Trần Đức Mạnh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,492,661

 
Mục này được 11934 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Đức Mạnh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  03/10/1982
Nơi sinh: Đặng Sơn - Đô Lương - Nghệ An
Quê quán Đặng Sơn - Đô Lương - Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Hóa học; Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: Hóa hữu cơ; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Hoá hữu cơ, tổng hợp hữu cơ, Hợp chất thiên nhiên, Hóa đại cương
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Cử nhân Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Hóa trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
Điện thoại: 05113733327; Mobile: 0934796127
Email: ducmanhdng@gmail.com; tdmanh@ued.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 2005 đến 2007 Hợp đông giảng dạy tại trường Thực hành Sư phạm - Đại học Sư phạm
Từ năm 2007- nay Giảng viên khoa Hóa trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu tổng hợp hợp chất dẫn điện từ Tetracyanuaquinondimetan (TCNQ). Chủ nhiệm: Trần Đức Mạnh. Thành viên: Võ Thắng Nguyên; Vũ Thị Duyên. Mã số: Đ2004-03-06. Năm: 2014. (Jun 9 2015 1:33PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu các quá trình oxi hóa xúc tác quang hóa đồng thể và dị thể nitro benzen và 2,4-diclophenol trong môi trường nước sử dụng nguồn bức xạ UV. Chủ nhiệm: Bùi Xuân Vững. Thành viên: Trần Đức Mạnh; Võ Thắng Nguyên. Mã số: B2009-ĐN03-45. Năm: 2011. (Jun 9 2015 1:28PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thành phần, xác định cấu trúc một số hợp chất chính trong dịch chiết cây gai xanh. Chủ nhiệm: Trần Đức Mạnh. Thành viên: Nguyễn Đình Chương. Mã số: T2010-03-08. Năm: 2010. (Jun 9 2015 1:25PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu phân lập một số hợp chất hóa học chính trong tinh dầu cây gai xanh. Chủ nhiệm: Trần Đức Mạnh. Thành viên: Võ Thắng Nguyên. Mã số: T2009-03-64. Năm: 2009. (Jun 9 2015 1:23PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đặc trưng phổ và điện hóa của TCNQF4 (2,3,5,6-tetraflo-7,7,8,8-tetracyanoquinondimetan) và các anion của TCNQF4. Tác giả: Trần Đức Mạnh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 03(88).2015. Trang: 119-122. Năm 2015. (Jun 3 2015 10:41AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp phức chất có tính bán dẫn từ TCNQ và amino axit L-prolin. Tác giả: ThS. Trần Đức Mạnh*; Lu Zinzhen. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(82).2014. Trang: 64. Năm 2014. (Nov 3 2014 2:33PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần một số hợp chất hóa học trong lá cây gai xanh. Tác giả: Tán Đức, Lê Thị Như Quỳnh, Nguyễn Phú Nghĩ, Nguyễn Trần Nguyên, Trần Đức Mạnh. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 29. Trang: 71-77. Năm 2008. (Jun 9 2015 1:45PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Study on the electrochemical behavior of TCNQF4 and the electrochemical synthesis of CuTCNQF4. Authors: Tran Duc Manh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. 4èmes Journées Scientifiques Franco-Vietnamiennes “Chimie et Matériaux Avancés pour Environnement, CMAE2015”
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Pages: 32. Year 2015.
(Jun 16 2015 5:08PM)
  
 Khen thưởng
[1] Bằng Khen của BCH Thành Đoàn Đà Nẵng. Số: 70/NQ-KT. Năm: 2009.
[2] Bằng Khen của BCH Trung ương Hội sinh viên. Số: 70/QĐ-TƯHSV. Năm: 2011.
[3] Bằng Khen của chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng. Số: 9113/QĐ-UBND. Năm: 2011.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hữu cơ 2, Các hợp chất có nhóm chức
Ngành: Hoá học
 2008 Sinh viên năm 2 các ngành CQM, CHP, CHD  Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
[2]Hóa học hữu cơ
Ngành: Hoá học
 2008 Sinh viên Đại học Đại học Bách Khoa, Khoa Sinh-Môi trường Đại học Sư phạm  Đại học Bách Khoa, Đại học Sư phạm
[3]Hữu cơ 1
Ngành: Hoá học
 2008 Sinh viên năm thứ 2 cử nhân đại học các ngành CQM, CHP, CHD  Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn