Lê Thị Giao Chi
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 27465 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Giao Chi
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  02/05/1968
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP Anh; Tại: Cơ sở Đại học Sư Phạm Ngoại Ngữ Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Ngôn ngữ ứng dụng; Tại: Đại học Tây Anh
Dạy CN: Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 131 Lương Nhữ Hộc Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 3893124; Mobile: 0905157325
Email: ltgchi@ufl.edu.vn; giaochi0502@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 1990-nay: giảng dạy tiếng Anh tại khoa Tiếng Anh trường ĐH Ngoại Ngữ ĐH Đà Nẵng
- 9/2003 - 12/2016: Phó Trưởng Khoa Tiếng Anh, trường ĐHNN - ĐHĐN
- 1/2017 - nay: Trưởng Khoa, Khoa Sư Phạm Ngoại Ngữ, trường ĐHNN - ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: NÂNG CAO KHẢ NĂNG HỌC TẬP TỰ CHỦ VÀ PHỐI HỢP THÔNG QUA VIỆC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ. Chủ nhiệm: Lê Thị Giao Chi. Thành viên: . Mã số: EDU 12. Năm: 2007. (Jul 19 2014 11:47AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Khảo sát các chiến lược chuyển dịch danh hóa thể hiện sự tỉnh thức trong tiếng Việt sang tiếng Anh. Tác giả: TS. Lê Thị Giao Chi*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 2(123).2018. Trang: 62. Năm 2018. (Apr 18 2018 4:59PM)
[2]Bài báo: Một số cách tiếp cận tương đương dịch thuật. Tác giả: Lê Thị Giao Chi*
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Số 04(89).2015. Trang: 57. Năm 2015.
(Jun 10 2015 3:58PM)
[3]Bài báo: Ý nghĩa ẩn dụ của các danh hóa -ATION trong các văn bản hành chính tiếng Anh. Tác giả: TS. Lê Thị Giao Chi*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Số 06(91).2015. Trang: 137. Năm 2015.
(Sep 30 2015 3:40PM)
[4]Bài báo: ẨN DỤ NGỮ PHÁP VÀ HIỆN TƯỢNG CHUYỂN ĐỔI TRONG DỊCH THUẬT. Tác giả: ThS. Lê Thị Giao Chi*
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: Số 2(75).2014. Trang: 46. Năm 2014.
(May 8 2014 4:31PM)
[5]Bài báo: BÀN VỀ MÔ HÌNH DỊCH CỦA CATFORD. Tác giả: ThS. Lê Thị Giao Chi*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(79).2014, Quyển 2. Trang: 34. Năm 2014. (Sep 19 2014 11:22AM)
[6]Bài báo: SỬ DỤNG MÔ PHỎNG ĐÓNG VAI TRONG VIỆC GIẢNG DẠY BỘ MÔN PHIÊN DỊCH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: Lê Thị Giao Chi. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 2 (63). Trang: 11-19. Năm 2013. (Jul 19 2014 8:50AM)
[7]Bài báo: ĐƯA THỰC TIỄN CUỘC SỐNG VÀO TRONG LỚP HỌC. Tác giả: Lê Thị Giao. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: Tháng 9. Trang: 45-54. Năm 2011. (Jul 19 2014 8:55AM)
[8]Bài báo: Hiện tượng chuyển dịch các danh hoá với vĩ tố -ATION sang tiếng Việt theo phương pháp nghiên cứu khối liệu. Tác giả: Lê Thị Giao Chi
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 45. Trang: 255-270. Năm 2011.
(Jul 19 2014 8:22AM)
[9]Bài báo: Nhìn nhận lại đường hướng phối hợp trong việc nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập ơr bậc đaij học. Tác giả: Lê Thị Giao Chi
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 45. Trang: 237 - 244. Năm 2011.
(Jul 19 2014 8:15AM)
[10]Bài báo: XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ CHO BỘ MÔN BIÊN - PHIÊN DỊCH TẠI KHOA TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐAIJ HỌC NGOẠI NGỮ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: Lê Thị Giao Chi
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp Chí Khoa học Công Nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 4. Trang: 85-92. Năm 2003. (Jul 19 2014 8:39AM)
  
 Khen thưởng
[1] Giảng viên giỏi. Năm: 2004.
[2] Thành tích xuất sắc năm học. Năm: 2011.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2012.
[4] Thành tích suất sắc công đoàn. Năm: 2012-2013.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]LÝ THUYẾT DỊCH
Ngành: Ngoại ngữ
 2004 Sinh viên chuyên ngành tiếng Anh hệ chính quy và vừa làm vừa học  Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng và các cơ sở liên kết đào tạo
[2]GIAO TIẾP THƯƠNG MẠI
Ngành: Ngoại ngữ
 2004 Sinh viên chuyên nagnhf tiến Anh hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học, hhocj viên các lớp bồi dưỡng kế toán Mỹ của Đại học Đà Nẵng  Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng và các cơ sở liên kết đào tạo và chương trình đào tạo của Viện Anh ngữ
[3]PHIÊN DỊCH 1-2-3
Ngành: Ngoại ngữ
 2003 Sinh viên chuyên ngành tiếng Anh hệ chính quy và vừa làm vừa học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Ngoại Ngữ- Đại học Đà Nẵng và các cơ sở đào tạo liên kết
[4]VĂN HỌC ANH - MỸ
Ngành: Ngoại ngữ
 1999 Sinh viên chuyên ngành tiến Anh hệ chính quy, nâng chuẩn, vừa làm vừa học
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng và các cơ sở liên kết đào tạo
[5]BIÊN DỊCH 1-2-3-4
Ngành: Ngoại ngữ
 1998 Sinh viên hệ chính quy, vừa làm vừa học  Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng và các cơ sở đào tạo liên kết
[6]ĐÂT NƯỚC HỌC ANH
Ngành: Ngoại ngữ
 1998 Sinh viên chuyên ngành tiếng Anh hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng và các cơ sở liên kết đào tạo
[7]KỸ NĂNG TIẾNG
Ngành: Ngoại ngữ
 1990 Sinh viên chuyên ngành tiếng Anh, sinh viên không chuyên, sinh viên và học viên các chương trình liên kết, các lớp liên kết đào tạo Thạc sĩ Logisttics với Bỉ, Thạc sĩ với Đại học Nice - Pháp, học viên các hệ đào tạo ngoài chính quy, các chương trình bồi dưỡng giáo viên của trường, của địa phương, và các chương trình thuộc đề án ngoại ngữ của Bộ Giáo dục  Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng và các cơ sở liên kết đào tạo, Đaij học Đà Nẵng và các điaj phương
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn