Ngô Thái Bích Vân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,662,697

 
Mục này được 21309 lượt người xem
Họ và tên:  Ngô Thái Bích Vân
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  25/10/1985
Nơi sinh: Hội An
Quê quán Hội An - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  CNSH Y Dược; Tại: Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh.
Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Khoa học Y sinh; Tại: Đại học Tsukuba
Dạy CN: Công nghệ sinh học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Điện thoại: ; Mobile: 0935672510
Email: ntbvan@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tại Khoa Hoá, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 2010 đến nay).


 

 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu phân lập và tạo dòng gen mã hóa enzyme cellulase từ vi khuẩn Bacillus subtilis. Tác giả: Ngô Thái Bích Vân, Đặng Thị Châu Thu
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Đại học Đà Nẵng - Tạp chí Khoa hoc Công nghệ
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 8 (57). Trang: 37-41. Năm 2012.
(Mar 8 2013 10:27AM)
[2]Tham luận: Tạo dòng và biểu hiện protein E7 từ Human papilloma virus typ 18, 16, 11 trong tế bào động vật CHO-K1. Tác giả: Ngô Thái Bích Vân, Bùi Hoàng Bảo Ngọc, Nguyễn Vũ Trung Kiên, Trần Lê Sơn, Hồ Huỳnh Thùy Dương
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. HỘI NGHỊ TOÀN QUÔC VỀ KHOA HOC SỰ SỐNG BIO-HANOI 2010
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Năm 2010.
(May 9 2011 10:51AM)
[3]Bài báo: Nguyễn Vũ Trung Kiên, Trần Lê Sơn, Ngô Thái Bích Vân, Nguyễn Thị Nguyệt Thu và Hồ Huỳnh Thùy Dương.. Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc (các tỉnh phía Nam)
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Năm 2009.
(May 9 2011 10:55AM)
[4]Bài báo: Xây dựng một số thử nghiệm sinh học để xác định khả năng gây apoptosis trên tế bào ung thư nuôi cấy in vitro. Tác giả: Tất Tố Trinh, Nguyễn Hoài Nghĩa, Trần Lê Sơn, Ngô Thái Bích Vân, Phan Duy Tân và Hồ Huỳnh Thùy Dương. Hội toàn quốc 2007 nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Năm 2007.
(May 9 2011 10:38AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Physiological function of phospholipase D2 in anti-tumor immunity: regulation of CD8+ T lymphocyte proliferation. Authors: Ngo TBV, Hongu T, Miura Y, Katagiri N, Ohbayashi N, Funakoshi Y* and Kanaho Y. Scientific Reports 8. No: 6283 (2018). Pages: 524. Year 2018. (Oct 17 2019 11:02PM)
[2]Article: The small G protein Arf6 expressed in keratinocytes by HGF stimulation is a regulator for skin wound healing. Authors: Miura Y*, Ngo TBV*, Furuya M, Hasegawa H, Takahashi S, Katagiri N, Hongu T, Funakoshi Y, Ohbayashi N and Kanaho Y. Scientific Reports 7. No: 46649. Year 2017. (Oct 17 2019 11:06PM)
[3]Article: NMDA Receptor-Mediated PIP5K Activation to Produce PI(4,5)P2 Is Essential for AMPA Receptor Endocytosis during LTD. Authors: Unoki T, Matsuda S, Kakegawa W, Ngo TBV, Kohda K, Suzuki A, Funakoshi Y, Hasegawa H, Yuzaki M, Kanaho Y. Neuron. No: 73. Pages: 135-148. Year 2012. (Oct 17 2019 11:08PM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt nam - giải 3

 Chưa xác định

 2010

 

 Quỹ hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam

[2] Hội thi Sáng tạo khoa học Kỹ Thuật Tp Hồ Chí Minh- giải I

 Tự nhiên

 2007

 

 Hội liên hiệp kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
viagra coupon click free discount prescription card
losartankalium krka bivirkninger go losartan
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Vi sinh, Thí nghiệm Cơ sở Di truyền và Công nghệ gen
Ngành: Sinh học
 2010 Sinh viên năm 3, 4  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn