Đường Thị Liên Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,322,275

 
Mục này được 36390 lượt người xem
Họ và tên:  Đường Thị Liên Hà
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  18/02/1977
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế đối ngoại; Tại: Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
Đơn vị công tác: Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2006; Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh; Tại: Trường Đại học Kinh tế UPMF
Dạy CN: Nghiên cứu marketing, Quản trị Marketing, Phát triển kĩ năng quản trị, Truyền thông Marketing tích hợp
Lĩnh vực NC: Marketing behaviour


Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Điện thoại: 0236-3954243; Mobile: 0983 218 458
Email: ha.dtl@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế UPMF, Grenobe II, CH Pháp (2001)

Tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế UPMF, Grenobe II, CH Pháp (2007)


Giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (2007 đến nay),


 

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Phát triển mô hình liên kết các khu công nghiệp thuộc Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung dựa trên cách tiếp cận hệ sinh thái kinh doanh. Chủ nhiệm: TS. Đường Thị Liên Hà. Thành viên: GS.TS. Lê Thế Giới, TS. Nguyễn Hiệp, TS. Nguyễn Văn Hùng, TS. Vũ Huyền Phương, TS. Võ Quang Trí, ThS. Trương Trần Trâm Anh, ThS. Đặng Thị Thạch. Mã số: B2016-ĐNA-01. Năm: 2018. (Oct 12 2018 9:37AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Ứng dụng ISO 9001:2008 trong quản lý khoa học và đào tạo sau đại học. Tình huống tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Đường Thị Liên Hà. Mã số: Đ2013-04-34-BS. Năm: 2015. (Apr 4 2016 4:49PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu chất lượng dịch vụ bán lẻ tại các siêu thị thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Võ Quang Trí, Đường Thị Liên Hà. Tạp chí Châu Á Thái Bình Dương. Số: 6/2020. Trang: 98-105. Năm 2020. (Sep 8 2020 9:04AM)
[2]Tham luận: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thẻ ngân hàng tại Việt Nam. Tác giả: Đường Thị Liên Hà, Võ Quang Trí, Đinh Thị Lệ Trâm. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Tài chính - Ngân hàng (DCFB 2020). Trang: 397-405. Năm 2020. (Sep 8 2020 9:10AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu chất lượng mối quan hệ các Khu công nghiệp thuộc vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung. Tác giả: Đường Thị Liên Hà, Võ Quang Trí. Tạp chí Kinh tế Châu Á-TBD. Số: số 529. Trang: 60-65. Năm 2018. (Jun 18 2019 4:16PM)
[4]Bài báo: Đánh giá liên kết công nghiệp vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung theo cách tiếp cận hệ sinh thái kinh doanh. Tác giả: Võ Quang Trí, Đường Thị Liên Hà. Tạp chí Kinh tế Châu Á-TBD. Số: số 529. Trang: 71-75. Năm 2018. (Jun 18 2019 4:18PM)
[5]Tham luận: Nghiên cứu chất lượng dịch vụ bán lẻ tại các siêu thị của Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: TS. Đường Thị Liên Hà, TS. Võ Quang Trí, Lê Phan Phương Thanh. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Phân phối và Thương mại (CODI) 2018. Trang: trang 678-685. Năm 2018. (Jun 18 2019 4:20PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng mối quan hệ giữa các Khu công nghiệp thuộc Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung. Tác giả: Đường Thị Liên Hà, Võ Quang Trí. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Khoa học & Quản trị (COMB2017), ISBN 978-604-84-2715-3. Số: COMB2017. Trang: 289-297. Năm 2017. (Jan 10 2018 10:12AM)
[7]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến dự định và quyết định sử dụng thẻ ngân hàng: cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu lý thuyết. Tác giả: Phạm Nguyễn Hoàng Hoa, Lê Dân, Đường Thị Liên Hà. Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương. Số: 477. Trang: 46-49. Năm 2016. (Oct 3 2017 9:38AM)
[8]Bài báo: Phát triển mạnh thị trường thẻ ngân hàng việt nam đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế. Tác giả: Phạm Nguyễn Hoàng Hoa, Nguyễn Xuân Hưng, Lê Dân, Đường Thị Liên Hà. Tạp chí Kinh tế và Dự báo. Số: 24. Trang: 28-30. Năm 2016. (Oct 3 2017 9:43AM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng trên mạng xã hội Facebook đối với các sản phẩm sữa bột trẻ em nhập khẩu của khách hàng Đà Nẵng. Tác giả: Đường Thị Liên Hà, Trần Thảo An. Tạp chí Khoa học Kinh tế(0866-7969). Số: 3 (03) - 2015. Trang: 96-105. Năm 2015. (Apr 4 2016 4:52PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vị trí kinh doanh của hộ kinh doanh và doanh nghiệp– Trường hợp phố chuyên doanh thời trang tại Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Chu Mỹ Giang, Đường Thị Liên Hà, Võ Quang Trí. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 3 (02) - 2015. Trang: 41. Năm 2015. (Apr 4 2016 5:05PM)
[11]Bài báo: Đồng vị trí và cộng hưởng marketing: Mô hình hợp tác cho các doanh nghiệp nhỏ. Tác giả: Võ Quang Trí, Đường Thị Liên Hà. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 4 (08-2014). Trang: 19-29. Năm 2014. (Apr 4 2016 4:57PM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng Việt đối với việc mua sắm trên Internet. Tác giả: Đường Thị Liên Hà, Võ Quang Trí. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 3 (07) - 2014. Trang: 132. Năm 2014. (Apr 4 2016 5:04PM)
[13]Bài báo: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp qua lăng kính của người tiêu dùng Việt Nam. Tác giả: Đường Thị Liên Hà. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 5. Trang: 1-10. Năm 2014. (Oct 14 2014 4:44PM)
[14]Bài báo: Ảnh hưởng của chiến dịch PR cộng đồng đến ý định mua của khách hàng: Nghiên cứu thực tiễn đối với nhãn hàng sữa tươi Vinamilk. Tác giả: Đường Thị Liên Hà, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt. Tạp chí Khoa học Kinh tế
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 6. Trang: 1-10. Năm 2014.
(Oct 14 2014 4:47PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Measuring Consumer Brand Engagement by Using Big Data: Case of Mobile Phone Brands in Viet Nam. Authors: Vu Huy Binh, Vo Quang Tri, Duong T Lien Ha. Proceeding of International Conference MICA (Marketing In the Connected Age), ISBN: ISBN: 978-604-84-3471-7; p195-206. Pages: 195-206. Year 2018. (Jun 15 2019 5:10PM)
[2]Presentations: Determinants of Relationship quality in the context of the Industrial Zones in the Central Vietnam Key Economic Region. Authors: Duong Thi Lien Ha, Vo Quang Tri. Proceeding of International Conference For Young Researchers In Economics And Business, ISBN 978-604-84-2640-8. Pages: 389-397. Year 2017. (Dec 14 2017 3:15PM)
[3]Presentations: Factors affecting the intention behavior and decision to use card banking: theoretical review and practice in Vietnam. Authors: Phạm Nguyễn Hoàng Hoa, Lê Dân, Đường Thị Liên Hà. VEAM proceding conference. Pages: 111. Year 2016. (Oct 3 2017 9:57AM)
[4]Presentations: Effect of banner advertising on tourist's attitude: emperical research in Vitours Danang. Authors: Nguyễn Phương Linh, Đường Thị Liên Hà. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế MICA (ISBN 978-604-84-1836-6). Pages: 113-122. Year 2016. (Oct 3 2017 9:47AM)
[5]Article: Corporate social responsibility's relationships with employee's satisfaction and organizational commitment: empirical research at 29/3 Textile Danang garment joint stock. Authors: Đường Thị Liên Hà, Nguyễn Mạnh Toàn. Sungkonghoe Business Review. No: 6. Pages: 92-117. Year 2015. (Apr 4 2016 4:54PM)
[6]Article: . Authors: TS. Đường Thị Liên Hà. Trường Đại học UPMF, Grenoble, Pháp
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Year 2007.
(May 9 2011 1:18PM)
  
 Sách và giáo trình
(Oct 3 2017 10:02AM)(May 9 2011 1:11PM)
[1]Mô hình phố chuyên doanh: cơ sở lý luận và định hướng phát triển Chủ biên: TS. Võ Quang Trí. Đồng tác giả: TS. Đường Thị Liên Hà. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2018.
[2]Giáo trình "Hành vi người tiêu dùng"
Chủ biên: TS. Nguyễn Xuân Lãn, TS. Phạm Thị Lan Hương, TS. Đường Thị Liên Hà. Đồng tác giả: TS. Nguyễn  Xuân Lãn, TS. Phạm Thị Lan Hương, TS. Đường Thị Liên Hà. Nơi XB: Đà Nẵng. Năm 2010.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Đề tài: Nghiên cứu mối quan hệ giữa định hướng thị trường và kết quả kinh doanh tại các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn các Tỉnh đồng bằng Cửu Long.
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Kinh tế

 2017

 2020

[2]Phạm Nguyễn Hoàng Hoa
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định và quyết định sử dụng thẻ ngân hàng Việt Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Kinh tế

 2015

 2018

[3]SVNCKH.38K12. Phan Lê Phương Thanh
Đề tài: Nghiên cứu chất lượng dịch vụ của các siêu thị tại thành phố Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế

 2017

 2017

[4]Võ Hoàng Linh
Đề tài: Nghiên cứu chất lượng mối quan hệ tại các khu công nghiệp thuộc Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế

 2016

 2017

[5]SVNCKH.37K12. Chu Thị Mỹ Giang
Đề tài: Quyết định lựa chọn điểm bán tại tuyến phố chuyên doanh thành phố Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế

 2016

 2016

[6]SVNCKH.36K12. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Đề tài: Ảnh hưởng của PR cộng đồng đến ý định mua của khách hàng. Tình huống của nhãn hàng sữa tươi Vinanilk.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế

 2015

 2015

[7]Nguyễn Thị Phương
Đề tài: Hoàn thiện chính sách đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty sổ xố và  In Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2011

[8]Hồ Mỹ Bình
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên trường  Cao đẳng Kinh tế Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[9]Huỳnh Thị Kim Ngân
Đề tài: Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm cà phê Vica

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[10]Lê Quốc Khánh
Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện chuỗi giá trị rau an toàn của thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen của Đại học Kinh tế. Năm: 2009.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hành vi tổ chức
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2016 Sinh viên chính quy khối ngành Quản trị  Trường Đại học Kinh tế
[2]Nghiên cứu marketing
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên chính quy Khối ngành Quản trị  Trường Đại học Kinh tế
[3]Quảng cáo và Khuyến mãi
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh  Trường Đại học Kinh tế
[4]Truyền thông marketing tích hợp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Sinh viên chuyên ngành Marketing  Trường Đại học Kinh tế
[5]Quản trị marketing
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Sinh viên khối ngành Quản trị  Trường Đại học Kinh tế
[6]Phát triển kỹ năng quản trị
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Sinh viên chính quy khối ngành Quản trị  Trường Đại học Kinh tế
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn