Nguyễn Thị Minh Nguyệt
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 44,275,912

 
Mục này được 5479 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  31/08/1988
Nơi sinh: Duy Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam
Quê quán Duy Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công Nghệ Thực Phẩm; Tại: Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 12; Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Tại: Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Công nghệ thực phẩm
Lĩnh vực NC: Công nghệ thực phẩm - Vi sinh
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa Hóa, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu tối ưu hóa điều kiện lên men và xây dựng quy trình thu nhận enzyme nattokinase từ natto lên men bởi vi khuẩn Bacillus subtilis natto. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Mã số: T2017 - 02 - 81. Năm: 2017. (Mar 28 2018 11:26PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu phân lập, định danh và chọn lọc chủng vi khuẩn Bacillus subtillis natto có khả năng sinh enzyme nattokinase hoạt lực cao từ natto thương phẩm. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Mã số: T2016-02-29. Năm: 2016. (Sep 27 2017 9:42PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thu nhận enzyme protease từ mầm giá đỗ. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Thành viên: . Mã số: 205406392. Năm: 2013. (Jan 22 2015 1:53PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Sử dụng phương pháp bề mặt để tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng chuyển hóa sucrose thành 5-Hydroxymethyl-2-furfuraldehyde bằng sự kết hợp giữa nhiệt và xúc tác HCl. Tác giả: Bùi Viết Cường, Võ Thị Hoàng Yến, Phùng Thanh Anh, Trần Thị Thu Hương, Lê Thị Kim Dung, Trần Thị Thu Vân, Trần Thị Thảo My, Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 5(126). Trang: 12-15. Năm 2018. (Jul 31 2018 11:06PM)
[2]Bài báo: Xây dựng và lựa chọn mô hình toán học tối ưu cho quá trình lên men natto bởi Bacillus subtilis natto để thu nhận enzyme nattokinase. Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Trương Thị Minh Hạnh, Bùi Viết Cường. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(120).2017. Trang: 66 - 70. Năm 2017. (Mar 28 2018 11:35PM)
[3]Bài báo: NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP, ĐỊNH DANH VÀ CHỌN LỌC CHỦNG VI KHUẨN BACILLUS SUBTILIS NATTO CÓ KHẢ NĂNG SINH ENZYME NATTOKINASE TỪ NATTO THƯƠNGPHẨM. Tác giả: Trương Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Bùi Viết Cường. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 9(106).2016. Trang: 73 - 77. Năm 2016. (Sep 27 2017 9:49PM)
  
 Khen thưởng
[1] Sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Năm: 2016.
[2] Giấy khen giám đốc đại học Đà Nẵng. Năm: 2016.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]TN Vi sinh thực phẩm
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên đại học  Đại học BKDN
[2]Tn Vi sinh đại cương
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên đại học  Đại học BKĐN
[3]Tn Công nghệ lên men
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2013 Sinh viên Đh  Đại học BKĐN
[4]TN Công nghệ vi sinh thực phẩm
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2013 Sinh viên đh  ĐẠI HỌC BKĐN
[5]Thí nghiệm Công nghệ chế biến sữa và sản phẩm từ sữa
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2013 Sinh viên  Trường đại học bách khoa, đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn