Nguyễn Hồng Hải
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 108,955,404

 
Mục này được 45819 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hồng Hải
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  04/11/1975
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Xã Thuỷ Xuân, Thành phố Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng cầu Đường; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Ban Giám hiệu; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Xây dựng Công trình; Tại: Đại học Nantes (Pháp)
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2017
Dạy CN: Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành đường ô tô.
Lĩnh vực NC: Ổn định cơ học công trình nền-mặt đường; Vật liệu mới trong xây dựng đường
Ngoại ngữ: Pháp, Anh
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại Học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ năm 1998 đến tháng 8 năm 2007 : Giảng dạy tại khoa XD Cầu đường - ĐHBK, Đại Học Đà Nẵng.
- Từ tháng 9 năm 2007 đến tháng 7 năm 2008 : Tham gia khoá đào tạo nâng cao về Xây dựng tại trường CHEC (Centre des Hautes Etude de la Construction), Cộng hoà Pháp - Chuyên ngành Bê tông cốt thép và BT ứng suất trước (CHEBAP).
- Từ tháng 8 năm 2008 đến tháng 2 năm 2009 : Giảng dạy tại khoa XD Cầu đường - ĐHBK, Đại Học Đà Nẵng.
- Từ tháng 2 năm 2009 đến tháng 7 năm 2012 : NCS tại Đại Học Nantes, Cộng hoà Pháp.
- Từ tháng 9 năm 2011 đến tháng 8 năm 2012: Giảng dạy và nghiên cứu tại IUT Saint Nazaire, Đại Học Nantes, Cộng hoà Pháp.
- Từ tháng 9 năm 2012 đến tháng 5 năm 2013: Giảng dạy tại khoa XD Cầu đường - ĐHBK, Đại Học Đà Nẵng.
- Từ tháng 6 năm 2013 đến tháng 1 năm 2018: Giảng viên, Trưởng khoa XD Cầu đường - ĐHBK, Đại Học Đà Nẵng.
- Từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 12 năm 2014: Giảng viên, Trưởng khoa XD Cầu đường kiêm nhiệm Trưởng Bộ môn Đường ô tô & đường thành phố, ĐHBK, Đại Học Đà Nẵng.
- Từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 5 năm 2021: Giảng viên, Trưởng phòng Đào tạo trường ĐHBK, Đại Học Đà Nẵng.
- Từ tháng 6 năm 2021 đến nay: Phó Hiệu trưởng Trường ĐHBK, Đại Học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng mô hình dự đoán phân bố nhiệt độ trong mặt đường bê tông nhựa ở khu vực Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trần Thị Thu Thảo. Thành viên: Nguyễn Hồng Hải, Phạm Ngọc Phương, Nguyễn Thị Ngọc Yến. Mã số: T2021-02-45. Năm: 2022. (Jun 15 2022 3:41PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu phát triển mô hình học theo dự án (PBL) liên môn cho một số chương trình đào tạo tinh hoa tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Hồng Hải. Thành viên: Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Thị Diệu Hằng, Ngô Đình Thanh. Mã số: B2018-ĐN02-40. Năm: 2021. (May 20 2022 11:19AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Phát triển thiết bị xác định hệ số khuếch tán nhiệt của vật liệu mặt đường và áp dụng xác định hệ số khuếch tán nhiệt cho bê tông nhựa nóng. Chủ nhiệm: Trần Thị Thu Thảo. Thành viên: Nguyễn Hồng Hải, Phạm Ngọc Phương, Trần Trung Việt, Nguyễn Văn Tuấn, Chu Duy Thông. Mã số: T2020-02-13. Năm: 2020. (Jun 15 2022 3:37PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Đánh giá khả năng chống xói bề mặt mái taluy nền đường theo lý thuyết tiêu hao năng lượng dòng chảy - Áp dụng cho một số công trình trên địa bàn Quảng Nam và Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Hồng Hải. Thành viên: Trần Cảnh Hà, Nguyễn Thị Phương Khuê. Mã số: Đ2013-02-79-BS. Năm: 2014. (Dec 29 2014 2:43PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Tính toán xử lý nền đất yếu trong trường hợp chiều sâu giếng cát hoặc bấc thấm nhỏ hơn vùng gây lún. Chủ nhiệm: Nguyễn Hồng Hải. Thành viên: . Mã số: T04-15-70. Năm: 2005. (Jan 8 2011 10:28AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Dự báo phân bố nhiệt độ lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng có xét đến ảnh hưởng của cốt liệu cao su và chiều dày tầng mặt bê tông nhựa. Tác giả: Trần Thị Thu Thảo, Phạm Ngọc Phương, Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Quang Phúc. Tạp chí Khoa học giao thông vận tải. Số: 10/2023. Trang: 1002-1016. Năm 2023. (May 10 2024 3:20PM)
[2]Bài báo: Dự đoán nhiệt độ bê tông nhựa phục vụ thí nghiệm đo võng đàn hồi bằng cần Benkelman dựa trên dữ liệu phân tích theo mạng nơron nhân tạo. Tác giả: Trần Thị Thu Thảo, Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Quang Phúc. Tạp chí Khoa học giao thông vận tải. Số: 74. Trang: 292-306. Năm 2023. (Jun 29 2023 10:37AM)
[3]Bài báo: Ảnh hưởng của các thông số khí hâụ đến sự phân bố nhiệt độ trong mặt đường bê tông nhựa. Tác giả: Trần Thị Thu Thảo, Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Quang Phúc, Huỳnh Ngọc Hùng, Phạm Ngọc Phương. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: Vol.20, No.10.2. Trang: 1-5. Năm 2022. (Jun 29 2023 10:21AM)
[4]Bài báo: Phân bố nhiệt trong mặt đường bê tông nhựa: Thực nghiệm và mô phỏng số. Tác giả: Nguyễn Hồng Hải, Trần Thị Thu Thảo, Hoàng Văn Tỉnh, Tôn Thất Bảo Nam, Huỳnh Ngọc Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5. Trang: 50-55. Năm 2022. (Jun 15 2022 3:45PM)
[5]Bài báo: Ảnh hưởng của phương pháp bảo dưỡng đến phân bố nhiệt và cường độ của lớp cấp phối đá dăm gia cố xi măng. Tác giả: Trần Thị Thảo, Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Quang Phúc, Lê Đức Châu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 19. Trang: 16-20. Năm 2021. (May 20 2022 11:28AM)
[6]Bài báo: Hiệu quả của mô hình "Học theo dự án" trong việc phát triển kỹ năng cho sinh viên chương trình chất lượng cao trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Hồng Hải, Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Thị Diệu Hằng, Ngô Đình Thanh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 8. Trang: 21-24. Năm 2021. (May 20 2022 11:41AM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu chế tạo bộ thiết bị quan trắc nhiệt độ trong mặt đường bê tông nhựa tại hiện trường. Tác giả: Trần Lê Ánh Huy, Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Biên Cương. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: Số đặc biệt 2017. Trang: 102-105. Năm 2017. (Jun 19 2017 4:03PM)
[8]Bài báo: Mô hình xác định hệ số ổn định của nền đắp trên đất yếu theo lý thuyết cân bằng giới hạn. Tác giả: Thân Văn Chinh, Nguyễn Hồng Hải. Tạp chí Giao thông Vận tải ISSN 2354-0818. Số: Tháng 8. Trang: 66-70. Năm 2017. (Dec 17 2019 7:35AM)
[9]Bài báo: Ảnh hưởng của tỷ lệ cát nghiền trong hỗn hợp cốt liệu mịn đến các chỉ tiêu cơ lý của bê tông nhựa chặt. Tác giả: Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Thị Tuyết An, Hoàng Xuân Nhàn, Lê Thị Trúc Quỳnh. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 3/2017. Trang: 46-50. Năm 2017. (Apr 6 2017 10:14AM)
[10]Bài báo: Đề xuất thành phần hạt cho cấp phối bê tông nhựa chặt Dmax 19 cải thiện khả năng kháng lún vệt bánh xe. Tác giả: Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Tấn Chánh, Phạm Thái Uyết. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 3/2017. Trang: 55-58. Năm 2017. (Apr 6 2017 10:20AM)
[11]Bài báo: Mô hình xác định hệ số ổn định của nền đắp trên đất yếu theo lý thuyết cân bằng giới hạn.. Tác giả: Thân Văn Chinh; Nguyễn Hồng Hải. Tạp chí Giao thông Vận tải ISSN 2354-0818. Số: Số tháng 8/2017. Trang: Trang 60 -70. Năm 2017. (May 29 2018 9:32AM)
[12]Bài báo: Energy Based Method and Statistical Analysis of Soil Suffusion Susceptibility. Tác giả: Van-Thao Le, Didier Marot, Abdul Rochim, Fateh Bendahmane, Hong-Hai Nguyen. Hội thảo Quốc gia Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững lần thứ 2 (TISDC). Số: ISBN 978-604-82-1809-6. Trang: 355-363. Năm 2016. (Feb 8 2017 11:59AM)
[13]Bài báo: Các giải pháp thiết kế cho lớp phủ trên mặt cầu bản thép trực hướng. Tác giả: Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Biên Cương, Nguyễn Thanh Cường. Tuyển tập công trình Hội nghị cơ học kỹ thuật toàn quốc. Số: ISBN 978-604-84-1272-2. Trang: 90-97. Năm 2016. (May 31 2016 9:46PM)
[14]Bài báo: Dự báo độ lún của nền đắp trên đất yếu - So sánh lý thuyết và thực nghiệm quan trắc. Tác giả: Phạm Minh Vương, Nguyễn Hồng Hải. Hội thảo khoa học Công nghệ XD tiên tiến hướng đến phát triển bền vững - ATCESD 2015. Số: ISBN 978-604-82-1805-8. Trang: 184-192. Năm 2016. (May 31 2016 9:51PM)
[15]Bài báo: Mô hình vật lý nghiên cứu phân bố ẩm trong cấp phối thiên nhiên chịu ảnh hưởng của áp lực nước ngầm. Tác giả: Vương Hữu Cườm, Nguyễn Hồng Hải. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 11(96), Quyển 2. Trang: 21-23. Năm 2015. (Apr 14 2016 9:11PM)
[16]Bài báo: One-Dimension consolidation analysis of soft soils under embankment loading with variable compressibility and permeability. Tác giả: Phạm Minh Vương, Nguyễn Hồng Hải. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6(91). Trang: 82-86. Năm 2015. (Nov 13 2015 9:52AM)
[17]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng thang phân loại PCR (Pavement Condition Rating) đánh giá tình trạng khai thác mặt đường bê tông nhựa. Tác giả: Phạm Thái Uyết, Nguyễn Hồng Hải. Cầu đường Việt Nam, ISSN 1859-459X. Số: 10. Trang: 7-12. Năm 2015. (Nov 13 2015 9:56AM)
[18]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của độ bão hoà đến cường độ xói bề mặt của đất hạt mịn. Tác giả: Nguyễn Hồng Hải. Tạp chí Địa kỹ thuật
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 1. Trang: 26-33. Năm 2015.
(May 20 2015 11:30AM)
[19]Bài báo: A method for estimating the backward erosion sensibility of road slopes. Tác giả: Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Thị Phương Khuê. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(85). Trang: 15-18. Năm 2014. (Mar 4 2015 3:19PM)
[20]Bài báo: Các phương pháp tiếp cận trong phân tích và đánh giá khả năng xói bề mặt của đất dính từ thí nghiệm Jet Erosion Test. Tác giả: Nguyễn Hồng Hải
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Hội thảo Hạ tầng giao thông Việt nam với phát triển bền vững. Số: ISBN 978-604-82-0019-0. Trang: 79 - 86. Năm 2013. (Nov 3 2013 11:03AM)
[21]Bài báo: Hiện tượng xói hạt mịn dưới tác dụng của dòng thấm có gradient thủy lực không đổi. Tác giả: Nguyễn Hồng Hải. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 12 (61). Trang: 55-60. Năm 2012. (Mar 27 2013 2:28PM)
[22]Bài báo: Đặc trưng về xói ngầm: Phương pháp luận và tiếp cận. Tác giả: Nguyễn Hồng Hải. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 45 (Quyển 2). Trang: 42 - 50. Năm 2011. (Aug 25 2012 11:09AM)
[23]Bài báo: Độ cố kết của đất yếu trong trường hợp chiều sâu cắm bấc thấm nhỏ hơn vùng gây lún. Tác giả: Nguyễn Hồng Hải, Phan Cao Thọ
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 39. Trang: 104-111. Năm 2010. (Jan 8 2011 10:45AM)
[24]Bài báo: Tính toán độ cố kết của nền đất yếu dưới tác dụng của tải trọng đắp trong trường hợp chiều sâu đặt giếng cát hoặc bấc thấm không đến đáy của khu vực gây lún. Tác giả: Dương Học Hải, Vũ Đức Sỹ, Nguyễn Hồng Hải. Tạp chí Cầu đường Việt nam
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 10. Trang: 12 - 13. Năm 2003.
(Jan 8 2011 11:03AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Application of machine learning techniques to predict the temperature distribution in semi-rigid pavement with a cement-treated base. Authors: Teron Nguyen, Thao T.T. Tran, Phuong N. Pham, Hai H. Nguyen. Innovative Infrastructure Solutions. No: Vol 9, Issue 3 (2024). Pages: 9-56. Year 2024. (May 10 2024 2:47PM)
[2]Article: Effect of asphalt concrete layer thickness on temperature distriburtion in the semi-rigid pavement. Authors: Thao T.T Tran*, Hai H. Nguyen, Phuong N.Pham, Phuc Q. Nguyen. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. No: 1289 (2023) 012060. Pages: NA. Year 2023. (May 10 2024 2:32PM)
[3]Article: Temperature-related thermal properties of paving materials: experimental analysis and effect on thermal distribution in semi-rigid pavement. Authors: Thao T. T. Tran, Hai H. Nguyen, Phuong N. Pham, Teron Nguyen, Phuc Q. Nguyen & Hung N. Huynh. Road Materials and Pavement Design. No: https://doi.org/10.1080/14680629.2023.2170270. Pages: 1-21. Year 2023. (Jun 29 2023 9:58AM)
[4]Article: Thermal distribution in cement-treated base: Effect of curing methods and temperature estimation using Artificial Neural Networks. Authors: Thao T.T. Tran, Teron Nguyen, Phuong N. Pham, Hai H. Nguyen, Phuc Q. Nguyen. Construction and Building Materials. No: 279. Pages: 1-11. Year 2021. (May 31 2021 2:46PM)
[5]Article: Prediction of unconfined compressive strength and flexural strength of cement stabilized sandy soils: A case study in Viet Nam. Authors: Huu-Dao Do, Van-Ngoc Pham, Hong-Hai Nguyen, Phuong-Nam Huynh, and Jie Han. Geotechnical and Geological Engineering. No: DOI.10.1007/s10706-021-01805-z. Pages: 1-17. Year 2021. (May 31 2021 2:53PM)
[6]Article: Developing an Apparatus to Determine Thermal Diffusivity of Paving Materials. Authors: Thao T. T. Tran, Hai H. Nguyen, Phuc Q. Nguyen, Phuong N. Pham, Viet T. Tran. Part of the Lecture Notes in Civil Engineering book series (LNCE, volume 148), Springer Singapore. No: DOI: 10.1007/978-981-16-0945-9_44. Pages: 531-542. Year 2021. (May 20 2022 11:36AM)
[7]Article: Suffusion susceptibility investigation by energy based method and statistical analysis. Authors: Van Thao Le, Didier Marot, Abdul Rochim, Fateh Bendahmane, Hong Hai Nguyen. Canadian Geotechnical Journal, ISSN 0008-3674. No: 55(1). Pages: 57-68. Year 2018. (Dec 17 2019 7:17AM)
[8]Article: Suffusion susceptibility characterization by triaxial erodimeter and statistical analysis. Authors: V.T. Le, D. Marot, A. Rochim, F. Bendahmane, HH Nguyen. CRC Press Taylor & Francis Group, London. No: ISBN 978-1-138-02979-8. Pages: 453-460. Year 2016. (Feb 8 2017 11:48AM)
[9]Article: Assessing the susceptibility of gap-graded soils to internal erosion: proposition of a new experimental methodology. Authors: Didier Marot, Abdul Rochim, Hong-Hai Nguyen, Fateh Bendahmane, Luc Sibille. Natural Hazards Journal. No: Volume 83, Issue 1. Pages: 365-388. Year 2016. (Aug 2 2016 7:34PM)
[10]Article: Méthodologie de caractérisation de la sensibilité des sols aux processus d’érosion interne. Authors: Didier MAROT, Abdul ROCHIM, Hong Hai NGUYEN, Fateh BENDAHMANE, Luc SIBILLE
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. XIIIèmes Journées Nationales Génie Côtier – Génie Civil, Dunkerque, 2-4 juillet 2014
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. No: No 13 (2014). Pages: 907-915. Year 2014.
(Aug 15 2014 5:43PM)
[11]Article: Characterization of interface erosion sensibility on compacted cohesive soils. Authors: D.Marot, H.H.Nguyen, F.Bendahmane, O.Amiri, L.Sibille . Proceedings of the 7th International Conference on Scour and Erosion, Perth, Australia, 2-4 December 2014. No: ISBN 978-1-138-02732-9. Pages: 225-232. Year 2014. (Mar 4 2015 3:47PM)
[12]Article: Systematic methodology for characterization of suffusion sensibility. Authors: D. Marot , A. Rochim , H. H. Nguyen , F. Bendahmane , and L. Sibille
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Proceedings of the 7th International Conference on Scour and Erosion, Perth, Australia, 2-4 December 2014
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: ISBN 978-1-138-02732-9. Pages: 213-223. Year 2014.
(Mar 4 2015 3:47PM)
[13]Article: One-dimension consolidation analysis of soft soil under embankment loading with variable compressibility and permeability. Authors: Pham Minh Vuong, Nguyen Hong Hai. The 13th International Symposium on Advance Technology (ISAT 13)
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. No: November, 2014, Danang, Vietnam. Pages: 136-140. Year 2014.
(Mar 4 2015 3:51PM)
[14]Article: Systematic methodology for characterizing the sensitivity of suffusion. Authors: Didier MAROT, Hong Hai NGUYEN, Fateh BENDAHMANE. Digues maritimes et fluviales de proctection contre les submersions. 2e colloque national - Digue 2013. No: ISBN 978-2-7462-4536-5. Pages: 376 - 382. Year 2013. (Nov 3 2013 10:41AM)
[15]Article: Etude paramétrique et statistique de la sensibilité de sols fins à l'érosion d'interface. Authors: Didier MAROT, Pierre Louis REGAZZONI, Hong Hai NGUYEN, Fateh BENDAHMANE. Digues maritimes et fluviales de proctection contre les submersions. 2e colloque national - Digue 2013. No: ISBN 978-2-7462-4536-5. Pages: 399 - 405. Year 2013. (Nov 3 2013 10:46AM)
[16]Presentations: Influence of angularity of coarse fraction grains on internal erosion process. Authors: Didier MAROT, Fateh BENDAHMANE, Hong Hai NGUYEN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. 6th International Conference on Scour and Erosion (ISCE-6) 27-31 August 2012
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Pages: 887-894. Year 2012.
(Apr 21 2013 3:19PM)
[17]Article: Influence of angularity of coarse fraction grains on internal erosion process. Authors: Didier Marot, Fateh Bendahmane and Hong Haï Nguyen. La Houille Blanche, Revue internationale de l'eau
marriage affairs open i want an affair
. No: 6. Pages: 47-53. Year 2012.
(Feb 4 2013 10:17PM)
[18]Article: Erodibility characterisation for suffusion process in cohesive soil by two types of hydraulic loading. Authors: Hong Hai Nguyen, Didier Marot and Fateh Bendahmane. La Houille Blanche, Revue internationale de l'eau
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: 6. Pages: 54-60. Year 2012.
(Feb 4 2013 10:25PM)
[19]Presentations: Erodibility characterisation for suffusion process in cohesive soil by two types of hydraulic loading. Authors: Hong Hai NGUYEN, Didier MAROT, Fateh BENDAHMANE
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. 6th International Conference on Scour and Erosion (ISCE-6) 27-31 August 2012. Pages: 863-870. Year 2012. (Apr 21 2013 3:16PM)
[20]Article: Suffusion phenomenon: analysis and characterization. Authors: Nguyen Hong Hai, Marot Didier, Bendahmane Fateh. Actes de la XXIXe Rencontres Universitaires de Génie Civil (AUGC), Tlemcen - Algérie, 29 au 31 mai 2011. No: Volume II. Pages: 627-636. Year 2011. (May 17 2011 4:21AM)
[21]Article: Surface Erosion : Erodibility Characterisation and Physical Parameters effects. Authors: P.L Regazzoni, D. Marot and H.H. Nguyen. Proceeding of the 5th International Conference on the Scour and Erosion (ICSE 5), ASCE
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
. No: Geotechnical Special Publication No.210. Pages: 182 - 191. Year 2010.
(May 17 2011 4:09AM)
[22]Presentations: Surface Erosion: Erodibility Characterization and Physical Parameters Effects. Authors: Pierre-Louis Regazzoni, Didier Marot, Hong Hai Nguyen. 5th International Conference on Scour and Erosion (ISCE-5) 7-10 nov 2010, San Francisco, USA. Year 2010. (Jan 8 2011 10:54AM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trần Thị Thu Thảo
Đề tài: Nghiên cứu phân bố nhiệt độ trong kết cấu mặt đường mềm có lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng cho khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Bách khoa

 2019

 2024

[2]Nguyễn Hữu Trí
Đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng thi công các công trình giao thông trên địa bàn thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa

 2022

 2023

[3]Nguyễn Thanh Phong
Đề tài: Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao giải ngân vốn đầu tư các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa

 2022

 2023

[4]Nguyễn Huỳnh Việt
Đề tài: Đề xuất giải pháp kỹ thuật xử lý các vị trí nguy hiểm trên tuyến QL1A đoạn qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa

 2020

 2021

[5]Nguyễn Trọng Cường
Đề tài: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý và bảo trì QL1A, đoạn qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa

 2020

 2021

[6]Trương Trọng Hậu
Đề tài: Kiểm soát tải trọng xe chạy trên đường tỉnh 912 phục vụ công tác khai thác đường

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN

 2018

 2019

[7]Quách Duy Lâm
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp xử lý đất yếu nền đường đầu cầu tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh - Áp dụng cho cầu Ba Trường

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

 2018

 2019

[8]Phạm Viết Hậu
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của cốt liệu mịn đến cường độ kháng lún vệt bánh xe của bê tông nhựa - Áp dụng thiết kế cấp phối hỗn hợp cốt liệu bê tông nhựa chặt Dmax 12,5 dự án mở rộng Quốc lộ 1 Đoạn Km1027 - Km1045+780 tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[9]Lê Trung Sô
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng hợp lý các mỏ đất trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi trong xây dựng đường ô tô

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[10]Lê Đức Châu
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng hạt cao su nghiền từ lốp xe phế thải cải thiện khả năng chống biến dạng của bê tông nhựa sử dụng vật liệu tại thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[11]Nguyễn Văn Chương
Đề tài: Xây dựng mô hình dự báo độ sâu vệt hằn bánh xe bằng thiết bị Wheel Tracking cho bê tông nhựa sử dụng cốt liệu địa phương

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[12]Lê Thanh Quang
Đề tài: Ứng dụng Abaqus phân tích ứng suất biến dạng trong kết cấu áo đường mềm có xét đến tính chất phi tuyến của vật liệu lớp móng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[13]Thân Văn Chinh
Đề tài: Xác định kích thước hợp lý của bệ phản áp trong thiết kế ổn định nền đắp và áp dụng xử lý cho tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn từ Km3+500 đến Km3+600.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[14]Nguyễn Xuân Thọ
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng xe chạy đến ứng xử cơ học trong kết cấu áo đường mềm theo mô hình đàn hồi tuyến tính Burmister

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[15]Lê Thanh Trinh
Đề tài: Nghiên cứu xác định các chỉ tiêu cường độ của vật liệu BTNBTN tái chế thi công theo phương pháp tái chế nguội tại hiện trường

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[16]Trần Anh Tú
Đề tài: Đánh giá ổn định mái dốc đào công trình nhà máy thuỷ điện A Lưới có xét đến ảnh hưởng thay đổi mực nước ngầm

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[17]Nguyễn Tấn Chánh
Đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp cấp phối để nâng cao cường độ và khả năng kháng hằn lún vệt bánh xe cho hỗn hợp bê tông nhựa rải nóng sử dụng vật liệu địa phương

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[18]Nguyễn Châu Trường
Đề tài: Dự tính độ lún cố kết trong trường hợp thoát nước một chiều theo phương thẳng đứng có xét ảnh hưởng của tải trọng đắp tăng dần theo thời gian

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[19]Vương Hữu Cườm
Đề tài: Nghiên cứu lựa chọn cấp phối thiên nhiên sử dụng làm lớp móng đường ô tô có xét đến ảnh hưởng của nước ngầm

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[20]PHILAMAKHOTH Xaythanome
Đề tài:

Nghiên cứu sử dụng cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng làm kết cấu áo đường cho các tuyến giao thông trên địa bàn huyện Xaybouly (Lào)

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[21]Nguyễn Văn Phước
Đề tài:

Nghiên cứu cải thiện một số chỉ tiêu cơ lý của đất tại khu vực đèo Đại La sử dụng cho móng đường ô tô

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[22]Phạm Thái Uyết
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng thang  phân loại PCR (Pavement Condition Rating) đánh giá hiện trạng khai thác của mặt đường mềm và ví dụ áp dụng cho tuyến quốc lộ 14B đoạn KM37+900 đến KM38+900

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[23]Phạm Minh Vương
Đề tài: Tính toán cố kết của nền đất yếu dưới tác dụng của tải trọng đắp có xét đến sự thay đổi hệ số nén lún và hệ số thấm.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[24]Rosemary BARAKAT, Tristan LAMAND
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của gia cố đất đến ổn định xói ngầm (Influence du traitement des sols sur l'érosion interne)

 Thạc sĩ

 Polytech Nantes, Cộng hoà Pháp

 2011

 2012

[25]Lucie GROUES-GEFFRIN, Marion VERNIER
Đề tài: Nghiên cứu độ nhậy của đất đối với nước: Crumb Test (Etude de la sensibili té des sols à l'eau: essais d' émiettage)

 Thạc sĩ

 Polytech Nantes, Cộng hoà Pháp

 2011

 2012

[26]Maxime LEGRAS, Pierre ROBERT
Đề tài: Nghiên cứu hiện tượng thấm trong đất (Etude de la filtration dans les sols)

 Thạc sĩ

 Polytech Nantes, Cộng hoà Pháp

 2010

 2011

[27]Mathieu TANGUY, Nor MAHAD
Đề tài: Xác định độ góc cạnh của vật liệu, áp dụng đánh giá hiện tượng xói ngầm trong các công trình thuỷ (Quantification de l'angularité des grains, application à l'érosion interne des ouvrages hydrauliques)

 Thạc sĩ

 Polytech Nantes, Cộng hoà Pháp

 2010

 2011

[28]Sokpheap LY
Đề tài: Etude expérimentale de la sensibilité des sols à l'érosion

 Thạc sĩ

 Institut de Recherche en Génie-Civil et Mécanique (GeM) UMR CNRS 6183 - IUT de Saint Nazaire - France

 2010

 2010

  
 Khen thưởng
[1] Giảng viên giỏi. Năm: 2006.
[2] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2007.
[3] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2013.
[4] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2014.
[5] Bằng khen Hội KHKT Cầu đường Việt Nam. Số: 08 KT ngày 13/01/2015. Năm: 2015.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn