Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='dtlha' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Đường Thị Liên Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 31,491,357

 
Mục này được 8154 lượt người xem
Họ và tên:  Đường Thị Liên Hà
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  18/02/1977
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế đối ngoại; Tại: Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
Đơn vị công tác: Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2006; Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh; Tại: Trường Đại học Kinh tế UPMF
Dạy CN: Nghiên cứu marketing, Quản trị Marketing, Phát triển kĩ năng quản trị, Truyền thông Marketing tích hợp
Lĩnh vực NC: Truyền thông Marketing, Quản trị Marketing, Thương hiệu, Hành vi NTD
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Điện thoại: 05113954243; Mobile: 0983218458
Email: ha.dtl@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế UPMF, Grenobe II, CH Pháp (2001)

Tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế UPMF, Grenobe II, CH Pháp (2007)


Giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (2007 đến nay),


 

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Phát triển mô hình liên kết các khu công nghiệp thuộc Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung dựa trên cách tiếp cận hệ sinh thái kinh doanh. Chủ nhiệm: TS. Đường Thị Liên Hà. Thành viên: GS.TS. Lê Thế Giới, TS. Võ Quang Trí, TS. Nguyễn Văn Hùng. Mã số: B2016-04-22. Năm: 2017. (Dec 1 2016 2:52PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Ứng dụng ISO 9001:2008 trong quản lý khoa học và đào tạo sau đại học. Tình huống tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Đường Thị Liên Hà. Mã số: Đ2013-04-34-BS. Năm: 2015. (Apr 4 2016 4:49PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng trên mạng xã hội Facebook đối với các sản phẩm sữa bột trẻ em nhập khẩu của khách hàng Đà Nẵng. Tác giả: Đường Thị Liên Hà, Trần Thảo An. Tạp chí Khoa học Kinh tế(0866-7969). Số: 3 (03) - 2015. Trang: 96-105. Năm 2015. (Apr 4 2016 4:52PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vị trí kinh doanh của hộ kinh doanh và doanh nghiệp– Trường hợp phố chuyên doanh thời trang tại Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Chu Mỹ Giang, Đường Thị Liên Hà, Võ Quang Trí. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 3 (02) - 2015. Trang: 41. Năm 2015. (Apr 4 2016 5:05PM)
[3]Bài báo: Đồng vị trí và cộng hưởng marketing: Mô hình hợp tác cho các doanh nghiệp nhỏ. Tác giả: Võ Quang Trí, Đường Thị Liên Hà. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 4 (08-2014). Trang: 19-29. Năm 2014. (Apr 4 2016 4:57PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng Việt đối với việc mua sắm trên Internet. Tác giả: Đường Thị Liên Hà, Võ Quang Trí. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 3 (07) - 2014. Trang: 132. Năm 2014. (Apr 4 2016 5:04PM)
[5]Bài báo: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp qua lăng kính của người tiêu dùng Việt Nam. Tác giả: Đường Thị Liên Hà. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 5. Trang: 1-10. Năm 2014. (Oct 14 2014 4:44PM)
[6]Bài báo: Ảnh hưởng của chiến dịch PR cộng đồng đến ý định mua của khách hàng: Nghiên cứu thực tiễn đối với nhãn hàng sữa tươi Vinamilk. Tác giả: Đường Thị Liên Hà, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt. Tạp chí Khoa học Kinh tế
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 6. Trang: 1-10. Năm 2014.
(Oct 14 2014 4:47PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY’S RELATIONSHIPS WITH EMPLOYEE’S SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: EMPIRICAL RESEARCH AT 29.3 TEXTILE DANANG GARMENT JOINT STOCK. Authors: Đường Thị Liên Hà, Nguyễn Mạnh Toàn. Sungkonghoe Business Review. No: 6. Pages: 92-117. Year 2015. (Apr 4 2016 4:54PM)
[2]Article: . Authors: TS. Đường Thị Liên Hà. Trường Đại học UPMF, Grenoble, Pháp
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Year 2007.
(May 9 2011 1:18PM)
  
 Sách và giáo trình
(May 9 2011 1:11PM)
[1]Giáo trình "Hành vi người tiêu dùng"
Chủ biên: TS. Nguyễn Xuân Lãn, TS. Phạm Thị Lan Hương, TS. Đường Thị Liên Hà. Đồng tác giả: TS. Nguyễn  Xuân Lãn, TS. Phạm Thị Lan Hương, TS. Đường Thị Liên Hà. Nơi XB: Đà Nẵng. Năm 2010.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Thị Phương
Đề tài: Hoàn thiện chính sách đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty sổ xố và  In Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2011

[2]Hồ Mỹ Bình
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên trường  Cao đẳng Kinh tế Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[3]Huỳnh Thị Kim Ngân
Đề tài: Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm cà phê Vica

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[4]Lê Quốc Khánh
Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện chuỗi giá trị rau an toàn của thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen của Đại học Kinh tế. Năm: 2009.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn