TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
DANH SÁCH TIẾN SĨ KHOA HỌC, TIẾN SĨ
 
SttTên tác giảĐơn vị Năm
 151 TS. Đào Thị Thanh Phượng Ban Giám Hiệu - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2012
 152 TS. Trần Nhân Tâm Quyền Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 2012
 153 TS. Trần Thị Sáu Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế 2012
 154 TS. Lê Minh Sơn Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Bách Khoa 2012
 155 TS. Nguyễn Đức Sỹ Khoa Sư phạm Công nghiệp - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2012
 156 TS. Đinh Văn Tạc Khoa Hóa học - Trường Đại học Sư phạm 2012
 157 TS. Huỳnh Việt Thắng Khoa Điện tử Viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa 2012
 158 TS. Nguyễn Hồng Thanh Khoa Tiếng Trung - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2012
 159 TS. Trần Anh Thiện Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 2012
 160 TS. Lê Thị Xuân Thuỳ Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 2012
 161 TS. Lê Khánh Toàn Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 2012
 162 TS. Nguyễn Thị Minh Trang Khoa Tiếng Trung - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2012
 163 TS. Khoa Vật lý - Trường Đại học Sư phạm 2012
 164 Nguyễn Chí Trung Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 2012
 165 TS. Nguyễn Đình Minh Tuấn Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 2012
 166 TS. Phạm Minh Tuấn Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 2012
 167 TS. Lương Quốc Tuyển Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 2012
 168 TS. Lê Thị Như Ý Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 2012
 169 TS. Trần Thị Mai An Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm 2013
 170 TS. Nguyễn Hữu Bình Phòng Đào tạo - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2013
 171 TS. Nguyễn Thanh Bình Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 2013
 172 TS. Lê Năng Định Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 2013
 173 TS. Phạm Anh Đức Khoa quản lý dự án - Trường Đại học Bách Khoa 2013
 174 TS. Lê Văn Dũng Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 2013
 175 TS. Dương Mộng Hà Đã về hưu - Nghỉ Hưu 2013
 176 TS. Hoàng Nam Hải Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 2013
 177 TS. Đặng Quang Hải Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 2013
 178 TS. Bùi Bích Hạnh Ban Giám hiệu - Trường Đại học Sư phạm 2013
 179 TS. Trịnh Trung Hiếu Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 2013
 180 TS. Nguyễn Bá Hội Khoa Đào tạo Quốc tế - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2013
 Tìm thấy: 539 cá nhân / 18 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn