThS. Đoàn Chí Thiện Phòng Tổ chức - Hành chính - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 5
 68 TS. Bùi Trọng Ngoãn Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 5
 69 ThS. Nguyễn Thị Mỹ Phượng Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế - Trường Đại học Ngoại Ngữ 5
 70 ThS. Bùi Văn Vân Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm 5
 71 PGS.TS. Lê Đình Sơn Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 5
 72 PGS.TS. Nguyễn Hòa Nhân Khoa Tài chính - Trường Đại học Kinh tế 5
 73 GS.TS. Trần Văn Nam Tạp chí KHCN - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 5
 74 GS.TS. Nguyễn Trường Sơn Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 5
 75 TS. Nguyễn Hoàng Việt Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 5
 76 TS. Nguyễn Lan Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 5
 77 PGS.TS. Tăng Tấn Chiến Khoa Điện tử Viễn thông - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 5
 78 ThS. Bùi Tuấn Khang Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 4
 79 ThS. Hoàng Ngọc Hùng Phòng Khảo thí và ĐBCL - Trường Đại học Sư phạm 4
 80 PGS.TS. Đậu Thị Hòa Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm 4
 81 ThS. Nguyễn Đăng Thạch Khoa Xây dựng Công trình thủy - Trường Đại học Bách Khoa 4
 82 GS.TS. Nguyễn Thế Hùng Khoa Xây dựng Công trình thủy - Trường Đại học Bách Khoa 4
 83 ThS. Phan Hồng Sáng Ban Cơ sở vật chất - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 4
 84 PGS.TS. Lê Thành Bắc Ban Giám Đốc Đại học Đà Nẵng - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 4
 85 TS. Trần Tấn Vinh Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 4
 86 TS. Nguyễn Hoàng Mai Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 4
 87 TS. Vương Thị Bích Thủy Khoa Giáo dục chính trị - Trường Đại học Sư phạm 4
 88 PGS.TS. Trương Hoài Chính Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 4
 89 ThS. Nguyễn Dương Nguyên Trinh Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 4
 90 PGS.TS. Lưu Quý Khương Khoa Quốc Tế Học - Trường Đại học Ngoại Ngữ 4
 91 PGS.TS. Đặng Văn Mỹ Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 4
 92 PGS.TS. Trương Hồng Trình Khoa Tài chính - Trường Đại học Kinh tế 4
 93 PGS.TS. Nguyễn Tấn Khôi Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 4
 94 ThS. Nguyễn Văn Nguyên Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 4
 95 TS. Nguyễn Đức Hùng Văn phòng Công Đoàn ĐHĐN - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 4
 96 ThS. Nguyễn Linh Giang Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  4
 97 TS. Huỳnh Hữu Hưng Phòng công tác Sinh viên - Trường Đại học Bách Khoa 4
 98 PGS.TS. Nguyễn Văn Long Ban Giám Hiệu - Trường Đại học Ngoại Ngữ 4
 99 ThS. Mã Thanh Thủy Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 4
 100 TS. Lê Thanh Huy Trung tâm Nghiên cứu và Bồi dưỡng nhà giáo - Trường Đại học Sư phạm 4
 101 ThS. Bùi Thị Thanh Diệu Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm 4
 102 TS. Ngô Hải Quỳnh Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  4
 103 TS. Trần Văn Đại Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  4
 104 ThS. Võ Thành Thiên Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  4
 105 ThS. Khoa Giáo dục chính trị - Trường Đại học Sư phạm 4
 106 TS. Trần Thị Sáu Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế 4
 107 TS. Ngô Quang Vinh Khoa Nhật - Hàn Thái - Trường Đại học Ngoại Ngữ 4
 108 PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Bách Khoa 4
 109 ThS. Nguyễn Lê Châu Thành Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 4
 110 TS. Nguyễn Hà Huy Cường Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  4
 111 TS. Nguyễn Thị Hằng Phương Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm 3
 112 TS. Kiều Thị Kính Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 3
 113 PGS.TS. Lê Phước Cường Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 3
 114 ThS. Trần Thị Kim Liên Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 3
 115 TS. Phan Tiến Vinh Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 3
 116 ThS. Lê Chí Phát Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 3
 117 PGS.TS. Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 3
 118 PGS.TS. Bùi Thị Minh Tú Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 3
 119 TS. Trần Văn Sáng Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 3
 120 TS. Hoàng Nhật Quy Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 3
 121 ThS. Lê Thị Ngọc Hoa Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 3
 122 TS. Đinh Văn Trọng Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 3
 123 ThS. Đặng Thị Thanh Minh Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  3
 124 ThS. Trương Hoàng Tú Nhi Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  3
 125 TS. Trần Thị Thùy Oanh Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành - Trường Đại học Ngoại Ngữ 3
 126 TS. Nguyễn Thị Trúc Loan Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 3
 127 TS. Nguyễn Vũ Anh Quang Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  3
 128 ThS. Lê Viết Trương Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  3
 129 TS. Hồ Văn Phi Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  3
 130 ThS. Nguyễn Thị Hùng Ban Đảm bảo chất lượng - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 3
 131 TS. Lê Phước Cửu Long Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  3
 132 TS. Nguyễn Kim Ánh Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 3
 133 TS. Võ Như Thành Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 3
 134 TS. Hoàng Dương Việt Anh Khoa Ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế 3
 135 ThS. Lê Phương Dung Khoa Tài chính - Trường Đại học Kinh tế 3
 136 TS. Đặng Hữu Mẫn Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế - Trường Đại học Kinh tế 3
 137 ThS. Thân Vĩnh Dự Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 3
 138 PGS.TS. Nguyễn Văn Dũng Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 3
 139 ThS. Trần Ngọc Hải Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 3
 140 PGS.TS. Huỳnh Công Pháp Ban Giám Hiệu - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  3
 141 ThS. Lê Văn Lạc Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 3
 142 TS. Trần Thị Mai An Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm 3
 143 PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh Ban Giám hiệu - Khác 3
 144 PGS.TS. Ngô Hà Tấn Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 3
 145 TS. Phạm Hoài Hương Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 3
 146 PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn Ban Giám hiệu - Trường Đại học Kinh tế 3
 147 TS. Hồ Hữu Tiến Khoa Ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế 3
 148 TS. Trần Phước Trữ Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 3
 149 TS. Nguyễn Trung Kiên Khoa Thương mại - Trường Đại học Kinh tế 3
 150 ThS. Hà Quang Thơ Khoa Thương mại - Trường Đại học Kinh tế 3
 151 TS. Nguyễn Hữu Bình Phòng Đào tạo - Trường Đại học Ngoại Ngữ 3
 152 PGS.TS. Phan Văn Hòa Chuyển công tác - Chuyển công tác 3
 153 PGS.TS. Trần Hữu Phúc Ban Giám Hiệu - Trường Đại học Ngoại Ngữ 3
 154 TS. Nguyễn Đình Huấn Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 3
 155 TS. Nguyễn Hoàng Hải Ban Thanh tra, Pháp chế - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 3
 156 PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng Ban Cơ sở vật chất - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 3
 157 PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 3
 158 TS. Dương Anh Hoàng Khoa Kinh tế Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 3
 159 TS. Huỳnh Minh Sơn Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 3
 160 PGS.TS. Phan Huy Khánh Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 3
 161 PGS.TS. Trần Thị Xô Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 3
 162 ThS. Nguyễn Mạnh Hồng Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm 3
 163 ThS. Lê Thị Phi Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm 3
 164 ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm 2
 165 PGS.TS. Phạm Văn Tuấn Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục - Trường Đại học Bách Khoa 2
 166 PGS.TS. Võ Trung Hùng Ban Giám hiệu - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 167 TS. Trương Ngọc Châu Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 2
 168 PGS.TS. Hoàng Dương Hùng Chuyển công tác - Chuyển công tác 2
 169 ThS. Đoàn Ngọc Minh Tú Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2
 170 PGS.TS. Đinh Thành Việt Ban Đảm bảo chất lượng - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2
 171 PGS.TS. Trần Ngọc Ánh Khoa Lý luận Chính trị - Khác 2
 172 TS. Võ Như Tiến Đã về hưu - Nghỉ Hưu 2
 173 TS. Phan Đình Hào Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 2
 174 PGS.TS. Phan Cao Thọ Ban Giám hiệu - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 175 PGS.TS. Dương Quốc Cường Chuyển công tác - Chuyển công tác 2
 176 TS. Phạm Thị Tố Như Phòng KT & ĐBCLGD - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2
 177 ThS. Phạm Đỗ Quyên Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2
 178 TS. Nguyễn Hiệp Ban Kế hoạch Tài chính - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2
 179 Lê Văn Nam Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 2
 180 TS. Đoàn Thị Ngọc Trai Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 2
 181 TS. Ninh Thị Thu Thủy Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế 2
 182 TS. Lê Dân Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 2
 183 ThS. Đoàn Thị Lan Phương Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế 2
 184 PGS.TS. Phan Quí Trà Phòng QLKH & HTQT - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 185 PGS.TS. Lê Văn Huy Ban Giám hiệu - Trường Đại học Kinh tế 2
 186 TS. Nguyễn Hữu Cường Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 2
 187 ThS. Ông Nguyên Chương Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế 2
 188 PGS.TS. Trần Văn Vang Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 2
 189 TS. Hồ Trần Anh Ngọc Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 190 TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục - Trường Đại học Kinh tế 2
 191 PGS.TS. Lâm Chí Dũng Khoa Ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế 2
 192 TS. Đặng Tùng Lâm Khoa Tài chính - Trường Đại học Kinh tế 2
 193 TS. Lê Thị Thu Hằng Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế 2
 194 PGS.TS. Nguyễn Quang Giao Trung tâm Kiểm định CLGD - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2
 195 PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Hằng Phòng Đào tạo - Trường Đại học Bách Khoa 2
 196 TS. Võ Quang Trí Khoa Thương mại điện tử - Trường Đại học Kinh tế 2
 197 PGS.TS. Ban Đào tạo - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2
 198 ThS. Trương Thị Thanh Mai Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 2
 199 TS. Nguyễn Duy Thảo Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 2
 200 TS. Lê Quốc Huy Khoa Khoa học công nghệ tiên tiến - Trường Đại học Bách Khoa 2
 201 ThS. Trần Thị Lan Anh Khoa Nhật - Hàn Thái - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2
 202 ThS. Trần Thị Hòa Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 2
 203 TS. Phạm Quý Mười Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 2
 204 ThS. Phạm Thị Hương Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 2
 205 TS. Nguyễn Phương Khánh Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 2
 206 TS. Huỳnh Ngọc Mai Kha Phòng Đào tạo - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2
 207 TS. Đỗ Hữu Đạo Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 2
 208 TS. Lê Văn Tụy Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 2
 209 TS. Lê Thị Thu Hiền Chuyển công tác - Chuyển công tác 2
 210 TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 2
 211 TS. Nguyễn Đức Chỉnh Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2
 212 TS. Đường Thị Liên Hà Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế - Trường Đại học Kinh tế 2
 213 TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh Khoa Tin học - Trường Đại học Sư phạm 2
 214 ThS. Nguyễn Thị Như Quỳnh Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 215 BS. Nguyễn Thanh Cẩm Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 216 TS. Nguyễn Quang Vũ Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 217 TS. Nguyễn Văn Lợi Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 218 TS. Đặng Quang Hiển Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 219 ThS. Lưu Thị Mai Thanh Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 2
 220 TS. Trương Văn Cảnh Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm 2
 221   2
 222 KS. Mai Phước Ánh Tuyết Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 223 ThS. Hồ Trần Ngọc Oanh Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 2
 224 PGS.TS. BS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn Tổ bộ môn - Khoa Y Dược 2
 225 CN. Nguyễn Thị Thu Ngân Phòng Đào tạo - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 226 PGS.TS. Phạm Thị Kim Thoa Khoa Môi trường - Khác 2
 227 TS. Phan Nguyễn Duy Minh Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 228 TS. Phan Thanh Sơn Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 2
 229 Nguyễn Thị Yến Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 2
 230 ThS. Trần Vũ Tiến Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 231 PGS.TS. Lê Đình Dương Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 2
 232 TS. Nguyễn Duy Cường Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 2
 233 TS. Lê Thị Thu Nga Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 234 TS. Phạm Huy Thành Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 2
 235 ThS. Lê Đình Quang Phúc Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế 2
 236 TS. Lê Trần Đức Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 2
 237 TS. Nguyễn Danh Ngọc Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 2
 238 ThS. Vũ Hà Tuấn Anh Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 2
 239 ThS. Châu Ngọc Tuấn Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 2
 240 TS. Hà Văn Hoàng Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm 2
 241 TS. Nguyễn Thị Thu Hà Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế 2
 242 TS. Lê Năng Định Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 2
 243 Nguyễn Văn Chương Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 244 TS. Huỳnh Thị Diễm Uyên Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 245 KS. Đoàn Vĩnh Phúc Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 246 ThS. Lê Hà Như Thảo Phòng công tác Sinh viên - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 247 ThS. Phạm Thị Trang Khoa quản lý dự án - Trường Đại học Bách Khoa 2
 248 TS. Nguyễn Đình Sơn Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 2
 249 TS. Lưu Ngọc An Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 2
 250 TS. Bùi Hệ Thống Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2
 251 ThS. Nguyễn Tùng Lâm Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 2
 252 TS. Lê Minh Sơn Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Bách Khoa 2
 253 TS. Ngô Thanh Nghị Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 2
 254 TS. Đặng Phước Vinh Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 2
 255 TS. Trịnh Sơn Hoan Chuyển công tác - Khác 2
 256 ThS. Nguyễn Anh Tuấn Phòng Đào tạo - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2
 257 ThS. Trần Thị Yến Minh Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 2
 258 TS. Hoàng Nam Hải Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 2
 259 TS. Trần Ngọc Hoàng Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 260 TS. Đào Ngọc Thế Lực Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 1
 261 TS. Huỳnh Nhật Tố Khoa quản lý dự án - Trường Đại học Bách Khoa 1
 262 TS. Hoàng Đình Triển Khoa Vật lý - Trường Đại học Sư phạm 1
 263 ThS. Phạm Minh Mận Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 264 ThS. Nguyễn Văn Bảo Nguyên Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 265 ThS. Lê Thị Kim Oanh Khoa Quốc Tế Học - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 266 ThS. Phan Thị Quỳnh Hương Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 267 TS. Nguyễn Thị Khánh Hồng Phòng QLKH & HTQT - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 268 TS. Huỳnh Thị Mỹ Hạnh Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 1
 269 TS. Nguyễn Đức Sỹ Khoa Sư phạm Công nghiệp - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 270 TS. Đinh Văn Tạc Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm 1
 271 TS. Giáp Quang Huy Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 1
 272 TS. Lê Thị Xuân Thuỳ Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 273 TS. Nguyễn Thị Ngọc Yến Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 274 TS. Đặng Vinh Phòng Cơ sở vật chất - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 275 TS. Đặng Kim Hoàng Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 276 TS. Phan Minh Đức Ban Giám hiệu - Trường Đại học Bách Khoa 1
 277 TS. Lê Thị Phương Mai Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 278 ThS. Nguyễn Ngọc Tuyền Khoa Nhật - Hàn Thái - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 279 ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 280 TS. Hà Phước Vũ Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế 1
 281 TS. Lê Hồng Lâm Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 1
 282 ThS. Đoạn Chí Cường Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 1
 283 TS. Võ Duy Hùng Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 284 TS. Phạm Anh Đức Khoa quản lý dự án - Trường Đại học Bách Khoa 1
 285 TS. Hoàng Thế Hải Khoa Tâm lý Giáo dục - Khác 1
 286 TS. Phan Chi Uyên Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 287 ThS. Ngô Thị Mỵ Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 288 ThS. Trần Thị Ngọc Thư Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 289 TS. Nguyễn Văn Hiệu Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 1
 290 ThS. Đinh Thị Mỹ Hạnh Ban Công tác học sinh, sinh viên - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 291 ThS. Doãn Văn Đông Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 292 TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương Phòng Đào tạo - Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh 1
 293 ThS. Phạm Tuấn Anh Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 294 TS. Nguyễn Hồng Việt Phương Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 1
 295 TS. Trần Thị Minh Dung Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 1
 296 TS. Tào Quang Bảng Phòng Khoa Học - Sau Đại Học & Hợp tác Quốc Tế - Trường Đại học Bách Khoa 1
 297 TS. Trương Thị Bích Thanh Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 1
 298 TS. Phan Đình Vấn Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 1
 299 ThS. Nguyễn Văn Chức Khoa Thương mại điện tử - Trường Đại học Kinh tế 1
 300 ThS. Đặng Trung Thành Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 1
 301 TS. Nguyễn Thị Xuân Trang Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 1
 302 ThS. Đỗ Thị Quỳnh Hoa Khoa Nhật - Hàn Thái - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 303 ThS. Võ Thị Thúy Kiều Tổ bộ môn - Khoa Y Dược 1
 304 TS. Trương Thị Thu Hiền Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 1
 305 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh Khoa Quốc Tế Học - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 306 ThS. Lê Vũ Khánh Trang Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 1
 307 TS. Trịnh Đăng Mậu Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 1
 308 ThS. Bùi Phan Nhã Khanh Khoa Tài chính - Trường Đại học Kinh tế 1
 309 ThS. Lê Thị Kim Yến Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 1
 310 ThS. Đào Thị Nhung Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế 1
 311 TS. Trương Trần Trâm Anh Khoa Marketing - Trường Đại học Kinh tế 1
 312   1
 313 TS. Nguyễn Hồng Ngọc Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Bách Khoa 1
 314 TS. Trần Thị Hoàng Giang Khoa quản lý dự án - Trường Đại học Bách Khoa 1
 315 TS. Hồ Văn Quân Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 316 TS. Nguyễn Lê Thu Hiền Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 1
 317 ThS. Lê Thị Hoàng Minh Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế 1
 318 ThS. Cao Thị Nhâm Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 1
 319 ThS. Phạm Thị Thu Hà Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 1
 320 TS. Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 321 TS. Đặng Quang Hải Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 322 TS. Vương Phương Hoa Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 1
 323 TS. Nguyễn Sỹ Toàn Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 324 TS. Đoàn Thị Vân Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 1
 325 TS. Phạm Thị Mỹ Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 1
 326 Tăng Anh Tuấn Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 327 ThS. Nguyễn Quang Trung Tổ chức hành chính - Trường Đại học Bách Khoa 1
 328 ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy Khoa quản lý dự án - Trường Đại học Bách Khoa 1
 329 TS. Đoàn Nguyễn Trang Phương Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 1
 330 TS. Phạm Mỹ Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 1
 331 ThS. Dương Quang Thiện Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 332 TS. Nguyễn Thị Thiều Quang Khoa Ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế 1
 333 TS. Lê Lý Thùy Trâm Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 334 TS. Nguyễn Duy Thái Sơn Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 1
 335 TS. Nguyễn Thanh Trường Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 1
 336 TS. Ngô Thị Khuê Thư Khoa Marketing - Trường Đại học Kinh tế 1
 337 Nguyễn Chí Trung Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 338 TS. Ngô Ngọc Tri Khoa quản lý dự án - Trường Đại học Bách Khoa 1
 339 TS. Phạm Công Thắng Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 1
 340 Đoàn Lê Anh Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 341 TS. Trần Hoàng Vũ Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 342 TS. Nguyễn Quang Tùng Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 1
 343 ThS. Võ Ngọc Đạt Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 344 ThS. Lê Tự Thanh Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 345 TS. Trần Thảo An Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 346 ThS. Vũ Thị Quỳnh Anh Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 347 BS. Nguyễn Ngọc Huyền Trân Khoa Khoa học máy tính - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 348 TS. Vương Công Đạt Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 349 TS. Hoàng Hữu Đức Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 350 ThS. Ngô Thị Hiền Trang Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 351 ThS. Nguyễn Hà Phương Tổ cơ bản - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  1
 352 Nguyễn Thị Uyên Nhi Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 1
 353 TS. Hoàng Thị Diệu Hương Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm 1
 354 TS. Trần Thị Phương Huyền Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 355 TS. Sử Ngọc Diệp Khoa Du lịch - Trường Đại học Kinh tế 1
 356 PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu Ban Giám hiệu - Trường Đại học Bách Khoa 1
 357 ThS. Nguyễn Hồ Sĩ Hùng Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 1
 358 ThS. Phạm Ngọc Ái Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 1
 359 ThS. Đỗ Trần Hà Linh Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế 1
 360 TS. VŨ HUY CÔNG Khoa Xây dựng Công trình thủy - Trường Đại học Bách Khoa 1
 361 PGS.TS. Võ Ngọc Dương Phòng Đào tạo - Trường Đại học Bách Khoa 1
 362 TS. Nguyễn Thanh Hải Khoa Xây dựng Công trình thủy - Trường Đại học Bách Khoa 1
 363 TS. Lê Văn Thảo Khoa Xây dựng Công trình thủy - Trường Đại học Bách Khoa 1
 364 TS. Trần Đức Mạnh Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm 1
 365 TS. Bùi Quang Hiếu Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 1
 366 ThS. Vương Lê Thắng Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 1
 367 TS. Hoàng Văn Thạnh Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 1
 368 TS. Trần Lê Nhật Quang Khoa Giáo dục thể chất - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 369 TS. Lê Minh Tiến Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 370 ThS. Đàm Hùng Phi Khoa Giáo dục thể chất - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 371 TS. Nguyễn Phi Hùng Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 372 Phạm Nguyễn Quốc Huy Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 1
 373 ThS. Nguyễn Thị Lan Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 374 TS. Thái Ngọc Sơn Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 1
 375 TS. Phạm Thị Hương Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 376 PGS.TS. Đặng Minh Nhật Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 377 TS. Võ Đức Hoàng Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 1
 378 ThS. Mai Thị Thùy Dương Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 379 ThS. Nguyễn Thanh Cường Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 380 TS. Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 381 ThS. Trần Thị Phương Anh Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 382 TS. Đỗ Việt Hải Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 383 ThS. Trần Thị Thu Thảo Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 384 TS. Nguyễn Văn Chính Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 1
 385 ThS. Phan Quang Vinh Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 1
 386 ThS. Trần Văn Quang Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế 1
 387 TS. Hoàng Thị Thanh Hà Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 1
 388 ThS. Nguyễn Thành Thủy Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 1
 389 TS. Phạm Quang Tín Khoa Thống kê - Tin học - Khác 1
 390 ThS. Nguyễn Thị Hà Phương Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 1
 391 ThS. Phạm Dương Thu Hằng Khoa Tin học - Trường Đại học Sư phạm 1
 392 TS. Bùi Bích Hạnh Ban Giám hiệu - Trường Đại học Sư phạm 1
 393 TS. Nguyễn Thị Mỹ Thanh Khoa Thương mại - Trường Đại học Kinh tế 1
 394 TS. Nguyễn Thanh Tưởng Phòng Tổ chức - Hành chính - Trường Đại học Sư phạm 1
 395 ThS. Trần Thị Kim Cúc Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 1
 396 TS. Nguyễn Linh Nam Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 397 ThS. Lê Thị Kim Anh Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 398 TS. Nguyễn Thanh Hội Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 399 Đỗ Thị Hằng Nga Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 1
 400 ThS. Phan Quang Như Anh Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 1
 401 PGS.TS. Trương Công Quỳnh Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 1
 402 TS. Khoa Xây dựng Công trình thủy - Trường Đại học Bách Khoa 1
 403 ThS. Nguyễn Văn Khánh Phòng Cơ sở vật chất - Trường Đại học Sư phạm 1
 404 PGS.TS. Nguyễn Văn Cường Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 405 TS. Đinh Bá Khương Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 406 TS. Huỳnh Việt Thắng Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 407 TS. Phạm Quốc Thái Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 408 TS. Phan Thế Anh Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 409 TS. Phạm Ngọc Tùng Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 410 TS. Vũ Thị Hạnh Khoa Sư phạm Kỹ thuật - Trường Đại học Bách Khoa 1
 411 TS. Bùi Minh Hiển Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 412 TS. Phan Đình Chung Khoa Điện - Khác 1
 413 TS. Trịnh Trung Hiếu Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 1
 414 ThS. Mã Phước Hoàng Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 1
 415 ThS. Bùi Thị Hương Lan Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 1
 416 ThS. Trần Thị Nga Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 1
 417 TS. Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 418 ThS. Nguyễn Văn Tấn Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 1
 419 ThS. Lê Vũ Trung tâm Học liệu và Truyền thông - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 420 TS. Nguyễn Quang Như Quỳnh Khoa Khoa học công nghệ tiên tiến - Trường Đại học Bách Khoa 1
 421 PGS.TS. Nguyễn Văn Hướng Khoa Xây dựng Công trình thủy - Trường Đại học Bách Khoa 1
 422 TS. Phan Như Thúc Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 423 ThS. Lê Thị Phương Loan Khoa Quốc Tế Học - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 424 TS. Nguyễn Hữu Quý Phòng Tổ chức - Hành chính - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 425 ThS. Nguyễn Xuân Hiền Khoa Giáo dục thể chất - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 426 TS. Huỳnh Phương Nam Ban Tổ chức Cán bộ - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 427 TS. Hồ Vũ Khuê Ngọc Khoa Quốc Tế Học - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 428 TS. Đinh Thị Lệ Trâm Khoa Marketing - Trường Đại học Kinh tế 1
 429 ThS. Huỳnh Thị Kim Hà Văn phòng Công Đoàn ĐHĐN - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 430 TS. Đào Thị Thanh Hà Khoa Giáo dục thể chất - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 431 Đoàn Thị Liên Hương Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 1
 432 TS. Dương Thế Hy Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 433 ThS. Nguyễn Văn Long Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 1
 434 TS. Phan Thị Thanh Hồng Khoa Kinh doanh quốc tế - Trường Đại học Kinh tế 1
 435 TS. Nguyễn Đức Quận Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1
 436 ThS. Lê Viết Thành Khoa Sư phạm Kỹ thuật - Trường Đại học Bách Khoa 1
 437 PGS.TS. Nguyễn Chí Công Khoa Xây dựng Công trình thủy - Trường Đại học Bách Khoa 1
 438 ThS. Nguyễn Hoàng Vĩnh Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 439 ThS. Nguyễn Ngọc Bình Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Bách Khoa 1
 440 TS. Trần Anh Thiện Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 1
 441 TS. Huỳnh Ngọc Hùng Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 1
 442 PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm Phòng Khoa Học - Sau Đại Học & Hợp tác Quốc Tế - Trường Đại học Bách Khoa 1
 443 PGS.TS. Lê Văn Sơn Khoa Tin học - Trường Đại học Sư phạm 1
 444 PGS.TS. Lê Cung Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 445   1
 446 TS. Hoàng Thị Mỹ Lệ Khoa Điện - Điện tử - Khác 1
 447 ThS. Nguyễn Bá Thế Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 1
 448 TS. Lê Bảo Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế 1
 449 PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi Anh Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế 1
 450 PGS.TS. Đường Nguyễn Hưng Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế 1
 451 ThS. Ngô Xuân Thuỷ Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 1
 452 TS. Nguyễn Thị Bích Thu Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 1
 453 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ Ban Giám Đốc Đại học Đà Nẵng - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 454 TS. Nguyễn Ngọc Anh Khoa Ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế 1
 455 ThS. Trần Văn Nghiệp Khoa Thương mại - Trường Đại học Kinh tế 1
 456   1
 457 ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết Ban Thanh tra, Pháp chế - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 458 ThS. Nguyễn Hữu Tâm Thu Khoa Sư phạm Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 459 ThS. Nguyễn Thị Thanh Thanh Khoa Tiếng Pháp - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 460 TS. Đào Thị Thanh Phượng Ban Giám Hiệu - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 461 ThS. Đinh Thị Hoàng Triều Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 462 ThS. Phạm Thị Thu Hương Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 463 PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 464 PGS.TS. Hồ Thị Kiều Oanh Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 465 ThS. Hồ Quảng Hà Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 466 TS. Trần Quang Hải Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 467 ThS. Nguyễn Thị Diệu Hương Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 468 TS. Lê Thị Thu Huyền Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 1
 469 TS. Bạch Quốc Tiến Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 470 PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 471 ThS. Lê Văn Định Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 472 ThS. Nguyễn Thị Tuyết An Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 1
 473 TS. Lê Khánh Toàn Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 1
 474 ThS. Võ Đình Hợp Khoa Giáo dục thể chất - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 475 ThS. Trần Đình Mai Đã về hưu - Nghỉ Hưu 1
 476 PGS.TS. Dương Việt Dũng Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 477 PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng Ban Giám Đốc Đại học Đà Nẵng - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 1
 478 TS. Trần Thanh Sơn Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường Đại học Bách Khoa 1
 479 PGS.TS. Lê Minh Đức Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 480 PGS.TS. Trương Thị Minh Hạnh Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 481 PGS.TS. Đoàn Thị Thu Loan Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 482 PGS.TS. Trương Hữu Trì Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 1
 483 PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh Ban Giám hiệu - Trường Đại học Bách Khoa 1
 484 TS. Nguyễn Duy Nhật Viễn Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 485 TS. Hoàng Lê Uyên Thục Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 1
 486 TS. Trương Phước Minh Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm 1
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn