Phạm Duy Dưởng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,152,661

 
Mục này được 15169 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Duy Dưởng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  08/08/1986
Nơi sinh: Tiên Phước - Quảng Nam
Quê quán Tiên Phước - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tự Động Hóa; Tại: ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Điện Kỹ Thuật; Tại: Đại học Ulsan
Dạy CN: Tự động hóa
Lĩnh vực NC: Tự động hóa
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: ; Mobile: 0932132693
Email: duyduongd2@gmail.com
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÔ HÌNH ĐÈN GIAO THÔNG THÔNG MINH ĐIỀU KHIỂN QUA INTERNET SỬ DỤNG PLC S7 1200. Chủ nhiệm: Phạm Duy Dưởng. Mã số: T2017-06-52. Năm: 2017. (Mar 22 2018 8:31AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Chế tạo mô hình thực nghiệm phục vụ nghiên cứu và giảng dạy robot di động. Chủ nhiệm: Nguyễn Anh Duy. Mã số: Đ2012-06-04. Năm: 2012. (Jul 3 2015 9:26PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: KẾT HỢP CẢM BIẾN KHOẢNG CÁCH VÀ CẢM BIẾN QUÁN TÍNH TRONG HỆ THỐNG ĐO TỪ XA. Tác giả: Phạm Duy Dưởng, Nguyễn Anh Duy, Đoàn Quang Vinh. Tạp chí KHCN-Đại học Đà Nẵng. Số: TẠP CHÍ SỐ 11(120)-QUYỂN 1. Trang: 17-21. Năm 2017. (Dec 24 2017 8:16PM)
[2]Bài báo: Giải pháp điều khiển hệ thống đèn tín hiệu giao thông thông minh sử dụng PLC S7-1200. Tác giả: Phạm Duy Dưởng*, Trần Hoàng Vũ, Phan Cao Thọ. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(120).2017-Quyển 2. Trang: 46-50. Năm 2017. (Dec 24 2017 8:20PM)
[3]Tham luận: Kết hợp cảm biến quán tính và cảm biến khoảng cách để cập nhật vị trí và hướng đi cho định vị người đi bộ trong nhà. Tác giả: Phạm Duy Dưởng, Nguyễn Anh Duy, Đoàn Quang Vinh. Hội nghị - triển lãm quốc tế lần thứ 4 về điều khiển và tự động hóa VCCA 2017. Trang: 55. Năm 2017. (Mar 21 2018 8:28PM)
[4]Bài báo: Chế tạo mô hình thực nghiệm phục vụ nghiên cứu và giảng dạy robot di động. Tác giả: Nguyễn Anh Duy, Phạm Duy Dưởng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 1(62). Trang: 40-46. Năm 2013.
(Jul 3 2015 10:06PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Walking monitoring using an IMU and encoders for walker user. Authors: Duy Duong Pham, Huu Toan Duong, Young Soo Suh. International Conference on Control, Automation and System. Pages: 1967-1968. Year 2017. (Mar 21 2018 8:52PM)
[2]Article: Remote length measurement system using a single point laser distance sensor and an inertial measurement unit. Authors: Duy Duong Pham and Young Soo Suh. Computers Standards & Interfaces. No: Volume 50. Pages: 153–159. Year 2017. (Feb 27 2017 8:35PM)
[3]Article: Walking Monitoring for Users of Standard and Front-Wheel Walkers. Authors: Duy Duong Pham ; Huu Toan Duong ; Young Soo Suh. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. No: vol. PP, no. 99. Pages: 1-10. Year 2017. (Sep 17 2017 3:33PM)
[4]Article: Pedestrian Navigation Using Foot-Mounted Inertial Sensor and LIDAR. Authors: Duy Duong Pham and Young Soo Suh. Tạp chí Sensors. No: 16(1). Pages: 120-136. Year 2016. (Jan 19 2016 7:49PM)
[5]Article: Golf Green Slope Estimation Using a Cross Laser Structured Light System and an Accelerometer. Authors: Duy Duong Pham, Quoc Khanh Dang and Young Soo Suh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Journal of Electrical Engineering and Technology (JEET). No: vol.11, no.2. Pages: 508-518. Year 2016. (Feb 3 2016 12:52PM)
[6]Article: A Virtual Blind Cane Using a Line Laser-Based Vision System and an Inertial Measurement Unit. Authors: Quoc Khanh Dang, Youngjoon Chee, Duy Duong Pham and Young Soo Suh
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Sensors
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 16(1). Pages: 95-113. Year 2016.
(Jan 13 2016 7:51PM)
[7]Presentations: Dance Training System Using Foot Mounted Sensors. Authors: Dang, Quoc Khanh, Pham, Duy Duong and Suh, Young Soo. International Symposium on System Integration. Pages: 732-737. Year 2015. (Jan 13 2016 8:26PM)
[8]Article: Foot Pose Estimation Using an Inertial Sensor Unit and Two Distance Sensors. Authors: Pham Duy Duong , Young Soo Suh. Tạp chí Sensors. No: 15(7). Pages: 15888-15902. Year 2015. (Jul 3 2015 10:26PM)
  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen của chủ tịch UBNN TP Đà Nẵng. Số: 6213 /QD-UBND ngày 03-11-2017. Năm: 2017.
[2] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2726/QĐ-ĐHĐN /QĐ. Năm: 2017.
[3] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN /QĐ. Năm: 2018.
[4] Bằng khen của chủ tịch UBNN TP Đà Nẵng. Số: 4403/QĐ-UBND ngày 03/10/2018. Năm: 2018.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn