Trần Hoàng Vũ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,705,247

 
Mục này được 39496 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Hoàng Vũ
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/06/1980
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Hòa Khương - Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện tử - Viễn thông; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Chức vụ: Chủ nhiệm khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử; Tại: Đại học Bách khoa Hà Nội
Dạy CN: Điện tử - Viễn thông
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: 48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: thvu@ute.udn.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu, phát triển một số dịch vụ hỗ trợ và quản lý du khách nhằm phát triển du lịch bền vững theo định hướng thành phố thông minh và Chính phủ điện tử. Chủ nhiệm: TS. Trần Hoàng Vũ. Mã số: KC.01.02/16-20. Năm: 2020. (Mar 3 2021 4:15PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy tính nhúng tích hợp công nghệ FPGA. Chủ nhiệm: TS. Trần Hoàng Vũ. Thành viên: ThS. Nguyễn Văn Thọ; ThS. Lê Ngọc Quý Văn; ThS. Hoàng Bá Đại Nghĩa. Mã số: B2017-ĐN06-09. Năm: 2019. (Jun 17 2019 5:18PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng hệ thống giao thông thông minh trong hoạt động quản lý giao thông ở một số đô thị lớn Miền Trung Việt Nam. Chủ nhiệm: PGS. TS. Phan Cao Thọ. Thành viên: TS. Trần Hoàng Vũ, ThS. Trần Thị Phương Anh, ThS. Duy Dưỡng, ThS. Thị Xuân Mỹ, ThS. Hoàng Bá Đại Nghĩa, ThS. Nguyễn Văn Đăng. Mã số: B2017-DNA-18. Năm: 2018. (Jun 17 2019 5:11PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo an toàn giao thông trên mạng lưới đường bộ đi qua các tỉnh khu vực miền Trung. Chủ nhiệm: PGS.TS Phan Cao Thọ. Thành viên: TS. Trần Hoàng Vũ, ThS Ngô Thị Mỵ, ThS Trần Thị Phương Anh, KS Hoàng Bá Đại Nghĩa. Mã số: DD2015-06-22. Năm: 2016. (Aug 23 2016 8:37PM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng mô hình thực nghiệm và đưa ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho OpenFlow Switch nhằm tiết kiệm năng lượng trong trung tâm mạng dữ liệu. Chủ nhiệm: Trần Hoàng Vũ. Mã số: Đ2013-06-14-BS. Năm: 2014. (Dec 3 2014 2:09PM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu quy trình và ứng dụng Microwind3 để thiết kế Layout cho việc sản xuất IC số. Chủ nhiệm: Trần Hoàng Vũ. Thành viên: . Mã số: T2007-06-29. Năm: 2007. (Dec 3 2014 2:04PM)
[7] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu và thiết kế mạng Nơron nhân tạo để nhận dạng và xử lý ảnh. Chủ nhiệm: Trần Hoàng Vũ. Thành viên: . Mã số: T2006-06-13. Năm: 2006. (Dec 3 2014 2:01PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Giải pháp xây dựng hệ thống quản lý và thu phí tiện ích cho người dân và du khách bằng thẻ du lịch đa năng. Tác giả: Trần Hoàng Vũ, Hoàng Bá Đại Nghĩa. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 17, No. 1.2. Trang: 80-84. Năm 2019. (May 29 2019 11:08AM)
[2]Tham luận: Giải pháp hỗ trợ du khách tìm kiếm điểm du lịch theo hướng. Tác giả: Trần Hoàng Vũ, Hoàng Bá Đại Nghĩa, Lê Viết Trương. Hội thảo Khoa học Quốc gia “Ứng dụng Công nghệ mới trong Công trình xanh” lần thứ 5 năm 2019. Trang: 40-51. Năm 2019. (Feb 17 2020 3:02PM)
[3]Tham luận: Xây dựng hệ thống gợi ý thông tin du lịch tỉnh Quảng Bình. Tác giả: Nguyễn Thị Khánh Huyền, Trần Hoàng Vũ, Nguyễn Tấn Khôi. Hội thảo Khoa học Quốc gia “Ứng dụng Công nghệ mới trong Công trình xanh” lần thứ 5 năm 2019. Trang: 285 - 296. Năm 2019. (Feb 17 2020 3:05PM)
[4]Bài báo: Giải pháp thiết kế và thi công máy tính nhúng thời gian thực tích hợp công nghệ FPGA . Tác giả: Trần Hoàng Vũ, Nguyễn Văn Thọ, Đỗ Thành Bảo Ngọc, Chử Đức Hoàng. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 11(132).2018, Quyển 2. Trang: 97-101. Năm 2018. (Apr 1 2019 10:47AM)
[5]Bài báo: Giải pháp điều khiển hệ thống đèn tín hiệu giao thông thông minh sử dụng PLC S7-1200. Tác giả: ThS. Phạm Duy Dưởng*; TS. Trần Hoàng Vũ; PGS.TS. Phan Cao Thọ. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(120).2017-Quyển 2. Trang: 51. Năm 2017. (Dec 20 2017 3:03PM)
[6]Bài báo: Mô hình kiến trúc tổng thể hệ thống hỗ trợ và quản lý du khách nhằm phát triển du lịch bền vững theo định hướng thành phố thông minh tại Đà Nẵng. Tác giả: Trần Hoàng Vũ, Chử Đức Hoàng, Phan Cao Thọ. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 11(120).2017-Quyển 2. Trang: 145. Năm 2017. (Jun 13 2018 5:25PM)
[7]Bài báo: A proposal for designing a FTTH triplexer using a ring resonator integrated with a directional coupler based on silicon waveguides. Tác giả: Truong Cao Dung; Dang Hoai Bac; Tran Hoang Vu. Tạp chí KHCN ĐHĐN. Số: 11(108). Trang: 47 - 50. Năm 2016. (Dec 27 2016 6:37PM)
[8]Bài báo: Phân loại mức độ viêm khớp sử dụng k-means kết hợp cải thiện độ tương phản dựa trên kỹ thuật AIHT và CLAE. Tác giả: Đào Thị Dinh; Nguyễn Hữu Phát; Trần Hoàng Vũ. Tạp chí KHCN ĐHĐN. Số: 11(108). Trang: 37-41. Năm 2016. (Dec 27 2016 6:43PM)
[9]Bài báo: A design proposal of the dual band all-optical switch based on 3×3 multimode interference structures. Tác giả: Truong Cao Dung, Tran Hoang Vu, Nguyen Van Nghi, Le Trung Thanh. Tạp chí KHCN ĐHĐN. Số: 11(96).2015 Quyển 2. Trang: 43 - 47. Năm 2015. (Nov 22 2015 2:38PM)
[10]Bài báo: An efficient code tracking technique based on multi-gate delay structure for cosine phased BOC signals. Tác giả: Pham Viet Hung, Tran Hoang Vu. Tạp chí KHCN ĐHĐN
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 11(96).2015, Quyển 2. Trang: 83 - 88. Năm 2015.
(Nov 22 2015 2:41PM)
[11]Bài báo: Đề xuất một thuật toán phát hiện cháy rừng dựa trên khói / lửa trong hình ảnh. Tác giả: Nguyễn Hữu Phát, Trần Hoàng Vũ. Tạp chí KHCN ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 11(96).2015, Quyển 2. Trang: 124 -129. Năm 2015.
(Nov 22 2015 2:45PM)
[12]Bài báo: Đo và đánh giá thời gian trễ khi thay đổi trạng thái cổng ethernet của chuyển mạch OpenFlow trên nền tảng NetFPGA. Tác giả: Trần Hoàng Vũ, Vũ Công Lực, Trần Thanh. Tạp chí KHCN ĐHĐN. Số: 11(96).2015, Quyển 2. Trang: 222 - 226. Năm 2015. (Nov 22 2015 2:49PM)
[13]Bài báo: A Secure Protocol to Exchange Security Key for Updating the Partially Reconfigurable Embedded System. Tác giả: Tran Thanh, Tran Hoang Vu, Pham Ngoc Nam, Nguyen Van Cuong. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Danang. Số: Vol. 1, No. 6 (79). Trang: 48-53. Năm 2014. (Dec 31 2014 4:38PM)
[14]Bài báo: Reducing Power Consumption of OpenFlow Switch on the NetFPGA Platform. Tác giả: Tran Hoang Vu, Vu Quang Trong, Nguyen Huu Thanh, Pham Ngoc Nam
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Research, Development and Application on Information & Communication Technology Journal
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Vol E-3, No.7(11). Trang: 99-106. Năm 2014.
(Dec 31 2014 4:35PM)
[15]Bài báo: Fuzzy PID2 speed controller for permanent magnet synchronous motors (PMSM). Tác giả: Đinh Văn Nhượng, Trần Hoàng Vũ , Nguyễn Văn Tiệp
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Số: Vol. 2, No.11[84]. Trang: 41-44. Năm 2014. (Dec 31 2014 5:08PM)
[16]Bài báo: Communication delay compensation for networked control systems based on pole-placement design method. Tác giả: Nguyễn Trọng Các, Trần Hoàng Vũ, Nguyễn Văn Khang. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Số: Vol. 2, No.11[84]. Trang: 5-9. Năm 2014. (Dec 31 2014 5:00PM)
[17]Bài báo: Design an ultra compact triplexer based on two staggered ring resonators using silicon waveguides. Tác giả: Cao-Dung Truong, Trần Hoàng Vũ
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Journal of Science and Technology, The University of Danang
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Vol. 2, No.11[84]. Trang: 80-83. Năm 2014.
(Dec 31 2014 5:04PM)
[18]Bài báo: Research testbed system and new method to save energy for OpenFlow Switch. Tác giả: Tran Hoang Vu, Pham Ngoc Nam
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Journal of Science and Technology, The University of Danang
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Vol1, No.6(79). Trang: 81-85. Năm 2014.
(Dec 31 2014 4:29PM)
[19]Bài báo: Implementing the Secure Protocol for Exchanging the Symmetric Key of FPGA-based Embedded Systems. Tác giả: Tran Thanh, Tran Hoang Vu, Pham Ngoc Nam, Nguyen Van Cuong. Research, Development and Application on Information & Communication Technology Journal
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Vol E-3, No.7(11). Trang: 45-51. Năm 2014.
(Dec 31 2014 4:41PM)
[20]Bài báo: NetFPGA Based OpenFlow Switch Extension for Energy Saving in Data Centers. Tác giả: Tran Hoang Vu, Tran Thanh, Vu Quang Trong, Pham Ngoc Nam, Nguyen Huu Thanh. REV Journal on Electronics and Communications. Số: Vol. 3, No.1-2. Trang: 77 - 85. Năm 2013. (Jan 16 2014 12:10AM)
[21]Tham luận: Implementing Rate Adaptive Algorithm in EnergyAware Data Center Network. Tác giả: Tran Manh Nam, Tran Hoang Vu, Vu Quang Trong, Nguyen Huu Thanh, Pham Ngoc Nam. National Conference on Electronics and Communications (REV2013-KC01). Trang: 32-37. Năm 2013. (Jan 16 2014 12:38AM)
[22]Bài báo: RESEARCH AND SIMULATE ENERGY MODEL OF OPENFLOW SWITCH ON NETFPGA PLATFORM. Tác giả: Trần Hoàng Vũ, Phạm Ngọc Nam, Trần Thanh. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11[60] Quyển II. Trang: 156 -161. Năm 2012. (Jan 15 2014 11:33PM)
[23]Bài báo: A SOLUTIONS OF IMPROVING REAL-TIME PERFORMANCE FOR THE DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM. Tác giả: Nguyễn Trọng Các, Trần Hoàng Vũ, Nguyễn Văn Khang. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11[60] Quyển II. Trang: 7-12. Năm 2012. (Jan 15 2014 11:40PM)
[24]Bài báo: A NEW SOLUTION FOR MULTI-CORE ARCHITECTURE TO IMPROVE THE PERFORMANCE OF THE MULTI-THREADING MULTI-CORE PROCESSOR. Tác giả: Hồ Văn Phi, Trần Hoàng Vũ, Hồ Khánh Lâm. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11[60] Quyển II. Trang: 78-83. Năm 2012. (Jan 15 2014 11:44PM)
[25]Bài báo: POWER SPLITTING RATIO COUPLERS BASED ON MMI STRUCTURES WITH HIGH BANDWIDTH AND LARGE TOLERANCE USING SILICON WAVEGUIDES. Tác giả: Cao-Dung Truong, Tran Hoang Vu, Trung-Thanh Le, Tuan-Anh Tran, Duc-Han Tran,. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11[60] Quyển II. Trang: 21-26. Năm 2012. (Jan 15 2014 11:49PM)
[26]Bài báo: A Novel Approach to Protect Intellectual Property Core of FPGA-Based Partially Reconfigurable Systems. Tác giả: Tran Thanh, Tran Hoang Vu, Pham Ngoc Nam, Nguyen Van Cuong. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 12[61] Quyển I. Trang: 112-119. Năm 2012. (Jan 15 2014 11:54PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Performance Assessment of Marine Vessel Positioning Method Using AIS Signals Based on Time Difference of Arrival. Authors: Hung Pham-Viet;Hoang Vu Tran;Cac Trong Nguyen;Nguyen Thanh Van;Nguyen Manh Cuong. 2020 IEEE Eighth International Conference on Communications and Electronics (ICCE). Pages: 5-9. Year 2020. (Mar 3 2021 5:38PM)
[2]Article: Applying the IoT platform and green wave theory to control intelligent traffic lights system for urban areas in Vietnam. Authors: Phan, Tho Cao; Pham, Duong Duy; Tran, Vu Hoang; Tran, Viet Trung; Nguyen-Huu, Phat. KSII Transactions on Internet and Information Systems (SCIE). No: No: 13(1). Pages: 34-51. Year 2019. (Apr 1 2019 10:18AM)
[3]Presentations: Overall structural system solution for supporting services and tourists management oriented on smart City in Vietnam. Authors: Tran Hoang Vu, Nghia Hoang Ba Dai, Hong Nguyen Thi Khanh, Dong Nguyen Vo Quang. Proceedings of the Ninth International Symposium on Information and Communication Technology Published by ACM - DL) - Scopus. Pages: 430 - 435. Year 2018. (Apr 1 2019 10:29AM)
[4]Presentations: Green Wave - based Solution for Intelligent Traffic Lights System Control in Vietnam Urban Areas. Authors: Cao Tho Phan; Duy Duong Pham; Phuong Mai Nguyen; Hoang Vu Tran. 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD 2018 ). Pages: 771-776. Year 2018. (Apr 1 2019 10:08AM)
[5]Presentations: TM-(de)MUXer Based on a Symmetric Y-junction Coupler and a 2×2 MMI Coupler Using Silicon Waveguides for WDM Applications. Authors: Cao Dung Truong, Tran Hoang Vu. et al.. Proceeding of the 2017 International Conference on Advanced Technologies for Communications. Pages: 355. Year 2017. (Jun 13 2018 5:34PM)
[6]Article: Measure and Evaluate Delay Time for Wakeup on Lan (Wol) Method of OpenFlow Switch. Authors: Trần Hoàng Vũ. Journal of Electrical and Electronic Engineering. No: Vol. 4, No. 3. Pages: 68-72. Year 2016. (Jul 31 2016 8:43PM)
[7]Presentations: A Broadband Second-Order Mode Synthesizer Based on an 3×1 Multimode Interference Coupler and Phase Shifters Using Silicon Waveguides. Authors: Cao Dung Truong, Nguyen Xuan Quyen, Pham Viet Hung, and Tran Hoang Vu . Proceeding of 2016 IEEE Sixth International Conference on Communications and Electronics. Pages: 397 - 402. Year 2016. (Jul 31 2016 8:52PM)
[8]Article: Energy Saving for OpenFlow Switch on the NetFPGA Platform Based on Queue Engineering. Authors: Tran Hoang Vu, Vu Cong Luc, Nguyen Trung Quan, Nguyen Huu Thanh, Pham Ngoc Nam. SpringerPlus Journal (ISI). No: 2015. Pages: Publish online Volume 4. Year 2015. (Feb 22 2015 10:07PM)
[9]Article: Sleep mode and Wakeup method for OpenFlow Switch. Authors: Tran Hoang Vu, Vu Cong Luc, Nguyen Trung Quan, Tran Thanh, Nguyen Huu Thanh, Pham Ngoc Nam. Journal of Low Power Electronics (SCOPUS). No: Volume 10, Number 3. Pages: 347-353. Year 2014. (Dec 31 2014 4:34PM)
[10]Article: A New Power Profiling Method and Power Scaling Mechanism for Energy-Aware NetFPGA Gigabit Router. Authors: Pham Ngoc Nam, Nguyen Huu Thanh, Vu Quang Trong, Tran Hoang Vu, Truong Thu Huong, Phuoc Tran-Gia, and Christian Schwartz
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Journal Computer Networks (COMNET)_Elsevier (SCI). No: 2014. Pages: Publish online. Year 2014. (Dec 31 2014 4:46PM)
[11]Article: Enhance Performance in Implementing the Security of Partially Reconfigurable Embedded Systems. Authors: Tran Thanh, Tran Hoang Vu, Nguyen Duy Phuong, Do Son Tung, Cuong Nguyen-Van, Nguyen Van Cuong, Pham Ngoc Nam. American Journal of Embedded Systems and Applications (AJESA), USA
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: Vol.2(1). Pages: 1 - 5. Year 2014.
(Jan 16 2014 1:08PM)
[12]Presentations: The New Method to Save Energy for OpenFlow Switch Based on Traffic Engineering. Authors: Tran Hoang Vu, Vu Cong Luc, Nguyen Trung Quan, Tran Manh Nam, Nguyen Huu Thanh, Pham Ngoc Nam
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. In Proceeding of International Conference on Electronic Design (ICED)
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Pages: 360-365. Year 2014.
(Dec 31 2014 4:32PM)
[13]Article: Energy Saving for OpenFlow Switch on the NetFPGA Platform Using Multi-Frequency. Authors: Tran Hoang Vu, Tran Thanh, Vu Quang Trong, Nguyen Huu Thanh and Pham Ngoc Nam. International Journal of Computing & Network Technology. No: Tec. 2, No. 1. Pages: 1-7. Year 2014. (Jan 16 2014 12:44AM)
[14]Article: Protecting FPGA-based Partially Reconfigurable Embedded Systems and IP Cores from Remote Update. Authors: Tran Thanh, Tran Hoang Vu, Nguyen Van Cuong, Pham Ngoc Nam. International Journal of Computing and Digital Systems. No: Vol.3. Pages: 21-27. Year 2014. (Jan 16 2014 1:01PM)
[15]Presentations: Secure Remote Updating of Bitstream in Partial Reconfigurable Embedded Systems based on FPGA. Authors: Tran Thanh, Vu Huu Tiep, Tran Hoang Vu, Pham Ngoc Nam, Nguyen Van Cuong. Proceeding of The International Conference on Computing, Management and Telecommunications. Pages: 57 - 63. Year 2013. (Jan 16 2014 12:55PM)
[16]Presentations: A Protocol for Secure Remote Update of Run-time Partially Reconfigurable Systems Based on FPGA. Authors: Tran Thanh, Tran Hoang Vu, Nguyen Van Cuong, Pham Ngoc Nam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. The Second International Conference on Control, Automation and Information Sciences. Pages: 225-229. Year 2013. (Jan 16 2014 12:58PM)
[17]Presentations: Power Aware OpenFlow Switch Extension for Energy Saving in Data Centers. Authors: Tran Hoang Vu, Pham Ngoc Nam, Tran Thanh. Proceeding of the 2012 International Conference on Advanced Technologies for Communications
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Pages: 309-313. Year 2012.
(Jan 16 2014 12:27AM)
[18]Presentations: A Novel Approach to Protect Intellectual Property Core of FPGA-Based Partially Reconfigurable Systems. Authors: Tran Thanh, Tran Hoang Vu, Pham Ngoc Nam, Nguyen Van Cuong. The 2012 International Conference on BioSciences and BioElectronics. Pages: 42-45. Year 2012. (Jan 16 2014 1:05PM)
[19]Presentations: A Framework for Secure Remote Updating of Bitstream on Runtime Reconfigurable Embedded Platforms. Authors: Tran Thanh, Pham Ngoc Nam, Tran Hoang Vu, Nguyen Van Cuong
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Proceeding of the fourth International Conference on Communications and Electronics
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Pages: 471-476. Year 2012.
(Jan 16 2014 12:51PM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Giáo trình kỹ thuật xung số và ứng dụng Chủ biên: Nguyễn Linh Nam, Phạm Văn Phát. Đồng tác giả: Trần Hoàng Vũ. Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. Năm 2016.(May 21 2017 3:05PM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen Ban CHCĐ ĐHĐN "Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động Công đoàn năm học 2005-2006". Số: 14/QĐ-KT. Năm: 2006.
[2] Giấy Khen của Giám đốc ĐHĐN “ Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2007-2008”.. Số: 3557/QĐKT. Năm: 2008.
[3] Giấy khen của Hiệu Trưởng - Trường Cao đẳng Công nghệ - ĐHĐN, Năm học 2012-2013. Số: 226/QĐ-CĐCN. Năm: 2013.
[4] Chiến sĩ thi đua cơ sở Năm học 2012-2013. Số: 4682 ngày 12/08/2013. Năm: 2013.
[5] Giấy khen của Hiệu Trưởng - Trường Cao đẳng Công nghệ - ĐHĐN - Về thành tích hoạt động Khoa học Công nghệ năm học 2013-2014. Số: 343/ QĐ -CĐCN. Năm: 2014.
[6] Giấy Khen của Giám đốc ĐHĐN “Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2013-2014". Số: 5801/QĐKT. Năm: 2014.
[7] Chiến sĩ thi đua cơ sở Năm học 2013-2014. Số: 4754 ngày 18/08/2014. Năm: 2014.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Năm học 2012 -2013 đến Năm học 2014 -2015. Số: 5540/QĐ - BGDDT. Năm: 2015.
[9] Giấy khen của Hiệu Trưởng - Trường Cao đẳng Công nghệ - ĐHĐN - Về thành tích hoạt động Khoa học Công nghệ năm học 2014-2015 (Đạt giải nhì). Số: 559/QĐ - CĐCN. Năm: 2015.
[10] Chiến sĩ thi đua cơ sở Năm học 2014 -2015. Số: 4363 ngày 21/8/2015. Năm: 2015.
[11] Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo. V/v: "Đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 -2015". Số: 1126/QĐ - BGDĐT. Năm: 2016.
[12] Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN. V/v: "Đã có thành tích tiêu biểu trong hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 -2015". Số: 1485/QĐKT. Năm: 2016.
[13] Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo. V/v: "Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm học 2014 -2015 và năm học 2015 -2016". Số: 5358/QĐ-BGDĐT. Năm: 2016.
[14] Chiến sĩ thi đua cơ sở Năm học 2015-2016. Số: 5079 ngày 17/08/2016. Năm: 2016.
[15] Giấy khen của Đảng ủy Trường Trường Cao đẳng Công nghệ năm học 2015 -2016. Năm: 2016.
[16] Giấy khen của Hiệu Trưởng - Trường Cao đẳng Công nghệ - ĐHĐN - Về thành tích hoạt động Khoa học Công nghệ năm học 2015-2016 (Đạt giải nhì).. Số: 608/QĐ - CĐCN. Năm: 2016.
[17] Chiến sĩ thi đua cơ sở Năm học 2016-2017. Số: 2726 ngày 22/8/2017. Năm: 2017.
[18] Chiến sĩ thi đua cơ sở Năm học 2017-2018. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN, ngày cấp 7/9/2018. Năm: 2018.
[19] Chiến sĩ thi đua cơ sở Năm học 2018-2019. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN, ngày cấp 30/8/2019. Năm: 2019.
[20] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Năm học 2016 -2017 đến Năm học 2018 -2019. Số: 4343/QĐ-BGDĐT. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn