Phạm Thị Thu Hương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,485,374

 
Mục này được 25851 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Thị Thu Hương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  31/10/1973
Nơi sinh: Tp Việt Trì, tỉnh Vĩnh Phú
Quê quán Xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm tiếng Anh; Tại: ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2002; Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Tại: Đại học Đà nẵng
Dạy CN: ngôn ngữ Anh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp (B2)
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 1996 - nay: là giảng viên Khoa Tiếng Anh chuyên ngành, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN.
Từ tháng 12 năm 2014- 2017: Phó trưởng Khoa Tiếng Anh chuyên ngành, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN.
Từ tháng 1 năm 2017 - nay: Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nâng cao hiệu quả học tập môn Tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên Khoa Công nghệ thông tin bằng việc áp dụng hình thức học theo nhóm. Mã số T04-13-15, năm 2004. Chủ nhiệm: Phạm Thị Thu Hương. Mã số: T04-13-15. Năm: 2005. (Jul 19 2016 9:38AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nhóm từ tiếng Anh thông tục được dùng trong giao tiếp công việc. Tác giả: Phạm Thị Thu Hương. tạp chí Ngôn ngữ học và đời sống vào tháng 9/2018. Số: 9(276)2018. Trang: 98-103. Năm 2018. (Dec 9 2018 12:27PM)
[2]Bài báo: Phát triển kỹ năng viết của người Việt học tiếng Anh qua tương tác trên các trang web . Tác giả: ThS. Phạm Thị Thu Hương. tạp chí Ngôn ngữ học và đời sống vào tháng 4/2017. Số: số 4 (258)2017, ISSN 0868-3409. Trang: 34-38. Năm 2017. (Jun 23 2018 3:35PM)
[3]Bài báo: Khảo sát kỳ thi trực tuyến do Trường ĐHNN thực hiện và những giải pháp đề xuất cho việc triển khai bài thi xếp lớp trực tuyến cho sinh viên không chuyên ngữ thuộc ĐHĐN. Tác giả: Phạm Thị Thu Hương.  Listening Comprehension Assessment on Learners’ Listenng skills: A Shortcu to English Communicative Orientation Development. Số:  Listening Comprehension Assessment on Learners’ Listenng skills: A Shortcu to English Communicativ. Trang: 14-17. Năm 2015. (Jun 17 2017 12:51PM)
[4]Bài báo: Đánh giá năng lực nghe hiểu của người học ngoại ngữ - Một phương thức phát triển định hướng giao tiêp tiếp tiếng Anh cho người học. Tác giả: Phạm Thị Thu Hương & Nguyễn Văn Tuyên. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “KHXD và thí điểm triển khai Bài kiểm tra xếp lớp trực tuyến cho SV không chuyên ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. Số: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “KHXD và thí điểm triển khai Bài kiểm tra xếp lớp trực tuyến cho SV không c. Trang: 36-39. Năm 2015. (Jun 17 2017 12:57PM)
[5]Bài báo: Quản lý hoạt động học theo nhóm trong và ngoài lớp học của sinh viên khoa công nghệ thông tin khi học Tiếng Anh chuyên ngành. Tác giả: Phạm Thị Thu Hương. Kỷ yếu hội nghị khoa học lần thứ IV Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. Số: 14. Trang: 70-73. Năm 2008. (Jun 17 2017 12:00PM)
[6]Bài báo: Một số biện pháp tăng cường kĩ năng đọc hiểu cho sinh viên khi học tiếng Anh chuyên ngành kĩ thuật.. Tác giả: Phạm Thị Thu Hương. Kỷ yếu hội nghị khoa học lần thứ III Trường Đại học Ngoại ngữ. Số: Kỷ yếu hội nghị khoa học lần thứ III Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN năm 2004. Trang: 69-72. Năm 2004. (Jul 19 2016 9:51AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: How effective are EFL software programs for English learning in Vietnamese higher education context?. Authors: Phạm Thị Thu Hương & Nguyễn Văn Long. Hội thảo quốc tế ICSHT 2018 (the 2nd international conference on social sciences, humanities and technology ) tháng 8.2018 tại Penang, Malaysia; ISBN - 978-967-15744-0-9. No: 8/2018. Pages: 225-232. Year 2018. (Dec 9 2018 12:19PM)
[2]Article: Applying Blended learning in teaching English at the University of Da Nang, Viet Nam. Authors: ThS. Phạm Thị Thu Hương. The Asian Conference on Language Learning Proceeding 2018. No: ISSN 2186-4691. Pages: 209-216. Year 2018. (Jun 17 2017 1:08PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jun 17 2017 1:13PM)
[1]English for Civil Engineering Chủ biên: Phạm Thị Thu Hương. Đồng tác giả: Phạm Thị Thanh Thủy, Trần Thị Thùy Hương. Nơi XB: NXB Xây Dựng Hà nội. Năm 2016.
  
 Khen thưởng
[1] Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà nẵng năm học 2004 – 2005. Năm: 2005.
[2] Giảng viên đạt thành tích xuất sắc năm học 2015-2016. Năm: 2016.
[3] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2016-2017. Số: 2726/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017.
[4] Giấy khen đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào đổi mới sáng tạo trong dạy và học, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017.. Số: 2966/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017.
[5] Bằng khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2016-2017 và 2017-2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo. Số: 4919/QĐ-BGDĐT. Năm: 2018.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2017-2018. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
[7] Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2017-2018 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng.. Số: 73/QĐ-CĐ ĐHĐN. Năm: 2018.
[8] Chiến sỹ thi đua cấp Bộ năm học 2018-2019. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn