Phạm Duy Dưởng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,564,502

 
Mục này được 28525 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Duy Dưởng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  08/08/1986
Nơi sinh: Tiên Phước - Quảng Nam
Quê quán Tiên Phước - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tự Động Hóa; Tại: ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2022; Chuyên ngành: Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa; Tại: Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Tự động hóa
Lĩnh vực NC: Tự động hóa, cảm biến quán tính
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: ; Mobile: 0932132693
Email: duyduongd2@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 4/2011 đến nay: giảng viên Bộ môn tự động hóa, Khoa Điện - Điện tử, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật

9/2014 đến 6/2016: làm thạc sĩ tại ĐH Ulsan Hàn Quốc

5/2017 đến 2022: NCS tại ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng

4/2019 đến 10-2021: Phụ trách Bộ môn tự động hóa, Khoa Điện - Điện tử, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật

9/2021 đến nay: Phó Trưởng Khoa Điện - Điện tử, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng các bài hướng dẫn thực hành nhập môn ngành tự động hoá phục vụ dạy học trực tuyến. Chủ nhiệm: Phạm Duy Dưởng. Mã số: T2021-06-33. Năm: 2021. (Jan 15 2023 3:19PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng bài giảng trực tuyến cho học phần kỹ thuật vi điều khiển. Chủ nhiệm: Phan Ngọc Kỳ. Mã số: T2019-06-148. Năm: 2020. (Jul 5 2021 9:37AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng cảm biến quán tính để ước lượng các thông số bước đi cho người dùng sử dụng thiết bị hỗ trợ đi lại. Chủ nhiệm: Phạm Duy Dưởng. Thành viên: Nguyễn Anh Duy, Dương Quang Thiện, Nguyễn Văn Nam. Mã số: B2018-ĐN06-l0. Năm: 2020. (Dec 12 2018 5:03PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chế tạo thiết bị phục vụ các bài kiểm tra thông số bước đi cho người dùng cần hỗ trợ đi. Chủ nhiệm: Trần Thanh Hà. Mã số: T2018-06-88. Năm: 2019. (Dec 12 2018 5:05PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu, cải biên thuật toán định vị quán tính để ước lượng chuyển động trong chăm sóc sức khỏe. Chủ nhiệm: Đoàn Quang Vinh. Thành viên: Phạm Duy Dưởng, Nguyễn Anh Duy, Trương Thị Bích Thanh, Ngô Đình Thanh. Mã số: KYTH-45. Năm: 2019. (Dec 12 2018 5:00PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng hệ thống giao thông thông minh trong hoạt động quản lý giao thông ở một số đô thị lớn Miền Trung Việt Nam.. Chủ nhiệm: Phan Cao Thọ. Thành viên: Trần Hoàng Vũ, Phạm Duy Dưởng, Hoàng Bá Đại Nghĩa. Mã số: CNTT-02. Năm: 2018. (Dec 12 2018 5:01PM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo ùn tắc giao thông dựa trên nền tảng hệ thống camera 0511 thành phố đà nẵng. Chủ nhiệm: Hoàng Bá Đại Nghĩa. Mã số: T2018-06-94. Năm: 2018. (Jun 21 2019 6:39AM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế, chế tạo mô hình đèn giao thông thông minh điều khiển qua Internet sử dụng PLC S7. Chủ nhiệm: Phạm Duy Dưởng. Mã số: T2017-06-52. Năm: 2017. (Mar 22 2018 8:31AM)
[9] Đề tài cấp ĐHĐN: Chế tạo mô hình thực nghiệm phục vụ nghiên cứu và giảng dạy robot di động. Chủ nhiệm: Nguyễn Anh Duy. Mã số: Đ2012-06-04. Năm: 2012. (Jul 3 2015 9:26PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: A framework for simulation and testing of UAVs structure and algorithms
.
Tác giả: Trần Thị Vân; Nguyễn Đăng Khoa; Hà Mạnh Hùng; Phạm Duy Dưởng; Lê Minh Huy; Phạm Đức Đại. Hội nghị ATiGB 2022. Trang: 19-22. Năm 2022.
(Feb 17 2023 8:28AM)
[2]Tham luận: Ước lượng nhanh vị trí và hướng của biến quán tính gắn trên khung tập đi
.
Tác giả: Phạm Duy Dưởng; Vũ Hữu Công; Phan Ngọc Kỳ; Nguyễn Đăng Khoa; PhạmThanh Phong
. Hội nghị ATiGB 2022. Trang: 96-102. Năm 2022.
(Feb 17 2023 8:30AM)
[3]Tham luận: Applying the Inertial Navigaiton and a Smoother in foot’s pose analysis. Tác giả: Đoàn Quang Vinh; Phạm Duy Dưởng. 6-th Vietnam International Conference and Exhibition on Control and Automation (VCCA). Trang: 6-11. Năm 2022. (Jun 7 2022 3:06PM)
[4]Tham luận: Multiobject generalized H2/ H-infobserver for Nonlinear Parameter varying system subject to unknown input disturbance and measurement noise: theory and application. Tác giả: Thanh Phong Pham; Quoc Dinh Nguye; Duy Duong Pham. 6-th Vietnam International Conference and Exhibition on Control and Automation (VCCA). Trang: Online. Năm 2022. (Jul 12 2022 3:23PM)
[5]Tham luận: Dynamic Hinf observer for real-time damper force estimation of a semi-active automotive suspension system
.
Tác giả: Thanh-Phong Pham; Olivier Sename; Hoang Dung and Duy Duong Pham

. 2020 APPLYING NEW TECHNOLOGY IN GREEN BUILDINGS (ATIGB). Trang: 6-11. Năm 2021.
(Jun 29 2021 3:50PM)
[6]Bài báo: HỆ THỐNG THEO DÕI LỘ TRÌNH XE BUÝT TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THEO THỜI GIAN THỰC. Tác giả: Nguyễn Thị Khánh Hồng; Phạm Duy Dưởng. Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục KỹThuật Số64(06/2021)Trường Đại Học Sư Phạm KỹThuật TP. HồChí Minh. Số: 64. Trang: 24-30. Năm 2021. (Nov 23 2021 1:58PM)
[7]Tham luận: Combination an inertial sensor and a distance sensor to estimate the foot pose. Tác giả: Phạm Duy Dưởng, Đoàn Quang Vinh. VCCA năm 2019. Trang: 18-24. Năm 2019. (Dec 2 2019 3:03PM)
[8]Bài báo: XÂY DỰNG BỘ LỌC KALMAN MỞ RỘNG CHO THUẬT TOÁN ĐỊNH VỊ QUÁN TÍNH
.
Tác giả: Phạm Duy Dưởng; Đoàn Quang Vinh . Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 9(17). Trang: 45-50. Năm 2019.
(Dec 2 2019 3:07PM)
[9]Bài báo: XÂY DỰNG THUẬT TOÁN ĐỊNH VỊ QUÁN TÍNH ĐỂ ƯỚC LƯỢNG CHUYỂN ĐỘNG CHO KHUNG TẬP ĐI CÓ HAI BÁNH TRƯỚC
.
Tác giả: Phạm Duy Dưởng; Đoàn Quang Vinh; Phan Thị Hoài. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 17(10). Trang: 24-29. Năm 2019.
(Dec 2 2019 3:09PM)
[10]Bài báo: Integral Sliding Mode Control for Trajectory Tracking Control of Robotic Manipulator Using an Adaptive Twisting Algorithm. Tác giả: Võ Anh Tuấn; Nguyễn Ngọc Hoài Ân; Phạm Duy Dưởng. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 12.2. Trang: 42-47. Năm 2019. (Dec 2 2019 3:13PM)
[11]Bài báo: PHÂN LOẠI CHUYỂN ĐỘNG CHO NGƯỜI DÙNG THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐI LẠI CÓ HAI BÁNH TRƯỚC. Tác giả: Phạm Duy Dưởng, Trần Thanh Hà, Nguyễn Anh Duy. Tạp chí khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 11(132).2018 Quyển 2. Trang: 19-24. Năm 2018. (Nov 30 2018 11:04AM)
[12]Bài báo: KẾT HỢP CẢM BIẾN KHOẢNG CÁCH VÀ CẢM BIẾN QUÁN TÍNH TRONG HỆ THỐNG ĐO TỪ XA. Tác giả: Phạm Duy Dưởng, Nguyễn Anh Duy, Đoàn Quang Vinh. Tạp chí KHCN-Đại học Đà Nẵng. Số: TẠP CHÍ SỐ 11(120)-QUYỂN 1. Trang: 17-21. Năm 2017. (Dec 24 2017 8:16PM)
[13]Bài báo: Giải pháp điều khiển hệ thống đèn tín hiệu giao thông thông minh sử dụng PLC S7-1200. Tác giả: Phạm Duy Dưởng*, Trần Hoàng Vũ, Phan Cao Thọ. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(120).2017-Quyển 2. Trang: 46-50. Năm 2017. (Dec 24 2017 8:20PM)
[14]Tham luận: Kết hợp cảm biến quán tính và cảm biến khoảng cách để cập nhật vị trí và hướng đi cho định vị người đi bộ trong nhà. Tác giả: Phạm Duy Dưởng, Nguyễn Anh Duy, Đoàn Quang Vinh. Hội nghị - triển lãm quốc tế lần thứ 4 về điều khiển và tự động hóa VCCA 2017. Trang: 55. Năm 2017. (Mar 21 2018 8:28PM)
[15]Bài báo: Chế tạo mô hình thực nghiệm phục vụ nghiên cứu và giảng dạy robot di động. Tác giả: Nguyễn Anh Duy, Phạm Duy Dưởng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 1(62). Trang: 40-46. Năm 2013.
(Jul 3 2015 10:06PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Fast calibration for parameters of an inertial measurement unitfixed to astandard walker. Authors: Quang Vinh Doan; Duy Duong Pham. Tạp chí Heliyon. No: 6(8). Pages: e04735. Year 2020. (Aug 18 2020 7:41PM)
[2]Article: Applying the IoT platform and green wave theory to control intelligent traffic lights system for urban areas in Vietnam. Authors: Phan, Cao Tho; Pham, Duong Duy; Tran, Vu Hoang; Tran, Viet Trung; Nguyen-Huu, Phat. KSII Transactions on Internet and Information Systems. No: 13(1). Pages: 34-51. Year 2019. (Dec 12 2018 5:07PM)
[3]Article: Wearable Sensor Based Stooped Posture Estimation inSimulated Parkinson’s Disease Gaits. Authors: Quoc Khanh Dang; Han Gil Seo; Duy Duong Pham ; Youngjoon Chee . Tạp chí Sensors. No: 19(2). Pages: 223. Year 2019. (Jan 11 2019 9:35AM)
[4]Article: Inertial navigation algorithm for trajectory of front-wheel walker estimation. Authors: Quang Vinh Doan, Duy Duong Pham. Tạp chí Heliyon. No: 5(6). Pages: 1-7. Year 2019. (Jun 16 2019 2:49PM)
[5]Presentations: Green Wave - based Solution for Intelligent Traffic Lights System Control in Vietnam Urban Areas. Authors: Cao Tho Phan; Duy Duong Pham; Phuong Mai Nguyen; Hoang Vu Tran. 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD 2018 ). Pages: 771-776. Year 2018. (Nov 26 2018 7:06PM)
[6]Presentations: Walking monitoring using an IMU and encoders for walker user. Authors: Duy Duong Pham, Huu Toan Duong, Young Soo Suh. International Conference on Control, Automation and System. Pages: 1967-1968. Year 2017. (Mar 21 2018 8:52PM)
[7]Article: Remote length measurement system using a single point laser distance sensor and an inertial measurement unit. Authors: Duy Duong Pham and Young Soo Suh. Computers Standards & Interfaces. No: Volume 50. Pages: 153–159. Year 2017. (Feb 27 2017 8:35PM)
[8]Article: Walking Monitoring for Users of Standard and Front-Wheel Walkers. Authors: Duy Duong Pham ; Huu Toan Duong ; Young Soo Suh. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. No: vol. PP, no. 99. Pages: 1-10. Year 2017. (Sep 17 2017 3:33PM)
[9]Article: Golf Green Slope Estimation Using a Cross Laser Structured Light System and an Accelerometer. Authors: Duy Duong Pham, Quoc Khanh Dang and Young Soo Suh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Journal of Electrical Engineering and Technology (JEET). No: vol.11, no.2. Pages: 508-518. Year 2016. (Feb 3 2016 12:52PM)
[10]Article: Pedestrian Navigation Using Foot-Mounted Inertial Sensor and LIDAR. Authors: Duy Duong Pham and Young Soo Suh. Tạp chí Sensors. No: 16(1). Pages: 120-136. Year 2016. (Jan 19 2016 7:49PM)
[11]Article: A Virtual Blind Cane Using a Line Laser-Based Vision System and an Inertial Measurement Unit. Authors: Quoc Khanh Dang, Youngjoon Chee, Duy Duong Pham and Young Soo Suh
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Sensors
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 16(1). Pages: 95-113. Year 2016.
(Jan 13 2016 7:51PM)
[12]Presentations: Dance Training System Using Foot Mounted Sensors. Authors: Dang, Quoc Khanh, Pham, Duy Duong and Suh, Young Soo. International Symposium on System Integration. Pages: 732-737. Year 2015. (Jan 13 2016 8:26PM)
[13]Article: Foot pose estimation using an inertial sensor unit and two distance sensors. Authors: Pham Duy Duong, Young Soo Suh. Tạp chí Sensors. No: 15(7). Pages: 15888-15902. Year 2015. (Feb 8 2020 10:30AM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Kỹ thuật điều khiển nâng cao Chủ biên: Phạm Thanh Phong, Võ Anh Tuấn. Đồng tác giả: Phạm Duy Dưởng. Nơi XB: NXB Thông tin truyền thông. Năm 2022.(Oct 15 2022 8:48PM)
[2]Kỹ thuật điều khiển tự động Chủ biên: Võ Khánh Thoại. Đồng tác giả: Phạm Duy Dưởng, Dương Quang Thiện. Nơi XB: NXB Thông tin truyền thông. Năm 2022.(Oct 15 2022 8:49PM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam

 Khoa học công nghệ

 2018

 1411/QĐ-LHHVN ngày 28/12/2018

 Vifotech Việt Nam

[2] Giải công trình Khoa học tiêu biểu của Đại học Đà Nẵng.

 Khoa học công nghệ

 2018

 305/QĐ-ĐHĐN

 Đại học Đà Nẵng

[3] Giải nhất hoạt động NCKH năm học 2017-2018.

 Khoa học công nghệ

 2018

 835/QĐ-ĐHSPKT

 ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật - ĐHĐN

  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen của chủ tịch UBNN TP Đà Nẵng. Số: 5612/QĐ-UBNN. Năm: 10/12/2019.
[2] Danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu thành phố Đà Nẵng. Năm: 14/11/2019.
[3] Bằng khen của chủ tịch UBNN TP Đà Nẵng. Số: 6213 /QD-UBND ngày 03-11-2017. Năm: 2017.
[4] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2726/QĐ-ĐHĐN /QĐ. Năm: 2017.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN /QĐ. Năm: 2018.
[6] Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 4919/QĐ-BGDĐT. Năm: 2018.
[7] Bằng khen của chủ tịch UBNN TP Đà Nẵng. Số: 4403/QĐ-UBND ngày 03/10/2018. Năm: 2018.
[8] Giấy khen của Đoàn Trường ĐH SPKT trong công tác hướng dẫn sinh viên NCKH năm 2017-2018. Số: 10/QĐ-ĐTN. Năm: 2018.
[9] Trình bày tại hội nghị Quốc tế GTSD 2018. Năm: 2018.
[10] Chứng nhận tham gia Advanced Work-Based Learning Workshop. Năm: 2018.
[11] Chứng nhận hoàn thành khóa học "Low power-WAN technology for smart city". Năm: 2018.
[12] Giải thưởng Bài báo hay nhất hội nghị Ứng Dụng Công Nghệ Mới Trong Công Trình Xanh-lần thứ 4 ( ATiGB 2018). Năm: 2018.
[13] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
[14] Chiến sĩ thi đua cấp bộ. Số: 4343/QĐ-BGDDT. Năm: 2019.
[15] Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng - Tiên Phước, Quảng Nam. Số: 111/QĐ-UBND. Năm: 2019.
[16] Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Số: 299/QĐ/ĐTN. Năm: 2020.
[17] Danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI" năm 2020. Số: 128 QĐ/TWĐTN-VP. Năm: 2020.
[18] Danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" Thành phố Đà Nẵng năm 2020. Số: 295/QĐ/TĐTN. Năm: 2020.
[19] Gương Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 của Thành Đoàn Đà Nẵng. Số: 145-TT/TĐTN-VP. Năm: 2020.
[20] Tài Năng Trẻ Việt Nam năm 2020. Năm: 2020.
[21] Thành tích "Xuất sắc tiêu biểu" trong phong trào Thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo" giai đoạn 2017-2021 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Số: 185/QĐ-CĐN. Năm: 2021.
[22] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2022.
[23] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Năm: 2022.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn