Trịnh Công Duy
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,629,726

 
Mục này được 8878 lượt người xem
Họ và tên:  Trịnh Công Duy
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  23/09/1980
Nơi sinh: Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
Quê quán Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công Nghệ Thông Tin; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Trung tâm Phát triển Phần mềm; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: ; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Công Nghệ Thông Tin
Lĩnh vực NC: - Chất lượng phần mềm- Hệ thống nhúng- Hệ thống thông tin di động
Ngoại ngữ: Toefl
Địa chỉ liên hệ: 75 Bắc Đẩu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0905577989; Mobile: 0905577989
Email: congduy@gmail.com; tcduy@sdc.ud.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

- 1998 - 2003 học ĐH tại trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng

- 2003- nay: Giảng dạy tại Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng

- 2011 - nay: làm NCS tại ĐHĐN

- 02/2012 Phó Giám Đốc Trung tâm Phát triển Phần mềm Đại Học Đà Nẵng

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu kỹ thuật phân tích khả năng kiểm thử phần mềm và mở rộng tính năng của công cụ SATAN, thử nghiệm ứng dụng trong môi trường SCICOS và SIMULINK. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Thanh Bình. Thành viên: Đặng Thiên Bình, Trịnh Công Duy, Nguyễn Văn Khang, Đặng Văn Hưng, Đỗ Huy Vũ, Michel Delaunay, Chantal Robach. Mã số: 05/2010/HĐ - NĐT. Năm: 2011. (Oct 5 2012 9:49AM)
[2] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐA NGỮ HÓA CÁC TRANG WEB. Chủ nhiệm: TS Võ Trung Hùng. Thành viên: GS.TSKH. Bùi Văn Ga
GS.TSKH. Christian Boitet
PGS.TS. Phan Huy Khánh
TS. Nguyễn Thanh Bình
ThS. Trịnh Công Duy
KS. Đoàn Văn Thành
KS. Trần Thanh Điệp.
Mã số: B2006-ĐN02-18-TĐ. Năm: 2008.
(Oct 5 2012 9:47AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG WEBPORTAL TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Chủ nhiệm: Trịnh Công Duy. Thành viên: TS. Võ Trung Hùng
KS. Võ Ngọc Hải
KS. Nguyễn Năng Hùng Vân.
Mã số: B2006-ĐN02-03. Năm: 2008.
(Oct 5 2012 9:40AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC ĐA KÊNH. Chủ nhiệm: Đặng Bá Lư - Trịnh Công Duy. Thành viên: . Mã số: B2004-ĐN02-03. Năm: 2006. (Oct 5 2012 9:44AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Xây dựng công cụ sinh dữ liệu thử cho chương trình Lustre/SCADE dựa trên kiểm chứng mô hình. Tác giả: ThS. Trịnh Công Duy*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Số 9(94).2015. Trang: 90. Năm 2015.
(Nov 4 2015 4:30PM)
[2]Bài báo: LRUDSMART – KHO HỌC LIỆU TRỰC TUYẾN CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: PGS.TS. Võ Trung Hùng*; ThS. Trịnh Công Duy*
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 124. Năm 2014. (May 6 2014 5:00PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu kiến trúc và xây dựng Hệ thống chứng thực tập trung cho Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Mai Trần Trung Hiếu*; Trịnh Công Duy; Hồ Phan Hiếu
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 2. Trang: 17. Năm 2014. (May 7 2014 4:52PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu kiến trúc và xây dựng mô hình tổng thể hệ thống phần mềm cho Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Mai Trần Trung Hiếu*; Trịnh Công Duy. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(85).2014, Quyển 2. Trang: 30. Năm 2014. (Apr 14 2015 9:24AM)
[5]Bài báo: Xây dựng từ điển đa ngữ dành cho điện thoại di động dựa trên Android Framework. Tác giả: Võ Trung Hùng, Trịnh Công Duy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(31). Trang: 8-14. Năm 2009. (Oct 5 2012 9:52AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật
Ngành: Công nghệ thông tin
 2012 Sinh viên Đại Học, Cao Đẳng  ĐH Sài Gòn
[2]Lập trình Mobile
Ngành: Công nghệ thông tin
 2008 Đại học, Cao Đẳng  ĐH Bách Khoa, CĐ CNTT
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn