TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
DANH SÁCH TIẾN SĨ KHOA HỌC, TIẾN SĨ
 
SttTên tác giảĐơn vị Năm
 91 TS. Trịnh Thị Thái Hoà Khoa Quốc Tế Học - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2009
 92 TS. Dương Anh Hoàng Khoa Kinh tế Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 2009
 93 TS. Bùi Việt Phú Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 2009
 94 TS. Phạm Kim Sơn Khoa Xây dựng Công trình thủy - Trường Đại học Bách Khoa 2009
 95 TS. Nguyễn Thị Bích Thu Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế 2009
 96 TS. Ninh Thị Thu Thủy Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế 2009
 97 TS. Lê Hải Trung Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 2009
 98 TS. Hồ Hữu Tiến Khoa Ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế 201
 99 TS. Lê Văn Chơn Chuyển công tác - Chuyển công tác 2010
 100 TS. Nguyễn Văn Hiệu Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 2010
 101 TS. Đặng Kim Hoàng Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 2010
 102 TS. Huỳnh Hữu Hưng Phòng công tác Sinh viên - Trường Đại học Bách Khoa 2010
 103 TS. Trần Thị Hương Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 2010
 104 TS. Cao Xuân Hữu Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 2010
 105 TS. Phạm Văn Kiên Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 2010
 106 TS. Đào Ngọc Thế Lực Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 2010
 107 TS. Hồ Vũ Khuê Ngọc Khoa Quốc Tế Học - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2010
 108 TS. BS. Nguyễn Phạm Thanh Nhân Phòng Đào tạo - CTSV - Khoa Y Dược 2010
 109 TS. Đinh Thị Phượng Khoa Giáo dục chính trị - Trường Đại học Sư phạm 2010
 110 TS. Nguyễn Đình Sơn Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 2010
 111 TS. Phùng Văn Sơn Khoa Vật lý - Trường Đại học Sư phạm 2010
 112 TS. Huỳnh Minh Sơn Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2010
 113 TS. Trương Thị Bích Thanh Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 2010
 114 TS. Ngô Đình Thanh Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 2010
 115 TS. Hồ Phước Tiến Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 2010
 116 TS. Lê Văn Tụy Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 2010
 117 TS. Nguyễn Thị Hoàng Anh Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2011
 118 TS. Lê Bảo Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế 2011
 119 TS. Trương Ngọc Châu Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 2011
 120 TS. Nguyễn Hồng Cử Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 2011
 Tìm thấy: 539 cá nhân / 18 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn