Hạ Đình Trúc
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 20800 lượt người xem
Họ và tên:  Hạ Đình Trúc
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  03/10/1976
Nơi sinh: Đại Nghĩa - Đại Lộc - Quảng Nam
Quê quán Đại Lộc - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Hệ Thống Điện; Tại: ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Đơn vị công tác: Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2006; Chuyên ngành: Hệ Thống Điện; Tại: Australia
Dạy CN: Hệ Thống Điện
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Điện - ĐHBK
Điện thoại: ; Mobile: 0905429456
Email: hadinhtruc@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

1. CÔNG TÁC VÀ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:

1999 – 2001: Trợ giảng

2001– 2004: Giảng viên Khoa Điện - Trường Đại Học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng.Tham gia tư vấn, thiết kế các công trình điện đến cấp điện áp 110 kV.

 2006 – Nay: Giảng viên Khoa Điện - Trường Đại Học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng. Chủ trì thiết kế các công trình điện đến điện áp 110 kV.

2. HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU:

   2.1 Giảng dạy:

  • Phụ trách giảng dạy các môn học Phần Điện Trong Nhà Máy Điện và Trạm Biến Áp, Đồ án Thiết Kế Nhà Máy Điện, Vận Hành Hệ Thống Điện, ổn định hệ thống điện.
  • Phụ trách hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đại học cho sinh viên chuyên ngành Hệ Thống Điện

   2.2 Nghiên cứu:

  • 2003 – 2005: Tham gia đề tài nghiên cứu cấp bộ "Mô Phỏng và Điều Khiển Các Thiết Bị Phân Phối Điện Năng Tại Các Trạm Biến Áp"
  • 2006: Bài báo đăng trên tạp chí Khoa Học và Công Nghệ Đại Học Đà Nẵng "Phương Pháp Máy Phát Đẳng Trị Đánh Giá Ổn Định Động Của Hệ Thống Điện".

 

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá bức xạ nhiệt mặt trời và nghiên cứu khả năng ứng dụng năng lượng mặt trời trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Hạ Đình Trúc. Thành viên: ThS.Phạm Văn Kiên - ThS. Nguyễn Hồng Việt Phương. Mã số: T2011-02-18. Năm: 2011. (Feb 10 2012 9:29PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng LabVIEW nghiên cứu ổn định của máy phát điện. Chủ nhiệm: ThS. Hạ Đình Trúc. Thành viên: ThS. Hạ Đình Trúc. Mã số: T2009-02-68. Năm: 2009. (Feb 10 2012 2:21PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Mô Phỏng và Điều Khiển Các Thiết Bị Phân Phối Điện Năng Tại Các Trạm Biến Áp. Chủ nhiệm: PGS. TS Ngô Văn Dưỡng. Thành viên: PGS. TS Ngô Văn Dưỡng, ThS. Huỳnh Ngọc Kỳ, ThS. Hạ Đình Trúc. Mã số: 2003-III-17. Năm: 2005. (Feb 10 2012 2:19PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG PHÁT /TIÊU THỤ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN GIÓ LOẠI DFIG. Tác giả: Phan Đình Chung*, Hạ Đình Trúc*
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: số 1(62).2013. Trang: 1-7. Năm 2013. (May 1 2013 3:54PM)
[2]Bài báo: FREQUENCY CONTROL OF AN ISOLATED GRID BASED ON WIND TURBINE AND DIESEL GENERATOR. Tác giả: Phan Đình Chung, Hạ Đình Trúc. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số 8(57) Quyển 3. Trang: 59-66. Năm 2012. (May 1 2013 3:51PM)
[3]Bài báo: Phương Pháp Máy Phát Đẳng Trị Đánh Giá Ổn Định Động Của Hệ Thống Điện. Tác giả: ThS. Hạ Đình Trúc
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ Đại Học Đà Nẵng. Số: số 01. Trang: 25-30. Năm 2006. (Feb 10 2012 9:36PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Improved Fault Ride through Capability of SCIG-based Wind Turbine based on Photovoltaic System. Authors: Phan Đình Chung và Hạ Đình Trúc
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. International Energy Journal (IEJ). No: 14(2014). Pages: 57-66. Year 2014. (Jul 4 2014 10:03PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Ổn Định Hệ Thống Điện
Ngành: Điện
 2007 Sinh viên đại học  Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng
[2]Vận Hành Hệ Thống Điện
Ngành: Điện
 2006 Sinh viên đại học, cao đẳng  Trường Đại Học Bách Khoa, Trường Cao Đẳng Công Nghệ - Đại Học Đà Nẵng
[3]Phần Điện Trong Nhà Máy Điện và Trạm Biến Áp
Ngành: Điện
 2001 Sinh viên đại học
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn