TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
36,169,709
 
DANH SÁCH GIÁO SƯ
 
SttTên tác giảĐơn vị Năm
 1 GS.TSKH. Bùi Văn Ga Chuyển công tác - Chuyển công tác 0
 2 GS.TS. Nguyễn Thế Hùng Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy Điện - Trường Đại học Bách Khoa 2005
 3 GS.TS. Đào Hùng Cường Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm 2010
 4 GS.TS. Trương Bá Thanh Ban Giám hiệu - Trường Đại học Kinh tế 2010
 5 GS.TS. Lê Thế Giới Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 2014
 6 GS.TS. Lê Kim Hùng Ban Giám hiệu - Trường Đại học Bách Khoa 2014
 7 GS.TS. Trần Văn Nam Ban Giám Đốc Đại học Đà Nẵng - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2014
 8 GS.TS. Nguyễn Trường Sơn Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 2014
 9 GS.TS. Võ Xuân Tiến Khoa Kinh tế phát triển - Trường Đại học Kinh tế 2015
 Tìm thấy: 9 cá nhân / 1 trang
 

Chọn trang: [ 1 ]

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn