TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
40,589,219
 
DANH SÁCH TIẾN SĨ KHOA HỌC, TIẾN SĨ
 
SttTên tác giảĐơn vị Năm
 181 TS. Phan Thành Long Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 2013
 182 TS. Phạm Thị Mỹ Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 2013
 183 TS. Lê Hoài Nam Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 2013
 184 TS. Nguyễn Linh Nam Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2013
 185 TS. Trần Hữu Phúc Ban Giám Hiệu - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2013
 186 TS. Đặng Hoài Phương Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 2013
 187 TS. Nguyễn Thị Đông Phương Khoa Công nghệ Hóa học - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2013
 188 Trần Văn Sáng Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 2013
 189 TS. Trần Minh Thảo Khoa Công nghệ Hóa học - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2013
 190 TS. Ngô Thị Khuê Thư Khoa Marketing - Trường Đại học Kinh tế 2013
 191 TS. Phan Như Thúc Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 2013
 192 TS. Trương Lê Bích Trâm Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2013
 193 ThS. Đinh Thị Lệ Trâm Khoa Marketing - Trường Đại học Kinh tế 2013
 194 TS. Lê Lý Thùy Trâm Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 2013
 195 TS. Đặng Thị Thu Trang Khoa Thương mại - Trường Đại học Kinh tế 2013
 196 TS. Võ Quang Trí Khoa Marketing - Trường Đại học Kinh tế 2013
 197 TS. Phan Đức Tuấn Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 2013
 198 TS. Nguyễn Anh Tuấn Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Bách Khoa 2013
 199 TS. Lê Anh Tuấn Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 2013
 200 TS. Nguyễn Quang Tùng Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 2013
 201 TS. Đoàn Thị Vân Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 2013
 202 TS. Trần Trung Vinh Khoa Thương mại - Trường Đại học Kinh tế 2013
 203 TS. Lưu Ngọc An Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 2014
 204 TS. Phan Thế Anh Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 2014
 205 TS. Lê Thị Giao Chi Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2014
 206 TS. Nguyễn Văn Chính Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 2014
 207 TS. Lê Đình Dương Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 2014
 208 TS. Bùi Nữ Thanh Hà Khoa quản lý dự án - Trường Đại học Bách Khoa 2014
 209 TS. Nguyễn Đình Huấn Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 2014
 210 ThS. Đinh Thị Đoan Hương Khoa Giáo dục Mầm non - Trường Đại học Sư phạm 2014
 Tìm thấy: 360 cá nhân / 12 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn