Phan Lê Minh Tú
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 30957 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Lê Minh Tú
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  26/01/1989
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ Thuật Y học; Tại: Đại học Y Dược - Đại học Huế
Đơn vị công tác: Tổ bộ môn; Khoa Y Dược
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Hóa sinh; Tại: Đại học Chung-Ang, Hàn Quốc
Dạy CN: Hóa sinh, Miễn dịch
Lĩnh vực NC: Hóa sinh lâm sàng, biosensor, y học nano ứng dụng
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Năm 2013: Giảng viên cơ hữu tại Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng
- Năm 2016: Nghiên cứu sinh ngành Hóa Sinh tại Đại học Chung-Ang, Seoul, Hàn Quốc
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu mô hình sức khỏe, bệnh tật của cán bộ, nhân viên cơ quan Đại học Đà Nẵng và giải pháp phòng ngừa. Chủ nhiệm: Nguyễn Đăng Quốc Chấn. Thành viên: Phan Thị Hoàng Ngân, Phan Lê Minh Tú, Cao Thị Phương Dung. Mã số: Đ2013-09-03-BS. Năm: 2014. (Jul 20 2015 9:49AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu kháng thể anti-Toxoplasma gondii (IgM, IgG) trong huyết thanh phụ nữ mang thai. Tác giả: Phan Lê Minh Tú
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Y học Thực hành
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 6 (968). Trang: 14 - 16. Năm 2015.
(Jul 20 2015 10:04AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Fabrication of paper strip for a facile and rapid detection of bovine viral diarrhea virus via signal enhancement by copper polyhedral nanoshell. Authors: Min Woo Kim†, Hong-Je Park†, Chan Yeong Park, Ji Hong Kim, Chae Hwan Cho, Le Minh Tu Phan, Jong Pil Park, Suresh Kumar Kailasa, Chi-Ho Lee, and Tae Jung Park. RSC Advances. No: 10. Pages: 29759-29764. Year 2020. (Aug 13 2020 8:33AM)
[2]Article: Reliable naked-eye detection of Mycobacterium tuberculosis antigen 85B using gold and copper nanoshell-enhanced immunoblotting techniques. Authors: Le Minh Tu Phan, Eun Bee Kim, Seon Ah Cheon, Tae Sun Shim, Hwa-Jung Kim, Tae Jung Park. Sensors and Actuators B: Chemical. No: 317:128220. Pages: 1-7. Year 2020. (May 12 2020 11:45AM)
[3]Article: Nanobiosensors for Non-Amyloidbeta-Tau Biomarkers as Advanced Reporters of Alzheimer’s Disease. Authors: Le Minh Tu Phan, Thi Xoan Hoang, Thuy Anh Thu Vo, Jae Young Kim, Sang-Myung Lee, Won Woo Cho, Young Hyo Kim, Seong Hye Choi and Sungbo Cho . Diagnostics. No: 10(11), 913. Pages: 1-14. Year 2020. (Nov 11 2020 9:02AM)
[4]Article: Trends in diagnosis for active Tuberculosis using nanomaterials. Authors: Le Minh Tu Phan, Lemma Teshome Tufa, Hwa-Jung Kim, Jaebeom Lee, and Tae Jung Park. Current Medicinal Chemistry. No: 26(11). Pages: 1946 - 1959. Year 2019. (Aug 5 2018 3:09PM)
[5]Article: Tuning of carbon dots emission color for sensing of Fe3+ ion and bioimaging applications. Authors: Suresh Kumar Kailasa, Siyoung Ha, Seung Hoon Baek, Le Minh Tu Phan, Sangjun Kim, Kyungwon Kwak and Tae Jung Park. Materials Science and Engineering: C. No: 98. Pages: 834-842. Year 2019. (Jan 17 2019 12:29PM)
[6]Article: A facile hydrothermal synthesis of highly luminescent NaYF4:Yb3+/Er3+ upconversion nanoparticles and their biomonitoring capability. Authors: Rafia Rafique, Seung Hoon Baek, Le Minh Tu Phan, Sung-Jin Chang, Anam Rana Gul, and Tae Jung Park. Materials Science and Engineering C. No: 99. Pages: 1067-1074. Year 2019. (Feb 25 2019 1:52PM)
[7]Article: One-pot synthesis of carbon dots with intrinsic folic acid for synergistic imaging-guided photothermal therapy of prostate cancer cells. Authors: L.M.T. Phan, A.G. Gul, T.J. Park. Bio-Sensing Technology, Kuala Lumpur, Malaysia. No: xxx. Pages: xxx. Year 2019. (Feb 18 2020 8:14PM)
[8]Article: Assembly of 6-aza-2-thiothymine on gold nanoparticles for selective and sensitive colorimetric detection of pencycuron in water and food samples. Authors: Suresh Kumar Kailasa, Thang Phan Nguyen, Seung Hoon Baek, Le Minh Tu Phan, Rafia Rafique and Tae Jung Park. Talanta. No: 205:120087. Pages: 1-7. Year 2019. (Jul 8 2019 10:00AM)
[9]Article: Independent spectral characteristics of functionalized silver nanoparticles for colorimetric assay of arginine and spermine in biofluids. Authors: Suresh Kumar Kailasa, Mittal L. Desai, Seung Hoon Baek, Le Minh Tu Phan, Thang Phan Nguyen, Rafia Rafique, and Tae Jung Park. New Journal of Chemistry. No: 43. Pages: 17069 - 17077. Year 2019. (Nov 8 2019 8:23AM)
[10]Article: One-pot synthesis of carbon dots with intrinsic folic acid for synergistic imaging-guided photothermal therapy of prostate cancer cells. Authors: Le Minh Tu Phan, Anam Rana Gul, Thi Ngoc Le, Min Woo Kim, Suresh Kumar Kailasa, Kyung Taek Oh, and Tae Jung Park. Biomaterials science. No: 7. Pages: 5187-5196. Year 2019. (Nov 8 2019 8:30AM)
[11]Article: Gold-copper nanoshell dot-blot immunoassay for naked-eye sensitive detection of Tuberculosis specific CFP-10 antigen. Authors: Le Minh Tu Phan, Rafia Rafique, Seung Hoon Baek, Thang Phan Nguyen, Kyoung Yeol Park, Eun Bee Kim, Jong Gil Kim, Jong Pil Park, Suresh Kumar Kailasa, Hwa-Jung Kim, Chaeuk Chung, Tae Sun Shim, Tae Jung Park. Biosensors and Bioelectronics. No: 121. Pages: 111-117. Year 2018. (Sep 3 2018 12:33PM)
[12]Article: Rapid discriminative detection of Dengue viruses via loop mediated isothermal amplification. Authors: Jong-Gil Kim, Seung Hoon Baek, Seungrok Kim, Hae In Kim, Seung Woo Lee, Le Minh Tu Phan, Suresh Kumar Kailasa, and Tae Jung Park. Talanta. No: 190. Pages: 391-396. Year 2018. (Aug 5 2018 3:10PM)
[13]Article: Synthesis of fluorescent silicon quantum dots for ultra-rapid, selective sensing of Cr(VI) ion and cell bioimaging. Authors: Le Minh Tu Phan, Seung Hoon Baek, Thang Phan Nguyen, Kyoung Yeol Park, Siyoung Ha, Rafia Rafique, Suresh Kumar Kailasa, and Tae Jung Park. Biosensors, Miami, Florida, USA. No: xxx. Pages: xxx. Year 2018. (Aug 8 2018 9:12AM)
[14]Article: Synthesis of fluorescent silicon quantum dots for ultra-rapid and selective sensing of Cr(VI) ion and biomonitoring of cancer cells. Authors: Le Minh Tu Phan, Seung Hoon Baek, Thang Phan Nguyen, Kyoung Yeol Park, Siyoung Ha, Rafia Rafique, Suresh Kumar Kailasa, and Tae Jung Park. Materials Science and Engineering: C. No: 93. Pages: 429-436. Year 2018. (Aug 8 2018 9:05AM)
[15]Article: Economical and rapid diagnosis of Mycobacterium tuberculosis using fluorescent point-of-care immunoassay. Authors: Le Minh Tu Phan, Seung Hoon Baek, Kyoung Yeol Park, Tae Jung Park. Annual Conference of Vietnamese Young Scientists 2017. No: 2093-4432. Pages: xxx. Year 2017. (Jun 28 2017 11:29AM)
[16]Article: Low cost and rapid detection of Mycobacterium tuberculosis CFP10 antigen based point-of-care immunoassay using fluorescent silica nanoparticle. Authors: Le Minh Tu Phan, Seung Hoon Baek, Kyoung Yeol Park, So Young Park, Seung Il Yoon, Tae Jung Park. SENSORDEVICES 2017, Rome, Italy. No: 2308-3514. Pages: xxx. Year 2017. (Aug 25 2017 9:08AM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] "BEST POSTER AWARD" SENSORDEVICES 2017 The International Conference on Sensor Device Technologies and Applications, Rome, Italy

 Y - Dược

 2017

 

 International Academy, Research, and Industry Association (IARIA, USA)

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hóa sinh lâm sàng
Ngành: Y học
 2020 Y khoa  Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng
[2]Hóa sinh
Ngành: Y học
 2014 Y đa khoa, Dược, Điều dưỡng  Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng
[3]Miễn dịch học
Ngành: Y học
 2014 Y đa khoa, Dược, Điều dưỡng  Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn