Phạm Duy Dưởng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 28,679,299

 
Mục này được 14205 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Duy Dưởng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  08/08/1986
Nơi sinh: Tiên Phước - Quảng Nam
Quê quán Tiên Phước - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tự Động Hóa; Tại: ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện; Trường Cao Đẳng Công nghệ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Điện Kỹ Thuật; Tại: Đại học Ulsan
Dạy CN: Tự động hóa
Lĩnh vực NC: Tự động hóa
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: ; Mobile: 0932132693
Email: duyduongd2@gmail.com
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Chế tạo mô hình thực nghiệm phục vụ nghiên cứu và giảng dạy robot di động. Chủ nhiệm: Nguyễn Anh Duy. Mã số: Đ2012-06-04. Năm: 2012. (Jul 3 2015 9:26PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Chế tạo mô hình thực nghiệm phục vụ nghiên cứu và giảng dạy robot di động. Tác giả: Nguyễn Anh Duy, Phạm Duy Dưởng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 1(62). Trang: 40-46. Năm 2013.
(Jul 3 2015 10:06PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Remote length measurement system using a single point laser distance sensor and an inertial measurement unit. Authors: Duy Duong Pham and Young Soo Suh. Computers Standards & Interfaces. No: Volume 50. Pages: 153–159. Year 2017. (Feb 27 2017 8:35PM)
[2]Article: Golf Green Slope Estimation Using a Cross Laser Structured Light System and an Accelerometer. Authors: Duy Duong Pham, Quoc Khanh Dang and Young Soo Suh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Journal of Electrical Engineering and Technology (JEET). No: vol.11, no.2. Pages: 508-518. Year 2016. (Feb 3 2016 12:52PM)
[3]Article: A Virtual Blind Cane Using a Line Laser-Based Vision System and an Inertial Measurement Unit. Authors: Quoc Khanh Dang, Youngjoon Chee, Duy Duong Pham and Young Soo Suh
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Sensors
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 16(1). Pages: 95-113. Year 2016.
(Jan 13 2016 7:51PM)
[4]Article: Pedestrian Navigation Using Foot-Mounted Inertial Sensor and LIDAR. Authors: Duy Duong Pham and Young Soo Suh. Tạp chí Sensors. No: 16(1). Pages: 120-136. Year 2016. (Jan 19 2016 7:49PM)
[5]Article: Dance Training System Using Foot Mounted Sensors. Authors: Dang, Quoc Khanh, Pham, Duy Duong and Suh, Young Soo. International Symposium on System Integration. No: 2015 IEEE/SICE. Pages: 732-737. Year 2015. (Jan 13 2016 8:26PM)
[6]Article: Foot Pose Estimation Using an Inertial Sensor Unit and Two Distance Sensors. Authors: Pham Duy Duong , Young Soo Suh. Tạp chí Sensors. No: 15(7). Pages: 15888-15902. Year 2015. (Jul 3 2015 10:26PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn