Nguyễn Công Hành
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,935,219

 
Mục này được 39498 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Công Hành
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: Tiên Phước - Quảng Nam
Quê quán Tiên Phước - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ điện tử; Tại: Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí Giao thông; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Khoa học thông tin và Kỹ thuật điều khiển; Tại: Trường Đại học kỹ thuật Nagaoka
Dạy CN: Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp
Lĩnh vực NC: Material processing technologies; industrial systems engineering
Ngoại ngữ: Tiếng anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí giao thông - Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN, 54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 09/2007-08/2012: Kỹ sư, chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử tại Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN.
- 12/2012-2013: Trợ giảng tại Khoa Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
- 2014-2015: Giảng viên, Bí thư Liên chi đoàn Khoa Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN.
- 09/2015-8/2017: Thạc sĩ, chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí tại ĐH Kỹ thuật Nagaoka, Nhật Bản.
- 09/2017-12/2020: Nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành Khoa học thông tin & Kỹ thuật điều khiển tại ĐH Kỹ thuật Nagaoka, Nhật Bản
- 01/2021-6/2023: Giảng viên tại Bộ môn Thiết kế máy và Hệ thống công nghiệp, Khoa Cơ khí Giao thông, Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
- 7/2023 - Nay: Giảng viên chính tại Bộ môn Thiết kế máy và Hệ thống công nghiệp, Khoa Cơ khí Giao thông, Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế môi trường làm việc trực tuyến - đa phương tiện hỗ trợ quá trình thiết kế tích hợp đa ngành nghề. Chủ nhiệm: TS. Vũ Thị Hạnh. Thành viên: TS. Nguyễn Công Hành. Mã số: T2021-02-05. Năm: 2021. (Jan 29 2022 7:45AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chế tạo sản phẩm đa ngành sử dụng công nghệ gia công đắp lớp vật liệu. Chủ nhiệm: Bùi Minh Hiển. Thành viên: TS. Nguyễn Đình Sơn, TS. Lê Hoài Nam, ThS. Nguyễn Công Hành. Mã số: DHBK2015. Năm: 2015. (Jan 18 2016 3:43PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng các bài thực hành về tự động hóa cho sinh viên ngành Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp. Chủ nhiệm: Nguyễn Công Hành. Thành viên: . Mã số: T2013-02-CBT87. Năm: 2013. (Dec 17 2013 7:50PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy tạo mẫu nhanh từ sợi nhựa sử dụng công nghệ RepRap.. Chủ nhiệm: TS. Bùi Minh Hiển. Thành viên: PGS. TS. Lê Cung, ThS. Nguyễn Công Hành. Mã số: Mã số: Đ2013-02-58. Năm: 2013. (Jan 20 2014 9:55PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: An improved method for lateral surface development of a circular truncated cone using vertical projection and its applications. Tác giả: Ton Nu Huyen Trang, Nguyen Do, Nguyen Cong Hanh*. The University of Danang - Journal of Science and Technology. Số: VOL. 22, NO. 3. Trang: 1-6. Năm 2024. (Apr 5 2024 11:32AM)
[2]Bài báo: Mô phỏng qui trình sản xuất pin lithium-ion bằng phần mềm Tecnomatix Plant Simulation. Tác giả: Nguyễn CôngHành, Nguyễn Châu Quý, Trương Văn Hữu Thành, Đoàn Ngọc Chí Công, Lê Viết Trung, Vũ Thị Hạnh. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: VOL. 22, NO. 1. Trang: 36-41. Năm 2024. (Feb 6 2024 3:01PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu cơ tính vật liệu cấu trúc lưới cho công nghệ in 3D bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tác giả: Hoàng Trọng Hiếu, Nguyễn Văn Thiên Ân, Nguyễn Công Hành, Nguyễn Đình Sơn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: VOL. 21, NO. 9.1. Trang: 25-31. Năm 2023. (Dec 24 2023 7:08PM)
[4]Bài báo: Design and evaluate controller for power steering system. Tác giả: Nguyen Duy Minh Phan, Ngo Quoc Huy Tran, Hanh C. Nguyen, Thang Hoang. The University of Danang - Journal of Science and Technology. Số: VOL. 21, NO. 11.2. Trang: 31-35. Năm 2023. (Dec 24 2023 7:12PM)
[5]Bài báo: Khai triển mặt và giao tuyến được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp cơ khí. Tác giả: Nguyễn Độ, Nguyễn Công Hành. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: VOL. 21, NO. 2. Trang: 72-77. Năm 2023. (Mar 31 2023 8:45PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng và cải tiến công cụ hỗ trợ làm việc hợp tác trực tuyến giữa các bên liên quan trong quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm. Tác giả: Vũ Thị Hạnh, Nguyễn Công Hành. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 20 (2). Trang: 19-24. Năm 2022. (Mar 28 2022 9:53PM)
[7]Bài báo: Xác định các đặc trưng của hình chiếu giao tuyến lên mặt phẳng chứa hai trục song song của hai mặt bậc hai tròn xoay. Tác giả: Nguyễn Độ, Nguyễn Công Hành*, Vũ Thị Hạnh. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 20 (3). Trang: 79-84. Năm 2022. (Apr 18 2022 11:07PM)
[8]Tham luận: Tìm hiểu cách học của sinh viên học theo học chế tín chỉ và các giải pháp để học có hiệu quả. Tác giả: Nguyễn Công Hành, Đặng Xuân Hồng. Kỷ yếu hội nghị khoa học "Đổi mới phương pháp dạy và học" tại trường Đại học Bách khoa. Trang: 98-105. Năm 2009. (Jan 11 2013 8:09PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Cutting characteristics of nylon-polyethylene laminated film subjected to wedge indentation and its thermal dependency. Authors: Hanh C. Nguyen & Shigeru Nagasawa. Advances in Materials and Processing Technologies, Taylor & Francis. No: 8 (1). Pages: 247-258. Year 2022. (Aug 20 2020 8:40AM)
[2]Article: Experimental and Numerical Investigation of Cutting Characteristics of PA6/PE Nylon Film Subjected to Wedge Indentation Process. Authors: Hanh C. Nguyen*, Shigeru Nagasawa. Materials Science Forum. No: 1009. Pages: 129-134. Year 2020. (Aug 28 2020 6:36PM)
[3]Article: Strength estimation of silicon nitride ceramics using a round-notched specimen subjected to shearing-tool indentation. Authors: Hanh C. Nguyen, Shigeru Nagasawa, and Kensei Kaneko. AIMS Materials Science. No: 7(5). Pages: 518–533. Year 2020. (Aug 20 2020 2:07PM)
[4]Presentations: Effect of cutting direction on cutting characteristics of nylon film. Authors: Hanh C. Nguyen, Nagasawa Shigeru
. 22nd International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies, Taipei, Taiwan. Pages: 89-90. Year 2019.
(Nov 15 2019 3:26PM)
[5]Presentations: Cutting characteristics of nylon sheet
.
Authors: Hanh C. Nguyen, Shigeru Nagasawa. The 14th Seminar on Form Cutting Technology; Japan Composite Material Processing Research Group. Pages: 1-4. Year 2019.
(Mar 22 2019 8:11PM)
[6]Article: Predict cracking behavior of Acrylic resin sheet using Iosipescu type specimen subjected to a shearing-tool indentation. Authors: Hanh C. NGUYEN, Shigeru NAGASAWA, Masami KOJIMA. Proceedings of Japan Society of Mechanical Engineers Annual Meeting 2018. No: J0450304. Pages: 1-5. Year 2018. (Aug 1 2018 12:56PM)
[7]Presentations: Strength evaluation of brittle ceramics using iosipecu type specimen subjected to shearing-tool indentation. Authors: Hanh C. Nguyen, Shigeru Nagasawa, Kensei Kaneko. The Proceedings of 5th Asian Symposium on Material and Processing 2018, Thailand. Pages: 136-137. Year 2018. (Aug 1 2018 1:04PM)
[8]Presentations: Effects of Cutting Parameters on Cutting Characteristics of Nylon Film Subjected to Wedge Indentation. Authors: Hanh C. Nguyen, and Shigeru Nagasawa. The 7th International GIGAKU Conference in Nagaoka. Year 2018. (Sep 24 2018 11:13AM)
[9]Presentations: Development of Finite Element Analysis Model of Stress Concentration on Tool Corner for a Tandem Process of Deep Drawing. Authors: Yuto Todoroki, Hanh C.Nguyen, and Shigeru Nagasawa. The 7th International GIGAKU Conference in Nagaoka. Year 2018. (Sep 24 2018 11:14AM)
[10]Presentations: Experimental investigation of ultrasonic on aluminum deep drawing process. Authors: Hanh C. Nguyen, Shigeru Nagasawa, Kensei Kaneko. International conference of "Science of Technology Innovation". Pages: 128. Year 2017. (Jan 6 2017 6:18AM)
[11]Article: Optimizing boundary surface of ceramics die in deep drawing process. Authors: Hanh C. Nguyen , Shigeru Nagasawa, Kensei Kaneko. Transactions on GIGAKU. No: 4(1). Pages: 04002/1-7. Year 2017. (May 12 2017 12:41PM)
[12]Article: Feasibility Study of Stress Distribution of Ceramics Die for a deep drawing. Authors: Hanh C. Nguyen, Shigeru Nagasawa, Taishi Yabuuchi, Takaomi Kobayashi, Shigekazu Suzuki. The Proceedings of Conference of Hokuriku-Shinetsu Branch (JSME HS). No: GS4-1008, DOI: 10.1299/jsmehs.2016.53._1008-1_. Pages: 1-4. Year 2016. (Dec 22 2016 8:59AM)
[13]Presentations: Optimizing boundary surface of ceramics die in deep drawing process. Authors: Hanh C. Nguyen, Shigeru Nagasawa, Kensei Kaneko. Abstract book for 5th International GiGAKU Conference In Nagaoka (IGCN2016). Pages: 10. Year 2016. (Dec 22 2016 9:02AM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Giáo trình Đồ hoạ kỹ thuật Chủ biên: TS. Nguyễn Công Hành, TS. Nguyễn Đức Sỹ (Đồng chủ biên). Đồng tác giả: ThS. Nguyễn Độ. Nơi XB: NXB Xây dựng. Năm 2022.(Aug 19 2022 7:04PM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải Nhì Cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam (đội BK-SPIRIT)

 Khoa học công nghệ

 2012

 717/QĐ-THVN

 Đài truyền hình Việt Nam

  
 Khen thưởng
[1] Học bổng Takemoto-denki & học bổng Sinko (Japan). Năm: 2008.
[2] Intel Vietnam engineering Scholarship for outstanding academic performance and dedication. Năm: 2010 & 2011.
[3] Doosan Vietnam Scholarship award. Số: DV015; 15001. Năm: 2010 & 2011.
[4] Học bổng tập đoàn dầu khí Việt Nam. Số: 3057/QĐ-DKVN. Năm: 2011.
[5] Học bổng Đất Quảng. Số: QĐ03CN/HBĐQ. Năm: 2011.
[6] Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng. Năm: 2012, 2022.
[7] Japanese government scholarship (MEXT). Năm: 2015-2020.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 2809/QĐ-ĐHBK. Năm: 2022.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]PBL5: Thiết kế hệ thống sản xuất tích hợp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2022 Sinh viên ngành KT Hệ thống Công nghiệp  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[2]Thiết kế gia công nhờ máy tính
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2022 Sinh viên ngành Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[3]Vẽ kỹ thuật Cơ khí
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2022 Sinh viên Đại học khối ngành Cơ khí  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[4]Đồ họa kỹ thuật
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2021 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
[5]Kỹ thuật điều độ
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2021 Sinh viên ngành Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[6]Hệ thống sản xuất CIM, FMS
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2021 Sinh viên ngành Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[7]Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2021 Sinh viên Đại học khối ngành Xây dựng  Trường Đại học Bách khoa -ĐHĐN
[8]Vẽ kỹ thuật
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên năm 1, năm 2  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[9]AutoCAD
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2013 Sinh viên năm 2  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
  
 Thông tin khác
  

Academic Societies:
Member of  Japan Society of Mechanical Engineers (JSME)

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn