TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
92,048,335
 
CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đơn vị: Phòng:
1. Development of Internet - of - things for continuous cultivation and extraction system
Chủ nhiệm: Khoo Kuan shiong. Thành viên: Stepenie Wong Yoke Wei, Pau-Loke Show, Grrace Ng Hui Suan, Gholamreza Abdi, Michelle Teo Yee Mun, Nguyen-Sy Toan, Chong Kin Wah. Đề tài Khác. Mã số: REIG-FAS-2022/003. Năm: 2024.
(18/08/2022)
 
2. Nghiên cứu định lượng và đánh giá vai trò các tác nhân oxy hoá tạo ra trong quá trình oxy hóa chất hữu cơ bởi điện phân và hệ AOPs
Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Tiên Hoàng. Thành viên: TS. Võ Thắng Nguyên, TS. Mai Văn Bảy, ThS Đoàn Văn Dương. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2021-DN03-01. Năm: 2024.
(17/12/2021)
 
3. Nghiên cứu cố định vi khuẩn Bacillus subtilisBacillus protease trên các chất mang để chế tạo peptide có hoạt tính sinh học (bioactive peptide)
Chủ nhiệm: Bui Xuan Dong. Thành viên: Phạm Thị Mỹ; Phạm Thị Kim Thảo; Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2022-DN-...09. Năm: 2024.
(28/06/2022)
 
4. Đánh giá hiện trạng và khả năng bảo vệ môi trường không khí của cây xanh ở các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bằng mô hình I-Tree Eco
Chủ nhiệm: ThS. Trần Ngọc Sơn. Thành viên: Hà Minh Hiếu, Hoàng Văn Chương, Võ Hoàng Huy, Nguyễn Thị Mỹ Nhung, Nguyễn Thị Thu Uyên, Nguyễn Thị Thu Hằng. Đề tài Khác. Mã số: Frankfurt-1-2022. Năm: 2023.
(02/08/2022)
 
5. Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý thông minh đa dạng sinh học hệ thực vật các khu rừng đặc dụng tỉnh Quảng Nam
Chủ nhiệm: Phạm Thị Kim Thoa. Thành viên: Nguyễn Văn Hiệu, Hồ Hồng Quyên, Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Trần Đức, Nguyễn Văn Cảnh, Hoàng Thanh Sơn,.... Đề tài Khác. Mã số: 41/HĐKHCN/2021. Năm: 2023.
(15/12/2021)
 
6. Nghiên cứu tính chất điện tử và quang học của vật liệu hai chiều và vật liệu có cấu trúc xếp lớp van der Waals
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiếu. Thành viên: Nguyễn Văn Chương, Huỳnh Vĩnh Phúc, Dụng Văn Lữ, Lê Thị Thu Phương. Đề tài cấp Bộ trọng điểm. Mã số: B2022-DNA-14. Năm: 2023.
(25/08/2021)
 
7. Phát triển hệ thống truyền dữ liệu gigabit có độ tin cậy cao kết hợp thông minh giữa laser và sóng vô tuyến cho vùng có địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt (Đề tài nghiên cứu ứng dụng Nafosted-đang thực hiện)
Chủ nhiệm: Nguyễn Tấn Hưng. Thành viên: . Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: NCUD.02-2019.51. Năm: 2023.
(07/04/2021)
 
8. Nghiên cứu hệ thống phát hiện, phân loại và định vị đối tượng dựa trên kỹ thuật học sâu ứng dụng trong nông nghiệp chính xác
Chủ nhiệm: Phan Trần Đăng Khoa. Thành viên: Vũ Vân Thanh, Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Líc, Thái Văn Tiến, Lê Hồng Nam, Nguyễn Thị Trang Đài.. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2020-ĐN02-79. Năm: 2023.
(02/10/2021)
 
9. Nghiên cứu hệ thống phát hiện, phân loại và định vị đối tượng dựa trên kỹ thuật học sâu ứng dụng trong nông nghiệp chính xác
Chủ nhiệm: Phan Trần Đăng Khoa. Thành viên: Vũ Vân Thanh, Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Líc, Thái Văn Tiến, Lê Hồng Nam, Nguyễn Thị Trang Đài. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2020-ĐN02-79. Năm: 2023.
(07/12/2021)
 
10. Nghiên cứu hệ thống phát hiện, phân loại và định vị đối tượng dựa trên kỹ thuật học sâu ứng dụng trong nông nghiệp chính xác
Chủ nhiệm: Phan Trần Đăng Khoa. Thành viên: Vũ Vân Thanh, Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Líc, Thái Văn Tiến, Lê Hồng Nam, Nguyễn Thị Trang Đài. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2020-ĐN02-79. Năm: 2023.
(24/11/2020)
 
11. Nghiên cứu đánh giá xác suất rủi ro địa chấn của hệ thống cầu bê tông cốt thép ứng suất trước trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Đà Nẵng sử dụng kỹ thuật học máy
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Mỹ. Thành viên: Phan Hoàng Nam, Hoàng Phương Hoa, Đỗ Việt Hải, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Phương Hoa, Lê Trần Minh Đạt, Nguyễn Hoàng Vĩnh, Nguyễn Bảo Anh. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2022-DNA-15. Năm: 2023.
(19/03/2022)
 
12. Nghiên cứu đa dạng lớp chân hàm Maxillopoda Dahl và ứng dụng làm sinh vật chỉ thị chất lượng môi trường tại các thuỷ vực nước ngọt các tỉnh miền Trung Việt Nam
Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Tường Vi. Thành viên: Trần Ngọc Sơn, Trịnh Đăng Mậu, Nguyễn Minh Lý, Phạm Thị Mỹ, Phùng Khánh Chuyên, Phạm Thị Phương. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2022-DNA-13. Năm: 2023.
(13/07/2022)
 
13. Nghiên cứu hệ thống phát hiện, phân loại và định vị đối tượng dựa trên kỹ thuật học sâu ứng dụng trong nông nghiệp chính xác
Chủ nhiệm: Phan Trần Đăng Khoa. Thành viên: Vũ Vân Thanh, Trần Thị Minh Hạnh, Trần Văn Líc, Thái Văn Tiến, Lê Hồng Nam, Nguyễn Thị Trang Đài. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2020-ĐN02-79. Năm: 2023.
(21/05/2021)
 
14. Nghiên cứu xây dựng mô hình lực cắt – độ trượt của tấm thép neo sử dụng vữacốt sợi dựa trên phân tích hồi quy kết hợp học máy
Chủ nhiệm: Phan Hoàng Nam. Thành viên: Nguyễn Minh Hải, Đỗ Việt Hải. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2022-01-00. Năm: 2023.
(03/06/2022)
 
15. Nghiên cứu và chế tạo thiết bị mở rộng vùng phủ sóng LoRaWAN công suất thấp cho các ứng dụng IoT
Chủ nhiệm: Trần Văn Líc. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2022-02-05MSF. Năm: 2023.
(21/07/2022)
 
16. Phát huy giá trị chùa Am Vãi trong phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang
Chủ nhiệm: TS.Tạ Thị Tâm. Thành viên: TS. Nguyễn Thu Trang. Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 2021-2023. Năm: 2023.
(26/12/2021)
 
17. Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ nuôi trồng tảo Haematococcus pluvialis hiệu quả cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Trịnh Đăng Mậu. Thành viên: TS. Trần Nguyễn Quỳnh Anh, TS. Nguyễn Minh Lý, ThS. Phan Nhật Trường, ThS. Lê Văn Kiêm. Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 272/QĐ-SKHCN. Năm: 2023.
(08/01/2022)
 
18. Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thông minh đa dạng sinh học hệ thực vật thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiệu. Thành viên: PTK Thoa, LT Đức,.... Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 36/HĐKHCN/2020. Năm: 2023.
(15/02/2022)
 
19. Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý thông minh đa dạng sinh học hệ thực vật các khu rừng đặc dụng tỉnh Quảng Nam
Chủ nhiệm: Phạm Thị Kim Thoa. Thành viên: NV Hiệu, LT Đức, VD Hoàng,.... Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 41/HĐKHCN/2021. Năm: 2023.
(15/02/2022)
 
20. Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen cây hoa Đào chuông (Enkianthus quiaqueflorus) tại khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa, thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Đặng Ngọc Minh. Thành viên: Nguyễn Quyết, Phạm Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Ly Na,.... Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 40/HĐ-SKHCN. Năm: 2023.
(25/03/2022)
 
21. Nghiên cứu quần thể loài thực vật bản địa đặc trưng của bán đảo Sơn Trà và khả năng di thực trồng tại công viên, đường phố trên địa bàn quận Sơn Trà.
Chủ nhiệm: Nguyễn Quyết. Thành viên: Phạm Thị Kim Thoa, Lê Văn Vương, Nguyễn Thị Ly Na, Đặng Ngọc Minh, Vương Duy Hưng,.... Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 39/HĐKHCN/2021. Năm: 2023.
(15/12/2021)
 
22. Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thông minh đa dạng sinh học hệ thực vật thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiệu. Thành viên: Phạm Thị Kim Thoa (Thư ký), Lê Văn Vương, Vương Duy Hưng, Nguyễn Văn Cảnh, Lê Trần Đức,.... Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 36/HĐKHCN/2020. Năm: 2023.
(15/12/2021)
 
23. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng hợp kênh trong lĩnh vực ngân hàng
Chủ nhiệm: TS. Trần Xuân Quỳnh. Thành viên: TS. Võ Quang Trí; ThS. Trương Thị Hiếu Hạnh
. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2023-. Năm: 2023.
(28/07/2022)
 
24. Nghiên cứu xây dựng mô hình dự đoán động lực học giọt nhỏ trong dòng chảy vi kênh chất lưu bằng lý thuyết và phương pháp số
Chủ nhiệm: TS. Hoàng Văn Thạnh. Thành viên: PGS.TS. Lưu Đức Bình, TS. Trần Minh Sang, Trương Lê Duy Bảo, Trương Bách Tuệ. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2020-ĐN02-84. Năm: 2023.
(09/01/2021)
 
25. Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm vi nhựa trong một số thủy vực nước ngọt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Lê Thị Mai. Thành viên: Trịnh Đăng Mậu, Trần Nguyễn Quỳnh Anh. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2020-DN03-51. Năm: 2023.
(08/01/2022)
 
26. Phân tích nhân t nh hưởng hành vi lái xe không an toàn ca tài xế giao hàng công ngh s dng mô hình phương trình cu trúc kết hp mng nơron nhân to
Chủ nhiệm: Nguyễn Phước Quý Duy. Thành viên: Sử Ngọc Diệp, Cao Thị Xuân Mỹ. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2021-DN02-01. Năm: 2023.
(19/01/2022)
 
27. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng lên trải nghiệm khách hàng hợp kênh trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam
Chủ nhiệm: Trần Xuân Quỳnh. Thành viên: Trương Thị Hiếu Hạnh, Võ Quang Trí. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2021-DN04-06. Năm: 2023.
(16/02/2022)
 
28. Xây dựng mô hình xác suất đánh giá trạng thái phá hoại của kết cấu bể chứa nhiên liệu bằng kim loại chịu động đất
Chủ nhiệm: Phan Hoàng Nam. Thành viên: Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Hoàng Vĩnh, Trương Bách Tuệ. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: DHDN-000. Năm: 2023.
(12/06/2021)
 
29. Hoạt động ngoại giao của Mỹ với các cường quốc châu Âu trong thời kỳ lập quốc (1783-1825)
Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Sang. Thành viên: PGS.TS. Lưu Trang, ThS. Nguyễn Thị Kim Tiến, ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến, CN. Phan Nguyễn Huy Chinh, CN. Phan Trương Hoàng My. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2021-DN03-03. Năm: 2023.
(13/01/2022)
 
30. Nghiên cứu chế tạo thành phần cấp phối và các đặc tính cơ bản của bê tông trong suốt
Chủ nhiệm: Huỳnh Phương Nam. Thành viên: Đỗ Việt Hải, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Văn Hướng, Phạm Đức Quang. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2020-DN01-30. Năm: 2023.
(02/06/2021)
 
31. Xung đột chính trị, tranh chấp lãnh thổ và quyền hàng hải giữa Anh và Hoa Kỳ (1783-1861) (Nafosted)
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Sang. Thành viên: TS. Nguyễn Duy Phương, PGS.TS. Lê Thành Nam, PGS.TS. Bùi Thị Thảo, PGS.TS. Lưu Trang, TS. Dương Quang Hiệp, TS. Trần Xuân Hiệp, ThS. Đặng Thị Thùy Dương
. Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: 601.02-2020.303. Năm: 2022.
(03/11/2020)
 
32. Nghiên cứu cố định enzyme lên bề mặt lợi khuẩn Lactobacillus plantarum theo phương thức GMO và non-GMO
Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Minh. Thành viên: Lê Lý Thùy Trâm, Nguyễn Thị Đông Phương, Trần Văn Hiếu, Phạm Thị Kim Thảo, Võ Công Tuấn. Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: 106.02-2019.339. Năm: 2022.
(03/06/2020)
 
33. Nghiên cứu bào chế dầu gội dược liệu túi lọc Bồ kết - Bưởi
Chủ nhiệm: SV Nguyễn Ngọc Xuân Ánh. Thành viên: . Đề tài Khác. Mã số: 21-SV07. Năm: 2022.
(22/06/2022)
 
34. Nghiên cứu đồng thời hoạt tính và khả năng chống oxy hóa của các hợp chất hữu cơ chứa các liên kết O-H, N-H hoặc S-H bằng phương pháp hóa tính toán (Nafosted)
Chủ nhiệm: PGS.TS. Phạm Cẩm Nam. Thành viên: Ts. Hồ Viết Thắng, TS. Nguyễn Minh Thông, TS. Võ Văn Quân, ThS. Mai Văn Bảy, TS. Nguyễn Thị Đông Phương.. Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: xxxxxx. Năm: 2022.
(18/02/2021)
 
35. Xung đột chính trị, tranh chấp lãnh thổ và quyền hàng hải giữa Anh và Hoa Kỳ (1783-1861) (Nafosted)

Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Sang. Thành viên: Nguyễn Duy Phương, Lê Thành Nam, Bùi Thị Thảo, Lưu Trang, Dương Quang Hiệp, Trần Xuân Hiệp, Đặng Thị Thùy Dương. Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: 601.02-2020.303. Năm: 2022.
(10/11/2021)
 
36. Đánh giá vai trò của các không gian xanh tại quận Thanh Khê và Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng bằng phần mềm i-Tree Eco
Chủ nhiệm: Trần Ngọc Sơn. Thành viên: Trần Ngọc Toàn, Nguyễn Tường Vy, Hà Minh Hiếu, Võ Hoàng Huy, Nguyễn Thị Thu Uyên, Nguyễn Thị Mỹ Nhung, Nguyễn Thị Thu Hằng. Đề tài Khác. Mã số: USFS-Greenviet. Năm: 2022.
(13/07/2022)
 
37. Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp thu hút và nâng cao hiệu quả tổ chức, khai thác các dịch vụ Thể dục Thể thao tại Đại học Huế. Thành viên tham gia
Chủ nhiệm: Thành viên. Thành viên: Thành viên tham gia. Đề tài Khác. Mã số: ĐT-ĐHH. Năm: 2022.
(16/07/2022)
 
38. Effect of Plantain (Plantago lanceolata) based pasture on milk production and nitrate leaching by dairy cows
Chủ nhiệm: Peter Kemp, David Horn, Soledad Navarrete. Thành viên: Thi T. Nguyen. Đề tài Khác. Mã số: RA1.002. Năm: 2022.
(01/10/2019)
 
39. Đề tài Qũy Nafosted "Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của giáo dục đại học ở Việt Nam"
Chủ nhiệm: PGS.TS. Trịnh Thanh Hải. Thành viên: . Đề tài Khác. Mã số: 503.01-2019.303. Năm: 2022.
(26/12/2021)
 
40. Ảnh hưởng của niềm tin đối với bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Nghiên cứu đa quốc gia
Chủ nhiệm: Dương Hạnh Tiên. Thành viên: Nguyễn Thị ThủyĐinh Trần Thanh MỹTrương Mai Anh ThưPhạm Quỳnh Loan. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2019-DN04-25. Năm: 2022.
(05/07/2022)
 
41. NGHIÊN CỨU NÂNG CAO ĐỘ TAN CỦA SORAFENIB BẰNG PHƯƠNG PHÁP TẠO MUỐI VÀ HÌNH DẠNG TINH THỂ
Chủ nhiệm: TS. Phan Chi Uyên. Thành viên: ThS. Huỳnh Ngọc Bích, ThS. Trần Thị Yến Anh, ThS. Kiều Thị Hòa. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2020-DN06-22. Năm: 2022.
(05/08/2022)
 
42. Nghiên cứu hệ thống thông tin quang-vô tuyến sử dụng băng tần cao MMW/RoF cho thông tin di động thế hệ mới.
Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn. Thành viên: TS. Nguyễn Quang Như Quỳnh, NCS. Nguyễn Văn Điền, ThS. Vũ Vân Thanh. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2019-DN02-66. Năm: 2022.
(09/05/2022)
 
43. Tương đồng hình ảnh trong hành vi du khách: Trường hợp điểm đến là thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Trần Trung Vinh. Thành viên: Trần Thị Kim Phương, Nguyễn Ký Viễn, Nguyễn Thị Ngọc Ly, Thái Thị Huyền Trâm. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2019-DN04-27. Năm: 2022.
(11/05/2022)
 
44. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào phát hiện tấn công cho các nền tảng mạng tương lai dựa trên SDN
Chủ nhiệm: Nguyễn Gia Trí. Thành viên: Nguyễn Hoàng Hải, Lê Trần Đức, Đinh Thái Hoàng, Phan Văn Trung. Đề tài cấp Bộ. Mã số: 102.01-2019.322. Năm: 2022.
(24/05/2021)
 
45. Phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo để đánh giá khả năng chịu lực của cột ống thép nhồi bê tông sử dụng các loại bê tông có cường độ khác khau
Chủ nhiệm: Ngô Ngọc Tri. Thành viên: Lê Hoàng An, Phạm Thị Phương Trang, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Huynh Văn Vũ. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2020-DNA-04. Năm: 2022.
(22/05/2020)
 
46. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của phương pháp đánh lửa đến quá trình cháy của hỗn hợp đốt nghèo nhiên liệu trong buồng đốt đẳng tích của động cơ đốt trong ở điều kiện làm việc mô phỏng.
Chủ nhiệm: Nguyễn Minh Tiến. Thành viên: Trương Thị Hoa, Nguyễn Xuân Bảo, Bùi Văn Hùng, Phùng Minh Tùng, Nguyễn Lê Châu Thành, Đỗ Phú Ngưu, Hồ Trần Ngọc Anh.. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2021-DNA-02. Năm: 2022.
(18/09/2021)
 
47. Đánh giá tác động của vi nhựa (microplastics) đến hệ sinh thái cửa sông ven biển tại vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ và đề xuất giải pháp kiểm soát thích hợp
Chủ nhiệm: Võ Văn Minh. Thành viên: Trịnh Đăng Mậu, Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Lê Thị Mai. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2021-DNA-11. Năm: 2022.
(08/01/2022)
 
48. Nghiên cứu xác định vùng dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu tại TP. Đà Nẵng bằng công nghệ viễn thám và GIS
Chủ nhiệm: Trương Phước Minh. Thành viên: Trần Thị Ân, Lê Ngọc Hành, Kiều Thị Kính, Nguyễn Vĩnh Long, Nguyễn Văn Khánh, Hoàng Thị Diệu Hương, Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Diệu, Nguyễn Thị Ngọc. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2021-DNA-14. Năm: 2022.
(15/12/2021)
 
49. Nghiên cứu hoạt tính chống oxy hóa của các hợp chất thơm chứa liên kết X-H (X = C, N, O, S) bằng phương pháp tính toán lượng tử
Chủ nhiệm: TS. Võ Văn Quân. Thành viên: . Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2021-DNA-16. Năm: 2022.
(28/11/2021)
 
50. Biến đổi kinh tế - văn hoá của cư dân vùng biển Nam Trung Bộ giai đoạn đổi mới sau năm 1986 đến nay
Chủ nhiệm: Thành viên chính. Thành viên: . Đề tài cấp Bộ. Mã số: B-DN2019. Năm: 2022.
(14/03/2022)
 
 
 Tìm thấy: 3941 mục / 79 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn