Lê Quốc Huy
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 29909 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Quốc Huy
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/1981
Nơi sinh: Quảng Bình
Quê quán Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tự động hóa; Tại: Đại học Bách Khoa Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học công nghệ tiên tiến; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Vật lý ứng dụng; Tại: Université de Grenoble, CH Pháp
Dạy CN: 1. Kỹ thuật Điện-Điện tử 2. Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa 3. Hệ thống nhúng (ES - Embedded Systems, CT Tiên tiến Việt-Mỹ) 4. Tin học công nghiệp, Sản xuất tự động (CT Kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp PFIEV)
Lĩnh vực NC: Tự động hóa, đo lường-cảm biến
Plasma source, plasma-assisted sputtering (PVD, CVD) for thin films deposition
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: P. C222, Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến, Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng, 54 Nguyễn Lương Bằng - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-3241305; Mobile: (+84)912781769
Email: lqhuy@dut.udn.vn; lequochuy.dut@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 2004-2007: Trợ giảng, GV BM Tự động hóa, Khoa Điện, Trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng.
- 2007-2008: Học Cao học tại ĐH Joseph Fourier, thực tập tại Trung tâm nghiên cứu về Plasma-Vật liệu-Cấu trúc nano thuộc Phòng TN LPSC, Tp. Grenoble, CH Pháp.
- 2008-2011: NCS Tiến sĩ tại ĐH Grenoble (Université de Grenoble), Trung tâm nghiên cứu về Plasma-Vật liệu-Cấu trúc nano (CRPMN-LPSC), Viện Néel (Institut Néel), Tp. Grenoble, CH Pháp.
- 2012-2014: NCS sau Tiến sỹ tại Viện Néel (Institut Néel) thuộc Trung tâm nghiên cứu khoa học Quốc gia Pháp (CNRS), Tp. Grenoble, CH Pháp.
- Từ 5/2014 đến 4/2018: GV Bộ môn Tự động hóa, Khoa Điện, Trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng.
- Từ 4/2018 đến nay: GV, Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Công nghệ tiên tiến, Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến (FAST), Trường ĐH Bách Khoa - ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu, chế tạo thiết bị thử Stand cho hệ thống điện-thủy lực điều khiển tốc độ tua-bin M157 trên hệ tàu tên lửa 1241.8-P7. Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Mai. Thành viên: Lê Quốc Huy, Nguyễn Lê Hòa, Lê Tiến Dũng, Nguyễn Ngọc Dĩnh, Hồ Khả Chưởng, Nguyễn Văn Thắng, Trần Văn Dũng. Mã số: B.2016.ĐNA.24. Năm: 2018. (May 24 2018 9:14AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế hoạt động Thiết kế-Xây dựng (Design-Build Experiences) tích hợp vào môn học Nhập môn ngành theo các tiêu chuẩn của mô hình CDIO. Chủ nhiệm: Lê Quốc Huy. Thành viên: Lê Đình Dương, Ngô Đình Thanh, Nguyễn Duy Hùng. Mã số: T2017-02-65. Năm: 2017. (May 24 2018 9:08AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển và quản lý tự động ga-ra ô-tô sử dụng công nghệ nhận dạng biển số xe bằng hình ảnh và ứng dụng thử nghiệm tại trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng (Đề tài KH&CN kỷ niệm 40 năm thành lập ĐHBK Đà Nẵng). Chủ nhiệm: Huỳnh Hữu Hưng. Thành viên: Võ Đức Hoàng, Nguyễn Thị Kim Trúc, Lê Quốc Huy. Mã số: na. Năm: 2015. (Nov 17 2014 10:09AM)
[4] Đề tài cấp Nhà nước: Nhánh phát triển "Máy bán hàng tự động thông minh", thuộc Đề tài NCKH cấp Nhà nước KC-03-07: "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các thiết bị và hệ thống thông minh. Phục vụ đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực tự động hóa và các công nghệ cao khác thay cho nhập ngoại". Chủ nhiệm: GS. TS. Nguyễn Công Hiền. Thành viên: Lê Quốc Huy, Võ Duy Thành, Trần Đức Minh, Trương Thành Kiên, Tạ Đức Dũng. Mã số: KC-03-07. Năm: 2004. (Nov 1 2014 10:25PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XỬ LÝ HỒ NƯỚC KHU F, TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: Lê Thị Xuân Thùy*, Hồ Hồng Quyên, Lê Quốc Huy, Tôn Thị Nhật Quỳnh, Nguyễn Thị Thu Hương, Trần Văn Khẩn, Trần Thị Tiểu My, Nguyễn Duy Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 9(106).2016. Trang: 53-57. Năm 2016. (May 24 2018 8:58AM)
[2]Tham luận: Optimisation d'un procédé d'élaboration de matériaux en couches minces pour le stockage d'hydrogène par plasma pulsé. Tác giả: A Bès, A Lacoste, S Béchu, H Le Quoc, L Laversenne. Journées du Réseau des Plasmas Froids 2013 (du 14 au 17 octobre 2013 à La Rochelle). Trang: (Oral presentation). Năm 2013. (Apr 21 2016 8:35AM)
[3]Tham luận: Thin films of Mg2Si1-xSnx solid solution deposited by plasma assisted co-sputtering. Tác giả: H. Le-Quoc, A. Lacoste, A. Bès, S. Béchu. RÉSEAU DES PLASMAS FROIDS - Journées du 10ème anniversaire et 2ème Journée Francophone, du 24 au 27 mai 2011 à Toulouse. Trang: (Poster). Năm 2011. (Nov 17 2014 10:17AM)
[4]Tham luận: Dépôt des couches minces d'alliage thermoélectrique Mg2Sn. Tác giả: H Le Quoc, A Lacoste, EK Hlil, A Bès, J Pelletier, D Fruchart. Journée Plasmas et Energie, Dec 2010, Grenoble, France. Trang: na. Năm 2010. (Aug 17 2016 3:29PM)
[5]Tham luận: Elaboration du composé thermoélectrique Mg2Sn en couche mince par co-pulvérisation assistée par plasma micro-onde multi-dipolaire. Tác giả: H Le Quoc, A Lacoste, EK Hlil, A Bès, J Pelletier, D Fruchart. GDR Thermoélectricité GRENOBLE 07 juillet 2010. Trang: na. Năm 2010. (Aug 17 2016 3:32PM)
[6]Tham luận: Étude d'un plasma micro-onde d'hydrogène en configuration matricielle pour application potentielle au dépôt de diamant sur grande surface. Tác giả: M Rayar, H Le Quoc, A Lacoste, J Pelletier, A Bès. Cinétique des Plasmas, Recherche et Applications, 3ème édition (CiPRA3), Apr 2008, Le Havre, France. Trang: na. Năm 2008. (Aug 17 2016 3:35PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Impact of Terminal Polarization in a Urban Channel for LP-WAN Application. Authors: Fabien Ferrero, Huy Le Quoc, Matthieu Loupias. IEEE International Conference on Antenna Measurements and Applications (2019 IEEE CAMA), Oct 2019, Bali, Indonesia. No: NA. Pages: NA. Year 2019. (Oct 31 2019 12:16AM)
[2]Presentations: STEM Competence Enhancement through Project-Based Learning under the BUILD-IT initiative (*Best Presentation Award*). Authors: NGO Dinh Thanh, NGUYEN Le Hoa, LE Quoc Huy. STEMCON 2018, Ho Chi Minh City, Vietnam. Pages: na. Year 2018. (Sep 18 2018 10:31AM)
[3]Article: Investigation of Si3N4 as inert buffer layer for MgH2 thin films. Authors: Laetitia Laversenne, Huy Le-Quoc, Marie Coste, Ana Lacoste, Stéphanie Kodjikian. 3rd International Symposium on Materials for Energy Storage and Conversion (mESC−IS 2018), Sep 2018, Belgrade, Serbia. No: NA. Pages: 63. Year 2018. (Jun 20 2019 12:43AM)
[4]Article: Multi-harvesting solution for autonomous sensing node based on LoRa Technology. Authors: F. Ferrero, H. N. S. Truong, H. Le-Quoc. IEEE International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC) '17, October 18-20, 2017, Quy Nhon city, Vietnam. No: ATC 2017 Proceedings. Pages: na. Year 2017. (Nov 21 2017 3:47PM)
[5]Article: Design and build a wireless sensor network for landslide monitoring and early warning. Authors: Quoc-Huy Le, Hai-Au Tran, Thanh-Nhan Mai, Huu-Duc-Phong Trinh. Proceedings of 2017 Joint Academic Forum on Danang, The University of Danang-University of Science and Technology with Japan University and Company Research Group Cooperated by IEEE 1st-2nd December 2017. No: na. Pages: 85-87. Year 2017. (Nov 21 2017 3:52PM)
[6]Presentations: Reversible high-capacity hydride thin films deposited by reactive PAPVD. Authors: L. Laversenne, H. Le-Quoc, M. Coste and A. Lacoste
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. International Discussion on Hydrogen Energy and Applications, 12nd-14th May 2014, Nantes (France). Pages: (Oral presentation). Year 2014. (Nov 1 2014 10:03PM)
[7]Article: MgH2 thin films deposited by one-step process reactive plasma sputtering. Authors: H. Le-Quoc, A. Lacoste, S. Miraglia, S. Béchu, A. Bès, L. Laversenne. International Journal of Hydrogen Energy (Q1-SCIE). No: 39. Pages: 17718–17725. Year 2014. (Nov 1 2014 9:57PM)
[8]Presentations: Magnesium hydride thin films deposited on flexible substrates. Authors: L. Laversenne, M. Coste, H. Le-Quoc and A. Lacoste
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. International Conference on Hydrogen Storage, Embrittlement and Applications (HySEA2014), 26th-30th October 2014, Rio de Janeiro Brazil
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Pages: (Oral presentation). Year 2014.
(Nov 1 2014 10:04PM)
[9]Presentations: Thin films of magnesium hydride deposited by reactive plasma sputtering. Authors: H. Le-Quoc, S. Miraglia, L. Laversenne, S. Béchu, A. Bès, A. Lacoste. Plénières 2013 des GdR PACS et ACTHYF, 13rd-16th May 2013, Montpellier, France
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Pages: (Oral presentation). Year 2013.
(Nov 1 2014 10:02PM)
[10]Article: Thermoelectric properties of thin films of Sb doped Mg2Si1−xSnx solid solutions. Authors: H. Le-Quoc, S. Béchu, S. Populoh, A. Weidenkaff, A. Lacoste. Journal of Alloys and Compounds (Q1-SCIE). No: 546. Pages: 138–144. Year 2013. (Nov 1 2014 9:55PM)
[11]Article: Deposition of thin films of Mg2Si1−xSnx solid solution by plasma-assisted co-sputtering. Authors: H. Le-Quoc, A. Lacoste, S. Béchu, A. Bès, D. Bourgault, D. Fruchart. Journal of Alloys and Compounds (Q1-SCIE). No: 538. Pages: 73-78. Year 2012. (Nov 1 2014 9:54PM)
[12]Article: Thin films of thermoelectric compound Mg2Sn deposited by co-sputtering assisted by multi-dipolar microwave plasma. Authors: H. Le-Quoc, A. Lacoste, E. K. Hlil, A. Bès, T. Tan Vinh, D. Fruchart, N. Skryabina. Journal of Alloys and Compounds (Q1-SCIE). No: 509. Pages: 9906. Year 2011. (Nov 1 2014 9:53PM)
[13]Presentations: Thin films of thermoelectric compound Mg2Sn deposited by co-sputtering using ECR microwave multi-dipolar plasma. Authors: H. Le-Quoc, A. Lacoste, E. K. Hlil, A. Bès, J. Pelletier, D. Fruchart. 17th International Conference on Solid Compounds of Transition Elements, 5th-10th September 2010, Annecy, France
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Pages: (Poster session). Year 2010.
(Nov 1 2014 9:58PM)
[14]Article: Deposition of thin films of Mg2Si1-xSnx solid solution by plasma assisted co-sputtering. Authors: H. Le-Quoc, A. Lacoste, E. K. Hlil, A. Bès, J. Pelletier, D. Fruchart. Proceedings of 8th European Conference on Thermoelectricity (ECT), 22nd-24th September 2010, Como, Italy. No: na. Pages: (Poster session). Year 2010. (Nov 1 2014 10:01PM)
[15]Article: Characterization of hydrogen microwave plasmas produced by elementary sources in matrix configuration. Authors: M. Rayar, H. Le-Quoc, A. Lacoste, L. Latrasse, J. Pelletier. Plasma Sources Sci. Technol. (Q1-SCIE). No: 18. Pages: 025013. Year 2009. (Nov 1 2014 9:51PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jun 20 2019 12:52AM)(Nov 1 2014 11:18PM)
[1]Matériaux thermoélectriques: couches minces de Mg2Si−Mg2Sn: Dépôt de couches minces, caractérisation structurale et mesures des propriétés thermoélectriques Chủ biên: Quoc-Huy Le. Nơi XB: Éditions universitaires européennes. Năm 2019.
[2]Giáo trình Kỹ thuật đo lường Chủ biên: Nguyễn Hoàng Mai. Đồng tác giả: Lê Quốc Huy. Nơi XB: Trường Đại học Bách khoa - ĐH ĐN (Lưu hành nội bộ). Năm 2006.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trương Hoài Nam Sơn
Đề tài: Thiết kế và thử nghiệm các giải pháp thu thập năng lượng cho thiết bị đeo tay có truyền dẫn không dây diện rộng LoRA

 Thạc sĩ

 Trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng. Làm luận văn tại Phòng TN LEAT, Trường ĐH Nice Sophia-Antipolis (Pháp)

 2017

 2018

[2]TẠ THÀNH VIỆT PHƯƠNG
Đề tài: CHẨN ĐOÁN HƯ HỎNG CUỘN DÂY STATOR ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÍN HIỆU DÒNG ĐIỆN

 Thạc sĩ

 Trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng

 2018

 2018

[3]Phạm Thanh Hương
Đề tài: Thiết kế bộ điều khiển mờ thích nghi cho hệ thống điều khiển tốc độ tua-bin hơi; Ứng dụng vào nhà máy lọc dầu Dung Quất

 Thạc sĩ

 Trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng

 2016

 2016

[4]Võ Văn Trung
Đề tài: ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN PID BÙ MỜ CHO HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

 Thạc sĩ

 Trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng

 2016

 2016

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải thưởng "Sáng tạo kỹ thuật VIFOTEC"

 Khoa học công nghệ

 2004

 244

 Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC)

viagra coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs discount coupons for viagra
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
[2] Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo, cho nhóm tác giả Lê Quốc Huy, Võ Duy Thành, Trương Thành Kiên, Trần Đức Minh, Tạ Đức Dũng về đề tài "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy bán hàng tự động thông minh"

 Khoa học công nghệ

 2004

 

 BCH TW Đoàn TNCS HCM

losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
[3] Giải nhất cuộc thi "Tuổi trẻ với Tự động hóa", cho nhóm tác giả Lê Quốc Huy, Võ Duy Thành, Trương Thành Kiên, Trần Đức Minh, Tạ Đức Dũng về đề tài "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy bán hàng tự động thông minh"

 Khoa học công nghệ

 2004

 124/GT-TDH

 Hội KHCN Tự động Việt Nam

manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
[4] Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học"

 Khoa học công nghệ

 2004

 8254

 Bộ trưởng Bộ GD-ĐT

coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]ECE411 - Industry Design Process
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2016 CT tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng (ES-Embedded Systems)  Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến
[2]EE215 - FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL ENGINEERING
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2016 CT tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử Viễn thông (ECE)  Khoa Khoa hoc Công nghệ tiên tiến
[3]ECE321 - Electronics I; ECE322 - Electronics II
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2015 CT tiên tiến Việt-Mỹ Hệ thống nhúng (ES-Embedded Systems)  Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến
[4]Cảm biến và đo lường thông minh
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2014 Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp (PFIEV)  Trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
[5]Mạng truyền thông công nghiệp và SCADA
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2014 Sinh viên ĐH  - Trường Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
[6]Thiết bị và cảm biến
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2014 Sinh viên ĐH, Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp (PFIEV)  - Trường Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
[7]Điện tử tương tự và số
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2014 Sinh viên ĐH  - Trường Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
[8]Kỹ thuật đo lường
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2005 Sinh viên ĐH
marriage affairs open i want an affair
 - Trường Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng - Trường Cao đẳng công nghệ - ĐH Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn