TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
36,525,808
 
DANH SÁCH TIẾN SĨ KHOA HỌC, TIẾN SĨ
 
SttTên tác giảĐơn vị Năm
 181 TS. Dương Mộng Hà Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 2013
 182 TS. Hoàng Nam Hải Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 2013
 183 TS. Bùi Bích Hạnh Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 2013
 184 TS. Trịnh Trung Hiếu Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa 2013
 185 TS. Nguyễn Thanh Hội Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2013
 186 TS. Nguyễn Bá Hội Khoa Đào tạo Quốc tế - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2013
 187 TS. Nguyễn Phi Hùng Ban Pháp chế và Thi đua - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2013
 188 Lê Thị Diệu Hương Khoa Công nghệ Hóa học - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2013
 189 TS. Nguyễn Văn Hướng Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy Điện - Trường Đại học Bách Khoa 2013
 190 TS. Lê Thanh Huy Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm 2013
 191 TS. Đặng Tùng Lâm Khoa Tài chính - Trường Đại học Kinh tế 2013
 192 TS. Phan Thành Long Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 2013
 193 TS. Phạm Thị Mỹ Khoa Sinh - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm 2013
 194 TS. Lê Hoài Nam Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa 2013
 195 TS. Nguyễn Linh Nam Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2013
 196 TS. Trần Hữu Phúc Ban Giám Hiệu - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2013
 197 TS. Đặng Hoài Phương Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 2013
 198 TS. Nguyễn Thị Đông Phương Khoa Công nghệ Hóa học - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2013
 199 Trần Văn Sáng Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm 2013
 200 TS. Trần Minh Thảo Khoa Công nghệ Hóa học - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2013
 201 TS. Ngô Thị Khuê Thư Khoa Marketing - Trường Đại học Kinh tế 2013
 202 TS. Phan Như Thúc Khoa Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa 2013
 203 TS. Trương Lê Bích Trâm Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2013
 204 TS. Lê Lý Thùy Trâm Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa 2013
 205 TS. Đặng Thị Thu Trang Khoa Thương mại - Trường Đại học Kinh tế 2013
 206 TS. Võ Quang Trí Khoa Marketing - Trường Đại học Kinh tế 2013
 207 TS. Phan Đức Tuấn Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm 2013
 208 TS. Nguyễn Anh Tuấn Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Bách Khoa 2013
 209 TS. Lê Anh Tuấn Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 2013
 210 TS. Nguyễn Quang Tùng Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 2013
 Tìm thấy: 344 cá nhân / 12 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn