Cao Văn Lâm
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 108,955,077

 
Mục này được 22623 lượt người xem
Họ và tên:  Cao Văn Lâm
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  31/12/1982
Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Cầu đường; Tại: Đại học Bách khoa – Đai học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Cầu Hầm; Tại: Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering
Dạy CN: Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Cầu Hầm.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: tiếng Nga, tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Cầu hầm - Khoa Xây dựng Cầu đường - Trường ĐHBK - 54 Nguyễn Lương Bằng. TP Đà Nẵng
Điện thoại: +845113841297; Mobile: +84905151785
Email: caolamx3@gmail.com; caolamx3dhbk@yandex.ru
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 2006-2008: Giảng dạy tại Khoa Xây dựng Cầu Đường, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.
- 2008-2012 Làm nghiên cứu sinh tại LB Nga;
- 2012-nay: Giảng dạy tại Khoa Xây dựng Cầu Đường, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.


 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng chương trình quản lý cầu trên mạng lưới đường giao thông thành phố đà nẵng. Chủ nhiệm: TS. Cao Văn Lâm. Mã số: Đ2013-02-84-BS. Năm: 2014. (Nov 12 2015 4:32PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đánh giá hiệu quả của các biện pháp gia cường sức kháng uốn đối với cầu bê tông cốt thép thường bằng kết quẩ thực nghiệm và mô phỏng số. Tác giả: Cao Văn Lâm; Nguyễn Văn Thiên Ân. Tạp chí GTVT, Bộ GTV-2016, ISSN 2354-0818. Số: 6/2016. Trang: 55-58. Năm 2016. (Jul 19 2016 2:48PM)
[2]Bài báo: Thay thế gối cầu: Phân tích mô hình, công nghệ thi công và quan trắc ứng xử kết cấu. Tác giả: TS.Nguyễn Lan, TS.Cao Văn Lâm. Tạp chí xây dựng, Bộ Xây dựng; ISSN 0866-0782. Số: 3/2016. Trang: 68-71. Năm 2016. (Jul 19 2016 2:59PM)
[3]Bài báo: Đánh giá hiệu quả của các biện pháp gia cường sức kháng cắt đối với cầu bê tông cốt thép thường bằng phần mềm abaqus và thực nghiệm. Tác giả: Cao Văn Lâm; Nguyễn Lan. Tạp chí GTVT, Bộ GTV-2016, ISSN 2354-0818. Số: 3/2016. Trang: 53-56. Năm 2016. (Jul 19 2016 2:46PM)
[4]Bài báo: Evaluation of allowable loads on a bridge in accordance with AASHTO- LRFP 1998. Tác giả: Cao Van Lam . Tạp chí khoa học công nghệ (bản tiếng anh). Số: Vol 12 (85). Trang: 52-57. Năm 2014. (Nov 12 2015 4:41PM)
[5]Tham luận: Dự đoán tuổi thọ của công trình cầu bê tông cốt thép thường . Tác giả: Cao Văn Lâm. Hạ tầng giao thông Việt Nam với phát triển bền vững (TISDV-2013)
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Trang: 287-290. Năm 2013.
(Dec 17 2013 3:15PM)
[6]Bài báo: Những phương án tối ưu trong công tác tổ chức khai thác cầu bê tông cốt thép. Tác giả: Cao Văn Lâm; Nguyễn Văn Long; Lê Văn Chung. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1(42).2011. Năm 2011. (May 21 2011 2:19AM)
[7]Bài báo: Phương pháp xác định độ hao mòn của kết cấu nhịp cầu Bê tông cốt thép thường. Tác giả: Cao Văn Lâm. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 45/2. Trang: 116-125. Năm 2011. (Aug 9 2013 1:46PM)
[8]Bài báo: Thiết kế tối ưu bằng phần mềm Midas-Civil. Tác giả: Nguyễn Lan, Cao Văn Lâm. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 18/2007. Trang: 68-74. Năm 2007. (May 21 2011 2:13AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Estimation of defects in reinforced concrete beam spans and bridge deck of maintained road bridges in central area of Vietnam. Authors: Cao Van Lam
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Vestnik of Tomsk state university of architecture and building (Scientific-technical journal) - Russia
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: No-1 (38)-2013. Pages: 260-266. Year 2013.
(Dec 17 2013 3:23PM)
[2]Presentations: Evaluation of defects in reinforced concrete girder spans and bridge deck operated highway bridges in the central region of Vietnam. Authors: V.L. Cao.. 7th Russian scientific-practical conference
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Pages: 225-230. Year 2012.
(Aug 9 2013 2:14PM)
[3]Presentations: State of bridge structures in Vietnam and ways of improvement and maintenance. Authors: V.L. Cao.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. 6th Russian scientific-practical conference
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Pages: 14-19. Year 2012.
(Aug 9 2013 2:16PM)
[4]Presentations: Forecasting repair of bridges on the basis of an independent monitoring. Authors: V.L. Cao.. E-book of abstracts of scientific and educational forum "Innovations in science, education and high technology". Year 2012. (Aug 9 2013 2:18PM)
[5]Presentations: Technical analysis bridges on the roads of Vietnam. Authors: V.L. Cao.. Electronic collection of abstracts of scientific and educational forum "Innovations in science, education and high technology". Pages: 3 trang. Year 2012. (Aug 9 2013 2:20PM)
[6]Article: Evaluation of transportation and automation condition of bridges.. Authors: V.L. Cao, V.G. Eremin.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Magazine of Civil Engineering. No: vol 3 (29). Pages: 83-88. Year 2012. (Aug 9 2013 2:00PM)
[7]Article: Automation evaluation of reinforced concrete bridge spans.. Authors: V.L. Cao, V.G. Eremin.. Scientific Herald of the Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering. “Construction and Architecture”
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. No: Vol 2 (26). Pages: 128-134. Year 2012.
(Aug 9 2013 1:55PM)
[8]Article: Transportation and operational condition of bridge structures: automatic evaluation. Authors: V.L. Cao, V.G. Eremin. World Journal of roads
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. No: vol 2 (62). Pages: 42-44. Year 2012.
(Aug 9 2013 2:06PM)
[9]Article: Improvement of the status of bridge structures based on permanent monitoring. Authors: V.L. Cao, V.G. Eremin.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Engineering structures and systems journal
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. No: vol 1(16). Pages: 92-97. Year 2012.
(Aug 9 2013 2:10PM)
[10]Article: Factors affecting the durability of concrete highway bridges. Authors: Cao Van Lam. Наука и современность – 2011. No: 6/2011. Pages: 47-51. Year 2011. (May 21 2011 2:45AM)
[11]Article: Use of monitoring results for maintenance management of bridge structures and defects development evaluation in constructions.. Authors: V.L. Cao, V.G. Eremin, I.V. Ladizhenskii, А.V. Eremin.. Road anh bridge Journal
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: Vol 26/2. Pages: 212-230. Year 2011.
(Aug 9 2013 1:51PM)
[12]Presentations: Factors affecting the durability of concrete highway bridges. Authors: V.L. Cao. 10th International Science and Modernity. Pages: 47-51. Year 2011. (Aug 9 2013 2:13PM)
[13]Presentations: Automation evaluation of reinforced concrete bridge spans.. Authors: Еремин.В.Г.; Еремин.А.В.; Као. В.Л.. Сборник кафедры "Проектирование автомобильных дорог и мостов". ВГАСУ. Pages: 171-174. Year 2011. (May 21 2011 3:12AM)
[14]Presentations: Evaluation of technical condition of bridges by means of physical deterioration. Authors: Cao Van Lam. Сборник кафедры "Проектирование автомобильных дорог и мостов". ВГАСУ. Pages: 101-103. Year 2010. (May 21 2011 3:02AM)
[15]Presentations: . Authors: Cao Van Lam. Сборник кафедры "Проектирование автомобильных дорог и мостов". ВГАСУ. Year 2009. (May 21 2011 2:57AM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trương Ngọc Tiên
Đề tài: Xây dựng Modul quản lý cơ sở dữ liệu công trình cầu trên đường ô tô

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[2]Nguyễn Hải
Đề tài:

Đánh giá hiệu quả của các biện pháp gia cường sức kháng uốn đối với cầu bê tông cốt thép thường bằng phần mềm abaqus và thực nghiệm

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[3]Trần Quang Nhật
Đề tài: Đánh giá hiệu quả của các biện pháp gia cường sức kháng cắt đối với cầu bê tông cốt thép thường bằng phần mềm abaqus và thực nghiệm

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[4]Phạm Lê Vũ
Đề tài: Dự đoán sự thay đổi trạng thái kỹ thuật cầu btct trên đường giao thông ở tỉnh phú yên

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải nhì SV nghiên cứu khoa học. Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học. Đại học Đà Nẵng 2006

 Kỹ thuật

 2006

 

 Đại học Đà Nẵng

[2] Giải thưởng Loa Thành

 Kỹ thuật

 2006

 

 Hội Xây dựng Việt Nam.

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn