TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
DANH SÁCH TIẾN SĨ KHOA HỌC, TIẾN SĨ
 
SttTên tác giảĐơn vị Năm
 121 TS. Bùi Xuân Đông Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 2011
 122 TS. Bùi Minh Hiển Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 2011
 123 TS. Giáp Quang Huy Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 2011
 124 TS. Lê Quốc Huy Khoa Khoa học công nghệ tiên tiến - Trường Đại học Bách Khoa 2011
 125 TS. Cao Thị Xuân Phượng Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 2011
 126 TS. Trần Đình Vinh Lãnh đạo khoa - Khoa Y Dược 2011
 127 TS. Phan Bảo An Khoa Kỹ thuật Xây Dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2012
 128 Võ Đức Ân Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 2012
 129 TS. Dương Quốc Bảo Chương trình ĐT KS chất lượng cao Việt - Pháp - Trường Đại học Bách Khoa 2012
 130 Nguyễn Thị Thùy Dương Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 2012
 131 TS. Vũ Thị Duyên Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm 2012
 132 TS. Hoàng Thị Thanh Hà Khoa Thống kê - Tin học - Trường Đại học Kinh tế 2012
 133 TS. Nguyễn Hoàng Hải Ban Thanh tra, Pháp chế - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2012
 134 TS. Lê Thị Minh Hằng Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 2012
 135 TS. Vũ Thị Hạnh Khoa Sư phạm Kỹ thuật - Trường Đại học Bách Khoa 2012
 136 TS. Nguyễn Lê Hòa Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 2012
 137 TS. Trần Thị Hoàng Tổ bộ môn - Khoa Y Dược 2012
 138 TS. Lê Hùng Khoa Xây dựng Công trình thủy - Trường Đại học Bách Khoa 2012
 139 TS. Trịnh Thúy Hường Khoa Kinh doanh quốc tế - Trường Đại học Kinh tế 2012
 140 TS. Lê Thị Thu Huyền Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2012
 141 TS. Đinh Bá Khương Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 2012
 142 TS. Phạm Chí Kông Tổ bộ môn - Khoa Y Dược 2012
 143 TS. Cao Văn Lâm Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 2012
 144 TS. Nguyễn Thị Trúc Loan Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 2012
 145 TS. Trần Văn Luận Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 2012
 146 TS. Phạm Quý Mười Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 2012
 147 TS. Phạm Mỹ Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 2012
 148 TS. Đinh Bảo Ngọc Khoa Tài chính - Trường Đại học Kinh tế 2012
 149 TS. Thiên Ân Nguyễn Văn Khoa Sư phạm Kỹ thuật - Trường Đại học Bách Khoa 2012
 150 Lê Đức Nhân Tổ bộ môn - Khoa Y Dược 2012
 Tìm thấy: 539 cá nhân / 18 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn