Trịnh Công Duy
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 28031 lượt người xem
Họ và tên:  Trịnh Công Duy
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  23/09/1980
Nơi sinh: Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
Quê quán Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công Nghệ Thông Tin; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Trung tâm Phát triển Phần mềm; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: UDN
Dạy CN: Công Nghệ Thông Tin
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Toefl
Địa chỉ liên hệ: 75 Bắc Đẩu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0905577989; Mobile: 0905577989
Email: congduy@gmail.com; tcduy@sdc.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

- 1998 - 2003 học ĐH tại trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng

- 2003- nay: Giảng dạy tại Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng

- 2011 - 2018: làm NCS tại ĐHĐN

- 02/2012 Phó Giám Đốc Trung tâm Phát triển Phần mềm Đại Học Đà Nẵng

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu và xây dựng giải pháp phần mềm hỗ trợ việc triển khai mô hình lớp học Flipped Learning. Chủ nhiệm: TS Trịnh Công Duy. Mã số: dhdn2016. Năm: 2016. (Mar 24 2019 3:00PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng thiết bị sách thông minh UD SmartBook phục vụ cho sinh viên Đại học Đà Đẵng. Chủ nhiệm: TS Trịnh Công Duy. Mã số: dhdn2013. Năm: 2013. (Mar 24 2019 2:59PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu nâng cấp hệ thống Portal trường ĐHBK Đà Nẵng theo mô hình chứng thực tập trung. Chủ nhiệm: Trịnh Công Duy. Mã số: dhdn2011. Năm: 2011. (Mar 24 2019 2:57PM)
[4] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu kỹ thuật phân tích khả năng kiểm thử phần mềm và mở rộng tính năng của công cụ SATAN, thử nghiệm ứng dụng trong môi trường SCICOS và SIMULINK. Chủ nhiệm: PGS, TS Nguyễn Thanh Bình. Thành viên: Đặng Thiên Bình, Trịnh Công Duy, Nguyễn Văn Khang, Đặng Văn Hưng, Đỗ Huy Vũ, Michel Delaunay, Chantal Robach. Mã số: 05/2010/HĐ - NĐT. Năm: 2011. (Oct 5 2012 9:49AM)
[5] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐA NGỮ HÓA CÁC TRANG WEB. Chủ nhiệm: TS Võ Trung Hùng. Thành viên: GS.TSKH. Bùi Văn Ga
GS.TSKH. Christian Boitet
PGS.TS. Phan Huy Khánh
TS. Nguyễn Thanh Bình
ThS. Trịnh Công Duy
KS. Đoàn Văn Thành
KS. Trần Thanh Điệp.
Mã số: B2006-ĐN02-18-TĐ. Năm: 2008.
(Oct 5 2012 9:47AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG WEBPORTAL TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Chủ nhiệm: Trịnh Công Duy. Thành viên: TS. Võ Trung Hùng
KS. Võ Ngọc Hải
KS. Nguyễn Năng Hùng Vân.
Mã số: B2006-ĐN02-03. Năm: 2008.
(Oct 5 2012 9:40AM)
[7] Đề tài cấp Bộ: HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC ĐA KÊNH. Chủ nhiệm: Đặng Bá Lư - Trịnh Công Duy. Thành viên: . Mã số: B2004-ĐN02-03. Năm: 2006. (Oct 5 2012 9:44AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Sinh dữ liệu thử cho ứng dụng Lustre/SCADE sử dụng điều kiện kích hoạt. Tác giả: Trịnh Công Duy, Nguyễn Thanh Bình, Ioannis Parissis,. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ VIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR 2015). Số: FAIR2015. Trang: Trang: 628-639. Năm 2015. (Mar 24 2019 3:10PM)
[2]Bài báo: Sinh ca kiểm thử cho các hệ thống phản ứng sử dụng công cụ kiểm chứng mô hình NUSMV. Tác giả: Trịnh Công Duy, Nguyễn Thanh Bình,. Chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ, Tạp chí khoa học Đại Học Huế. Số: Số 7, 2015. Trang: Trang 55-66, tập 106. Năm 2015. (Mar 24 2019 3:07PM)
[3]Bài báo: Xây dựng công cụ sinh dữ liệu thử cho chương trình Lustre/SCADE dựa trên kiểm chứng mô hình. Tác giả: Trịnh Công Duy, Nguyễn Thanh Bình. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: Số 9(94), 2015. Trang: Trang 84-90. Năm 2015. (Mar 24 2019 3:09PM)
[4]Bài báo: Xây dựng công cụ sinh dữ liệu thử cho chương trình Lustre/SCADE dựa trên kiểm chứng mô hình. Tác giả: ThS. Trịnh Công Duy*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Số 9(94).2015. Trang: 90. Năm 2015.
(Nov 4 2015 4:30PM)
[5]Bài báo: LRUDSMART – KHO HỌC LIỆU TRỰC TUYẾN CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: PGS.TS. Võ Trung Hùng*; ThS. Trịnh Công Duy*
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 124. Năm 2014. (May 6 2014 5:00PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu kiến trúc và xây dựng Hệ thống chứng thực tập trung cho Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Mai Trần Trung Hiếu*; Trịnh Công Duy; Hồ Phan Hiếu
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 2. Trang: 17. Năm 2014. (May 7 2014 4:52PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu kiến trúc và xây dựng mô hình tổng thể hệ thống phần mềm cho Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Mai Trần Trung Hiếu*; Trịnh Công Duy. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(85).2014, Quyển 2. Trang: 30. Năm 2014. (Apr 14 2015 9:24AM)
[8]Bài báo: Sinh ca kiểm thử tự động trong kiểm thử hồi quy cho các hệ thống phản ứng. Tác giả: Trịnh Công Duy, Nguyễn Thanh Bình, Ioannis Parissis. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ VI về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR 2013). Số: FAIR2013. Trang: 484-494. Năm 2013. (Mar 24 2019 3:04PM)
[9]Bài báo: Xây dựng từ điển đa ngữ dành cho điện thoại di động dựa trên Android Framework. Tác giả: Võ Trung Hùng, Trịnh Công Duy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(31). Trang: 8-14. Năm 2009. (Oct 5 2012 9:52AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: LusRegTes: A Regression Testing Tool for Lustre Programs. Authors: Nguyen Thanh Binh, Trinh Cong Duy, Ioannis Parissis. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE, ISSN: 2088-8708, a SCOPUS  indexed Journal);. No: Vol 7, No 5, 2017. Pages: Vol 7, No 5. Year 2017. (Mar 24 2019 3:14PM)
[2]Article: A regression testing approach for Lustre/SCADE programs. Authors: Trinh Cong Duy, Nguyen Thanh Bình, Ioannis Parissis. ,” SoICT 2015, ACM Publisher, New York, NY, USA, 2015. (Scopus indexed). No: ACM Publisher, New York, NY, USA, 2015. Pages: 60-65. Year 2015. (Mar 24 2019 3:12PM)
[3]Article: Applying model checking for regression testing based on requirements specifica. Authors: Trinh Cong Duy, Nguyen Thanh Bình. 13th International Symposium on Advanced Technology - ISAT13 - Engineering innovation for sustainable future. No: ISAT13. Pages: Pages: 61-67. Year 2014. (Mar 24 2019 3:06PM)
[4]Article: Automatic Generation of Test Cases in Regression Testing for Lustre/SCADE Programs. Authors: Trịnh Công Duy, Nguyễn Thanh Bình, Ioannis Parissis. Journal of Software Engineering and Applications (JSEA, ISSN: 1945-3124). No: Vol.6, No.10A, 2013. Pages: Pages: 27-35. Year 2013. (Mar 24 2019 3:02PM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Bằng Lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016, QĐ số 931/QĐ-TLĐ ngày 15/5/2017 của Ban chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

 Khoa học công nghệ

 2017

 931/QĐ-TLĐ

 Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

[2] Bằng khen Giải nhì VIFOTEC 2016, QĐ số 1038/QĐ-LHHVN ngày 28/12/2016 của Ban tổ chức giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam.

 Khoa học công nghệ

 2016

 1038/QĐ-LHHVN

 Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

[3] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng vì đã có thành tích tiêu biểu trong hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2015.

 Khoa học công nghệ

 2016

 1485/QĐKT

 Đại học Đà Nẵng

[4] Sinh viên NCKH cấp ĐHĐN

 Khoa học công nghệ

 2003

 

 ĐHĐN

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật
Ngành: Công nghệ thông tin
 2012 Sinh viên Đại Học, Cao Đẳng  ĐH Sài Gòn
[2]Lập trình Mobile
Ngành: Công nghệ thông tin
 2008 Đại học, Cao Đẳng  ĐH Bách Khoa, CĐ CNTT
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn